standard building code pdf

Building code requirement

Building code requirement

Kiến trúc - Xây dựng

... thejurisdiction of a general building code rather than ACI 318.In the absence of a general building code that addresses CHAPTER 5 318M/318RM-45 CODE COMMENTARYACI 318 Building Code and Commentary5.3.2 ... ofthe legally adopted general building code of which this code forms a part. In areas without a legally adopted building code, this code defines minimum acceptablestandards of design and construction ... CHAPTER 4 CODE COMMENTARYACI 318 Building Code and Commentary Notes INTRODUCTION318M/318RM-3ACI 318 Building Code and CommentaryDesign reference materials illustrating applications of thecode...
 • 392
 • 485
 • 0

Building code requirements for structural concrete

Building code requirements for structural concrete

Kiến trúc - Xây dựng

... ofthe legally adopted general building code of which this code forms a part. In areas without a legally adopted building code, this code defines minimum acceptablestandards of design and construction ... separate entity. 318M/318RM-40 CHAPTER 4 CODE COMMENTARYACI 318 Building Code and Commentary Notes CHAPTER 4 318M/318RM-37 CODE COMMENTARYACI 318 Building Code and Commentary4.2.3 — For concrete ... however, it is recog-nized that when the code is made a part of a legally adoptedgeneral building code, the general building code may mod-ify provisions of this code. R1.1.4 — Some special structures...
 • 392
 • 411
 • 1

Tài liệu Improving Campus Quality of Life with In-Building Wireless pdf

Tài liệu Improving Campus Quality of Life with In-Building Wireless pdf

Phần cứng

... IT voice services senior manager Jonathan Adams began planning a broader rollout. The next two buildings in line for cellular coverage with Unison systems are the Bryan Center (an expanded student ... the spring of 2006.“We’re developing a master plan to phase in wireless coverage in other campus buildings over time,” says Adams, “including the residence halls and the medical center. Of course, ... adding new electronics to the existing Unison system to support those networks.”With Unison in -building coverage, Duke University is on a path toward clear, consistent, and pervasive cellular...
 • 3
 • 306
 • 0

Tài liệu Security and Unmanaged Code pdf

Tài liệu Security and Unmanaged Code pdf

Chứng chỉ quốc tế

... native code for the platform, and they execute in their own unmanagedprocess spaces. In order to effect communication between the managed code inyour XML web service and the unmanaged code in ... header. In the following code, which snippets of code do you needto insert at the marks?Imports System.Web.ServicesImports System.Web.Services.Protocols<<< Insert code here >>>' ... AMColor profile: Generic CMYK printer profileComposite Default screen C.This code? s = ws.cred.HelloWorld()D.Or, this code? s = ws.HelloWorld()3.You are developing an XML web service that will...
 • 48
 • 405
 • 0

Tài liệu Building code ppt

Tài liệu Building code ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... Admixtures 318M/318RM-20 CHAPTER 2 CODE COMMENTARYACI 318 Building Code and CommentaryLoad, service — Load specified by general building code of which this code forms a part (without load fac-tors). ... Building Code 318M/318RM-40 CHAPTER 4 CODE COMMENTARYACI 318 Building Code and Commentary Notes CHAPTER 2 318M/318RM-17 CODE COMMENTARYACI 318 Building Code and Commentary2.1 — The following ... INTRODUCTION318M/318RM-1ACI 318 Building Code and CommentaryThe code portion of this document covers the proper design and construction of buildings of structural concrete. The code has been written in...
 • 392
 • 1,023
 • 0

Tài liệu Exploiting Software - How to Break Code pdf

Tài liệu Exploiting Software - How to Break Code pdf

Hệ điều hành

... Resource-Constrained Wireless Devices.Mobile code in use: The introduction of Java in 1995 was heralded with much hubbubabout applets and mobile code. The problem was, mobile code was ahead of its time. Asembedded ... crafting malicious input. It goes far beyond standard- issue "fuzzing" todiscuss partition analysis, tracing code, and reversing parser code. Special attention is paidto crafting equivalent ... knowledge necessary to breaksoftware. code (see Securing Java [McGraw and Felten, 1998] for examples), demand for and useof mobile code will increase.Web code and XML: Although the .com meltdown...
 • 597
 • 459
 • 0

Tài liệu Mobile Secret Code pdf

Tài liệu Mobile Secret Code pdf

Hóa học - Dầu khí

... ChChChChươươươươngngngng1:1:1:1:NokiaNokiaNokiaNokiaKhôngphảitựnhiênmàtôilạiđềcậpđếnthươnghiệuđiệnthoạinàyđầutiênbởiđâychínhlàchínhlàloạiđiệnthoạichiếmthịphầnlớnnhấttạiViệtNam.Bảnthântácgiảcũngđangsửdụngloạiđiệnthoạinàyvàrấthàilòngvớinó.Khiđangởmànhìnhchínhcácbạngõ*#06#*#06#*#06#*#06#đểhiệnIMEInumber.IMEIlàviếttắtcủaInternationalMobileEquipmentIndentity.Cácmãdướiđâycũngđượcthựchiệnởmànhìnhchính*#7780#*#7780#*#7780#*#7780#resetmáyvềtrạngtháimặcđịnh(khôngcầnmãbảovệ)*#67705646#*#67705646#*#67705646#*#67705646#xóalogomạng(ởmộtsốdòngmáy).Nếumuốnxóalogomạngtheocáchkháccácbạnnhậpvàotrìnhduyệtcủamáydònglinksauhttp://wap.mob453.com/blanklogo.wml#blank.(chúý:điệnthoạiphảikếtnốiGPRS)*#0000#*#0000#*#0000#*#0000#Xemphiênbảnphầnmềm*#2820#*#2820#*#2820#*#2820#ĐịachỉBluetooth*#746025625#*#746025625#*#746025625#*#746025625#Tìnhtrạngsimclock*#62209526#*#62209526#*#62209526#*#62209526#MacaddresseofWLANadapter.DùngchocácModelmớinhưN80chẳnghạn*#pw+1234567890+1#*#pw+1234567890+1#*#pw+1234567890+1#*#pw+1234567890+1#Hiểnthịthôngtinvềsim*#92702689#*#92702689#*#92702689#*#92702689#Hiểnthịthôngtinvềmộtmenubímậtcócácthôngtinsau1.Sốserial2.Ngàythángsảnxuất3.Ngàybán(ởViệtNamkhôngdùng)4.Thôngtinvềcáclầnsửachữa(tấtnhiênlàởtrungtâmcủaNokia)5.Thờigiansửdụng*#3370#*#3370#*#3370#*#3370#BậtchếđộEFR(EnhancedFullRateCodec).Đâylàchếđộmàcácthànhphầncủamáyhoạtđộngvớihiệusuấtcaonhất(bắtsóngtốtnhất,loatonhất,micronhạynhất)nhưnglạitiêutốnpinnhiềunhất.Trởlạichếđộcũbằngcáchgõ*#3370**#3370**#3370**#3370*.Nếucácbạnmuốncómộtchếđộhọađộngtốnítpinhơnthìgõ*#4720#*#4720#*#4720#*#4720#đểbậtchếđộHalfRateCodec,tắtbằngcáchgõ*#4720**#4720**#4720**#4720*.TrongcácdòngmáynokiaS60cómộtmãđặcbiệtgọilàWalletCode.Nếucácbạnquênmấtnóhàygõ*#7370925538#*#7370925538#*#7370925538#*#7370925538#.Chúý,tấtcảcácdữliệutrongwalletsẽbịxóabỏhoàntoàn.WalletCodebâygiờlà12345123451234512345.Nghenóikhinhấn*#3925538#*#3925538#*#3925538#*#3925538#thìtoànbộnộidungtrongwalletđềubịxóasạch.Tôicũngthửnhưngkhônghiểusaonókhônghoạtđộng.Cứghivàođâychocácbạnthamkhảo.*#7328748263373738#*#7328748263373738#*#7328748263373738#*#7328748263373738#Đưamãbảovệtrởvềmặcđịnhlà12345123451234512345.TheotôithìNokiacòncónhiềumãkhácnữa(tuynhiêntôikhôngbiết).Nếubạnnàobiếtthêmnữaxinemailchotôiđểtôibổsungvàoebooknàycácphiênbảnsau.Xinnóithêmcácbạncóthểsửdụngmã*#0000#*#0000#*#0000#*#0000#đểphânbiệtđiệnthoạiNokiachínhhãnghaylàhàngTàu! ... ChChChChươươươươngngngng1:1:1:1:NokiaNokiaNokiaNokiaKhôngphảitựnhiênmàtôilạiđềcậpđếnthươnghiệuđiệnthoạinàyđầutiênbởiđâychínhlàchínhlàloạiđiệnthoạichiếmthịphầnlớnnhấttạiViệtNam.Bảnthântácgiảcũngđangsửdụngloạiđiệnthoạinàyvàrấthàilòngvớinó.Khiđangởmànhìnhchínhcácbạngõ*#06#*#06#*#06#*#06#đểhiệnIMEInumber.IMEIlàviếttắtcủaInternationalMobileEquipmentIndentity.Cácmãdướiđâycũngđượcthựchiệnởmànhìnhchính*#7780#*#7780#*#7780#*#7780#resetmáyvềtrạngtháimặcđịnh(khôngcầnmãbảovệ)*#67705646#*#67705646#*#67705646#*#67705646#xóalogomạng(ởmộtsốdòngmáy).Nếumuốnxóalogomạngtheocáchkháccácbạnnhậpvàotrìnhduyệtcủamáydònglinksauhttp://wap.mob453.com/blanklogo.wml#blank.(chúý:điệnthoạiphảikếtnốiGPRS)*#0000#*#0000#*#0000#*#0000#Xemphiênbảnphầnmềm*#2820#*#2820#*#2820#*#2820#ĐịachỉBluetooth*#746025625#*#746025625#*#746025625#*#746025625#Tìnhtrạngsimclock*#62209526#*#62209526#*#62209526#*#62209526#MacaddresseofWLANadapter.DùngchocácModelmớinhưN80chẳnghạn*#pw+1234567890+1#*#pw+1234567890+1#*#pw+1234567890+1#*#pw+1234567890+1#Hiểnthịthôngtinvềsim*#92702689#*#92702689#*#92702689#*#92702689#Hiểnthịthôngtinvềmộtmenubímậtcócácthôngtinsau1.Sốserial2.Ngàythángsảnxuất3.Ngàybán(ởViệtNamkhôngdùng)4.Thôngtinvềcáclầnsửachữa(tấtnhiênlàởtrungtâmcủaNokia)5.Thờigiansửdụng*#3370#*#3370#*#3370#*#3370#BậtchếđộEFR(EnhancedFullRateCodec).Đâylàchếđộmàcácthànhphầncủamáyhoạtđộngvớihiệusuấtcaonhất(bắtsóngtốtnhất,loatonhất,micronhạynhất)nhưnglạitiêutốnpinnhiềunhất.Trởlạichếđộcũbằngcáchgõ*#3370**#3370**#3370**#3370*.Nếucácbạnmuốncómộtchếđộhọađộngtốnítpinhơnthìgõ*#4720#*#4720#*#4720#*#4720#đểbậtchếđộHalfRateCodec,tắtbằngcáchgõ*#4720**#4720**#4720**#4720*.TrongcácdòngmáynokiaS60cómộtmãđặcbiệtgọilàWalletCode.Nếucácbạnquênmấtnóhàygõ*#7370925538#*#7370925538#*#7370925538#*#7370925538#.Chúý,tấtcảcácdữliệutrongwalletsẽbịxóabỏhoàntoàn.WalletCodebâygiờlà12345123451234512345.Nghenóikhinhấn*#3925538#*#3925538#*#3925538#*#3925538#thìtoànbộnộidungtrongwalletđềubịxóasạch.Tôicũngthửnhưngkhônghiểusaonókhônghoạtđộng.Cứghivàođâychocácbạnthamkhảo.*#7328748263373738#*#7328748263373738#*#7328748263373738#*#7328748263373738#Đưamãbảovệtrởvềmặcđịnhlà12345123451234512345.TheotôithìNokiacòncónhiềumãkhácnữa(tuynhiêntôikhôngbiết).Nếubạnnàobiếtthêmnữaxinemailchotôiđểtôibổsungvàoebooknàycácphiênbảnsau.Xinnóithêmcácbạncóthểsửdụngmã*#0000#*#0000#*#0000#*#0000#đểphânbiệtđiệnthoạiNokiachínhhãnghaylàhàngTàu! ... ChChChChươươươươngngngng1:1:1:1:NokiaNokiaNokiaNokiaKhôngphảitựnhiênmàtôilạiđềcậpđếnthươnghiệuđiệnthoạinàyđầutiênbởiđâychínhlàchínhlàloạiđiệnthoạichiếmthịphầnlớnnhấttạiViệtNam.Bảnthântácgiảcũngđangsửdụngloạiđiệnthoạinàyvàrấthàilòngvớinó.Khiđangởmànhìnhchínhcácbạngõ*#06#*#06#*#06#*#06#đểhiệnIMEInumber.IMEIlàviếttắtcủaInternationalMobileEquipmentIndentity.Cácmãdướiđâycũngđượcthựchiệnởmànhìnhchính*#7780#*#7780#*#7780#*#7780#resetmáyvềtrạngtháimặcđịnh(khôngcầnmãbảovệ)*#67705646#*#67705646#*#67705646#*#67705646#xóalogomạng(ởmộtsốdòngmáy).Nếumuốnxóalogomạngtheocáchkháccácbạnnhậpvàotrìnhduyệtcủamáydònglinksauhttp://wap.mob453.com/blanklogo.wml#blank.(chúý:điệnthoạiphảikếtnốiGPRS)*#0000#*#0000#*#0000#*#0000#Xemphiênbảnphầnmềm*#2820#*#2820#*#2820#*#2820#ĐịachỉBluetooth*#746025625#*#746025625#*#746025625#*#746025625#Tìnhtrạngsimclock*#62209526#*#62209526#*#62209526#*#62209526#MacaddresseofWLANadapter.DùngchocácModelmớinhưN80chẳnghạn*#pw+1234567890+1#*#pw+1234567890+1#*#pw+1234567890+1#*#pw+1234567890+1#Hiểnthịthôngtinvềsim*#92702689#*#92702689#*#92702689#*#92702689#Hiểnthịthôngtinvềmộtmenubímậtcócácthôngtinsau1.Sốserial2.Ngàythángsảnxuất3.Ngàybán(ởViệtNamkhôngdùng)4.Thôngtinvềcáclầnsửachữa(tấtnhiênlàởtrungtâmcủaNokia)5.Thờigiansửdụng*#3370#*#3370#*#3370#*#3370#BậtchếđộEFR(EnhancedFullRateCodec).Đâylàchếđộmàcácthànhphầncủamáyhoạtđộngvớihiệusuấtcaonhất(bắtsóngtốtnhất,loatonhất,micronhạynhất)nhưnglạitiêutốnpinnhiềunhất.Trởlạichếđộcũbằngcáchgõ*#3370**#3370**#3370**#3370*.Nếucácbạnmuốncómộtchếđộhọađộngtốnítpinhơnthìgõ*#4720#*#4720#*#4720#*#4720#đểbậtchếđộHalfRateCodec,tắtbằngcáchgõ*#4720**#4720**#4720**#4720*.TrongcácdòngmáynokiaS60cómộtmãđặcbiệtgọilàWalletCode.Nếucácbạnquênmấtnóhàygõ*#7370925538#*#7370925538#*#7370925538#*#7370925538#.Chúý,tấtcảcácdữliệutrongwalletsẽbịxóabỏhoàntoàn.WalletCodebâygiờlà12345123451234512345.Nghenóikhinhấn*#3925538#*#3925538#*#3925538#*#3925538#thìtoànbộnộidungtrongwalletđềubịxóasạch.Tôicũngthửnhưngkhônghiểusaonókhônghoạtđộng.Cứghivàođâychocácbạnthamkhảo.*#7328748263373738#*#7328748263373738#*#7328748263373738#*#7328748263373738#Đưamãbảovệtrởvềmặcđịnhlà12345123451234512345.TheotôithìNokiacòncónhiềumãkhácnữa(tuynhiêntôikhôngbiết).Nếubạnnàobiếtthêmnữaxinemailchotôiđểtôibổsungvàoebooknàycácphiênbảnsau.Xinnóithêmcácbạncóthểsửdụngmã*#0000#*#0000#*#0000#*#0000#đểphânbiệtđiệnthoạiNokiachínhhãnghaylàhàngTàu!...
 • 6
 • 310
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn tìm mã Google Analytics Tracking Code pdf

Tài liệu Hướng dẫn tìm mã Google Analytics Tracking Code pdf

Tin học văn phòng

... Analytics của bạn: Chọn tên website trong danh sách: Hướng dẫn tìm mã Google Analytics Tracking Code ...
 • 6
 • 433
 • 1

Tài liệu International Accounting Standard 2 Inventories pdf

Tài liệu International Accounting Standard 2 Inventories pdf

Kế toán - Kiểm toán

... 40 An entity shall apply this Standard for annual periods beginning on or after 1 January 2005. Earlier application is encouraged. If an entity applies this Standard for a period beginning ... disclose that fact. Withdrawal of other pronouncements 41 This Standard supersedes IAS 2 Inventories (revised in 1993). 42 This Standard supersedes SIC-1 Consistency—Different Cost Formulas for ... that date for application of this Standard. Techniques for the measurement of cost 21 Techniques for the measurement of the cost of inventories, such as the standard cost method or the retail...
 • 6
 • 432
 • 1

Báo cáo khoa học: "Multilingual Text Processing in a Two-Byte Code" pdf

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... Solution I. Incorporate exlsti~ ?-bit or 8-bit n~tiona I code standards, one in each block of 256 codes. Use the extra space as codes for information units which are not single spacing characters, ... alphabet codes to provide transliter- ation equivalence, the best of three solutions compared as a _eramework for code assignments. Information vs. Form. In developing proposals for codes in ... choices of what to code. In a proposal for a multilingual two-byte code, Xerox Corporation has n'~%de explicit a principle which we can state precisely as follows: Basic codes stand for...
 • 4
 • 289
 • 0

CAMP''''s 2013 Lender Fair: Building Business pdf

CAMP''''s 2013 Lender Fair: Building Business pdf

Tài chính doanh nghiệp

... CAMP's 2013 Lender Fair: Building Business Newport Beach, California - January 30 - February 1, 2013 Program CAMP's 2013 Lender Fair: Building Business Newport Beach, ... JUMP START THE NEW YEAR Program CAMP's 2013 Lender Fair: Building Business Newport Beach, California - January 30 - February 1, 2013 8:00am - 4:00pm ... Provided) CAMP's 2013 Education Sponsor Program CAMP's 2013 Lender Fair: Building Business Newport Beach, California - January 30 - February 1, 2013 Friday, February...
 • 9
 • 122
 • 0

5 sai lầm trong tiếp thị bằng QR code pdf

5 sai lầm trong tiếp thị bằng QR code pdf

Internet Marketing

... một QR code. * Đề nghị: Bạn cần bảo đảm người sử dụng có kiến thức về thao tác thực hiện quét QR code và tìm hiểu xem nó có thú vị đối với họ hay không. 3. Giá trị đáng ngờ: QR code thường ... người trưởng thành tại Mỹ có sử dụng QR code. Sau đây là 5 sai lầm phổ biến khi tiếp thị bằng QR code: 1. Nội dung nghèo nàn: Đối với nhân viên tiếp thị, QR code có đặc điểm rẻ tiền, dễ theo dõi ... thường. Các nhân viên tiếp thị vẫn đánh giá cao tiềm năng của QR code, nhưng theo 5 sai lầm trong tiếp thị bằng QR code một cuộc nghiên cứu trong tháng 4 của Temkin Group (hãng...
 • 5
 • 301
 • 0

The JCT 05 Standard Building Contract Law and Administration pot

The JCT 05 Standard Building Contract Law and Administration pot

Cao đẳng - Đại học

... SBC Standard Building Contract (2005 Edition) SBC/AQ Standard Building Contract With Approximate Quantities (2005 Edition) SBC/G Standard Building Contract Guide SBC/Q Standard Building ... of this book) Standard Building Contract (2005 edition); see also SBC JCT 39 RIBA Standard Form of Building Contract (1939 Edition) 1957 Revision JCT 63 Standard Form of Building Contract ... Index 545 The JCT 05 Standard Building ContractLaw and Administration 18 Style of JCT 05 Standard Building ContractJCT 05 Clause 2.13.1 identifi es the method used as the ‘ Standard Method of...
 • 588
 • 4,216
 • 0

Xem thêm