skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2

SKKN một số biện pháp rèn năng đọc cho học sinh lớp 4

SKKN một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... việc với văn SKKN: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp Chính để rèn kỹ đọc “Diễn cảm” cho học sinh, giáo viên cần ý rèn luyện cho học sinh đọc ngữ điệu Chẳng hạn học sinh đọc giáo viên ... 4” SKKN: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp NỘI DUNG Phần thứ hai: I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA “MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 4” Mục tiêu phân môn tập đọc lớp mà Bộ Giáo ... tập đọc lớp Để giải phần hạn chế học sinh lớp góp phần rèn luyện kỹ đọc “Diễn cảm” cho học sinh Bản thân nghiên cứu đưa “ Một số giải pháp rèn luyện kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” SKKN: Một...
 • 16
 • 14,476
 • 52

  skkn một số BIỆN PHÁP rèn NĂNG đọc CHO học SINH lớp 4

  skkn một số BIỆN PHÁP rèn kĩ NĂNG đọc CHO học SINH lớp 4

  Giáo dục học

  ... chưa biết đọc diễn cảm được, chưa thể giọng đọc nhân vật 2 .Một số biện pháp khắc phục nhằm nâng cao đọc cho học sinh lớp : Sau xác định khó khăn mà học sinh đọc yếu tiến hành số biện pháp sau ... với học sinh chưa đạt yêu cầu chưa có cố gắng việc đọc giúp đỡ, động viên sửa cách đọc cho học sinh cách: Tôi gọi học sinh đọc tốt đọc cho bạn nghe thân đọc mẫu lại cho học sinh nghe cho em đọc ... đọc cho em *Đối với em đọc sai phụ âm dấu đọc mẫu gọi học sinh đọc tốt đọc mẫu sau yêu cầu em đọc lại cho xác d Lồng ghép việc luyện đọc diễn cảm vào tất bước tập đọc Để luyện cho học sinh đọc...
  • 12
  • 1,366
  • 1

   Một số biện pháp rèn năng đọc cho học sinh lớp 3

   Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3

   Giáo dục học

   ... luyn k nng c din cm cho hc sinh Mun rốn cho hc sinh c din cm tt, trc ht mi gi c, giỏo viờn cn phi hng dn hc sinh cỏch phỏt õm chun, c ỳng, cú ý thc, trụi chy, sau ú mi yờu cu hc sinh c din cm c din ... tra nm chc i tng hc sinh v la chn, c bit v k nng c v phõn loi hc sinh theo i tng: i tng 1: Hc sinh bit c din cm i tng 2: Hc sinh mi ch bit c to, rừ, lu loỏt i tng 3: Hc sinh c nh, p ỳng Da vo ... ng nghip 2/ í ngha: Dạy tập đọc việc chơng trình tiếng Việt Tiểu học, nắm vững cách đọc em có khả diễn đạt vấn đề đời sống hàng ngày , tăng hiệu giao tiếp , giúp em vững vàng tự tin sống giỳp...
   • 12
   • 15,538
   • 66

    Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn năng viết cho học sinh lớp 2

    Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng viết cho học sinh lớp 2

    Lớp 2

    ... png phỏp nghiờn cu: Mc ớch : Tìm số biện pháp rèn viết đúng, đẹp phân môn tập viết nhằm nâng cao chất lợng dy học môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2D Rốn cho hc sinh t th ngi vit ỳng, ch vit p, ... nm 12 37,5 17 53,1 9,3 Gia kỡ I 17 48,5 12 37,5 9,3 Cui k I 20 62, 5 10 31 ,2 6 ,2 Gia kỡ 22 68,7 10 31 ,2 0 Cui k 26 81 ,2 18,7 0 C PHN KT LUN I í ngha : Vic rốn ch, gi v v luyn vit ch cho hc sinh ... vic dy rốn vit núi riờng cho hc sinh lp nm hc 20 11 -20 12 Hi ng xột duyt ca trng Xp loi: An Thnh, ngy 26 thỏng 03 nm 20 1 12 Ngi vit CTH TI LIU THAM KHO 1.V vit lp ( 1 ,2 ) Nh xut bn giỏo dc Vit...
    • 10
    • 2,012
    • 2

     MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4 THÔNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT.

     MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4 THÔNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT.

     Giáo dục học

     ... MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP THÔNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT I ĐẶT VẤN ĐỀ: sống tâm lý – xã hội giúp cho cá nhân tồn thích ứng sống, giúp cho cá nhân vững vàng trước sống ... viên học sinh Học sinh đọc nội dung học, yêu cầu - Gợi ý học sinh nêu thông qua học: Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu, sau đọc trước học - Hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu cần đạt sau học ... kỹ Học sinh thiếu quan tâm, trau dồi sống 10 Những nguyên nhân ảnh hưởng không đến trình hình thành sống cho học sinh Qua thực tế giảng dạy lớp 4, thấy sống học sinh chưa cao Chỉ số học...
     • 19
     • 1,119
     • 0

      SKKN Một vài biện pháp rèn năng sống cho học sinh lớp 1 qua các môn học

      SKKN Một vài biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 qua các môn học

      Giáo dục học

      ... 1.Tên đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP MỘT QUA CÁC MÔN HỌC Đặt vấn đề: sống khái niệm nhắc đến nhiều thời đại ngày Có nhiều quan niệm sống Theo tôi, sống đơn giản ... hợp với lứa tuổi học sinh Căn nhiệm vụ năm học 20 10 -20 11 ngành, trường việc trọng: Rèn luyện sống cho học sinh Rèn luyện sống cho học sinh việc làm cần thiết xã hội, em học giỏi kiến thức ... nhiều biện pháp rèn luyện sống cho học sinh thông qua tiết dạy môn học, sinh hoạt nhằm đem lại hiệu cao Để thực tốt việc rèn luyện sống, đem lại kết cao nhận thấy cần phải áp dụng số biện pháp...
      • 15
      • 2,526
      • 7

       SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 2

       SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 2

       Giáo dục học

       ... bạn b Học sinh dự đoán năng, yêu cầu cần đạt sau học tiết học c Gợi ý học sinh nêu thông qua học: Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu, sau đọc trước học d Hướng dẫn học sinh nắm ... kĩ sống cho học sinh đạt hiệu đòi hỏi nhiều yếu tố không từ giảng Thực chất việc giáo dục kĩ sống cho học sinh nhằm trang bị cho học sinh kĩ sống là: Học để biết, Học để làm, Học để tự ... nhiều biện pháp để giáo dục kĩ sống cho học sinh song theo thân nhận thấy việc giáo dục rèn luyện kĩ sống cho học sinh thể rõ nét môn Tiếng Việt Vì chọn đề tài “Các biện pháp rèn kĩ...
       • 12
       • 6,552
       • 35

        skkn đề tài một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh tiểu học

        skkn đề tài một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

        Báo cáo khoa học

        ... III Các biện pháp rèn sống cho học sinh 1./ Biện pháp nhận thức sâu sắc về việc dạy trẻ sớng Đầu năm học, tơi học tập nghiên cứu chun đề rèn sống cho học sinh tiểu học, về ... học sinh còn gặp nhiều khó khăn Từ sở và thực tiễn quá trình giáo dục rèn sống cho học sinh bậc tiểu học tơi đã tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn sống cho học sinh tiểu học ... –ĐT QUẬN THỐT NỐT TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN AN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NGƯỜI THỰC HIỆN: TRẦN THANH NHIÊN 20 12 - 20 13 ...
        • 17
        • 4,283
        • 37

         Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học và HĐNGLL (SKKN hay)

         Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học và HĐNGLL (SKKN hay)

         Giáo dục học

         ... A SKKN: Một số biện pháp rèn sống cho học sinh thông qua môn học HĐNGLL III MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP sống giáo ... nội dung: Rèn luyện sống cho học sinh phù hợp với lứa tuổi học sinh Căn nhiệm vụ năm học 20 12 - 20 13 ngành, trường việc trọng: Rèn luyện sống cho học sinh Rèn luyện sống cho học sinh việc ... biện pháp rèn sống cho học sinh thông qua môn học HĐNGLL 31 SL 15 % 48,4 SL 16 % 51,6 Kết cho thấy, số học sinh tốt số học sinh chưa tốt nhiều Chính mà việc rèn sống cho học sinh...
         • 29
         • 4,326
         • 46

          SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

          SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

          Giáo dục học

          ... giáo dục kỹ cho học sinh nên chọn đề tài: Một số giải pháp rèn sống cho học sinh tiểu học II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lí luận Giáo dục kỹ sống cho học sinh giáo dục cho em có cách ... nghiệm : MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ năm học 20 10 -20 11, Bộ Giáo cục Đào tạo đưa nội dung giáo dục kỹ sống lồng ghép vào môn học bậc tiểu học ... rèn sống cho học sinh chiếu lệ, giáo viên trọng đến việc dạy kiến thức cho học sinh cho học sinh đọc tốt, viết văn hay, làm tính tốt … Ở bậc tiểu học bậc tạo tảng cho học sinh phát triển,...
          • 14
          • 11,203
          • 38

           Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh Tiểu học

           Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học

           Giáo dục học

           ... giáo dục rèn sống cho học sinh bậc tiểu học tơi tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn sống cho học sinh tiểu học có tính khả thi III Các biện pháp rèn sống cho học sinh 1./ Biện pháp nhận ... về việc dạy trẻ sống Đầu năm học, tơi học tập nghiên cứu chun đề rèn sống cho học sinh tiểu học, thực trạng giải pháp đơn vị việc rèn sống cho học sinh bậc học tiểu học Bộ Giáo dục- ... –ĐT QUẬN THỐT NỐT TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN AN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NGƯỜI THỰC HIỆN: TRẦN THANH NHIÊN 20 12 - 20 13 ...
           • 17
           • 3,333
           • 27

            Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh thông qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp

            Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp

            Giáo dục học

            ... nội dung: Rèn luyện sống cho học sinh phù hợp với lứa tuổi học sinh Căn nhiệm vụ năm học 20 12 - 20 13 ngành, trường việc trọng: Rèn luyện sống cho học sinh Rèn luyện sống cho học sinh việc ... sống cho học sinh Với ý nghĩa tầm quan trọng việc rèn sống cho học sinh, thân nghiên cứu đề tài: Một số biện pháp rèn sống cho học sinh thông qua môn học hoạt động lên lớp Đề tài số ... khăn rèn sống cho 07 học sinh III Một số biện pháp giáo dục rèn luyện sống cho HS Gần gũi tạo mối thân thiện với học sinh 09 09 09 Rèn sống hiệu qua việc tích hợp vào môn học 13 Rèn sống...
            • 44
            • 2,930
            • 10

             Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh Tiểu học

             Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học

             Khoa học xã hội

             ... giáo dục rèn sống cho học sinh bậc tiểu học tơi tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn sống cho học sinh tiểu học có tính khả thi III Các biện pháp rèn sống cho học sinh 1./ Biện pháp nhận ... dục sống mơn học tiểu họcLớp Giáo dục sống mơn học tiểu họcLớp Giáo dục sống mơn học tiểu họcLớp Giáo dục sống mơn học tiểu họcLớp Giáo dục sống mơn học tiểu họcLớp ... về việc dạy trẻ sống Đầu năm học, tơi học tập nghiên cứu chun đề rèn sống cho học sinh tiểu học, thực trạng giải pháp đơn vị việc rèn sống cho học sinh bậc học tiểu học Bộ Giáo dục-...
             • 12
             • 566
             • 1

              Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh tiểu học

              Sáng kiến kinh nghiệm  một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

              Giáo dục học

              ... pháp rèn sống cho học sinh 1./ Biện pháp nhận thức sâu sắc việc dạy trẻ sống Đầu năm học, học tập nghiên cứu chuyên đề rèn sống cho học sinh tiểu học, thực trạng giải pháp đơn vị việc rèn ... học sinh gặp nhiều khó khăn Từ sở thực tiễn trình giáo dục rèn sống cho học sinh bậc tiểu học tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn sống cho học sinh tiểu học có tính khả thi III Các biện pháp ... việc rèn sống nói riêng vấn đề đặc biệt quan trọng Một nhà hiền triết nói “khoa học mà hành vi đạo đức tàn rụi linh hồn” mà hành vi đạo đức sống học sinh việc thực rèn sống cho học sinh...
              • 13
              • 610
              • 2

               skkn: một số biện phấp rèn chữ, dữ vợ cho học sinh lớp 1b trường tiểu hoc gia hưng năm học 2008 2009

               skkn: một số biện phấp rèn chữ, dữ vợ cho học sinh lớp 1b trường tiểu hoc gia hưng năm học 2008 2009

               Giáo dục học

               ... tâm niệm thân học sinh rèn một, giáo viên rèn mười”, để rèn cho học sinh viết đẹp thân giáo viên phải viết đẹp, phải chuẩn mực nét, cho nét chữ giáo viên học thiết thực cho học sinh noi theo ... chất lượng dạy học - Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bò dạy học tương đối đầy đủ, phù hợp với học sinh môn học - Khá đơng học sinh có tinh thần ham học, có tâm tốt vào học lớp Một * Tån t¹i: ... việc rèn chữ, giữ Từ nhờ phụ huynh hỗ trợ thêm việc dạy em học nhà VI Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành báo cáo kinh nghiệm: một số biện rÌn ch÷, gi÷ vë cho häc sinh Lớp 1B - Trường Tiểu học...
               • 19
               • 1,264
               • 0

                SKKN một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1

                SKKN một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1

                Giáo dục học

                ... việc dạy đọc phải làm cho học sinh thích đọc thấy khả đọc có ích lợi cho em đời Phải làm cho học sinh thấy Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp đường đặc biệt để tạo cho sống trí ... thú đọc, học sinh phát âm chuẩn, đọc rõ ràng, lưu loát, nhiều em đọc diễn cảm Kết sau : Tổng số Đọc tốt Đọc Đọc TB 16 C PHẦN KẾT LUẬN Đọc yếu Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp ... Tập đọc có hiệu cao cụ thể việc "Rèn cho học sinh Lớp cách phát âm đúng'' đạt kết tốt, theo giáo viên cần đảm bảo yêu cầu sau đây: 10 Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp a, Về kĩ...
                • 13
                • 5,359
                • 18

                 Một số phương pháp rèn năng nói cho học sinh lớp 2

                 Một số phương pháp rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 2

                 Tư liệu khác

                 ... giao tiếp học sinh, thống kê chất lượng học sinh đầu năm sau: BẢNG THỐNG KÊ KHẢ NĂNG NÓI – GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH LỚP 2A Năm học : 20 12 – 20 13 số 31 HS Khả Nói tốt Tạm Chưa Số học sinh HS 10 ... sau: BẢNG THỐNG KÊ KHẢ NĂNG NÓI – GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH LỚP 2A Năm học : 20 12 – 20 13 số 31 HS Khả Nói tốt Tạm Chưa Số học sinh 10 HS 17 HS HS Tỷ lệ % 32, 3% 54,8% 12, 9 % VI Kết luận: Trong ... 20 13 Người viết Nguyễn Thị Mai Lan PHỊNG GIÁO DỤC ĐƠN DƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNG NĨI CHO HỌC SINH LỚP GV: Nguyễn Thị Mai Lan Năm học: 20 12...
                 • 10
                 • 885
                 • 10

                  SKKN Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1

                  SKKN Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1

                  Giáo dục học

                  ... văn đọc, đọc tác động vào sống em Đó trăn trở giáo viên dạy tập đọc Vì vậy, chọn sáng kiến "Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp " Nhiệm vụ sáng kiến: - Giúp học sinh lớp đọc ... cầu học sinh làm mà không làm Muốn học sinh đọc tốt trước hết giáo viên phải đọc tốt - Phải biết cách quan sát cách đọc học sinh, biết nghe học sinh đọc nghĩa có khả nhanh chóng nhận học sinh đọc ... dạy phân môn tập đọc việc rèn phát âm chuẩn cho học sinh - Nâng cao chất lượng phát âm chuẩn cho học sinh - Đưa số phương pháp giúp học sinh phát âm đúng; đọc lưu loát trôi chảy, đọc diễn cảm -...
                  • 17
                  • 1,742
                  • 9

                   SKKN Một số biện pháp rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 2

                   SKKN Một số biện pháp rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 2

                   Giáo dục học

                   ... kiện cho học sinh học tập.Nhưng số phụ huynh chưa thực quan tâm nên số học sinh chữ viết xấu,chưa mẫu,chưa đẹp Từ vấn đề thực tế trên, chọn đề tài Một số biện pháp rèn viết cho học sinh lớp 2 ... Mục đích pương pháp nghiên cứu: Mục đích : Tìm số biện pháp rèn viết đúng, đẹp phân môn tập viết nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2D .Rèn cho học sinh tư ngồi ... cao.Có đầy đủ điều kiện sở vật chất cho em học tập .Học sinh lớp 2D có đủ đồ dùng học tập Khó khăn : Trong trường tiểu học việc dạy học sinh lớp 2D viết chữ công việc học sức khó khăn chiếm nhiều thời...
                   • 16
                   • 6,848
                   • 28

                    SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN TẬP LÀM VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3

                    SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN TẬP LÀM VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3

                    Giáo dục học

                    ... dạn thực rèn cho em sau: - Rèn nghe-kể lại câu chuyện - Rèn nói viết theo đề tài - Rèn kể người thật việc thật Dưới số giải pháp thay phần giải pháp cũ thực đem lại hiệu dạy học cao ... - Thực công văn số 98 32/ BGDĐT- GDTH ngày 22 tháng năm 20 08 việc hướng dẫn thực chương trình môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5; - Căn nhiệm vụ năm học 20 14 - 20 15 Bộ giáo dục đào tạo số 3004/CT – BGD-ĐT ... lúng túng học sinh yếu không nói (viết) Qua tiến hành khảo sát học sinh lớp 31 lớp 32 khả viết tập làm văn đầu năm, có kết sau: Lớp Số lượng HS Giỏi Khá Trung bình Yếu 31 30 12 32 29 11 10 Để...
                    • 16
                    • 1,705
                    • 0

                     Xem thêm