sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình nha 5 tầng

Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện

Cấp Giấy phép vấn đầu xây dựng công trình nhà máy thủy điện

Tài liệu khác

... vực vấn; - Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc vấn đầu xây dựng các công trình nhà máy thuỷ điện; - Yêu cầu về năng lực của tổ chức vấn ... chuyên gia vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiết bị thuỷ công, thiết bị điện, xử lý nước, điều khiển tự động, thuỷ công, thuỷ văn, thuỷ năng, địa chất công trình, xây dựng thuỷ điện ... số 32/2006/QĐ-BCN Cấp Giấy phép vấn đầu xây dựng công trình nhà máy thủy điện Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm...
 • 6
 • 363
 • 0
Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện doc

Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép vấn đầu xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện doc

Tài liệu khác

... vực vấn; - Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc vấn đầu xây dựng các công trình nhà máy nhiệt điện; - Yêu cầu về năng lực của tổ chức vấn ... 15 chuyên gia vấn chính thuộc các chuyên ngành nhiệt điện, địa chất, địa kỹ thuật, hoá, kết cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy nhiệt điện; Hạng 3 (Quy mô công suất lắp đặt dưới 50 MW): ... trường; - Có đội ngũ chuyên gia vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực lò hơi, tua bin, máy phát điện, thiết bị điện, điều khiển tự động, địa chất công trình, xây dựng nhiệt điện và các lĩnh...
 • 6
 • 439
 • 0
Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện docx

Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép vấn đầu xây dựng công trình nhà máy thủy điện docx

Tài liệu khác

... vực vấn; - Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc vấn đầu xây dựng các công trình nhà máy thuỷ điện; - Yêu cầu về năng lực của tổ chức vấn ... chuyên gia vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiết bị thuỷ công, thiết bị điện, xử lý nước, điều khiển tự động, thuỷ công, thuỷ văn, thuỷ năng, địa chất công trình, xây dựng thuỷ điện ... cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy thuỷ điện; Hạng 5 (Quy mô công suất lắp đặt dưới 10MW): Có ít nhất 05 chuyên gia vấn chính thuộc các chuyên ngành thuỷ lực, thuỷ công, thuỷ năng,...
 • 7
 • 401
 • 0
Giới thiệu chung và sự cần thiết phải đầu tư.DOC

Giới thiệu chung và sự cần thiết phải đầu tư.DOC

Kế toán

... kế60.078.800-60.078.80010%-60.078.800-60.078.800 15. 354 .200 -5. 326.923-20.681.1230.91-18.801.021-78.879.82111.337.0003.971 .52 5-7.3 65. 4 75. 0.83-6.087.169-84.966.9902.230.00013.343.13111.113.1310. 75 8.349. 459 -76.617 .53 1019.239. 455 19.239. 455 0.6813.140.807-63.476.724022 .50 2 .50 522 .50 2 .50 50.6213.972.2 85 -49 .50 4.439022.999.47922.999.4790 .56 12.982.606-36 .52 1.833023.600.11623.600.1160 .51 12.110 .59 1-24.411.242023.667.7 25 23.667.7 25 0.4711.041.168-13.370.073023.612.4 45 23.612.4 45 0.4210.013.982-3. 356 .09242Website: ... 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.000900.00044Website: ... 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.00 15. 000.000317.460.00046.800.00030.712 .50 0 15. 7 95. 000 15. 657 .233441.424.7332 45. 700.00016.074.4661 05. 300.000900.00044Website:...
 • 63
 • 2,069
 • 0
Quản trị dự án Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư

Quản trị dự án Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu

Quản trị kinh doanh

... bao gồm:- Tổng mức đầu xây dựng công trình ( gọi tắt là tổng mức đầu tư) - Dự toán xây dựng công trình ( dự toán công trình) - Định mức xây dựng và giá xây dựng công trình của các dự án sử ... 2,400,000,000 100,000 75= <X<100 15, 000 1 ,50 0,000,000 75, 000 50 =< X< 75 15, 000 1,1 25, 000,000 50 ,000 25= < X < 50 15, 000 750 ,000,000 25, 000 X < 25 5,000 1 25, 000,000Tổng 3 5, 900,000,000IV.Giải ... ngày 26/ 05/ 2010 của Bộ Xây Dựng Hiệu lực ngày 15- 7-2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu xây dựng công trình Thông này hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu xây dựng công trình, bao...
 • 28
 • 1,170
 • 1
SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU

Quản trị kinh doanh

... theo công suất thiết kế là: 6.116.160Kg tôm/năm và 2.077 .50 0Kg cá/năm.Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 75% 70% 65% 65% 60% 75% 75% 60% 70% 60%70% 50 % 65% 60% 55 % ... 4,68 19 25 3 46 18,3 15 18704 154 18,3 15 2100 5 46 18,3 15 710 5 40 18,3 15 6 85 6 5 18,3 15 520[Type text] Page 38- Tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động kinh doanh toàn công ty và trực tiếp ... dự kiến công suất hoạt động của nhà máy như sau:Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10Tôm 75% 70% 65% 65% 60% 75% 75% 60% 70% 60%Cá70% 50 % 65% 60% 55 % 70% 60% 75% 60%...
 • 64
 • 1,025
 • 0
Những căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải đầu tư

Những căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải đầu

Kiến trúc - Xây dựng

... thực hiện đầu :- Chi phí xây dựng các hạng mục Công trình. - Chi phí xây dựng các công trình hạ tầng xã hội .- Chi phí xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.- Chi phí lắp đặt thiết bị ... cho công trình. III.4 Quy mô đầu công trình: III.4.1 Xây lắp các cấu kiện và hạ tầng kỹ thuật.+ Phá dỡ các công trình kiến trúc hiện có.+ San lấp, tôn nền, tạo mặt bằng xây dựng. + Xây dựng ... cáo đầu tư, lập dự án đầu xây dựng công trình, thẩm định dự án đầu công trình, thẩm định bản vẽ thi công và tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát thi công, ...
 • 56
 • 1,055
 • 0
Sự cần thiết phải đầu tư

Sự cần thiết phải đầu

Kế toán

... x 50 % = 55 5.700.000,0 VNĐ• Thời gian thu hồi vốn14 .50 0.000.000,0 : (2.1 75. 000.000,0 + 55 5.000.000,0) = 5, 31 ≈ 6 nămKẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊDự án đầu chiều sâu tại công ty in nông nghiệp và công ... Công ty Hải Hà - Kotobuki 20,0 10,0 10,07 Công ty nông sản thực phẩm Vĩnh Phúc 15, 0 5, 0 10,08 Tổng công ty chè Việt Nam 25, 0 10,0 15, 09 Tổng công ty rau quả Việt Nam 20,0 5, 0 15, 0Cán bộ công ... Sự cần thiết phải đầu tư 1. Sơ lược quá trình hình thành công ty in nông nghiệp và công nghiệpthực phẩmNhà in nông nghiệp (công ty in nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm)...
 • 10
 • 686
 • 0
NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU

Kế toán

... 2/12/20 05 Sở Quy hoach kiến trúc Thành phố HàNội chấp thuận ngày 23/12/20 05 .- Căn cứ điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch khu vực Hồ Gơm và phụcận ban hành theo quyết định số 45/ QĐ-UB ... qua sự đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, lẫn sự thiết thực trong việc đóng góp cải thiện cảnh quan diện mạo kiến trúc đô thị, phùhợp với các tiêu chuẩn Quy hoạch - Kiến trúc, quy chuẩn xây dựng. ... thànhphố Hà Nội về việc quy định chiều cao và mật độ các công trình phụ cận Hồ G-ơm. - Căn cứ hợp đồng thuê đất số 127-2004/STNMTNĐ-HĐTĐTN giữa Công ty cổ phần thơng mại SOFIA và Sở tài nguyên môi...
 • 4
 • 519
 • 0
Giới thiệu chung và sự cần thiết phải đầu tư

Giới thiệu chung và sự cần thiết phải đầu

Kế toán

... nay, công ty tiếp tục mở rộng kinh doanh để phát huy hết tiềm năng sẵn có,khả năng thực tế là doanh thu và lợi nhuận của công ty sẽ còn đạt cao hơnnữa. Sự cần thiết phải đầu tư Trong tiến trình ... thiệu chủ đầuCông ty Cổ phần Thực phẩm Đông Hà được Sở kế hoạch và đầu Hà Nội cấp giấyphép đăng ký kinh doanh số 112 75 ngày 10 tháng 9 năm 20 05. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty:• ... doanh nghiệp đầu xây dựng các nhà máy giết mổ và dây chuyền chế biến thực phẩm hiện đại. Chính sách ưuđãi về vốn, thuế, đất xây dựng dự án được thể hiện qua Luật khuyến khích đầu trongnước...
 • 10
 • 558
 • 0
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MÀ CHỦ ĐẦU CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy hoạch - Đô thị

... án đầu xây dựng và cấp giấy phép xây dựng 14. Theo đó, “chủ đầu dự án đầu xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu 15 .Tuy nhiên, “đối với dự án đầu xây ... ngoài đầu xây dựng công trình ngầm. Theo đó, chủ đầu cần chú ý một số vấn đề sau: 6.1 Các hạng mục công trình ngầm đô thị được đầu tư 29: - Công trình công cộng ngầm: là công trình ... công xây dựng công trình, chủ đầu công trình đường dây, đường ống ngầm, hào kỹ thuật phải thông báo việc khởi công công trình đến UBND phường, thị trấn sở tại khu vực có công trình xây dựng...
 • 17
 • 2,540
 • 7
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tài liệu khác

... 5H. Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện12/08/2009 5. 1. Trình tự thực ... sơ, bao gồm:- Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình - Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở- Các văn bản pháp lý có liên quanb) Số lượng hồ sơ: 3 (bộ) 5. 4. Thời hạn giải ... ban nhân dân cấp huyện12/08/2009 5. 1. Trình tự thực hiện:- Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND...
 • 2
 • 709
 • 0
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Tài liệu khác

... 26/11/2003 về Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định ... Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. ... định dự án- Mức phí tính theo tỷ lệ %19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình 19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 19.11.Căn...
 • 2
 • 593
 • 2
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Tài liệu khác

... 5X. Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã12/08/2009 5. 1. Trình tự thực ... sơ, bao gồm:- Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình - Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở- Các văn bản pháp lý có liên quanb) Số lượng hồ sơ: 3 (bộ) 5. 4. Thời hạn giải ... tịch Ủy ban nhân dân cấp xã12/08/2009 5. 1. Trình tự thực hiện:Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND...
 • 2
 • 742
 • 0
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Biểu mẫu

... đầu trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình với các nội dung chính sau: Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu ... lượng công trình xây dựng; - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầuxây dựng công trình; - Chi phí quản lý dự án: - Chi phí vấn đầu xây dựng: ... tháng năm TỜ TRÌNH Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình _________ Kính gửi: Căn cứ Nghị định số ngày của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình; Các căn cứ...
 • 6
 • 439
 • 1

Xem thêm