sự thay đổi ngưỡng đau dưới tác dụng của điện châm trên người

ảnh hưởng của điện châm lên ngưỡng cảm giác đau và một số đặc điểm của huyệt châm cứu

ảnh hưởng của điện châm lên ngưỡng cảm giác đau và một số đặc điểm của huyệt châm cứu

Giáo dục học

... truòng .42 CHUONG KET QUA NGHIÉN C Ù U L SU THAY DÒI NGUÒNG DAU DUÒI TÀC DUNG CÙA DIEN CHÀM TRÈN CHUOT 3.1.1 Su thay doi nguòng dau theo phàn xa giat duoi Su thay dèi nguòng dau theo phàn xa giat ... dién chàm trén benh nhàn va dong vat thi nghiem chùng toi tièn hành nghién cùu su thay doi nguòng dau va su thay dòi nhiet do, dién tra, cuòng thong dién tai huyet duoc chàm cùu De dat duoc muc ... 4.1 81 Ve phUdng phàp nghién cùu 4.2 Ve ngUdng dau va ành hUdng cùa dién chàm sU thay doi ngUdng dau 86 4.3 Ve su thay doi cUdng thòng dién tai huyet 96 4.4 Ve dien trd da tai càc huyet dUdc su...
 • 120
 • 1,306
 • 0
Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thuốc hỗ trợ trong điều trị chứng đau do thoái hoá cột sống thắt lưng

Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thuốc hỗ trợ trong điều trị chứng đau do thoái hoá cột sống thắt lưng

Sức khỏe người cao tuổi

... chung 4.3 Tác dụng không mong muốn 37 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Tác dụng giảm đau điện châm kết hợp thủy châm điều trị chứng đau thoái hóa cột sống thắt lưng Tác dụng không mong muốn điệm châm thủy chõm ... cứng” - Đau nửa đêm sáng, thay đổi thời tiết đau tăng đau thoái hóa, đau chiều tối đau lồi thoát vị đĩa đệm - Đau ngày lẫn đem mà biện pháp giảm đau thông thường tác dụng đau nhiều bệnh kết hợp ... “Đỏnh giá tác dụng điện châm kết hợp thuốc hỗ trợ điều trị chứng đau thoỏi hoỏ cột sống thắt lưng’’ nhằm hai mục tiêu sau: Đỏnh giá tác dụng điện châm kết hợp thủy châm điều trị chứng đau thoỏi...
 • 55
 • 2,289
 • 13
ảnh hưởng của xử lý kết hợp nước nóng, hóa chất, bao màng, bao gói và bảo quản lạnh trên phẩm chất và thời gian tồn trữ trái cam sành (citrus nobilis lour)

ảnh hưởng của xử lý kết hợp nước nóng, hóa chất, bao màng, bao gói và bảo quản lạnh trên phẩm chất và thời gian tồn trữ trái cam sành (citrus nobilis lour)

Lâm nghiệp

... S thay i Brix c a d ch trái 36 4.2.3 S thay i chi u dày c a v trái 37 4.2.4 S thay i hàm lư ng vitamin C c a d ch qu 37 4.2.5 S thay i màu s c c a th t qu 38 4.2.6 S thay ... S thay i Brix c a d ch qu 42 4.3.3 S thay i chi u dày c a v trái 42 4.3.4 S thay i hàm lư ng vitamin C c a d ch qu 43 4.3.5 S thay i màu s c c a th t qu 44 4.3.6 S thay ... 4.4.2 S thay i Brix c a d ch qu 51 4.4.3 S thay i chi u dày c a v trái 52 4.4.4 S thay i hàm lư ng vitamin C c a d ch qu 52 4.4.5 S thay i màu s c th t qu 53 4.4.6 S thay...
 • 100
 • 646
 • 1
Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm của huyệt nội quan và ảnh hưởng của điện châm huyệt này lên môt số chỉ sổ sinh học doc

Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm của huyệt nội quan và ảnh hưởng của điện châm huyệt này lên môt số chỉ sổ sinh học doc

Báo cáo khoa học

... kéo dài rõ rệt sau điện châm 30' nh sau lần điện châm với p 0,05) 37 ... thấy điện châm huyệt PC6 làm giảm nhịp tim cách rõ rệt sau 30 phút sau lần điện châm (p
 • 6
 • 820
 • 6
Nghiên cứu ảnh hưởng của điện châm huyệt nội quan lên ngưỡng đau và phản xạ Hoffmann ở người trưởng thành bình thường tuổi từ 19 đến 44 ppt

Nghiên cứu ảnh hưởng của điện châm huyệt nội quan lên ngưỡng đau và phản xạ Hoffmann ở người trưởng thành bình thường tuổi từ 19 đến 44 ppt

Báo cáo khoa học

... bảng sau điện châm huyệt Nội quan, ngỡng đau tăng cách rõ rệt nam nữ Nh tác dụng an thần điện châm huyệt Nội quan có tác dụng giảm đau Điều lần khẳng định việc sử dụng huyệt số phác đồ châm tê, ... ngỡng đau tăng cách rõ rệt nam nữ (p
 • 8
 • 423
 • 1
Nghiên cứu ảnh hưởng của tari k7 kết hợp với saccharose, sorbitol và hỗn hợp (saccharose sorbitol) lên khả năng tạo gel của thịt cá mối xay đông lạnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của tari k7 kết hợp với saccharose, sorbitol và hỗn hợp (saccharose sorbitol) lên khả năng tạo gel của thịt cá mối xay đông lạnh

Nông - Lâm - Ngư

... Tùy theo tương tác hình thành m ng lư i gel mà có i u ki n t o gel thích h p khác - Tương tác ưa béo c tăng cư ng nhi t tăng - 13 - - Tương tác hydro c c ng c h th p nhi t - Tương tác liên k t ... enzyme có tác d ng xúc ti n vi c hình thành gel trangslutaminaza có nhi u huy t tương, xúc tác ph n ng chuy n nhóm axyl c a glutamin v i nhóm amin b c nh t c a ch t khác - Tác ng h c có tác d ng ... i có th c t o tương tác gi a nhóm ưa béo Khi nhóm g n nhau, tương tác v i hình thành liên k t ưa béo, lúc phân t nư c bao quanh chúng b y chúng có khuynh hư ng t l i Tương tác ưa béo c tăng cư...
 • 92
 • 565
 • 0
so sánh hiệu quả điều trị đau thần kinh toạ bằng điện châm kết hợp cao dán thiên hương với điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt

so sánh hiệu quả điều trị đau thần kinh toạ bằng điện châm kết hợp cao dán thiên hương với điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt

Y dược - Sinh học

... châm Điện châm phơng pháp cho tác động dòng điện lên huyệt để phòng bệnh chữa bệnh, phát triển châm cứu, phát huy đợc tác dụng dòng điện lẫn tác dụng huyệt điều trị Ngời ta ứng dụng dòng điện ... tiêu sau: So sánh tác dụng điều trị đau thần kinh toạ điện châm kết hợp với cao dán Thiên Hơng điện châm kết hợp với xoa bóp bấm huyệt Theo dõi tác dụng không mong muốn điện châm kết hợp với cao ... nh: điện chậm, điện mãng châm, trờng châm, tiêm thuốc vào huyệt, gõ kim mai hoa, châm loa tai, châm tê[6] Vì vậy, ngày châm cứu trở thành phơng pháp chữa bệnh phòng bệnh quốc tế 20 1.4.2 Điện châm...
 • 91
 • 1,485
 • 10
Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thủy châm trong điều trị đau thắt lưng do thoái hoá cột sống

Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thủy châm trong điều trị đau thắt lưng do thoái hoá cột sống

Y dược - Sinh học

... B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI TRN TH KIU LAN ĐáNH GIá TáC DụNG CủA ĐIệN CHÂM KếT HợP THủy CHÂM TRONG ĐIềU TRị ĐAU THắT LƯNG DO THOáI HOá CộT SốNG Chuyờn ngnh Mó s : Chõm cu : 60.72.60 ... Phòng Sau đại học Trờng Đại học Y H Nội - Ban giám đốc Bệnh viện Châm Cứu Trung ơng - Ban giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên Đã tạo điều kiện cho thực đề ti ny Tôi xin by tỏ lòng ... trờng Đại học Y H Nội - TS Nghiêm Hữu Thnh, Giám đốc bệnh viện Châm Cứu Trung ơng - TS Nguyễn Thờng Sơn, Phó giám đốc bệnh viện Châm Cứu Trung ơng L ngời thầy, nh khoa học dạy dỗ suốt trình học...
 • 107
 • 3,008
 • 28
nghiên cứu ảnh hưởng của viên nén kết hợp với chế phẩm agrotain đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa bắc thơm 07 tại gia lâm hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của viên nén kết hợp với chế phẩm agrotain đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa bắc thơm 07 tại gia lâm hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... canh tác nông dân Bón phân viên dúi sâu ñược coi phương pháp bón phân mang lại hiệu sử dụng phân bón cao hạn chế thất thoát ñạm canh tác lúa Phương pháp ñã ñược nhiều tổ chức quốc tế ñề nghị áp dụng ... lúa Một tiến ñã ñang ñược áp dụng rộng rãi nước phát triển giới sử dụng chế phẩm Agrotain, ñây chế phẩm ñược trộn trực tiếp với ñạm trước bón cho lúa, chất có tác dụng ñiều chỉnh phản ứng thủy ... tăng thu nhập khác Trên giới nước ta bên cạnh việc áp dụng phương pháp bón phân tiết kiệm ñạm vấn ñề ñang ý tới ñó sử dụng chế phẩm hữu ñể tiết kiệm lượng ñạm bón Việc sử dụng Agrotain áo urê...
 • 113
 • 322
 • 0
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC NUÔI KẾT HỢP CÁC MẬT ĐỘ RONG SỤN VỚI TÔM CHÂN TRẮNG

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC NUÔI KẾT HỢP CÁC MẬT ĐỘ RONG SỤN VỚI TÔM CHÂN TRẮNG

Thủy sản

... thành công việc sử dụng rong biển để xử lý ô nhiễm dinh dưỡng ao nuôi tôm Việt Nam (Ngô Quốc Bưu et al., 2000; Nguyễn Hữu Khánh Thái Ngọc Chiến, 2005; Huỳnh Quang Năng, 2005) Các tác giả đưa mô hình ... đờ vào buổi sáng sớm thiếu oxy Cũng việc cung cấp sục khí bơm đảo nước thường xuyên bể nuôi có tác dụng cung cấp đầy đủ oxy cho nhu cầu hô hấp tôm trình cần tiêu thụ oxy bể Nếu nuôi kết hợp rong ... chất dinh dưỡng có gốc đạm lân ao nuôi tôm, kể đáy (Huỳnh Quang Năng, 2005) Mục tiêu nghiên cứu sử dụng rong biển mức sinh khối khác đóng vai trò lọc sinh học nhằm cải thiện chất lượng nước đồng...
 • 11
 • 746
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm huyệt ủy trung và ảnh hưởng của điện châm huyệt này đối với bệnh nhân yêu cước thống thể thận hư

Nghiên cứu một số đặc điểm huyệt ủy trung và ảnh hưởng của điện châm huyệt này đối với bệnh nhân yêu cước thống thể thận hư

Y khoa - Dược

... dụng chống viêm Tác dụng giảm đau loại thuốc thường yếu, khu trú thường có tác dụng tốt với chứng đau viêm đau khớp, cơ, dây thần kinh, Khác với morphin, chúng tác dụng giảm đau nội tạng, không ... đau thần kinh (trung ương ngoại vi): đau bỏng rát, ù tai tê liệt, đau xé, đau điện giật… Đau bệnh HIV: Hệ tiêu hóa: đau miệng, họng, nấm miệng, loét miệng, đau khó nuốt, lỏng… Hệ thần kinh: đau ... thích tấy mạnh b Đau rát: cảm giác đau bị da bị bỏng cháy, gây cảm giác đau đớn hành hạ bệnh nhân c Đau quằn quại – đau vật vã (đau nội tạng): cảm giác đau bề mặt thể mà cảm giác đau sâu bên thể...
 • 41
 • 732
 • 0
Ảnh hưởng của các loại hỗn hợp đất vùng rễ cỏ lên sinh trưởng của hai giống cỏ Tifwarf và Tifeagle tại sân golf Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh

Ảnh hưởng của các loại hỗn hợp đất vùng rễ cỏ lên sinh trưởng của hai giống cỏ Tifwarf và Tifeagle tại sân golf Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh

Nông - Lâm - Ngư

... thô 002 0,2 mm), sét (< 0,002 mm) Wayne Crawley David Zabcik (1985) châu Khi thêm dinh c (0,2- tác trân châu vào cát tính dung nghiên cát trung bình rút , trân 16 5: 1,20-1,60 g/cm3 40-55% 12-25% ... trân châu có cát trung bình lý Cát minh xây sét Các tích có yêu tiêu trân châu có vùng không không thay sét cát USGA cho bùn trân châu theo thô Trong 1,5 % 3,0 % cáo 1,5-4,5 % 20 % có tính Green...
 • 98
 • 454
 • 1
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CAM KẾT TRONG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CAM KẾT TRONG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP

Kinh tế - Thương mại

... TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế t c bit, mt s chuyờn gia Vit Nam lm vic ti cỏc DN cú TNN ó dn thay th cỏc chuyờn gia nc ngoi m nhim cỏc v trớ qun lý DN cng nh iu khin cỏc quy trỡnh cụng ngh ... cũn lỳng tỳng cha cú phng ỏn x lý quỏ trỡnh cp phộp Cỏc a phng sn sng t chi cp phộp gi an ton thay vỡ i nghiờn cu cỏc cam kt Nhng hin tng ú dn n s xỏo trn rt ln n mụi trng T: iv - Mc cam kt ... hu ti a 49% v n nm 2008 m trờn 49% v n 2009 c thnh lp DN 100% nc ngoi lm dch v phõn phi iv Nhng thay i i vi nhng u ói dnh cho cỏc DN hot ng khu cụng nghip, khu ch xut sau Vit Nam gia nhp WTO:...
 • 26
 • 508
 • 0
Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự

Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự

Công nghệ - Môi trường

... áp dụng chúng, chẳng hạn l m chất mang xúc tác dị thể Wieland v cộng [16] đ sử dụng vật liệu n y l m chất mang xúc tác cho phản ứng alkyl hóa toluen với metanol Các tác giả nhận thấy xúc tác ... bình có trật tự đ'ợc biến tính Cu đ đ'ợc sử dụng l m xúc tác phản ứng hiđro hóa chọn lọc cinnamaldehyde So với chất mang nhôm oxit thông th'ờng, chất xúc tác n y cho độ chọn lọc cao tạo th nh ancol ... Rơnghen vùng góc nhỏ mẫu Al2O3-03 nung 400oC Tiềm ứng dụng nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự Kết thử hoạt tính xúc tác Co-Mo/Al2O3 (sử dụng chất mang nhôm oxit khác đ 746 A: Mẫu 18% MoO3/...
 • 8
 • 665
 • 3
ảNH HƯởNG PHÂN VIÊN NéN KếT HợP VớI CHế PHẩM NấM ĐốI KHáNG TRICHODERMA VIRIDE ĐếN SINH TRƯởNG Và NĂNG SUấT NGÔ NK4300 TạI GIA LÂM - Hà NộI

ảNH HƯởNG PHÂN VIÊN NéN KếT HợP VớI CHế PHẩM NấM ĐốI KHáNG TRICHODERMA VIRIDE ĐếN SINH TRƯởNG Và NĂNG SUấT NGÔ NK4300 TạI GIA LÂM - Hà NộI

Sinh học

... suất sử dụng đạm gần nh sai khác hai bón nấm v không bón nấm, chứng tỏ nấm đối kháng tác động đến hiệu suất sử dụng đạm Tuy nhiên, mức đạm nén khác hiệu suất sử dụng đạm thể rõ Hiệu suất sử dụng ... điều kiện trồng trọt v thời tiết Giới hạn thay đổi số điều kiện khác không - Qua thí nghiệm cho thấy, tổng số lá/cây giống NK4300 vụ thu đông 2009 thay đổi không nhiều từ 0,5 - 1,63 (Bảng 2) Số ... nấm đối kháng có tác động lm tăng chiều cao cuối (từ 110,84 cm đến 192,58 cm) v chiều cao đóng bắp so với công thức không bón nấm (từ 45,60 cm đến 85,40 cm) nhng mức ý nghĩa Trên bón nấm hay...
 • 7
 • 519
 • 1
Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phân chậm tan đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà chua vụ đông 2010 tại gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phân chậm tan đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà chua vụ đông 2010 tại gia lâm hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... Ý ki n c a tác gi T Thu Cúc tương t trên, gi i h n ñ pH thích h p cho cà chua h p (pH t 6,0 – 6,5), ñ t giàu mùn, tơi x p, tư i tiêu thu n l i thích h p cho sinh trư ng phát tri n Trên ñ t có ... v ñông xuân (trên 70%) t tháng 12 ñ n tháng 4, m t n a th i gian năm tình tr ng thi u cà chua ð u tư cho s n xu t th p, nh t phân h u thu c b o v th c v t, chưa có quy trình canh tác gi ng thích ... v i su t chung toàn th gi i Nh ng t nh có di n tích tr ng cà chua l n (trên 500 ha) ñ u nh ng nơi có su t cà chua cao (trên 200 t /ha) Như v y kh thâm canh ph thu c nhi u vào m c ñ chuyên canh...
 • 115
 • 722
 • 3

Xem thêm