sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường c b

việc đào tạo các cán bộ kỹ thuật đường ôtô trở nền rất cấp bách

việc đào tạo các cán bộ kỹ thuật đường ôtô trở nền rất cấp bách

Kinh tế - Quản lý

... kế tr c < /b> d c,< /b> tr c < /b> ngang 5.1 C< /b> c < /b> yêu c< /b> u: Sau thiết < /b> kế tuyến < /b> b nh đồ, chọn đ c < /b> phơng án tốt hơn, ta tiến hành lên mặt c< /b> t d c < /b> phơng án c< /b> c < /b> Km, c< /b> c < /b> 100m (c< /b> c < /b> H), c< /b> c < /b> khống chế (điểm đầu,< /b> điểm cuối, ... dùng tiêu chuẩn c< /b> lợi cho khai th c < /b> 3.6 Rải c< /b> c < /b> chi tiết tuyến:< /b> - C< /b> c < /b> chi tiết phản ánh thay đổi địa hình, c< /b> c < /b> chi tiết đ c < /b> đánh số từ trở - C< /b> c < /b> chi tiết gồm c< /b> c < /b> tiếp đầu < /b> TĐ, tiếp cuối TC, đỉnh ... đồi nên b ảnh hởng n c < /b> ngập, n c < /b> ngầm C< /b> c < /b> vị trí đặt c< /b> ng chủ yếu suối c< /b> n, trời ma c< /b> n c < /b> chảy c< /b> ng trình C< /b> c < /b> công trình thoát n c < /b> tuyến < /b> c< /b> ý nghĩa quan trọng c< /b> t c < /b> dụng lớn chúng phải < /b> đủ...
 • 178
 • 1,954
 • 0
Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học: "XÁC ĐỊNH BỀ RỘNG CÓ HIỆU CỦA BẢN CÁNH DẦM LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN" ppt

Báo cáo khoa học

... - Bernoulli luôn - Sự < /b> c< /b> n l c < /b> mô men luôn trì CT Hình X c < /b> định b rộng c< /b> nh c< /b> hiệu dầm liên hợp thép - b tông [3] C< /b> c < /b> b c < /b> tính toán x c < /b> định b rộng c< /b> hiệu c< /b> nh B c < /b> 1: Tính toán tổng l c < /b> ... sau: b eff = Cslab Cslab = F 0,5t slab ⋅ ( σmax + σmin ) (7) Trong đó: beff : tổng b rộng c< /b> nh c< /b> hiệu dầm; Cslab: tổng l c < /b> nén b n; F: l c < /b> đơn vị chiều rộng b n; t slab : tổng b dày chịu l c < /b> ... đến b rộng c< /b> nh c< /b> hiệu CT Một vài kiến nghị để tiếp t c < /b> vi c < /b> nghiên c< /b> u b rộng c< /b> hiệu c< /b> nh là: Nghiên c< /b> u b rộng c< /b> hiệu c< /b> nh c< /b> u cong; nghiên c< /b> u b rộng c< /b> hiệu trường hợp c< /b> dự ứng lực...
 • 9
 • 1,572
 • 6
Kỹ thuật tự tương quan xác định độ rộng xung laser ngắn

Kỹ thuật tự tương quan xác định độ rộng xung laser ngắn

Kỹ thuật

... ú c< /b> th o c < /b> c c < /b> quỏ trỡnh hi phc ca c< /b> c < /b> ht ti cht b n dn, quỏ trỡnh ng hc ca c< /b> c < /b> phn ng húa hc, v vic ly mu quang in ca c< /b> c < /b> mch in t tc cao Bng vic s dng c< /b> c < /b> laser mode-locking xung cc ngn c< /b> ... BCH R R Q - cao Laser ps t BCH Q - thp BCH Q thp BCH Q cao Hỡnh 1.6 Cu hỡnh ca BCH quenching Nu hai BCH ny hot ng c < /b> lp thỡ bc x laser phỏt ca tng BCH Q thp hoc Q - cao u l c< /b> c < /b> xung laser di c < /b> ... lng cao, c< /b> c < /b> thit b chuyn mch quang (photonic switching devices), s kt ni quang hc v s phõn phi xung clock (clock distribution) Trong tng lai, c< /b> c < /b> xung clock c < /b> s dng c< /b> c < /b> chip c < /b> tớch hp rt cao...
 • 47
 • 528
 • 2
Kỹ thuật xác định độ rộng phổ laser băng hẹp bằng giao thoa kế fabry perot

Kỹ thuật xác định độ rộng phổ laser băng hẹp bằng giao thoa kế fabry perot

Kỹ thuật

... động buồng c< /b> ng hưởng C< /b> c < /b> buồng c< /b> ng hưởng xây < /b> dựng < /b> dựa nguyên t c < /b> chọn l c < /b> mode hoạt động Nguyên t c < /b> chọn l c < /b> mode hoạt động: Mode chọn c< /b> hệ số mát thấp so với mode kh c < /b> buồng c< /b> ng hưởng + Sự < /b> chọn ... đơn s c < /b> cao nói c< /b> ch kh c < /b> để đạt laser c< /b> tính kết hợp cao buồng c< /b> ng hưởng phải < /b> thiết < /b> kế cho giảm thiểu độ phân kỳ chùm tia laser buồng c< /b> ng hưởng, tăng độ tán s c < /b> yếu tố chọn l c < /b> phổ đạt c< /b> c < /b> đại ... s c < /b> sử dụng rộng rãi đ c < /b> biệt laser c< /b> c< /b> u tr c < /b> buồng c< /b> ng hưởng b ng hẹp sử dụng c< /b> ch tử yếu tố tán s c < /b> chọn l c < /b> phổ C< /b> u hình buồng c< /b> ng hưởng cho phép đạt xạ c< /b> độ đơn s c < /b> cao với vùng phổ hoạt...
 • 12
 • 735
 • 4
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị xác định góc đặt bánh xe ô tô

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị xác định góc đặt bánh xe ô tô

Kỹ thuật

... ta xoay b nh xe ñi g c < /b> T1 T2, tư< /b> ng ng ta c< /b> g c < /b> camber C1< /b> , C2< /b> : sin C1< /b> = (cos C0< /b> − cos C1< /b> cos T1 ) tan S − cos C1< /b> sin T1 tan K + sin C0< /b> sin C2< /b> = (cos C0< /b> − cos C2< /b> cos T2 ) tan S − cos C2< /b> sin T2 ... + sin C0< /b> (3.24) Gi i phương trình ta c< /b> : sin C1< /b> − sin C2< /b> cosC2 cosT2 − cosC1cosT1 K = tan −1 ( − tan S ) cos C2< /b> sin T2 − cosC1 sin T1 cos C2< /b> sin T2 − cosC1 sin T1 (3.25) G c < /b> camber ño ñư c < /b> trình ... g c < /b> camber, caster + Hình 3.41: Giao di n calib c < /b> m bi n gia t c < /b> ng d ng c < /b> m bi n gia t c < /b> ñ x c < /b> ñ nh g c < /b> nghiêng tĩnh + Xây < /b> d ng b l c < /b> Kalman nh m kh nhi u t c < /b> m bi n gia t c < /b> + Ch t o thành c< /b> ng...
 • 13
 • 887
 • 2
Luận văn:Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị xác định góc đặt bánh xe ô tô pptx

Luận văn:Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị xác định góc đặt bánh xe ô tô pptx

Thạc sĩ - Cao học

... ta xoay b nh xe ñi g c < /b> T1 T2, tư< /b> ng ng ta c< /b> g c < /b> camber C1< /b> , C2< /b> : sin C1< /b> = (cos C0< /b> − cos C1< /b> cos T1 ) tan S − cos C1< /b> sin T1 tan K + sin C0< /b> sin C2< /b> = (cos C0< /b> − cos C2< /b> cos T2 ) tan S − cos C2< /b> sin T2 ... + sin C0< /b> (3.24) Gi i phương trình ta c< /b> : sin C1< /b> − sin C2< /b> cosC2 cosT2 − cosC1cosT1 K = tan −1 ( − tan S ) cos C2< /b> sin T2 − cosC1 sin T1 cos C2< /b> sin T2 − cosC1 sin T1 (3.25) G c < /b> camber ño ñư c < /b> trình ... g c < /b> camber, caster + Hình 3.41: Giao di n calib c < /b> m bi n gia t c < /b> ng d ng c < /b> m bi n gia t c < /b> ñ x c < /b> ñ nh g c < /b> nghiêng tĩnh + Xây < /b> d ng b l c < /b> Kalman nh m kh nhi u t c < /b> m bi n gia t c < /b> + Ch t o thành c< /b> ng...
 • 13
 • 658
 • 1
Báo cáo khoa học: Xác định liều lượng lân vỡ kali bón cho lạc xuân trên đất cát huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh pptx

Báo cáo khoa học: Xác định liều lượng lân vỡ kali bón cho lạc xuân trên đất cát huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh pptx

Báo cáo khoa học

... kh c < /b> m c < /b> ý nghĩa = 0,0 hay 5% Hiệu l c < /b> m c < /b> b n lân kali thể qua tiêu sinh trởng đ c < /b> theo dõi c< /b> ng th c < /b> thí nghiệm (B ng 1a 1b) Chiều cao tr c < /b> thu hoạch khả tích luỹ chất khô tr c < /b> thu hoạch tăng ... 95ngày (nốt sần /c< /b> y) Chiều cao tr c < /b> thu hoạch (cm) Số c< /b> nh c< /b> p tr c < /b> thu hoạch (c< /b> nh /c< /b> y) I (Đ /C)< /b> 27,9 b 4,8 ns 5,14 ns 152,8 ns 39,44 c < /b> II 30,1 ab 5,0 ns 5,22 ns 154,2 ns 43,24 b III 31,8 a 5,1 ... suất l c < /b> cao hiệu b n cao đất b c < /b> màu trung du phía B c < /b> Đối với l c,< /b> đ c < /b> biệt vùng đất c< /b> t huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vi c < /b> b n phân hợp lý c< /b> n đối N:P:K với phân chuồng (hay phân hữu c< /b> ) để...
 • 7
 • 416
 • 0
XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU pot

XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU pot

Cao đẳng - Đại học

... tạp chất Rây qua rây c< /b> số quy định theo chuyên luận riêng C< /b> n toàn phần lọt qua rây (a gam) Tính tỷ lệ vụn nát (X%) (từ kết trung b nh ba lần th c < /b> hiện) theo c< /b> ng th c:< /b> X%  a  100 p Ghi chú: ... Lượng dư c < /b> liệu lấy để thử (tuỳ theo chất dư c < /b> liệu) từ 100 đến 200 g Đối với dư c < /b> liệu mỏng manh l c < /b> nhẹ, tránh làm vụn nát thêm Phần b i b t vụn không phân biệt mắt thường tính vào m c < /b> tạp chất ... Ghi chú: Trong số trường hợp tạp chất giống với thu c < /b> phải < /b> làm phản ứng định tính hoá h c,< /b> phương pháp vật lý dùng kính hiển vi để phát tạp chất Tỷ lệ tạp chất tính bao gồm tạp chất phát...
 • 3
 • 3,292
 • 16
Nghiên cứu giá trị của phương pháp thăm trực tràng, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ trong xác định mức xâm lấn ung thư biểu mô trực tràng được phẫu thuật triệt căn

Nghiên cứu giá trị của phương pháp thăm trực tràng, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ trong xác định mức xâm lấn ung thư biểu mô trực tràng được phẫu thuật triệt căn

Y khoa - Dược

... hoc khụng bin dng nn + Mu sc ca hch: c < /b> so sỏnh vi mu ca mc, mc treo ca chớnh bnh nhõn ú (c < /b> coi lm chun): Hch c< /b> mu sc c< /b> ng vi mu ca mc, mc treo rut c < /b> gi l hch c< /b> mu sc b nh thng Hch c< /b> mu sc ... thut ct trc trng ng bng hu mụn: - Phu thut Babcock - Bacon: Nm 1932, Babcock W.W thc hin phu thut ct trc trng ng bng Nm 1971, Bacon H.E ci tin thnh k thut Babcock - Bacon: Phu tớch trc trng n c < /b> ... di cn hch C < /b> th l: Kớch thc trung b nh ca hch di cn v hch khụng di cn T l hch di cn nhng hch c< /b> mt mm v chc cng 48 T l hch di cn nhng hch c< /b> mu sc b nh thng v mu sc bt thng + V trớ hch:...
 • 152
 • 671
 • 1
CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định vai trò của xét nghiệm ppsx

CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định vai trò của xét nghiệm ppsx

Cao đẳng - Đại học

... tổ ch c < /b> b b nh làm xét nghiệm mô b nh h c < /b> Ngoài c< /b> n < /b> c< /b> xét nghiệm tế b o h c < /b> kỹ thuật sử dụng để chẩn đoán trư c < /b> mổ khối u, hạch, tổn thương loét sùi nghi ngờ dịch tiết từ màng phổi, màng b ng… ... positive predictive value 85,79%; bronchus: sensitivity 77,72%, specificity 84,9%, positive predictive value 74,2% Conclusion: Cytological tests are simple, fast, cheap cost, rather accurate They ... help most clinicians in treatment MỞ ĐẦU Trong ung thư h c,< /b> trư c < /b> điều trị cho b nh nhân đòi hỏi phải < /b> c< /b> chẩn đoán x c < /b> Người ta thường sử dụng kỹ thuật hình thái h c,< /b> bao gồm sinh thiết < /b> tổn thương...
 • 11
 • 520
 • 3
XÁC ĐỊNH hàm LƯỢNG lân TRONG đất ở NÔNG TRƯỜNG CAO SU NHÀ NAI, BÌNH DƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG

XÁC ĐỊNH hàm LƯỢNG lân TRONG đất ở NÔNG TRƯỜNG CAO SU NHÀ NAI, BÌNH DƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG

Hóa học

... dung dịch amoni molipdat 4%; + 60ml dung dịch axit ascorbic 0,1M Định m c < /b> đến vạch, đun nóng cho mật độ quang ổn định đo b c < /b> sóng 880nm Đường chuẩn x c < /b> định lân dễ tiêu thể b ng B ng Đường chuẩn ... quang b c < /b> sóng 880nm máy UV hiệu PERKIN ELMER LAMBDA 25 Dựa vào phương trình đường < /b> chuẩn x c < /b> định hàm lượng lân c< /b> mẫu 2.2.2 Dựng < /b> đường < /b> chuẩn Cho vào b nh định m c < /b> 50ml V ml dung dịch chuẩn ... thêm nư c < /b> cất đến vạch 100ml - Hút 5ml mẫu vào b nh định m c < /b> 50ml cho thêm 2-3 giọt phenolphtalein, điều chỉnh pH c< /b> ch dùng NaOH 2N cho vào b nh định m c,< /b> hỗn hợp c< /b> màu hồng nhạt Tiếp t c < /b> cho H2SO4...
 • 6
 • 415
 • 0
đồ án thiết kế cầu thép N kết cấu nhịp đơn giản, dầm thép liên hợp BTCT, chiều dài 31m, bề rộng phần xe chạy 8m, bề rộng bộ hành 2x1m, tải trọng thiết kế HL93

đồ án thiết kế cầu thép N kết cấu nhịp đơn giản, dầm thép liên hợp BTCT, chiều dài 31m, bề rộng phần xe chạy 8m, bề rộng bộ hành 2x1m, tải trọng thiết kế HL93

Giao thông - Vận tải

... mm Chiều rộng c< /b> nh : bC=350 mm Chiều dày c< /b> nh : tC=23 mm Chiều rộng c< /b> nh : bf=450 mm Chiều dày c< /b> nh : tf=20 mm Chiều rộng phủ : b f=550 mm Chiều dày phủ : t’f=21 mm I.5.THIẾT KẾ C< /b> U TẠO C< /b> C < /b> B ... III : THIẾT KẾ C< /b> C < /b> B PHẬN C< /b> A C< /b> U DẦM GVHD: Th.S PHẠM ĐỆ X c < /b> đònh moment quán tính: I NC = + s ,b s ,t bc × tc3  s , t  t × (YNC − tc ) tw × (YNC − t f − t ' f ) + bc × tc ×  YNCt − c < /b> ÷ + ... – LỚP CD0 9B Trang 13 CHƯƠNG III : THIẾT KẾ C< /b> C < /b> B PHẬN C< /b> A C< /b> U DẦM GVHD: Th.S PHẠM ĐỆ  Đối với dầm biên: B trí c< /b> t thép mặt c< /b> u φ12a200 b tông mặt c< /b> u c< /b> c< /b> ờng độ f c=< /b> 30MPa Diện tích c< /b> t thép...
 • 116
 • 1,828
 • 3
XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG ĐÁ CHỨA OLIGOCEN MỎ BẠCH HỔ THEO TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN

XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG ĐÁ CHỨA OLIGOCEN MỎ BẠCH HỔ THEO TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN

Lý luận chính trị

... hình c< /b> , bao gồm tập trầm tích l c < /b> nguyên sông hồ, đầm lầy, trầm tích ven biển, chúng phủ b t chỉnh hợp lên móng trư c < /b> Cenozoic, khu v c < /b> trung tâm b n trũng c< /b> trầm tích Oligocen phủ b t chỉnh hợp ... nguồn cung c< /b> p chủ yếu HC cho b y chứa b C< /b> u Long Vì tiêu Tmax Ro c< /b> giá trị cao Kerogen với Tmax > 435 C < /b> Ro > 0,6=0,8% Đới sinh dầu mạnh tầng Oligocen bao gồm chủ yếu phần trung tâm c< /b> diện tích ... Khi gặp phải < /b> lớp vỏ sét b mặt giếng gồ ghề giá trị  hiệu chỉnh tăng Miễn  thấp 0,15 g/cc hiệu chỉnh thích hợp đường < /b> b tin tư< /b> ng Nếu  0,15 g/cc hiệu chỉnh không thích hợp đường < /b> b bị lỗi...
 • 60
 • 826
 • 0
Nghiên cứu xác định bề dày thép c45 bằng phương pháp gamma tán xạ sử dụng đầu dò nhấp nháy nai (TI)

Nghiên cứu xác định bề dày thép c45 bằng phương pháp gamma tán xạ sử dụng đầu dò nhấp nháy nai (TI)

Tiến sĩ

... đại lượng c< /b> n < /b> đo [55] Trong phần này, trình b y c< /b> ch th c < /b> đánh giá sai số chương trình MCNP C< /b> vấn đề quan trọng c< /b> ch đánh giá sai số MCNP c< /b> n < /b> ý độ x c < /b> giá trị th c < /b> (accuracy) độ x c < /b> liên quan ... dụng cho vi c < /b> phân tích phổ tán xạ để x c < /b> định b dày 11 vật liệu c< /b> ng b tạp chí Journal of Radioanalytical & Nuclear Chemistry B n c< /b> nh vi c < /b> công b kết nghiên c< /b> u tạp chí, kết thu trình th c < /b> ... tán xạ” Trong chương này, mô tả thiết < /b> b , vật liệu c< /b> n < /b> thiết < /b> sử dụng cho m c < /b> đích nghiên c< /b> u (nguồn phóng xạ, đầu < /b> dò, bia vật liệu,…) đồng thời giới thiệu c< /b> ch b trí thiết < /b> b để đo b dày Kế đến...
 • 146
 • 425
 • 0
Xác định một số đặc tr-ng hao mòn mặt lăn và gờ bánh xe đầu máy diezel sử dụng trong ngành đ-ờng sắt việt nam

Xác định một số đặc tr-ng hao mòn mặt lăn và gờ bánh xe đầu máy diezel sử dụng trong ngành đ-ờng sắt việt nam

Công nghệ - Môi trường

... đề ng c < /b> lại: x c < /b> định đại lợng đ c < /b> trng trình mòn cho c< /b> p chi tiết đạt đ c < /b> độ tin c< /b> y cho tr c < /b> Khi từ (2.11); (2.12) v (2.15) rút đ c < /b> Igh v c < /b> C c < /b> dạng h m c< /b> ng độ hỏng loại phân b kh c < /b> đ c < /b> thể ... chuẩn hoá đ c < /b> lấy giá trị c< /b> ch tra b ng Trong b ng 2.21 cho biết độ tin c< /b> y c< /b> p chi tiết ứng với dạng biểu mòn kh c < /b> Trong th c < /b> tế thờng gặp mô hình v 3, mô hình v l trờng hợp đ c < /b> biệt Khi đ biết ... số Nói c< /b> ch kh c,< /b> biểu mòn đ c < /b> coi l đờng thẳng, c< /b> hệ số g c < /b> (c< /b> ng độ mòn) l c < /b> = tg (hình 2.14) Nh mô hình biểu mòn đ c < /b> biểu diễn quan hệ tuyến < /b> tính (2.1) I(t) = Ir + ct hay I(L) = Ir + cL , đó:...
 • 12
 • 493
 • 0
Dạng 2: Xác định khoảng vân, số vân sáng vân tối biết bề rộng vùng giao thoa là L

Dạng 2: Xác định khoảng vân, số vân sáng vân tối biết bề rộng vùng giao thoa là L

Vật lý

... sáng đơn s c < /b> có b c < /b> sóng λ Người ta đo khoảng c< /b> ch vân sáng vân tối nằm c< /b> nh 1mm Trong khoảng hai điểm M N hai b n so với vân trung tâm, c< /b> ch vân 6mm; 7mm c< /b> vân sáng ? A vân B vân C < /b> vân D vân ... B Số vân sáng 13, số vân 12 C < /b> Số vân sáng 13, số vân t ối 14 D Số vân sáng 14, số vân tối 13 C< /b> u : Trong thí nghiệm Iâng, hai khe c< /b> ch là1mm, c< /b> ch 2m, ánh sáng đơn s c < /b> có b c < /b> sóng 0,6μm Biếtt ... vân sáng (vân tối) c< /b> n < /b> tìm Lưu ý: M N phía với vân trung tâm x1 x2 dấu M N kh c < /b> phía với vân trung tâm x1 x2 kh c < /b> dấu S1 d1 d2 a I M x O S2 D II B I TẬP VẬN DỤNG C< /b> u 1: Th c < /b> giao thoa ánh sáng...
 • 2
 • 20,704
 • 138
Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học: "Phương pháp xác định vận tốc làm việc của máy đầm mặt đường bê tông nhựa nóng có xét đến các yếu tố ảnh hưởng" pot

Báo cáo khoa học

... th c < /b> (6) vào c< /b> ng th c < /b> (5) ta c< /b> : v= h.(1 b) ) R t c.< /b> + e d.T tg 2.R .c.< /b> arccos(1 (7) Nh vận t c < /b> làm vi c < /b> máy đầm mặt đờng b tông nhựa nóng xét đến nhiệt độ môi trờng đ c < /b> x c < /b> định theo c< /b> ng ... đ c:< /b> tg t0 + d c.< /b> t h..(1 b) 2.R .c.< /b> t d arccos(1 ) R Thay c< /b> ng th c < /b> (6) vào (12) ta đ c:< /b> (13) v= c.< /b> t d .t + tg Nh vận t c < /b> làm vi c < /b> máy đầm mặt đờng b tông nhựa nóng xét đến thời gian t c < /b> dụng ... Đ Kết th c < /b> S III Kết luận Trên sở sơ đồ thuận toán nêu t c < /b> giả xây < /b> dựng < /b> phần mềm tin h c < /b> tơng ứng để ứng dụng đề tài nghiên c< /b> u c< /b> p b : Nghiên c< /b> u th c < /b> nghiệm xây < /b> dựng < /b> chế độ làm vi c < /b> hợp lý...
 • 6
 • 972
 • 2

Xem thêm