sự cần thiết phải hình thành ủy ban kiểm toán trong các công ty ở việt nam

Luận văn Thạc sĩ Ủy ban kiểm toán trong quản trị công ty - Kinh nghiệm của thế giới và hướng ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Ủy ban kiểm toán trong quản trị công ty - Kinh nghiệm của thế giới và hướng ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Kinh tế

... CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TRONG CÁC CÔNG TY VIỆT NAM VÀ HƯỚNG ÁP DỤNG PHÁT TRIỂN ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG QUẢN TRỊ CÔNG TY 54 3.1 Hoạt động kiểm toán công ty Việt Nam 54 3.1.1 ... thông lệ quản trị công ty, vai trò ủy ban kiểm toán quản trị công ty, hoạt động ủy ban kiểm toán, hoạt động kiểm toán nội hướng áp dụng phát triển ủy ban kiểm toán quản trị công ty Phạm vi nghiên ... 17 1.2 Ủy ban kiểm toán quản trị công ty 17 1.2.1 Định nghĩa ủy ban kiểm toán 17 1.2.2 Lịch sử đời phát triển ủy ban kiểm toán 18 1.2.3 Vai trò tác động ủy ban kiểm toán đến...
 • 102
 • 1,459
 • 7
SỰ CẦN THIẾT PHẢI HÌNH THÀNH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

SỰ CẦN THIẾT PHẢI HÌNH THÀNH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Khoa học xã hội

... chiếm 2,1% II- SỰ CẦN THIẾT PHẢI HÌNH THÀNH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG Chính sách đổi Đảng Nhà nước ta thời gian qua tạo bước phát triển vượt bậc kinh Việt Nam Để chuẩn bị ... triển thành lập khu vực đặc biệt với ưu đãi bật đất đai, sở hạ tầng kỹ thuật xã hội để thu hút đầu tư, đặc biệt thu hút đầu tư nước ngoài; khu công nghiệp, khu chế xuất PHẦN THỨ HAI SỰ CẦN THIẾT PHẢI ... nguyên tắc giúp người dân có đất lấy làm khu công nghiệp, em họ dụng vào làm công nhân khu công nghiệp, phận nông dân trở thành công nhân qua liên minh công nông ngày chặt chẽ, gắn bó Từ thực trạng...
 • 24
 • 597
 • 0
SỰ CẦN THIẾT PHẢI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA.DOC

SỰ CẦN THIẾT PHẢI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN NƯỚC TA.DOC

Kế toán

... tồn nhiều thành phần kinh tế Mỗi hình thức sở hữu lại quy định hình thức phân phối đặc trng Do KTTT định hớng XHCN vIệt nam hình thành nhiều hình thức phân phối khác Trong kinh tế tồn hình thức ... dân sở hữu tập thể Vì chuyển sang kinh tế hàng hóa vận hành theo chế thị trờng cần phải đa dạng hóa loại hình sở hữu có loại hình sở hữu: Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể, sở hữu ... mà thành tựu văn minh nhân loại tồn khách quan cho công xây dựng CNXH CNXH đợc xây dựng Đối với VIệt nam KTTT tồn cở sở sở khách quan sau: Trớc hết phân công lao động xã hội với tính cách sở chung...
 • 23
 • 525
 • 1
Sự cần thiết phải hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Sự cần thiết phải hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta

Kinh tế - Thương mại

... tồn nhiều thành phần kinh tế Mỗi hình thức sở hữu lại quy định hình thức phân phối đặc trng Do KTTT định hớng XHCN vIệt nam hình thành nhiều hình thức phân phối khác Trong kinh tế tồn hình thức ... dân sở hữu tập thể Vì chuyển sang kinh tế hàng hóa vận hành theo chế thị trờng cần phải đa dạng hóa loại hình sở hữu có loại hình sở hữu: Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể, sở hữu ... mà thành tựu văn minh nhân loại tồn khách quan cho công xây dựng CNXH CNXH đợc xây dựng Đối với VIệt nam KTTT tồn cở sở sở khách quan sau: Trớc hết phân công lao động xã hội với tính cách sở chung...
 • 23
 • 425
 • 0
Sự cần thiết phải hình thành và phát triển KTTT định hướng XHCN ở nước ta ppt

Sự cần thiết phải hình thành và phát triển KTTT định hướng XHCN nước ta ppt

Báo cáo khoa học

... tồn nhiều thành phần kinh tế Mỗi hình thức sở hữu lại quy định hình thức phân phối đặc trưng Do KTTT định hướng XHCN vIệt nam hình thành nhiều hình thức phân phối khác Trong kinh tế tồn hình thức ... dân sở hữu tập thể Vì chuyển sang kinh tế hàng hóa vận hành theo chế thị trường cần phải đa dạng hóa loại hình sở hữu có loại hình sở hữu: Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể, sở hữu ... hữu tư nhân ( gồm sở hữu cá thể , sở hữu tIểu chủ, sở hữu tư nhân tư ) Từ ba loại hình hình thành nhiều thành phần kinh tế nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh Các thành phần kinh tế...
 • 26
 • 209
 • 0
Sự cần thiết phải hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Vệt Nam pptx

Sự cần thiết phải hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Vệt Nam pptx

Cao đẳng - Đại học

... tồn nhiều thành phần kinh tế Mỗi hình thức sở hữu lại quy định hình thức phân phối đặc trưng Do KTTT định hướng XHCN vIệt nam hình thành nhiều hình thức phân phối khác Trong kinh tế tồn hình thức ... dân sở hữu tập thể Vì chuyển sang kinh tế hàng hóa vận hành theo chế thị trường cần phải đa dạng hóa loại hình sở hữu có loại hình sở hữu: Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể, sở hữu ... hữu tư nhân ( gồm sở hữu cá thể , sở hữu tIểu chủ, sở hữu tư nhân tư ) Từ ba loại hình hình thành nhiều thành phần kinh tế nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh Các thành phần kinh tế...
 • 26
 • 279
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG MAY MẶC EU CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG MAY MẶC EU CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG

Kế toán

... công ty thành lập chi nhánh sở hữu toàn nước sở tại, nơi cho phép công ty có đủ nguồn lực cần thiết. Có hai cách thông dụng để thành lập chi nhánh sở hữu toàn bộ, thành lập (Greenfield) mua lại công ... 2006 Một lợi ích lớn trở thành thành viên WTO tăng lòng tin Việt Nam Các nhà đầu tư nước tập đoàn Intel (Mỹ) thể quan tâm ngày tăng Việt Nam biết chắn Việt Nam gia nhập WTO Các doanh nghiệp nước ... USD vào Việt Nam 10 tháng đầu năm 2006, tăng 41,4 % so với kỳ năm 2005 Xu hướng đầu tư tiếp tục tăng, công ty nước coi Việt Nam nơi an toàn để đầu tư Trong cam kết mở cửa thị trường Việt Nam -...
 • 42
 • 539
 • 0
Thực trạng về kiểm soát nội bộ và sự cần thiết phải tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam.

Thực trạng về kiểm soát nội bộ và sự cần thiết phải tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam.

Kế toán

... tự thân mình, kiểm toán nội trở nên cần thiết cấp bách Tổng Công ty Muối Việt Nam Trong tình hình nay, việc hình thành phận kiểm toán nội Tổng Công ty Muối Việt Nam hoàn toàn cần thiết có đủ điều ... Cuối kỳ hạch toán (6 tháng lần) gửi biểu kế toán lên phận kế toán quan Tổng Công ty 2.2 Sự cần thiết việc thiết lập hệ thống kiểm toán nội Tổng Công ty Muối Việt Nam Hoạt động kiểm toán xuất từ ... kiểm toán nội cần thiết chức giúp ban giám đốc doanh nghiệp quản lý mà yêu cầu để phát triển hội nhập kế toán - kiểm toán cho Tổng Công ty tình hình * Về mặt pháp lý Hiện nay, kiểm toán nội Việt...
 • 20
 • 834
 • 0
Sự cần thiết phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ ở Việt Nam.pdf

Sự cần thiết phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ Việt Nam.pdf

Tài chính - Ngân hàng

... Tổng công ty, vừa có quyền tự chủ kinh doanh hoạt động tài với tư cách pháp nhân kinh tế độc lập, gồm Công ty thuê mua tài chính, Công ty chứng khoán, Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản - Các ... USD100,000.00 từ tài khoản toán USD công ty BIDV thực toán cho công ty China General Electrics có tài khoản 0246813579 Bank of China, Bejing (SWIFT: BKCHCNBJ) Nội dung toán cho hợp đồng 01/TM-CGE, ... hưởng Tình 3: Công ty Tín Nghĩa (TIMEX) lệnh cho BIDV (SWIFT: BIDVVNVX) trích USD100,000.00 từ tài khoản toán USD BIDV thực toán cho công ty China General Electrics có tài khoản 0246813579 Bank...
 • 89
 • 1,232
 • 3
xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toán trong các nghành nghề hiện nay

xác định đối tượng kiểm toánhình thành phương pháp kiểm toán trong các nghành nghề hiện nay

Kế toán

... tài sản đợc hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau, kiểm toán, kiểm toán viên tiến hành kiểm toán toàn tất tài sản nghiệp vụ, kiểm toán viên không thiết phải kiểm toán toàn kiểm toán xây dựng ... quốc gia đối tợng kiểm toán quan trọng kiểm toán nhà nớc Trong năm qua KTNN thực kiểm toán CTMT dới hình thức: Kiểm toán chuyên đề CTMT Kiểm toán CTMT nội dung kiểm toán kiểm toán ngân sách bộ, ... dung Đối tợng kiểm toán 1.1 Đối tợng kiểm toán khách thể kiểm toán Phù hợp với tính tất yếu lịch sử logic biện chứng, kiểm toán phải đợc hình thành khoa học độc lập, kiểm toán cần phải có đối tợng...
 • 38
 • 363
 • 0
201 xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toán trong các nghành nghề hiện nay 

201 xác định đối tượng kiểm toánhình thành phương pháp kiểm toán trong các nghành nghề hiện nay 

Kế toán

... tục tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau, kiểm toán, kiểm toán viên tiến hành kiểm toán toàn tất tài sản nghiệp vụ, kiểm toán viên không thiết phải kiểm toán toàn kiểm toán xây dựng ... quốc gia đối tượng kiểm toán quan trọng kiểm toán nhà nước Trong năm qua KTNN thực kiểm toán CTMT hình thức: Kiểm toán chuyên đề CTMT Kiểm toán CTMT nội dung kiểm toán kiểm toán ngân sách bộ, ... DUNG Đối tượng kiểm toán 1.1 Đối tượng kiểm toán khách thể kiểm toán Phù hợp với tính tất yếu lịch sử logic biện chứng, kiểm toán phải hình thành khoa học độc lập, kiểm toán cần phải có đối tượng...
 • 40
 • 335
 • 1
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài " xác định đối tượng kiểm toánhình thành phương pháp kiểm toán trong các nghành nghề " pptx

Báo cáo khoa học

... tục tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau, kiểm toán, kiểm toán viên tiến hành kiểm toán toàn tất tài sản nghiệp vụ, kiểm toán viên không thiết phải kiểm toán toàn kiểm toán xây dựng ... quốc gia đối tượng kiểm toán quan trọng kiểm toán nhà nước Trong năm qua KTNN thực kiểm toán CTMT hình thức: Kiểm toán chuyên đề CTMT Kiểm toán CTMT nội dung kiểm toán kiểm toán ngân sách bộ, ... tượng kiểm toán, kiểm toán DNNN phải cân nhiệm vụ kiểm toán đối tượng khác Tổ chức kiểm toán DNNN thuộc kiểm toán nhà nước trung ương lực lượng đảm nhiệm kiểm toán toàn diện với Tổng công ty Nhà...
 • 40
 • 348
 • 0
Đề tài

Đề tài " XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁNHÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TRONG CÁC NGHÀNH NGHỀ HIỆN NAY " docx

Báo cáo khoa học

... tục tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau, kiểm toán, kiểm toán viên tiến hành kiểm toán toàn tất tài sản nghiệp vụ, kiểm toán viên không thiết phải kiểm toán toàn kiểm toán xây dựng ... quốc gia đối tượng kiểm toán quan trọng kiểm toán nhà nước Trong năm qua KTNN thực kiểm toán CTMT hình thức: Kiểm toán chuyên đề CTMT Kiểm toán CTMT nội dung kiểm toán kiểm toán ngân sách bộ, ... tượng kiểm toán, kiểm toán DNNN phải cân nhiệm vụ kiểm toán đối tượng khác Tổ chức kiểm toán DNNN thuộc kiểm toán nhà nước trung ương lực lượng đảm nhiệm kiểm toán toàn diện với Tổng công ty Nhà...
 • 41
 • 239
 • 0
Kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toán trong các nghành nghề hiện nay

Kiểm toánhình thành phương pháp kiểm toán trong các nghành nghề hiện nay

Kiểm toán

... tài sản đợc hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau, kiểm toán, kiểm toán viên tiến hành kiểm toán toàn tất tài sản nghiệp vụ, kiểm toán viên không thiết phải kiểm toán toàn kiểm toán xây dựng ... quốc gia đối tợng kiểm toán quan trọng kiểm toán nhà nớc Trong năm qua KTNN thực kiểm toán CTMT dới hình thức: Kiểm toán chuyên đề CTMT Kiểm toán CTMT nội dung kiểm toán kiểm toán ngân sách bộ, ... dung Đối tợng kiểm toán 1.1 Đối tợng kiểm toán khách thể kiểm toán Phù hợp với tính tất yếu lịch sử logic biện chứng, kiểm toán phải đợc hình thành khoa học độc lập, kiểm toán cần phải có đối tợng...
 • 32
 • 435
 • 0
Thực tế lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.DOC

Thực tế lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam.DOC

Kế toán

... lý kiểm toán viên khách hàng Sau hợp đồng kiểm toán đợc ký kết, Công ty kiểm toán trở thành chủ thể kiểm toán thức công ty khách hàng Thu thập thông tin sở Sau ký kết hợp đồng kiểm toán, kiểm toán ... nghiệp phải đợc kiểm toán có xác nhận công ty kiểm toán Đồng thời, Nhà nớc cần ban hành chuẩn mực kế toán để làm cứ, làm sở cho công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán dựa chuẩn mực kế toán thống ... tế lập kế hoạch kiểm toán thiết kế phơng pháp kiểm toán Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam Gửi th chào hàng Th chào hàng đợc công ty gửi đến ban giám đốc công ty, doanh nghiệp, ban quản lý dự...
 • 31
 • 963
 • 1
Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay. Hướng hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chí phí sản xuất và tính giá thành sản phâm trong doanh.DOC

Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp việt nam hiện nay. Hướng hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chí phí sản xuất và tính giá thành sản phâm trong doanh.DOC

Kế toán

... gía thành cá biệt, có khái niệm gía thành công xởng, gía thành toàn Xét theo thời điểm tính nguồn số liệu để tính gía thành, Trong doanh nghiệp xây lắp gía thành đợc chia thành gía thành dự toán, ... máy bên công trình không cần thiết phải đầu t khoản máy móc thi công định trờng hợp máy móc thi công có tổ đội thi công công ty có tổ chức đội máy thi công riêng để phục vụ luân chuyển công trình ... việc lập phiếu tính giá thành cho công trình Các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam nói chung thờng đợc phân thành cấp cấp công ty cấp đội sản xuất, cụ thể công ty sau nhận thầu công trình, đội ngũ kỹ...
 • 25
 • 870
 • 4
lòng tin và các tiền tố của sự thỏa mãn của nhân viên tại các công ty ở việt nam

lòng tin và các tiền tố của sự thỏa mãn của nhân viên tại các công ty việt nam

Quản trị kinh doanh

... Sự tin tưởng yếu tố cần thiết quan trọng để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp người với người Trong công sở, thái độ tin cậy người quản lý với nhân viên hay nhân viên cần thiết Nó không giúp cho công ... VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY VIỆT NAM Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu) : - Xác định ảnh hưởng tiền tố, có lòng tin đến thỏa mãn nhân viên doanh nghiệp - Khảo sát khác biệt mức độ ảnh hưởng yếu ... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP  LÒNG TIN VÀ CÁC TIỀN TỐ CỦA SỰ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY VIỆT NAM GVHD : TS LÊ NGUYỄN HẬU SV MSSV STT : CHÂU TUẤN...
 • 84
 • 382
 • 0
Sự cần thiết việc hình thành phát triển số tập đoàn kinh tế nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việt nam

Sự cần thiết việc hình thành phát triển số tập đoàn kinh tế nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việt nam

Quản trị kinh doanh

... Mitsubishi… Công ty mẹ Công ty cấp Công ty cấp Công ty cấp Công ty cấp Công ty cấp Công ty cấp Công ty cấp Công ty cấp Mô hình 3: Công ty mẹ vừa đầu tƣ công ty cấp 2, vừa đầu tƣ công ty cấp 3, nhằm kiểm ... 38 Công ty mẹ Công ty cấp Công ty cấp Công ty cấp Công ty cấp Công ty cấp Công ty cấp Công ty cấp Công ty cấp Mô hình 4: Công ty mẹ công ty doanh nghiệp khác (tập đoàn - tập đoàn) Công ty mẹ Công ... công ty lại đầu tƣ vốn vào công ty cháu (cấp 3)… Nhƣ vừa phát huy quản lý tốt vừa tận dụng đƣợc hết khả công ty Công ty mẹ Công ty A Công ty B Công ty cháu Công ty cháu Công ty C Công ty cháu Công...
 • 48
 • 167
 • 0
SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... Mô hình tổ chức tổng quát Agribank sau (hình 2.1): Hình 2.1: Mô hình tổ chức tổng quát Agribank HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN THƯ KÝ HĐQT BAN THƯ KÝ HĐQT BAN KIỂM SOÁT HĐQT BAN KIỂM ... KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC PHÓ TỔNG CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ KIỂM SOÁT NỘI BỘ HỆ THỐNG BAN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG BAN ... thương mại cụ thể hơn, mở hội cho ngân hàng thương mại tạo nên khác biệt hình ảnh uy tín 1.3.SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM: giai đoạn nay, ngân...
 • 100
 • 1,854
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25