soạn giáo án dạy học phát huy năng lực cho học sinh môn vật lí

Soạn giáo án dạy học phát huy năng lực cho học sinh

Soạn giáo án dạy học phát huy năng lực cho học sinh

Sinh học

... Môn học: Sinh học 10 (cơ bản) Giáo viên: Võ Thị Trọng HoaNgày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: Tiết:Chương II SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬTI. MỤC ... hồi.- Vận dụngthuyết kiến tạovà rèn luyện năng lực tư duy, năng lực làmviệc nhóm( năng lực xãhội)- Vận dụngthuyết nhậnthức, rèn luyện năng lực tư duy cho học sinh và năng lực vậndụng kiến ... VI SINH VẬTI. MỤC TIÊU BÀI HỌCA. MỤC TIÊU CHUNG: Phát triển - Năng lực tư duy logic- Năng lực giải quyết tình huống có vấn đề- Năng lực làm việc nhóm - Năng lực vận dụng kiến thức vào trong...
 • 5
 • 25,906
 • 444

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)

Khoa học xã hội

... hình cấu trúc năng lực trong dạy học phát triển năng lực Sơ đồ 1.1 Các thành phần cấu trúc năng lực 1 Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận ... Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai. 7. Giả thuyết khoa học Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh ... cận dạy học 1.4.1 Tiếp cận Dạy học định hướng phát triển năng lực 1.4.1.1 Các quan điểm của Dạy học định hướng phát triển năng lực[ 6, tr. 43] Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu dạy học: ...
 • 22
 • 3,085
 • 11

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế doc

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế doc

Thạc sĩ - Cao học

... Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)” 1 Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học ... Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai. 7. Giả thuyết khoa học Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh ... việc dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA). Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học với các bài toán...
 • 23
 • 1,105
 • 2

Xây dựng và sử dụng câu hỏi – bài tập trong dạy học phần Sinh thái học – lớp 12 THPT nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh

Xây dựng và sử dụng câu hỏi – bài tập trong dạy học phần Sinh thái học – lớp 12 THPT nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh

Công nghệ - Môi trường

... thành và phát triển kĩ năng, năng lực của HS- Thông qua trả lời CH và giải BT học sinh được hình thành phát triển năng lực giải quyết vấn đề (năng lực hành động), năng lực nhận thức, năng lực thích ... chức học sinh hoạt động học tập tự lực nhằm nâng cao chất lượng dạy học STH ở trường THPT, góp phần đổi mới phương pháp dạy học sinh học hiện nay, trong đó có biện pháp sử dụng CH phát huy tính ... chứa các chức năng khác nhau (chức năng dạy học, chức năng giáo dục, chức năng phát triển, chức năng kiểm tra). Những chức năng này đều hướng tới việc thực hiện các mục đích dạy học. Tuy nhiên,...
 • 126
 • 2,111
 • 45

Tổ chức hoạt động dạy - học theo hướng, phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên khi, dạy chương cảm ứng điện từ - điện từ trường học phần điện học vật đại cương của các trường cao đẳng công nghiệp

Tổ chức hoạt động dạy - học theo hướng, phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên khi, dạy chương cảm ứng điện từ - điện từ trường học phần điện học vật lí đại cương của các trường cao đẳng công nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐIỆN TƢ TRƢỜNG”, PHẦN ĐIỆN HỌC ĐẠI CƢƠNG THEO HƢỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA NGƢỜI HỌC 46 2.1 Các biện pháp phát huy năng lực sáng ... nghiên cứu khoa học 41 1.2.6.5 Các con đƣờng rèn luyện kĩ năng tổ chức nghiên cứu khoa học cho sinh viên 41 1.3 Thực trạng việc dạy học theo hƣớng phát triển năng lực sáng tạo của sinh viên trong ... từ”, phần Điện học đại cƣơng. V Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề năng lực sáng tạo và các biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo cho sinh viên - Nghiên cứu luận dạy học nói chung...
 • 163
 • 1,725
 • 11

Những biện pháp phát huy năng lực cảm thụ văn học của học sinh trong dạy học truyện ngắn của Nam Cao

Những biện pháp phát huy năng lực cảm thụ văn học của học sinh trong dạy học truyện ngắn của Nam Cao

Khoa học xã hội

... vậy, tác phẩm phải được chuyển hóa từ chỗ xa lạ trở thành đối tượng hứng thú tiếp Chương 2 NHỮNG BIỆN PHÁP PHÁT HUY NĂNG LỰC CẢM THỤ VĂN HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN CỦA NAM ... thuyết khoa học của luận văn Xuất phát từ mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài của luận văn, chúng tôi đề ra giả thuyết: Vận dụng một số BP phát huy năng lực cảm thụ của HS trong dạy học ... thông. Về thực tiễn: Vận dụng một số BP phát huy năng lực cảm thụ của HS trong giờ dạy học truyện ngắn của Nam cao giúp cho GV phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt Xét riêng mối quan...
 • 123
 • 2,998
 • 10

Vai trò và tác dụng của yếu tố thần kì trong dạy học Tấm Cám nhằm phát huy năng lực nhận thức và cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh lớp 10 THPT

Vai trò và tác dụng của yếu tố thần kì trong dạy học Tấm Cám nhằm phát huy năng lực nhận thức và cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh lớp 10 THPT

Kế toán

... hoạt động dạyhọc của giáo viên và học sinh qua:Tư liệu khảo sát: + Sách giáo viên.+ Sách giáo khoa.+ Vở ghi bài của học sinh. Phiếu điều tra:+ Giáo viên trả lời câu hỏi.+ Học sinh trả ... giảng dạy tác phẩm nàyXuất phát từ giá trị đặc sắc của Tấm Cám, xuất phát từ thực tiễn giảng dạy, xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy họcphát huy vai trò chủ thể sáng tạo của học sinh ... phương pháp dạy học văn hiện đại, luận văn đặt ra vấn đề: “Vai trò và tác dụng của yếu tố thần kì trong dạy học Tấm Cám nhằm phát huy năng lực nhận thức và cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh lớp 10...
 • 8
 • 1,707
 • 7

Bài soạn Giáo án Dạy thêm Toán 7 Năm học 2010-2011

Bài soạn Giáo án Dạy thêm Toán 7 Năm học 2010-2011

Toán học

... biếtDạng 4: Toán có lời vănBài tập số 8: Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9; 8; 7; 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh của mỗi ... toán: Thực hiện phép tính, tìm x, tính giá trị của biểu thức.- Rèn khả năng hoạt động độc lập, trình bày khoa học cho học sinh. B. Chuẩn bị:GV: Soạn bài qua các tài liệu: SGK, SBT, SLT7, Toán ... đơn thức đồng dạng.- Rèn khả năng hoạt động độc lập, trình bày khoa học cho học sinh. B. Chuẩn bị:GV: Soạn bài qua các tài liệu: SGK, SBT, SLT7, Toán NC và một số chuyên đề T7HS: Ôn các kiến...
 • 52
 • 2,504
 • 51

Bài soạn SKKN-Sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập

Bài soạn SKKN-Sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập

Sinh học

... tổ chức học sinh học tập tích cực, tự lực trong dạy học Sinh học. Chúng tôi thấy, việc nghiên cứu sử dụng phiếu học tập trong dạy học môn Sinh học nói chung và dạy học bài 46, 47 Sinh học 8 nói ... lạc nguyễn khánh quỳnhsử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập trong dạy học bài 46, 47 sinh học 8 thcsNho Quan, tháng 04 năm 2010Sáng kiến kinh nghiệm Môn sinh học 1Trờng THCS ... tổ chức bài học với các hoạt động học tập có sử dụng PHT để phát huy năng lực độc lập của học sinh trên lớp một cách có hiệu quả góp phần phát huy tối u chất lợng dạy học sinh học 8.2.6. Cần...
 • 36
 • 1,785
 • 26

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh

Khoa học xã hội

... dụng đánh giá định tính kết quả học tập của học sinh để xây dựng được các giáo án sinh học 11 chương chuyển hóa vật chất và năng lượng theo hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinh. ... phát triển năng lực nhận thức của học sinh. 3. Giả thuyết khoa học Đánh giá dựa trên tiêu chí định tính kết quả học tập của học sinh để tổ chức dạy học môn sinh học 11- Trung học phổ thông ... tập của học sinh giúp giáo viên có được qui trình tổ chức dạy học cho học sinh đồng thời giúp học sinh rèn luyện được một số kỹ năng học, kỹ năng làm bài đề nâng cao kết quả học tập nhằm phát...
 • 20
 • 1,079
 • 0

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... pháp dạy học nào và vận dụng như thế nào trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 để phát huy năng lực học tập của học sinh? 7. Giả thuyết nghiên cứu Để phát huy năng lực học tập của học sinh thông ... pháp dạy học tích cực vào giảng dạy nội dung khó như toán tổ hợp là phát huy được năng lực học tập của học sinh. Phỏng vấn học sinh ở lớp thực nghiệm, các em cho biết với phương pháp dạy học ... trạng dạyhọc toán tổ hợp ở trường phổ thông và vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh. ...
 • 13
 • 1,663
 • 9

Xem thêm