standard building code 1982

Building code requirement

Building code requirement

Kiến trúc - Xây dựng

... thejurisdiction of a general building code rather than ACI 318.In the absence of a general building code that addressesCHAPTER 5 318M/318RM-45 CODE COMMENTARYACI 318 Building Code and Commentary5.3.2 ... ofthe legally adopted general building code of which this code forms a part. In areas without a legally adopted building code, this code defines minimum acceptablestandards of design and construction ... CHAPTER 4 CODE COMMENTARYACI 318 Building Code and Commentary NotesINTRODUCTION318M/318RM-3ACI 318 Building Code and CommentaryDesign reference materials illustrating applications of thecode...
 • 392
 • 485
 • 0

Building code requirements for structural concrete

Building code requirements for structural concrete

Kiến trúc - Xây dựng

... ofthe legally adopted general building code of which this code forms a part. In areas without a legally adopted building code, this code defines minimum acceptablestandards of design and construction ... separate entity. 318M/318RM-40 CHAPTER 4 CODE COMMENTARYACI 318 Building Code and Commentary NotesCHAPTER 4 318M/318RM-37 CODE COMMENTARYACI 318 Building Code and Commentary4.2.3 — For concrete ... however, it is recog-nized that when the code is made a part of a legally adoptedgeneral building code, the general building code may mod-ify provisions of this code. R1.1.4 — Some special structures...
 • 392
 • 411
 • 1

Cabling Standard - TIA 568 B - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

Cabling Standard - TIA 568 B - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

Quản trị mạng

... Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Quang Dung Technology Distribution Company Page 3 of 62 ANSI/TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard ... Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Quang Dung Technology Distribution Company Page 36 of 62 ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard ... Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Quang Dung Technology Distribution Company Page 24 of 62 Connecting hardware shall be tested in accordance with Annex D of the original standard. ...
 • 62
 • 419
 • 0

Cabling Standard - TIA 569 A - Commercial Building Standard for Telecom Pathway & Spaces

Cabling Standard - TIA 569 A - Commercial Building Standard for Telecom Pathway & Spaces

Quản trị mạng

... 58 INTRABUILDING PATHWAYS AND RELATED SPACES Intrabuilding Pathways Definition Interbuilding Pathways Definition • bonding and grounding shall meet applicable electrical codes and standards ... terminated inside the building • have a smooth bell shaped finish if terminated outside the building • be securely fastened to the building • slope downwards from the exterior of the building • have ... frame or wall terminals based on • incoming service provider cables • interbuilding cables • intrabuilding cables Buildings with floor area greater than 10,000m2 (100,000 ft2) may require...
 • 58
 • 528
 • 0

Cabling Standard - TIA 569 A - Commercial Building Standard for Telecom Pathway & Spaces (FULL VE

Cabling Standard - TIA 569 A - Commercial Building Standard for Telecom Pathway & Spaces (FULL VE

Quản trị mạng

... Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways and Spaces Quang Dung Technology Distribution Company Page 20 of 58 INTRABUILDING PATHWAYS AND RELATED SPACES Intrabuilding ... Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways and Spaces Quang Dung Technology Distribution Company Page 37 of 58 ADDENDUMS ANSI/TIA/EIA 569 A-1 Commercial Building Standard ... Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways and Spaces Quang Dung Technology Distribution Company Page 49 of 58 ANSI/TIA/EIA 569-A-6 Commercial Building Standard for...
 • 58
 • 490
 • 0

ETSI WIDEBAND CDMA STANDARD FOR THE UTRA FDD AIR INTERFACE.pdf

ETSI WIDEBAND CDMA STANDARD FOR THE UTRA FDD AIR INTERFACE.pdf

Điện - Điện tử - Viễn thông

... are from a complex Gold code set of size 256 and are only long codes of length 40960. There is a one-to-one correspondence of the scrambling code with the spreading codes used for the preamble ... and Scrambling Codes The spreading, or channelization, codes used in W-CDMA systems are Orthogonal Variable Spreading Factor (OVSF) codes. In both the uplink and downlink, OVSF codes are used ... spreading codes used for the PRACH are OVSF codes. The spreading factor used for the data can be 256, 128, 64, or 32 with corresponding data rates of 16, 32, 64, or 128 kbps. The scrambling codes...
 • 28
 • 805
 • 0

Apress Pro JS Fand Ajax Building Rich Internet Compon

Apress Pro JS Fand Ajax Building Rich Internet Compon

Quản trị mạng

... the new standard for building Java-based Web applications, it has gained significant attention from the Java EEWeb development community. Many developers are excited that they can use the standard JavaServer ... subset of the standard component families with their associatedcomponents and component and renderer types.CHAPTER 1 ■THE FOUNDATION OF JSF: COMPONENTS 25Table 1-4. A Subset of All Standard Component ... Component Subclass Code Sample 1-3 illustrates the benefit of using the behavioral superclass instead of the con-venience class to manipulate the page at runtime. The first bit of code illustrates...
 • 465
 • 645
 • 3

Tài liệu php Coding Standard

Tài liệu php Coding Standard

Kỹ thuật lập trình

... Tăng tốc độ thực hiện dòng code 2.3 Giới hạn code trên 1 dòngViệc giới hạn số ký tự trên 1 dòng code nhằm giúp cho lập trình viên nhìn code được dễ dàng. Một dòng code nên chỉ có 80 ký tự và ... CODING STANDARD v.1.01 GIỚI THIỆU CHUNG1.1 Mục đích tài liệuMột coding standard tốt hết sức quan trọng cho bất kỳ một dự án phần mềm nào, nhất là đối với các dự án nhiều người. Coding standard ... break;}1.2 Continue,break and ?:Continue và Break 18/23PHP CODING STANDARD v.1.04 CODING STYLE4.1 PHP Code DemarcationKhối code php được bao trong cặp thẻ <?php ?>. Không được dung thẻ...
 • 23
 • 473
 • 1

Building Portals with the Java Portlet API

Building Portals with the Java Portlet API

Kỹ thuật lập trình

... developers will put any content directly intothe Java code for any nontrivial portlets. In this book, we will use HTML inside ofthe portlet’s Java code until we explain how to use JSP pages inside ... each portlet and building a web page for the end user. The portal handles the layout, aggregation,and any personalization or SSO security features.The portlet application is a standard Java 2 ... tools. The standard build and packaging tools provided with your choice of Javaprogramming environment or integrated development environment (IDE) for webapplications are usable for building...
 • 418
 • 490
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25