sự vận dụng quan điểm toàn diện

Vận dụng quan diểm toàn diện vào việc tìm hiểu sự phát triển của hoạt động KD bán lẻ

Vận dụng quan diểm toàn diện vào việc tìm hiểu sự phát triển của hoạt động KD bán lẻ

Khoa học xã hội

... học khác.1.2. Quan điểm toàn diện trong triết học Mác- LêninTừ việc nghiên cứu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của sự vật hiện tợng, triết học Mác - Lênin rút ra quan điểm toàn diện trong nhận ... được sự vật , cần phải nghiên cứu tất cả các mối liên hệ, "cần thiết phải xem xét tất cả mọi mặt để chúng ta khỏi phạm sai lầm và sự cứng nhắc." Quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm ... LÝLUẬNCHUNGV QUAN IÊMTOÀNDIỆN.1.1. Nguyên lý về mối quan hệ phổ biến.Theo quan điểm siêu hình, các sự vật hiện tượng tồn tại một cách tách rời nhau, cái này bên cạnh cái kia, giữa chúng không có sự...
 • 17
 • 1,549
 • 6
Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mac giái thích việc thất nghiệp

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mac giái thích việc thất nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... dungơng I : Phần nội dungI. Quan điểm toàn diện của triết học Mac _ Lê NinI. Quan điểm toàn diện của triết học Mac _ Lê Nin Trong sự tồn tại của thế giới quanh ta, mọi sự vật và hiện tợng đều có ... nhắc ( Lê Nin toàn tập NXB tiến bộ) Khi xem xét sự vật hiện tợng thì luôn phải chú ý đến quan điểm toàn diện tức là khi xem xét sự vật, hiện tợng phải nghiên cứu mọi mối liên hệ và sự tác động ... cụ thể trong sự biến đổi và phát triển của chúng. Hay nói khác đi, khi xem xét sự vật thì phải có quan điểm toàn diện tức là nhìn nhận sự việc, vấn đề ở mọi góc cạnh, mọi phơng diện. Theo Lê...
 • 13
 • 5,326
 • 16
Vận dụng quan điểm toàn diện trong vấn đề thực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay.DOC

Vận dụng quan điểm toàn diện trong vấn đề thực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

... thu đợc trong linh vực phát triển kinh tế-xà hội đều có sự góp phần quan trọng của CNH-9 Quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, chủ nghĩa chiết trung và thuật ngụy biện.ảnh hởng ... tích cơ sở lý luận và yêu cầu của quan điểm toàn diện I. phân tích cơ sở lý luận và yêu cầu của quan điểm toàn diện 1.1 Thế giới vật chất đợc tạo thành từ những sự vật, những hiện tợng, những ... quả hơn trên cơ sở nhận thức đúng quan điểm về chủ nghĩa xà hội để ra những hình thức và bớc đi thích hợp thấm nhuần quan điểm toàn diện kết hợp với quan điểm lịch sử cụ thể và phát triển,...
 • 21
 • 5,063
 • 14
Vận dụng quan điểm toàn diện với việc phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vận dụng quan điểm toàn diện với việc phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... ngoài lời nói đầu và kết luận gồm hai chơngChơng I: Lý luận chung về quan điểm toàn diện Chơng II: Vận dụng quan điểm toàn diện trong phát triển kinh tế t nhân ở Việt nam.Do điều kiện thời gian ... của sự vật hiện tợng, triết học Mác - Lênin rút ra quan điểm toàn diện trong nhận thứcVới t cách là một nguyên tắc phơng pháp luận trong việc nhận thức các sự vật hiện tợng, quan điểm toàn diện ... phát từ quan điểm duy tâm chủ quan, Béccơli coi cơ sở của sự liên hệ giữa các sự vật, hiện tợng là cảm giác. Đứng trên quan điểm duy tâm khách quan, Hêghen lại cho rằng cơ sở của sự liên hệ...
 • 19
 • 2,590
 • 9
Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Khoa học xã hội

... xét sự vật thì phải có quan điểm toàn diện tức là nhìn nhận sự việc, vấn đề ở mọi góc cạnh, mọi ph quan điểm toàn diện tức là nhìn nhận sự việc, vấn đề ở mọi góc cạnh, mọi phơngơng diện. ... tách rời nhau, cô lập nhau. Nh Nh chúng ta đà biết Quan điểm toàn diệnquan điểm đ chúng ta đà biết Quan điểm toàn diệnquan điểm đợc rút ra từ nguyênợc rút ra từ nguyên lý về ... nghiÖp sau khi ra trsau khi ra trêng b»ng việc vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-ờng bằng việc vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác- Lênin phần nào cũng cho ta...
 • 12
 • 3,434
 • 3
Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp

Báo cáo khoa học

... cách toàn diện, tổng thể mà chỉ nhìn ở một phía nhất định.Do vậy bài tiểu luận này em sẽ vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _vậy bài tiểu luận này em sẽ vận dụng quan điểm toàn diện ... nghiÖp sau khi ra trnghiÖp sau khi ra trêng b»ng việc vận dụng quan điểm toàn diện của triếtờng bằng việc vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác- Lênin phần nào cũng cho ta thấy ... tách rời nhau, cô lập nhau. NhNh chúng ta đà biết Quan điểm toàn diệnquan điểm đ chúng ta đà biết Quan điểm toàn diệnquan điểm đợc rút ra từợc rút ra từ nguyên lý về mối liên...
 • 13
 • 2,682
 • 6
vận dụng quan điểm toàn diện của Mác - lênin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

vận dụng quan điểm toàn diện của Mác - lênin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Khoa học xã hội

... nghiÖp sau khi ra trsau khi ra trêng b»ng việc vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-ờng bằng việc vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác- Lênin phần nào cũng cho ta ... tách rời nhau, cô lập nhau. NhNh chúng ta đà biết Quan điểm toàn diệnquan điểm đ chúng ta đà biết Quan điểm toàn diệnquan điểm đợc rút ra từ nguyênợc rút ra từ nguyên lý về ... cách toàn diện, tổng thể mà chỉ nhìn ở một phía nhất định.Do vậy bài tiểu luận này em sẽ "bài tiểu luận này em sẽ " Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Vận dụng quan...
 • 12
 • 1,539
 • 1
Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lenin để phân tích xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lenin để phân tích xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... thực tiễn, quan điểm toàn diện giúp chúng ta tránh những sai lầm và sự cứng nhắc, chống lại quan điểm siêu hình coi sự vật là cái gì riêng lẻ, biệt lập. Tuy nhiên, quan điểm toàn diện không ... tế trên thế giới đà áp dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lênin hay chính là phép duy vật biện chứng vào thực tiễn hoạt động của mình. Nhờ có quan điểm toàn diện này, họ đà nắm bắt ... trong tổng thể của chúng. Có nh thế chúng ta mới thực sự nắm đợc bản chất của sự vật. Vì vậy, quan điểm toàn diện, bản thân nó đà bao hàm quan điểm lịch sử, cụ thể.Phân tích về khái niệm nền kinh...
 • 12
 • 1,679
 • 2
Vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích quá trình xây dựng xã hội XHCN ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích quá trình xây dựng xã hội XHCN ở nước ta hiện nay

Khoa học xã hội

... và quan điểm toàn diện 21.1.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến-21.1.2. Quan điểm toàn diện 41.2. Quan điểm toàn diện trong phân tích hình thái kinh tế- xà hội-62. Vận dụng quan điểm toàn ... vật.1.1.2. Quan điểm toàn diện Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến đòi hỏi chủ thể phải có quan điểm toàn diện khi xem xét các sự vật, hiện tợng. Quan điểm toàn diện là một trong những nguyên tắc quan ... bắt đợc bản chất của một xà hội, ta sẽ vận dụng nó ngợc trở lại để giải thích, nghiên cứu cho một xà hội hiện thực, đây là sự vận dụng quan điểm toàn diện vào phân tích hình thái kinh tế- xÃ...
 • 25
 • 1,505
 • 7

Xem thêm