slide bài giảng môn toán tài chính

Slide bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp

Slide bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

... mua-Chiết khấu thanh toán hàng muaPhát sinh trong trường hợp DN thanh toán tiền sớm trướcthời hạn cho phép- Nguyên tắc hạch toán: CK thanh toán hàng mua hạch toán vào doanh thu ... bánbuôn:c.1 Kế toán chiết khấu thanh toán hàng bánChiết khấu thanh toán cho khách hàng do khách hàng thanh toán tiền hàng sớm trớc thời hạn ghi trong hợp đồng, phù hợpvới chính sách bán hàng ... KILOBOOK.COMhttp://KILOBOOK.com2.2 Kế toán nghiệp vụ mua hàng theo phơngpháp kê khai thờng xuyên2.2.2 Vận dụng tài khoản kế toán 2.2.2.2 Phơng pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng trongcác DN...
 • 112
 • 2,105
 • 17

Slide bài giảng môn toán a2 cao đẳng

Slide bài giảng môn toán a2 cao đẳng

Toán học

... đường Chương 4. Phương trình vi phân Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Phú Vinh – Giáo trình Toán cao cấp – ĐH Công nghiệp TP. HCM.Download Slide Download Slide bbààiigigiảảngngToToáánn ... nghiệp Tp.HCM dvntailieu.wordpress.comTuesday, December 07, 2010 Toán cao cấp A2 Cao đẳng 13§2. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI II 2.1. Bài toán mở đầu Tính công sinh ra do lực ( )F F M=  tác dụng ... ĐoĐoàànnVươngVươngNguyênNguyên 2. Nguyễn Đình Trí – Toán cao cấp Tập 2 (dùng cho SV Cao đẳng) – NXB Giáo dục. 3. Đỗ Công Khanh – Toán cao cấp A3 – NXB ĐHQG TP. HCM. 4. Phan Quốc Khánh...
 • 21
 • 1,531
 • 3

bai giang ke toan tai chinh.doc

bai giang ke toan tai chinh.doc

Kế toán

... thống sỏ kế toán + Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính - Phạm vi của kế toán tài chính Kế toán tài chính là một bộ phận của công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phạm vi của kế toán tài chính là ... kế toán đợc phân chia thànhkế toán tài chính và kế toán quản trị.Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính bằng báo cáo tài chính ... toán. Nh vậy ké toán tài chính và kế toán quản trị là những bộ phận cấu thành công tác kế toán trong mõi doanh nghiệp, đều dự phần vào quản lý doanh nghiệp.-Mục đích của kế toán tài chính Trong...
 • 316
 • 731
 • 1

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương Container

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương Container

Cao đẳng - Đại học

... chuyển dài hạn với mức cước ưu đãichuyển dài hạn với mức cước ưu đãi+ Có khả năng tài chính + Có khả năng tài chính 2.3. Gửi nguyên - nhận lẻ (FCL/LCL): Nhận nguyên container từ người ... đơnCó đầy đủ 3 chức năng của vận đơn-Có thể dùng trong thanh toán, mua bán, giao dịch nếu L/C cho phép Có thể dùng trong thanh toán, mua bán, giao dịch nếu L/C cho phép (House B/L Acceptable)(House ... được Phòng thương mại quốc tế công nhận và được chấp nhận thanh toán theo phương thức tín dụng chứng nhận và được chấp nhận thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ.từ.+ Vận đơn chủ (Master...
 • 41
 • 1,185
 • 13

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương đường biển

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương đường biển

Cao đẳng - Đại học

... Container: 10.000 TEUs.Tổng sức chứa: 160.000 MT. Bãi Container: 10.000 TEUs.Thiết bị chính Thiết bị chính 4000 MT/Tàu/Ngày8Dây chuyền đóng gói tự động5000 MT14Xa lan510 HP-3200 HP8Tàu lai80 ... m2 xếp container cao 5 tầng.-Sức chứa tổng cộng: 33,600 TEUs - 505,000 T Thiết bị chính Thiết bị chính III. CÁC PHƯƠNG THỨC THUÊ TÀUIII. CÁC PHƯƠNG THỨC THUÊ TÀU1. Tàu chợ (Liner ... Thiết bị phục vụ việc điều hành, quản lý tàu bè và công tác hành chính ( nhà cửa, phòng ban, máy tính, hệ thống thông tin, tín hành chính ( nhà cửa, phòng ban, máy tính, hệ thống thông tin, tín...
 • 87
 • 1,591
 • 25

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương giao nhận đường biển

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương giao nhận đường biển

Cao đẳng - Đại học

... đến các dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh toán, thu thập chứng hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh toán, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hóa” ... cho người mua biết về việc giao hàngTính toán thưởng phạt xếp dỡTính toán thưởng phạt xếp dỡKết toán các chi phí với cảng, với chủ hàng.Kết toán các chi phí với cảng, với chủ hàng. ... lấy vận đơn đã xếp hàng.Lập chứng từ thanh toán, thông báo cho người mua, quyết toán Lập chứng từ thanh toán, thông báo cho người mua, quyết toán các chi phí như ở trên.các chi phí như...
 • 44
 • 1,537
 • 12

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đa phương thức

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đa phương thức

Cao đẳng - Đại học

... trong kinh doanh VTĐPT -Là một chứng từ được ICC công nhận và các ngân hàng chấp nhận thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ.-Có thể dùng với các phương thức vận tải trong vận tải ... HÀNG HOÁ BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Ở VIỆT NAM1. Cơ sở pháp lý:-Nghị định 125/2003/NĐ-CP của Chính phủ về VTĐPT ký ngày 29/10/2003. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2004-Luật hàng...
 • 34
 • 1,466
 • 35

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt

Cao đẳng - Đại học

... 2000mmTại Ấn Độ: 2000mmMạng lưới đường sắt:Mạng lưới đường sắt:Tuyến đường chính: tuyến đôi hoặc tuyến đơn)Tuyến đường chính: tuyến đôi hoặc tuyến đơn)Tuyến đường phụ: tuyến nhánhTuyến đường ... đổi tên thành SMGS.-Năm 1956 mở rộng cho Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ và Năm 1956 mở rộng cho Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ và Việt Nam tham gia.Việt Nam tham gia.-Sửa đổi tháng 11 ... theo giá trị kê khai-Không kê khai: bồi thường theo biên lai thanh toán. Không kê khai: bồi thường theo biên lai thanh toán. -Không có hóa đơn: theo giá trị hàng theo giám định Không có hóa...
 • 42
 • 2,693
 • 46

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải hàng không

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải hàng không

Cao đẳng - Đại học

... ngũ nhân viên có chuyên môn về vận tải hàng không, trong đó có ít nhất 2 chuyên viên đủ trình độ làm hàng nguy hiểm đã qua lớp huấn luyện của IATA-Có đủ khả năng tài chính + Đại lý hàng hoá ... quốc tế (International Air Transport Association – IATA)+ tổ chức phi chính phủ thành lập năm 1945 tại Lahabana. Trụ sở chính tại Motreal, Canada. Các văn phòng tại New York, Giơnevơ, London, ... quy định ngặt nghèo trong ngành và của các chính phủ–Đưa ra tiếng nói chung của các hãng hàng không Châu Á – TBD + 19 hãng hàng không thành viên chính thức. + từ tháng 11/1997 VNA là thành...
 • 42
 • 1,202
 • 21

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải và buôn bán quốc tế

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải và buôn bán quốc tế

Cao đẳng - Đại học

... XNKThực tế: 12-14 % Thực tế: 12-14 % VỊ TRÍ MÔN HỌCVỊ TRÍ MÔN HỌCKÝ KẾT KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂNVẬN CHUYỂNTHANH TOÁNTHANH TOÁN 3. Phân loại vận tải3. Phân loại vận ... nhiệm tổ chức việc vận chuyểnTrách nhiệm tổ chức việc vận chuyển-Trách nhiệm thanh toán Trách nhiệm thanh toán trực tiếptrực tiếp cước phí cước phíGiao hàng tại nước người bán: Giao hàng ... gia khác nhau”nằm ở hai quốc gia khác nhau” Ảnh hưởng tới cán cân thanh toán Ảnh hưởng tới cán cân thanh toán Chức năng phục vụChức năng phục vụMua CIF: nhập khẩu sản phẩm vận tải...
 • 24
 • 1,385
 • 17

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Khảo sát hiện trường

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Khảo sát hiện trường

Cao đẳng - Đại học

... nhà ở. Tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên.Sử dụng đất sự biến động của các chủ Sử dụng đất sự biến động của các chủ đề( đất đai, tài nguyên, dân cư)đề( đất đai, tài nguyên, ... đồ về lónh vực gì ? ( Quyết định nên vẽ bản đồ về lónh vực gì ? ( xã hội , tài nguyên thiên nhiên, công xã hội , tài nguyên thiên nhiên, công nghiệp …)nghiệp …)Chọn một nơi phù hợp ( đất ... hỏi phù hợp với bản hướng dẫn.5)5) Ghi chép các phản ứng 1 cách chính xác, trung thực Ghi chép các phản ứng 1 cách chính xác, trung thực theo các phương thức đã được hướng dẫn.theo các...
 • 10
 • 487
 • 1

Bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp

 Bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

... Nhà trường.• Tài liệu học tập:1. Bộ Tài chính “Hệ thống kế toán doanh nghiệp” – NXB Tài chính, 2006.2. Tiến sỹ Phạm Văn Công “Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính – NXB Tài chính, 20063. ... theo dõi tài sản để ghi chép các thay đổi do tăng, giảm TSCĐ.4.4. KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH4.4.1.KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Tài khoản sử dụng -Tài khoản 211- tài sản ... lại giá trị tài sản cố định theo quy định của pháp luật;- Nâng cấp tài sản cố định;- Tháo dỡ một hay một số bộ phận của tài sản cố định.4.3. KẾ TOÁN CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNHMọi tài sản cố...
 • 126
 • 1,999
 • 12

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tiền và các khoản phải thu

Kế toán - Kiểm toán

... Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 Email: thien_vodich_no01@yahoo.com CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn ... thường 1.000.000đ. 7. Chi TGNH để ứng trước cho người cung cấp 20.000.000đ. 8. Lập biên bản thanh toán bù trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ. 9. Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán ... thường vi phạm hợp đồng. 11. Chi tiền mặt 10.000.000đ tạm ứng cho nhân viên. 12. Nhân viên thanh toán tạm ứng: - Hàng hóa nhập kho theo giá trên hóa đơn 8.800.000đ, gồm thuế GTGT 800.000đ. -...
 • 9
 • 1,592
 • 12

Bài giảng Kế toán tài chính: kế toán tài sản cố định

Bài giảng Kế toán tài chính: kế toán tài sản cố định

Kế toán - Kiểm toán

... vị. Công ty chấp nhận thanh toán theo số thực nhận. Nếu công ty thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ lúc nhận hàng sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán 2% giá thanh toán. b. Nhập kho hàng mua ... nghiệp vụ kế toán sau: (Đơn vị tính: Đồng) 1. Mua 5.000kg vật liệu (giá mua chưa thuế 20.000đ/kg, thuế GTGT 10%), chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền ... được hàng. Yêu cầu: Tính toán và trình bày bút toán ghi sổ tình hình trên. Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Email: thien_vodich_no01@yahoo.com Bài giải 1. Nợ TK 152:...
 • 15
 • 800
 • 4

Bài giảng Kế toán tài chính: kế toán tài sản cố định

Bài giảng Kế toán tài chính: kế toán tài sản cố định

Kế toán - Kiểm toán

... thien_vodich_no01@yahoo.com CHƯƠNG 3 – KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Bài 3.1: Tại công ty Minh Hà nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5 có tài liệu: 1. Ngày 08/05 mua 1 TSCĐ hữu ... Email: thien_vodich_no01@yahoo.com Bài 3.4: Tiếp theo bài 3.3 với Yêu cầu: Xác định mức khấu hao TSCĐ trong tháng 6 và định khoản nghiệp vụ trích khấu hao. Tài liệu bổ sung: - Công ty trích ... 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán. Chi phí lắp đặt phải trả là: 2.500.000đ (trong đó thuế GTGT 300.000đ). Tài sản này do quỹ đầu tư phát triển tài trợ theo nguyên giá. 3. Ngày 20/05...
 • 10
 • 776
 • 11

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25