soạn giáo án theo phát huy năng lực học sinh

QUY TRÌNH BIÊN SOẠN CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN ĐỊA LÝ

QUY TRÌNH BIÊN SOẠN CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN ĐỊA LÝ

Địa lý

... 5, Năng lực giao tiếp 6, Năng lực hợp tác 7, Năng lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông 8, Năng lực sử dụng ngôn ngữ 9, Năng lực tính toán xấu tới sức khỏe tinh thần môi trường sống học ... hiệu toán học THANG ĐO CÁC MỨC ĐỘ CỦA NĂNG LỰC Mức -> Mức -> Mức - > Mức 4-> Mức ( Từ đơn giản đến phức tạp) * NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT Là lực hình thành phát triển sở lực chung theo định hướng chuyên ... 2 .Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo 4, Năng lực tự quản lí b, Lập thực kế hoạch học tập nghiêm túc, nề nếp; thực cách học: hình thành cách ghi nhớ thân; phân tích nhiệm vụ học tập...
 • 26
 • 3,766
 • 12
Tiết 10 bài 9. tế bào nhân thực (tiếp) dạy theo phát triển năng lực học sinh

Tiết 10 bài 9. tế bào nhân thực (tiếp) dạy theo phát triển năng lực học sinh

Sinh học

... lạ ật? v c c ụ l hự t y ể a h t Ti ật h v g độn Dặn dò Học làm câu hỏi cuối Nghiên cứu 10 Chú ý: + Cấu tạo màng sinh chất? + Chức màng sinh chất? • + Ti thể bào quan có cấu trúc màng kép, màng ... vào trình chuyển hoá lượng tế bào • * Đối với HS khá, giỏi cần nắm điểm giống có ADN, ribôxôm riêng có chứa enzim ATP synthaza tổng Nêu điểm giống khác ti thể lục lạp cấu trúc chức năng? Giống ... •có khả chuyển hóa vật chất lượng •có thể tự phân đôi độc lập Khác Ti thể Lục lạp -Dạng hình cầu sợi ngắn -Màng ngoại trơn, màng gấp nếp tạo thành mào -Tạo lượng qua chuỗi phản ứng hóa học  tổng...
 • 18
 • 1,581
 • 0
Biên soạn sách giáo khoa Lịch sử sau năm 2015 theo hướng phát triển năng lực học sinh

Biên soạn sách giáo khoa Lịch sử sau năm 2015 theo hướng phát triển năng lực học sinh

Báo cáo khoa học

... dung dạy học liên kết với nhau, sở lựa chọn phương pháp dạy học; thiết kế hoạt động học tập nhằm giải tình đặt ra; mức độ phát triển lực người học xác định đánh giá thông qua chuẩn Năng lực định ... tổ chức dạy học phù hợp; người học chủ động thực nhiệm vụ học tập để đạt mục tiêu mong muốn Mục tiêu môn học sở để đánh giá kết học tập HS, đánh giá hiệu dạy đánh giá toàn trình dạy học Việc xây ... chủ đề nghiên cứu sâu Sách giáo khoa tài liệu học tập HS Vì vậy, cấu trúc nội dung hình thức SGK cần biên soạn theo hướng dạy học khám phá, sáng tạo, phát huy khả tự học tích cực HS Nội dung,...
 • 7
 • 505
 • 2
Giáo án vật lí 10 cơ bản 4 cột theo hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án vật lí 10 cơ bản 4 cột theo hướng phát triển năng lực học sinh

Vật lý

... nghiệm Các lực thành phần cần đạt *K1 :học sinh nêu đáp án đúng *X8 : học sinh thảo luận theo nhóm để trả lời câu trắc nghệm *P5: học sinh vận dụng cơng thức phù hợp Hoạt đợng của giáo viên ... dẫn học sinh = lực học chọn trục để chiếu để tốn chuyển phương trình véc tơ phương trình đại số Yêu cầu học sinh biện luận Hoạt động 3: Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học ... đạt sinh K3 : Lấy ví dụ thực tế K4 : Trả lời có cơng học Giáo viên lấy sớ ví dụ về cơng học Khi ta có cơng học? r Dùng lực kéo F kéo K1 : Viết biểu thức vật chuyển động theo tính cơng học...
 • 27
 • 3,152
 • 69
KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH, KHI DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI LỚP 10 THPT

KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH, KHI DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI LỚP 10 THPT

Văn hóa - Lịch sử

... sách giáo khoa theo hướng phát triển lực học sinh phần, chương, cụ thể Việc nghiên cứu, ứng dụng cụ thể vào đề tài: “Khai thác kênh hình sách giáo khoa theo hướng phát triển lực học sinh, dạy học ... thác kênh hình sách giáo khoa theo hướng phát triển lực học sinh trường phổ thông Phương pháp thực nghiệm: thực hành khai thác kênh hình theo hướng phát triển lực học sinh dạy học phần Lịch sử giới ... thác kênh hình theo hƣớng phát triển lực học sinh dạy học phần Lịch sử giới nguyên thuỷ, cổ đại trung đại, lớp 10 TH CHƢƠNG KHAI THÁC KÊNH HÌNH THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH – CƠ SỞ LÍ...
 • 62
 • 1,564
 • 1
Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Báo cáo khoa học

... SỐ NĂNG LỰC CHUNG CƠ BẢN Năng lực tự học Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo Năng lực tự quản lý Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng CNTT TT Năng lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực ... TIÊU: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH NHIỆM VỤ HIỂU THẾ NÀO LÀ NĂNG LỰC BIẾT SOẠN CÂU HỎI THEO ... Năng lực tính toán CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT MÔN ĐỊA LÍ Năng lực tư tổng hợp theo lãnh thổ Năng lực học tập thực địa Năng lực sử dụng đồ Năng lực sử dụng số liệu thống kê Năng lực sử dụng ảnh,...
 • 33
 • 1,692
 • 8
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Báo cáo khoa học

... dựng tổ chức thành hoạt động học học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; - Thiết bị dạy học học liệu hỗ trợ hoạt động học học sinh theo tiến trình dạy học thiết kế: mô tả dụng cụ ... kế hoạch dạy học tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên  Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm 01 năm thực KH giáo dục theo định hướng phát triển lực 4 Xây dựng kế hoạch dạy học môn cho năm học 2014 - 2015 ... vụ học tập HS MỘT SỐ CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO (HOẠT ĐỘNG NGOÀI GiỜ LÊN LỚP) CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015 I Mục đích Khuyến khích học sinh...
 • 50
 • 1,859
 • 3
Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... Tương tự lực hợp tác lực chung lực sử dụng đồ lực sử dụng số liệu thống kê lực chuyên biệt môn Địa lý; lực tư toán học, lực mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học lực chuyên biệt môn Toán hình ... minh bạch Chẳng hạn tư sáng tạo lực chung, môn học có yêu cầu sáng tạo lực chuyên biệt: sáng tạo toán học, sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo văn học, sáng tạo công nghệ Giao tiếp lực chung, sâu vàogiao ... tới lực học sinh theo độ tuổi, mà mức độ phát triển lực đạt nói chung (xem hình 3.5) 33 Kiến thức kỹ Năng lực cao Mức độ phát triển lực/ chuẩn Mức độ phát triển lực/ chuẩn Mức độ phát triển lực/ chuẩn...
 • 220
 • 3,171
 • 50
HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Trung học cơ sở - phổ thông

... “Người học thành công, cá nhân tự tin sáng tạo, công dân hiểu biết động ” THÀNH TỐ CỦA NĂNG LỰC Năng lực đọc viết Cấu trúc lực Đọc Viết Năng lực thành tố Ngữ pháp Nghe nhìn Từ Văn Năng lực tính toán ... Các lực chung chương trình Úc CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA - 7.2 www.australiancurriculum.edu.au 7 NĂNG LỰC CHUNG Đọc – viết Tính toán Năng lực CNTT truyền thông (ICT) Tư phê phán sáng tạo Năng lực ... tin thống kê CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA NĂNG LỰC CHUNG (General capabilities) Đọc – viết Tính toán Năng lực CNTT truyền thông (ICT) Tư phê phán sáng tạo Năng lực cá nhân xã hội Hành vi đạo đức Hiểu...
 • 26
 • 1,573
 • 14
THAM LUẬN: GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

THAM LUẬN: GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Ngữ văn

... không phản ảnh kết dạy - học giáo viên học sinh mà tác động mạnh đến khâu trình dạy học Vì để thúc đẩy đổi PPDH không đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh - Là giáo viên nên lựa chọn xác ... chương, học kì năm học Thường dài từ 15 phút tiết Để rèn luyện tư sáng tạo kỉ trính toán học sinh, môn Toán nên cho học sinh kiểm tra tự luận không nên kiểm tra trắc nghiệm trắc nghiệm dễ tạo đoán ... tâm sinhhọc sinh, tính thẩm mỉ, thể nhuần nhuyển nguyên tác dạy học phương pháp dạy học Vì vậy, người giáo viên cần sử dụng công nghệ thông tin để dạy học hiệu thí phải có kiến thức tin học, ...
 • 3
 • 16,003
 • 525
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Giáo dục hướng nhiệp

... xét, đánh giá tích cực, tự lực sáng tạo học sinh học tập Ví dụ: + Đánh giá tính tích cực, tự lực học sinh: Mức độ hăng hái tham gia phát biểu ý kiến học sinh; Thái độ lắng nghe học sinh giáo viên ... giúp học sinh phát huy khiếu cá nhân; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên cha mẹ học sinh a) Đánh giá trình học tập học sinh Trong trình dạy học, ... học sinh cộng đồng Coi trọng đánh giá tiến học sinh, không so sánh học sinh với học sinh khác; coi trọng việc động viên, khuyến khích hứng thú, tính tích cực vượt khó học tập, rèn luyện học sinh; ...
 • 99
 • 2,467
 • 27
TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Cao đẳng - Đại học

... dạy học như: lực tự học; lực phát giải vấn đề; lực sáng tạo; lực giao tiếp hợp tác; lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông Trong số đó, phát triển lực sáng tạo, lực phát giải vấn đề học sinh ... dạy học, giáo dục đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học Kết hợp đánh giá giáo viên với tự đánh giá đánh giá lẫn học sinh, đánh giá cha mẹ học sinh cộng đồng Coi trọng đánh giá tiến học sinh, ... đỡ học sinh phương pháp học tập Chú trọng đánh giá thường xuyên tất học sinh: đánh giá hoạt động lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết thực dự án học...
 • 196
 • 1,657
 • 7
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN SINH HỌC

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN SINH HỌC

Cao đẳng - Đại học

... giúp học sinh phát huy khiếu cá nhân; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên cha mẹ học sinh a) Đánh giá trình học tập học sinh Trong trình dạy học, ... tiết học lớp Thông qua quan sát, trao đổi sản phẩm học tập học sinh, giáo viên nhận xét, đánh giá tích cực, tự lực sáng tạo học sinh học tập Ví dụ: + Đánh giá tính tích cực, tự lực học sinh: ... học sinh cộng đồng Coi trọng đánh giá tiến học sinh, không so sánh học sinh với học sinh khác; coi trọng việc động viên, khuyến khích hứng thú, tính tích cực vượt khó học tập, rèn luyện học sinh; ...
 • 203
 • 1,505
 • 8
DẠY HỌC MÔN SINH HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN

DẠY HỌC MÔN SINH HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN

Khoa học xã hội

... mơn Sinh học 10 : Trong năm học thực việc dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh tơi nhận thấy có chun đề sau áp dụng dạy học phát triển lực học sinh có hiệu thơng qua dạy học dự án phương ... khí hậu mơn Sinh học 10 DẠY HỌC MƠN SINH HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THƠNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cùng với phát triển đồng lĩnh vực tồn xã hội, giáo dục phổ ... thực (Theo tài liệu Dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh Bộ Giáo dục năm 2014 – trang 14, 15) Trong chương trình dạy học định hướng phát triển lực, khái...
 • 58
 • 4,320
 • 32
BỘ câu HỎIBÀI tập MÔN SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH cấp TRUNG học có đáp án

BỘ câu HỎIBÀI tập MÔN SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH cấp TRUNG học có đáp án

Lớp 12

... Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST tác động A tác nhân sinh học, vật lý, hóa học hay biến đổi sinh lý, sinh hóa nội bào B tác nhân sinh học, vật lý hóa học C biến đổi sinh lý, hóa sinh bên ... tác động cách độc lập lên sinh vật D Sinh vật chịu tác động nhân tố sinh thái môi trường theo mối quan hệ chiều Câu 43: Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm sinh học điều kiện sau đây? A Quần ... sinh thái mức độ phù hợp cho khả sinh sản sinh vật C khoảng nhân tố sinh thái mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực chức sống tốt D khoảng nhân tố sinh thái đảm bảo tốt cho loài, khoảng sinh...
 • 70
 • 877
 • 0
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... dạy học toán tổ hợp - Vận dụng phương pháp dạy học tích cực giảng dạy toán tổ hợp phương pháp: dạy học phát giải vấn đề, dạy học tự học, dạy học theo nhóm dạy học dự án bước đầu phát huy lực học ... toán học Việc phát huy lực học tập học sinh trở nên khó khăn Ở lớp 11B3, sau học theo chương trình thực nghiệm, có học sinh vươn từ loại lên loại giỏi, học sinh vươn từ trung bình lên khá, học ... hợp lớp 11 để phát huy lực học tập học sinh? Giả thuyết nghiên cứu Để phát huy lực học tập học sinh thông qua việc giảng dạy nội dung toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông giáo viên nên vận dụng...
 • 13
 • 1,781
 • 9
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

Địa lý

... dụ lực GV bao gồm nhóm sau: Năng lực dạy học, lực giáo dục, lực chẩn đoán tư vấn, lực phát triển nghề nghiệp phát triển trường học Mô hình bốn thành phần lực phù hợp với bốn trụ cốt giáo dục theo ... UNESCO: Các thành phần lực Các trụ cột giáo dục UNESO 17 Năng lực chuyên môn Học để biết Năng lực phương pháp Học để làm Năng lực xã hội Học để chung sống Năng lực cá thể Học để tự khẳng định Từ ... dạy học theo dự án vận dụng nhiều lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo...
 • 254
 • 8,008
 • 41
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... dụ lực GV bao gồm nhóm sau: Năng lực dạy học, lực giáo dục, lực chẩn đoán tư vấn, lực phát triển nghề nghiệp phát triển trường học Mô hình bốn thành phần lực phù hợp với bốn trụ cốt giáo dục theo ... UNESCO: Các thành phần lực Các trụ cột giáo dục UNESO 17 Năng lực chuyên môn Học để biết Năng lực phương pháp Học để làm Năng lực xã hội Học để chung sống Năng lực cá thể Học để tự khẳng định Từ ... dạy học theo dự án vận dụng nhiều lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo...
 • 254
 • 4,055
 • 33
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... soạn tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh để phục vụ đợt tập huấn cán quản lý, giáo viên đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học ... phần lực Các trụ cột giáo dục UNESO Năng lực chuyên môn Học để biết Năng lực phương pháp Học để làm Năng lực xã hội Học để chung sống Năng lực cá thể Học để tự khẳng định Từ cấu trúc khái niệm lực ... dụ lực GV bao gồm nhóm sau: Năng lực dạy học, lực giáo dục, lực chẩn đoán tư vấn, lực phát triển nghề nghiệp phát triển trường học Mô hình bốn thành phần lực phù hợp với bốn trụ cốt giáo dục theo...
 • 221
 • 5,698
 • 54
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... soạn tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh để phục vụ đợt tập huấn cán quản lý, giáo viên đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học ... phần lực Các trụ cột giáo dục UNESO Năng lực chuyên môn Học để biết Năng lực phương pháp Học để làm Năng lực xã hội Học để chung sống Năng lực cá thể Học để tự khẳng định Từ cấu trúc khái niệm lực ... dụ lực GV bao gồm nhóm sau: Năng lực dạy học, lực giáo dục, lực chẩn đoán tư vấn, lực phát triển nghề nghiệp phát triển trường học Mô hình bốn thành phần lực phù hợp với bốn trụ cốt giáo dục theo...
 • 217
 • 2,132
 • 37

Xem thêm