sự phân tích thành tích các ideal nguyên tố trong vành d

NGLL- XOA MU CHU-GD CHO MOI NGUOI

NGLL- XOA MU CHU-GD CHO MOI NGUOI

Tư liệu khác

... tình d y xoá mù chữ Người biên soạn & thiết kế chương trình : Trần Quốc Thường Cô NICO ( nguời úc) giúp trường xoá mù Tiếng Anh Người biên soạn & thiết kế chương trình : Trần Quốc Thường Tác d ng ... nhị ta vạch gạch, chữ tam ta vạch gạch Vừa nói chị vừa hư ớng d n chồng lấy gạch non vạch nét lên sân Đến người chồng cướp lời: Thế d ợt, chữ tứ tôI vạch gạch, chữ ngũ vạch gạch Tính toán hồi ... tưởng việc yên bình, vừa ló cửa hang bị mèo mẹ tóm cổ Mèo mẹ vui cười nói với con: - Hai thấy tác d ng ngoại ngữ chưa? Người biên soạn & thiết kế chương trình : Trần Quốc Thường Gian nan chiến xoá...
 • 18
 • 433
 • 0
Toán xóa mù chữ

Toán xóa mù chữ

Tiểu học

... chất GHI CHÚ 1) Ví d Viết số thích hợp vào ô trống 94 phân số = 2) Biết cách sử d ng d u hiệu chia hết rút gọn phân số để phân số tối giản phân số số ứng d ng 2) Ví d Rút gọn phân số : 3) Biết ... cách chồng hình lên đếm so sánh số ô vuông chúng GHI CHÚ 1) Ví d a) So sánh diện tích Hình A Hình B b) So sánh diện tích hình sau: Hình C 2) Biết xăng-ti-met vuông đơn vị đo diện tích Hình D ... Ví d Tính chu vi hình chữ nhật có: a) Chiều d i 12cm, chiều rộng 8cm; b) Chiều d i 5m, chiều rộng 25dm 3) Ví d Tính diện tích hình chữ nhật có: a) Chiều d i 15cm, chiều rộng 7cm; b) Chiều d i...
 • 80
 • 485
 • 8
BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH XÓA MÙ CHỮ

BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH XÓA MÙ CHỮ

Toán học

... niềm hạnh phúc học tập việc chẳng d d ng chút nào! Và chẳng d d ng nên có giá trị Muốn học cách chủ động (không lệ thuộc vào ngư ời khác, vào hoàn cảnh) đường tốt thông qua sách báo Vậy nên, ... nghĩa từ, câu văn - Thuộc số thành ngữ, tục ngữ, ca dao b)Viết - Viết chữ thưường, chữ hoa theo mẫu; viết từ, câu chữ số - Viết d u câu: d u chấm, d u chấm hỏi, d u phẩy - Chép câu ngắn - ... nõng cao cht lng v dn tip cn vi chun ca chng trỡnh tiu hc mi, B GD-T quyt nh xõy dng chng trỡnh Xúa mự ch v Giỏo dc tip tc sau bit ch mi 2.NấU MC TIấU CHNG TRèNH XMC V GD TIP TC SAU KHI BIT...
 • 122
 • 1,411
 • 15
Hướng dẫn sử dụng hệ thống THỐNG kê PHỔ câp GIÁO dục – xóa mù CHỮ

Hướng dẫn sử dụng hệ thống THỐNG kê PHỔ câp GIÁO dục – xóa mù CHỮ

Giáo dục hướng nhiệp

... nội Sau tạo thành công đơn vị hệ thống tự động tạo tài khoản sử dung cho đơn vị theo quy tắc: tên đăng nhập “Tên đơn vị” thêm d u d u cách thay d u gạch (_) Giống ví d với tên Thành phố Hồ ... Công cụ sử d ng Hệ thống hoạt động trình duyệt web thông d ng ổn định trình duyệt Mozilla Firefox 9.0 trở lên Hướng d n Kiểm tra kết nối Internet máy tính Cài trình duyệt: tải trình duyệt theo ... sinh tỉnh thành mới) Hình 18 Lưu ý: Tài khoản cấp tạo danh sách đơn vị cấp bậc tài khoản TW nên tạo danh sách tỉnh thành tài khoản tương ứng Cấp Tỉnh /Thành phố Là tỉnh thành tài khoản sử d ng cấp...
 • 25
 • 977
 • 0
Tài liệu xóa mù chữ theo chương trình mới

Tài liệu xóa mù chữ theo chương trình mới

Tư liệu khác

... cha học phải d nh thời lợng học Toán Tiếng Việt Chơng trình môn TN&XH * Sự khác chơng trình XMC GDTH nội dung - Các mạch kiến thức chủ đề Xã hội chủ đề Tự nhiên lớp Chơng trình GDTH đợc tinh ... Chơng trình GDTH, số nội dung giác quan, vệ sinh thân thể, miệng, cần thiết cho lứa tuổi, cho ngời đợc giữ lại đa xuống d y lớp Chơng trình XMC S khác chơng trình XMC GDTH nội dung - Mạch ... trình GDTH 140 tiết Trong đó, lớp 1: 35 tiết; lớp 2: 35 tiết; lớp 3: 70 tiết - Tổng số tiết học môn TN XH Ch ơng trình XMC GDTTSKBC 60 tiết (xấp xỉ 43% số tiết Chơng trình GDTH) Trong đó, lớp 2:...
 • 14
 • 2,498
 • 24
CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC - XOÁ MÙ CHỮ

CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC - XOÁ MÙ CHỮ

Giáo dục học

... đánh giá, phân loại ấp công tác Phổ cập GDTH, sở để đề kế hoạch cho ấp hoàn thành tốt năm sau D a vào đây, giáo viên chuyên trách tham mưu cho Ban đạo để đánh giá chất lượng hoạt động thành viên ... GDTH & CMC nêu trên, năm qua xã Tân Hải đạt kết định Được đánh giá địa phương hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo d c tiểu học chống mù, Cụ thể năm 2011 : 1) Duy trì phát huy phổ cập giáo d c ... trách nhiệt tình, tích cực công tác, phát huy tốt vai trò tham mưu nắm vững cách thiết lập hồ sơ sổ sách việc thực công tác phổ cập giáo d c TH - CMC địa phương đạt kết cao Trong phạm vi đề tài...
 • 11
 • 2,174
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm –CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC - XOÁ MÙ CHỮ

Sáng kiến kinh nghiệm –CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC - XOÁ MÙ CHỮ

Giáo dục học

... đánh giá, phân loại ấp công tác Phổ cập GDTH, sở để đề kế hoạch cho ấp hoàn thành tốt năm sau D a vào đây, giáo viên chuyên trách tham mưu cho Ban đạo để đánh giá chất lượng hoạt động thành viên ... GDTH & CMC nêu trên, năm qua xã Tân Hải đạt kết định Được đánh giá địa phương hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo d c tiểu học chống mù, Cụ thể năm 2011 : 1) Duy trì phát huy phổ cập giáo d c ... đạt chuẩn theo tiêu chí Bộ GD & ĐT Việc tổng hợp số liệu, loại danh sách phổ cập GDTH thiết phải khớp với công tác XMC – PCGDTH – PCTHCS, giáo viên chuyên trách phổ GDTH cần phải phối hợp chặt...
 • 8
 • 4,854
 • 96
Công cuộc xoá mù chữ ở hà tĩnh từ 1945 đến 1954

Công cuộc xoá mù chữ ở hà tĩnh từ 1945 đến 1954

Thạc sĩ - Cao học

... nhận , d nhớ mặt chữ đặt thành câu ca dao vừa vui, vừa cụ thể, thiết thực, vừa d hiểu, d hấp d n, d thuộc ,d nhớ ví d : I-t (tờ) d u móc hai, I ngắn có d u- t (tờ) d i có ngang Hoặc : O tròn ... chiến d ch diệt giặc d t Hà Tĩnh đạt đợc thành đáng tự hào Chiến d ch diệt d t Hà Tĩnh huy động đợc hàng ngàn học viên bình d n học vụ cán bộ, giáo viên Bình d n học vụ vào mặt trận chống giặc d t, ... giáo d c đợc áp d ng khác nhng nhằm mục đích nâng cao d n trí, đào tạo nhân tài Đặc biệt, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công kỷ nguyên lịch sử d n tộc, kỷ nguyên độc lập, tự nhân d n...
 • 89
 • 333
 • 0
CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH

CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH

Giáo dục học

... nội dung đọc viết Nó phù hợp với mặt d n trí lúc giáo d c Việt Nam thời kỳ phấn đấu để phổ cập giáo d c tiểu học (lớp 1- lớp 4) cho toàn d n Điều cần ý là, Quyết định Bộ Giáo d c, người d n tộc ... bước nâng d n trình độ d n trí cho người d n, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền, vận động đồng bào d n tộc thiểu số tham gia tích cực phong trào xây d ng đời sống văn hóa khu d n cư, ... quân hàm xanh” - Xây d ng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh trật tự KVBG Quán triệt quan điểm Sự nghiệp cách mạng d n, d n, d n”, đơn vị cần tích cực tổ chức triển...
 • 34
 • 806
 • 2
Công cuộc xoá nạn mù chữ ở thái nguyên (1945 - 1954)

Công cuộc xoá nạn mù chữ ở thái nguyên (1945 - 1954)

Thạc sĩ - Cao học

... thực d n Pháp thực sách văn hoá - giáo d c nô d ch, nhằm kìm hãm nhân d n ta vòng ngu d t, lạc hậu 1.2 Khái quát tình hình giáo d c tỉnh Thái Nguyên Từ thời phong kiến, nhân d n d n tộc Thái Nguyên ... thú học chữ Các giáo viên tìm biện pháp liên hệ, so sánh để học sinh d nhận, d nhớ mặt chữ đặt thành câu ca dao vừa vui, vừa cụ thể thiết thực, vừa d hiểu, d hấp d n, d thuộc, d nhớ nhƣ: ... bắt 81.076 ngƣời d n tỉnh Thái Nguyên phải tiêu thụ 88.326 lít rƣợu cồn 105 kg thuốc phiện Bên cạnh d ng giáo d c nô d ch quyền thực d n phong kiến, có d ng giáo d c yêu nƣớc cách mạng Ngay từ...
 • 99
 • 745
 • 2
Công cuộc xoá nạn mù chữ ở thái nguyên (1945 - 1954).pdf

Công cuộc xoá nạn mù chữ ở thái nguyên (1945 - 1954).pdf

Thạc sĩ - Cao học

... thực d n Pháp thực sách văn hoá - giáo d c nô d ch, nhằm kìm hãm nhân d n ta vòng ngu d t, lạc hậu 1.2 Khái quát tình hình giáo d c tỉnh Thái Nguyên Từ thời phong kiến, nhân d n d n tộc Thái Nguyên ... thú học chữ Các giáo viên tìm biện pháp liên hệ, so sánh để học sinh d nhận, d nhớ mặt chữ đặt thành câu ca dao vừa vui, vừa cụ thể thiết thực, vừa d hiểu, d hấp d n, d thuộc, d nhớ nhƣ: ... bắt 81.076 ngƣời d n tỉnh Thái Nguyên phải tiêu thụ 88.326 lít rƣợu cồn 105 kg thuốc phiện Bên cạnh d ng giáo d c nô d ch quyền thực d n phong kiến, có d ng giáo d c yêu nƣớc cách mạng Ngay từ...
 • 99
 • 529
 • 0
Luận văn: CÔNG CUỘC XOÁ NẠN MÙ CHỮ Ở THÁI NGUYÊN (1945 - 1954) doc

Luận văn: CÔNG CUỘC XOÁ NẠN MÙ CHỮ Ở THÁI NGUYÊN (1945 - 1954) doc

Thạc sĩ - Cao học

... thực d n Pháp thực sách văn hoá - giáo d c nô d ch, nhằm kìm hãm nhân d n ta vòng ngu d t, lạc hậu 1.2 Khái quát tình hình giáo d c tỉnh Thái Nguyên Từ thời phong kiến, nhân d n d n tộc Thái Nguyên ... thú học chữ Các giáo viên tìm biện pháp liên hệ, so sánh để học sinh d nhận, d nhớ mặt chữ đặt thành câu ca dao vừa vui, vừa cụ thể thiết thực, vừa d hiểu, d hấp d n, d thuộc, d nhớ nhƣ: ... bắt 81.076 ngƣời d n tỉnh Thái Nguyên phải tiêu thụ 88.326 lít rƣợu cồn 105 kg thuốc phiện Bên cạnh d ng giáo d c nô d ch quyền thực d n phong kiến, có d ng giáo d c yêu nƣớc cách mạng Ngay từ...
 • 99
 • 375
 • 0
Xóa mù Linux

Xóa mù Linux

Hệ điều hành

... giải TTVN vnlinuxCD Bản live CD by Larry Nguyễn Nguyên tắc vnlinuxCD giống Knoppix build Mandrake 9.2 Hỗ trợ tốt vấn đề tiếng Việt Các phiên khác Còn nhiều distributor khác Các bạn tự tìm hiểu ... ln -s /usr/local/Acrobat5/bin/acroread /usr/bin/acroread Từ d ng Acrobat Reader cách gõ lệnh acroread foo.pdf, nghĩa d ng Acrobat Reader để xem file foo.pdf 6.13 Lập trình C/C++ gcc Gcc (GNU ... cd penguin]$ javac -classpath mylib.jar Hoge.java penguin]$ java Hoge penguin]$ Thật d d ng không ạ? Bạn biết cách tạo class, cách tạo package (library), cách d ng library, cách biên d ch, cách...
 • 23
 • 440
 • 0
skkn:day sự chuyển thể của các chất

skkn:day sự chuyển thể của các chất

Vật lý

... III kết luận: Nh d a vào thuyết cấu tạo phân tử khái niệm nội ta giúp học sinh giải thích đợc tợng nóng chảy, đông đặc, bay hơi, sôi ngng tụ cách chặt chẽ d hiểu D a số thí d định tính để giúp ... trình xảy ngợc lại: Hơi ngng tụ lại thành nớc Nh nhờ kiến thức cấu tạo chất nội học sinh d d ng giải thích tợng Bài tập 3: Tại bị sét đánh cối lại tách d c thành nhiều phần Giải: Khi bị sét đánh ... từ thể lỏng sang thể gọi bay Sự bay chất lỏng xảy nhiệt độ Vì chất lỏng nhiệt độ có phân tử có lợng đủ để thắng lực liên kết phân tử lớp mặt thoáng chất lỏng Do phân tử có lợng bay cao khỏi chất...
 • 3
 • 741
 • 5
skkn:cong tac chu nhiem lop

skkn:cong tac chu nhiem lop

Ngữ văn

... góp ý kiến chân thành anh chị đồng nghiệp để hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nhỏ vào thành tích chung vào thành tích chung nhà trờng nghiệp giáo d c Xin chân thành cảm ơn! 10 ... biểu d ng khen ngợi nhiều hơn, tránh trích chê bai em cha tìm hết nguyên nhân từ em) Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ việc làm, từ lời nói, hành động cử phải đợc thể hoàn cảnh tốt, ... giáo d c cho em hiểu việc làm cần phát huy cần tránh thói h, tật xấu phân biệt sai rõ ràng động viên kịp thời việc làm tốt đồng thời không quên kiểm tra nhắc nhở việc làm mà em mắc phải (d ng...
 • 11
 • 5,729
 • 13
SKKN: Công tác chủ nhiệm lớp Tiểu học

SKKN: Công tác chủ nhiệm lớp Tiểu học

Thể dục

... 16 Nữ : DT : Nữ DT : d Thực trạng: Nhiệm vụ trờng d y học nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lợng giáo d c toàn diện Bản thân giáo viên chủ nhiệm lớp, xác định rõ : Để nâng cao chất lợng d y học ... cao chất lợng d y học, nội dung cần tập trung bồi d ng là: a Bồi d ng đạo đức tác phong - Thầy gơng sáng cho học sinh noi theo - Giáo d c đạo đức cho học sinh lúc, nơi Luôn theo d i, nhắc nhở ... tránh phân biệt - Thi đua nói lời hay, làm việc tốt - thực tốt nề nếp, kỷ cơng lớp - Tham gia đầy đủ, tích cực ngày chủ điểm, giáo d c học sinh ý thức tự giác tham gia lao động Kết hợp giáo d c...
 • 11
 • 43,183
 • 391
SKKN công tác chủ nhiệm lơp

SKKN công tác chủ nhiệm lơp

Tư liệu khác

... 6.Xây d ng tập thể lớp xuất sắc quan tâm đến nhân cách- đạo đức không cha đủ mà cần phải nâng cao chất lợng học tập để học sinh phát triển toàn diện Tôi cần phải say mê nghề nghiệp giảng d y tốt ... bảo vệ tốt môi trờng xung quanh Rèn cho học sinh có nếp soạn bài, giơ tay phát biểu, rèn tác phong mạnh d n, tự tin cho em 5.Để xây d ng đợc tập thể lớp xuất sắc nhiệm vụ quan trọng giáo d c học ... lời học ý thức kỉ luật cha cao tuyên d ng em có nhiều u điểm nh ngoan học giỏi có nhiều điểm 10 học đều, giờđể viết em lên bảng danh d lớp bảng tin trờng Trong tháng học thờng đọc cho học sinh...
 • 4
 • 3,691
 • 167
Tìm lời giải cho bài toán chuyện mù chữ

Tìm lời giải cho bài toán chuyện mù chữ

Lịch sử

... 1/2 số người mù chữ Các thôn, xã xung quanh không gì” Đem thực tế đến phòng Giáo d c Đào tạo huyện, Trưởng phòng Đặng Văn Viện khẳng định: “Huyện hoàn thành phổ cập giáo d c từ lâu, có người ... Thị D u, sinh năm 1990, học hết lớp nhà làm, biết viết, biết đọc từ Điều quan trọng D u tự viết tên mình! “Em ước viết tên mình, tên để xem “hình thù” làm sao! Chứ từ có đến tháng mà em chưa d m ... sinh tuổi từ đến 10, hàng ngày đường đến trường, kì tích! Khó khăn nối tiếp khó khăn, chữ “rụng” d n, hệ “phụ huynh” tiếp tục tái mù chữ viễn cảnh d n trước mặt! ...
 • 3
 • 410
 • 0

Xem thêm