tài liệu ôn thi đại học môn hóa học

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 5 ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 5 ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Hóa học

... của sự ăn mòn kim loại là sự oxi hóa kim loại thành ion kim loại: M  Mn+ +ne  Phân loại: Ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa. - Ăn mòn hóa học: Ăn mòn hóa học là quá trình oxi hoá –khử, trong ... Tính oxi hóa giảm dần : Ag+ > Fe3+ > Ni2+ > Fe2+12. Cho Ag vào dung dịch CuSO4, Ag không tan. Tìm lời giải thích đúng?A. Ag có tính khử yếu hơn Cu nên không oxi hóa được Cu2+ ... Ag+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+ nên Ag+ đã khử Cu thành Cu2+C. Cu có tính khử yếu hơn Ag nên Ag không khử Cu2+ thành CuD. Cu2+ có tính oxi hóa yếu hơn Ag+ nên không oxi hoá được...
 • 10
 • 898
 • 3

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn hóa học 28 pptx

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn hóa học 28 pptx

Hóa học - Dầu khí

... về khối lợng. Công thức cấu tạo của X là A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH. Cõu 38: Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản ... CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. C3H7N. B. C2H7N. C. C2H5N. D. CH5N. Cõu 25: Thuc th dựng ... C6H5-CH3. C. CH4, C6H5-NO2. D. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. Cõu 23: Công thức cấu tạo của alanin là A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. C6H5NH2. C. CH3-CH(NH2)-COOH....
 • 3
 • 582
 • 1

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn hóa học 28 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn hóa học 28 pdf

Hóa học - Dầu khí

... axit X cần 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lợng clo là 28,286% về khối lợng. Công thức cấu tạo của X là 1 s 29 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc Xó hi v Nhõn vn) Cõu ... khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. C3H7N. B. CH5N. C. C2H7N. D. C2H5N. Cõu 7: Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản nhất là CH2O. Cho 18 gam ... AgNO3/NH3 (d, đun nóng) thu đợc 21,6 gam bạc. Công thức phân tử của X là A. C5H10O5. B. C3H6O3. C. C6H12O6. D. C2H4O2. Cõu 8: Công thức cấu tạo của alanin là A. H2N-CH2-COOH....
 • 3
 • 527
 • 2

Tài liệu ÔN THI CUỐI KHÓA MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN doc

Tài liệu ÔN THI CUỐI KHÓA MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN doc

Cao đẳng - Đại học

... phục…./. Tài liệu: *Tài liệu chính:-Giáo trình “chủ nghĩa xã hội khoa học -Bộ GD-ĐT-Nhà xuất bản chính trị quốc gia 2006 *Tài liệu tham khảo:-Giáo trình môn chủ nghĩa xã hội khoa họcHọc viện ... tạp*Tính tất yếu liên minh công, nông,trí thức:-Để giành chính quyền về tay những người lao động- Trong một nước nông nghiệp : liên minh công nông là điều kiện để giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh ... lượng:@ Luôn được nâng cao học vấn, khoa học công nghệ, tay nghề@ cơ cấu ngày càng đa dạng@Ngày càng trưởng thành trong hoạt động và đấu tranh chính trị-Sự ra đời chính đảng của giai cấp công nhân...
 • 12
 • 461
 • 2

Tài liệu Ôn thi CPA 2009 môn Tin học PHẦN I pptx

Tài liệu Ôn thi CPA 2009 môn Tin học PHẦN I pptx

Kế toán - Kiểm toán

... (link) tới các tài liệu khác nhau. Web là hệ thống thông tin toàn cầu, bao gồm thông tin văn bản tài liệu, âm thanh, hình ảnh  Sự tiến hoá của Web: ban đầu chỉ là giới thi u về công ty, hoặc ... chữ số là hàng Chú ý: Địa chỉ ô trong Word, không giống với địa chỉ ô trong Microsoft Excel ở chỗ chúng luôn luôn là địa chỉ tuyệt đối tuy không có dấu đô la ($). Ví dụ địa chỉ A1 trong Word ... XP Microsoft Word 2003 Microsoft Word 2007 Tài liệu này không đi sâu vào hướng dẫn các thao tác chi tiết, mà tập trung vào các nội dung cơ bản học viên cần phải nắm vững: - Các thao tác soạn...
 • 79
 • 608
 • 3

Tài liệu Ôn thi CPA 2009 môn Tin học PHẦN II ppt

Tài liệu Ôn thi CPA 2009 môn Tin học PHẦN II ppt

Tin học văn phòng

... dùng trong công thức hay phép tham chiếu xa trên các chương trình không chạy được. #N/A Lỗi này có ý nghĩa tùy theo công thức. Chẳng hạn: công thức đã tham chiếu đến một giá trị không tồn tại ... thanh công thức nhập: = B4&B5&B6&B7 và bấm Enter ta được kết quả như sau: CộnghòaXãHội b. Với dữ liệu số học Dữ liệu cho phép bạn thực hiện được trên các phép toán: Toán học, Logic ... Range: Cho phép bạn chọn vùng dữ liệu trong bảng tính để tạo nên Pivot Table. Thông thường Excel tự động chọn vùng dữ liệu, nếu thấy thích hợp bạn nên chọn vùng dữ liệu này. 25 + Decimal...
 • 106
 • 483
 • 4

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 1

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 1

Hóa học

... D. CH3COOC2H5.Câu 65: Phản ứng hóa học đặc trưng của este là:A. Phản ứng oxi hóa. B. Phản ứng trung hoà. C. Phản ứng xà phòng hóa. D. Phản ứng este hóa. Câu 66: Sản phẩm thu được khi thuỷ ... trên?A. 4 B.5 C.6 D.2Câu 4. Có thể chuyển hóa trực tiếp từ lipit lỏng sang lipit rắn bằng phản ứng:A. Tách nước B.Hidro hóa C. Đề hidro hóa D. Xà phòng hóa Câu 5: Chọn phát biểu sai: A. Lipit ... gặp CH3-: metyl; C2H5-: Etyl; CH2=CH-: vinyl; C6H5-: phenyl4. Tính chất hóa học: Tính chất hóa học quan trọng nhất của este là: phản ứng thủy phâna. Thủy phân este trong môi trường...
 • 13
 • 775
 • 0

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 2 CACBOHIDRAT

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 2 CACBOHIDRAT

Hóa học

... vậtCâu 41: Phản ứng không dùng chứng minh sự tồn tại của nhóm chức anđehit trong glucozơ là5A. Khử glucozơ bằng H2 (Ni, t0) B. oxi hóa glucozơ bởi AgNO3/NH3 C. Oxi hóa glucozơ bằng Cu(OH)2 ... Chất không bị thuỷ phân trong môi trường axit làA. mantozơ B. saccarozơ C. xenlulozơ D. glucozơ.Câu 51: Phát biểu nào sao đây đúng:6Câu 62: Một đisaccarit X không có tính khử, có công thức ... : mO = 1 : 8 thì công thức phântử của X làA. C6H10O5B. C6H12O6C. C3H6O3D. C12H22O11Câu 75: Một cacbonhiđrat X có khả năng tham gia phản ứng hóa học theo sơ đồ sau :X...
 • 11
 • 3,269
 • 6

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 4CHƯƠNG IV. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 4CHƯƠNG IV. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Hóa học

... những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định.- Phân loại: Tơ được chia làm 2 loại :+ Tơ thi n nhiên (sẵn có trong thi n nhiên) như bông, len, tơ tằm.+ Tơ hóa học (chế tạo ... 21 Điều nào sau đây không đúng?A. tơ tằm , bông , len là polime thi n nhiên. B. tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp.C. Nilon-6,6 và tơ capron là poliamit. D. Chất dẻo không có nhiệt độ nóng chảy ... –CH2-CH2- liên kết với nhau. n được gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa. II. Phân loại:* Theo nguồn gốc: -Polime thi n nhiên (có nguồn gốc từ thi n nhiên) như tinh bột, xenlulozơ, …-Polime tổng...
 • 11
 • 2,563
 • 46

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 6KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 6KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Lớp 12

... số oxihóa +1 trong hợp chất.2. Tính chất vật lí: Màu trắng bạc, mềm, mềm nhất là Cs. Kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối.3. Tính chất hóa học: Kim loại kiềm có khử mạnh (dễ bị oxihóa)( ... Al2(SO4)3.- Quan trọng là phèn chua: Công thức hoá học: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O- Phèn chua được dùng trong công nghiệp thuộc da, CN giấy, chất cầm màu, ... không phù hợp với nhômA. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA. B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1.C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện. D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.Câu 56: Kim loại Al không...
 • 27
 • 775
 • 3

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 7 CHƯƠNG VII: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 7 CHƯƠNG VII: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC

Lớp 12

... chất hóa học của các hợp chất Fe (II) nào dưới đây là đúng?Hợp chất Tính axit- bazơ Tính oxi hóa- khửA FeO Axit Vừa oxi hóa vừa khửB Fe(OH)2Bazơ Chỉ có tính khửC FeCl2Axit Vừa oxi hóa ... chất hóa học của các hợp chất Fe(II) nào dưới đây là đúng?Hợp chất Tính axit- bazơ Tính oxi hóa- khửA Fe2O3Axit Chỉ có oxi hóa B Fe(OH)3Bazơ Chỉ có tính khửC FeCl3Trung tính Vừa oxi hóa ... 90. Thành phần nào dưới dây là không cần thi t trong quá trình sản xuất gang?A. Quặng sắt (chứa 3095% oxi sắt, không chứa hoặc chứa rất ít S, P)B. Than cốc (không có trong tự nhiên, phải điều...
 • 17
 • 1,927
 • 6

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 8

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 8

Hóa học

... trong không khí ẩm một vật làm bằng sắt tây (sắt tráng thi c) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong sẽ xảy ra quá trình:A. Fe bị ăn mòn điện hóa. B. Sn bị ăn mòn điện hóa. C. Fe bị ăn mòn hóa học. ... 11: Tơ nilon-6,6 thuộc loại:19A. Phân tử protein luôn luôn có chứa nguyên tử nitơ.B. Protein luôn là những chất hữu cơ no.C. Protein luôn luôn có khối lượng phân tử lớn.D. Phân tử protein có ... ta thường gắn thêm các tấm Zn nhằm mục đích chính là: A. Bảo vệ vỏ tàu không bị ăn mòn điện hóa. B. Tăng độ bền cơ học cho vỏ tàu.C. Tăng vận tốc lướt sóng của tàu. D. Tăng vẽ mĩ quan cho vỏ...
 • 38
 • 534
 • 0

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học 271 doc

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học 271 doc

Cao đẳng - Đại học

... B GIO DC V O TO ( thi cú 03 trang) KIM TRA TRC NGHIM THPT Mụn thi: Hoỏ hc - Ban Khoa hc Xó hi v Nhõn vn Thi gian lm bi: 60 phỳt S cõu trc nghim: 40 Mó thi 271 H, tờn thớ sinh: ... 28,286% về khối lợng. Công thức cấu tạo của X là A. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-COOH. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Trang 2/3 - Mó thi 271 ... xanh l A. NH3, anilin. B. NaOH, CH3-NH2. C. NH3, CH3-NH2. D. NaOH, NH3. Cõu 8: Công thức cấu tạo của alanin là A. H2N-CH2-COOH. B. C6H5NH2. C. CH3-CH(NH2)-COOH....
 • 3
 • 421
 • 1

Xem thêm