sự cần thiết của việc hình thành và phát triển đầu tư mạo hiểm ở việt nam

Hoạt động đầu tư mạo hiểm tại một số nước châu á và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Hoạt động đầu mạo hiểm tại một số nước châu á bài học kinh nghiệm cho việt nam

Kinh tế - Thương mại

... nghim cho Vit Nam v mt s bin phỏp nhm thỳc y u t mo him Vit Nam 58 I S cn thit ca vic hỡnh thnh v phỏt trin u t mo him Vit Nam 58 II Thc trng hot ng u t mo him Vit Nam 60 Giai ... cao, Vit nam cú cn phi thỳc y s hỡnh thnh v phỏt trin ca u t mo him khụng? Vit Nam nờn la chn nhng gii phỏp no, õu l nhng yu t quan trng gúp phn to thnh cụng cho hot ng u t mo him Vit Nam, v.v? ... chõu Phõn tớch thc trng u t mo him ca Vit nam thi gian qua, Da trờn kinh nghim quc t v thc t hot ng u t mo him Vit Nam, rỳt bi hc kinh nghim cho Vit Nam v a mt s gii phỏp nhm phỏt trin hot ng...
 • 110
 • 674
 • 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VÀO VIỆT NAM VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ VÀ THỦ TỤC TIỂU LUẬN LUẬT KINH TẾ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TRỰC TIẾP VÀO VIỆT NAM VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ THỦ TỤC TIỂU LUẬN LUẬT KINH TẾ

Quản trị kinh doanh

... chỉnh đầu Các dự án đầu trực tiếp có vốn đầu nước vào Việt Nam phải tiến hành thủ tục đăng ký hay thẩm tra đầu quan đăng ký đầu có thẩm quyền Việt Nam để cấp Giấy chứng nhận đầu ... nhận đầu cho nhà đầu thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày Sở Kế hoạch Đầu trình Sở Kế hoạch Đầu cử cán đến Văn phòng UBND tỉnh để nhận kết thực trả kết cho nhà đầu Sở Kế hoạch Đầu ... ký đầu tư: Dự án đầu có quy mô vốn đầu 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu có điều kiện theo quy định Điều 29 Luật Đầu - Dự án thuộc diện đăng ký đầu : Dự án đầu...
 • 28
 • 478
 • 5
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG đầu tư TRỰC TIẾP vào VIỆT NAM VƯỚNG mắc PHÁP lý và THỦ tục

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG đầu TRỰC TIẾP vào VIỆT NAM VƯỚNG mắc PHÁP lý THỦ tục

Thạc sĩ - Cao học

... chỉnh đầu Các dự án đầu trực tiếp có vốn đầu nước vào Việt Nam phải tiến hành thủ tục đăng ký hay thẩm tra đầu quan đăng ký đầu có thẩm quyền Việt Nam để cấp Giấy chứng nhận đầu ... nhận đầu cho nhà đầu thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày Sở Kế hoạch Đầu trình Sở Kế hoạch Đầu cử cán đến Văn phòng UBND tỉnh để nhận kết thực trả kết cho nhà đầu Sở Kế hoạch Đầu ... chứng nhận đầu tư: 19 + Dự án đầu có quy mô vốn đầu từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên; + Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu có điều kiện theo Điều 29 Luật Đầu Danh mục lĩnh vực đầu có...
 • 28
 • 170
 • 0
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V BỘ THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG V BỘ THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... động đầu phát triển Công ty cần thiết Do đó, phần tiếp sau chuyên đề ta nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu phát triển Công ty thời gian qua THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG ... động đầu phát triển doanh nghiệp có tác dụng sau: - Đầu phát triển sở để nâng cao chất lượng sản phẩm - Đầu phát triển giúp cho doanh nghiệp đổi công nghệ trình độ khoa học kỹ thuật - Đầu ... thuật - Đầu phát triển tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Đầu phát triển giúp cho doanh nghiệp nâng cao kỹ cạnh tranh - Đầu phát triển sở để doanh nghiệp giảm giá thành sản...
 • 35
 • 509
 • 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V BỘ THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG V BỘ THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... động đầu phát triển Công ty cần thiết Do đó, phần tiếp sau chuyên đề ta nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu phát triển Công ty thời gian qua THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG ... động đầu phát triển doanh nghiệp có tác dụng sau: - Đầu phát triển sở để nâng cao chất lượng sản phẩm - Đầu phát triển giúp cho doanh nghiệp đổi công nghệ trình độ khoa học kỹ thuật - Đầu ... thuật - Đầu phát triển tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Đầu phát triển giúp cho doanh nghiệp nâng cao kỹ cạnh tranh - Đầu phát triển sở để doanh nghiệp giảm giá thành sản...
 • 33
 • 313
 • 0
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V - BỘ THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG V - BỘ THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... động đầu phát triển Công ty cần thiết Do đó, phần tiếp sau chuyên đề ta nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu phát triển Công ty thời gian qua THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG ... động đầu phát triển doanh nghiệp có tác dụng sau: - Đầu phát triển sở để nâng cao chất lượng sản phẩm - Đầu phát triển giúp cho doanh nghiệp đổi công nghệ trình độ khoa học kỹ thuật - Đầu ... thuật - Đầu phát triển tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Đầu phát triển giúp cho doanh nghiệp nâng cao kỹ cạnh tranh - Đầu phát triển sở để doanh nghiệp giảm giá thành sản...
 • 35
 • 236
 • 0
Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong những năm tới

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu nước ngoài tại Việt Nam trong những năm tới

Kinh tế - Thương mại

... chức Cục Đầu nước Cục Đầu nước thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực chức quản lý nhà nước hoạt động đầu trực tiếp nước vào Việt Nam đầu trực tiếp Việt Nam nước Cục Đầu nước ... TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU 1.1.Quá trình hình thành phát triển Bộ Kế hoạch Đầu Từ trước năm 2000, ngày tháng 10 năm 1955, ngày Hội đồng Chính phủ họp định thành ... Cục Đầu nước - Bộ Kế hoạch Đầu Báo cáo tình hình đầu trực tiếp nước 20 năm 1988-2007 - Cục Đầu nước - Bộ Kế hoạch Đầu Kỷ yếu 20 năm 1988-2007 - Cục Đầu nước - Bộ Kế hoạch Đầu tư...
 • 47
 • 359
 • 0
Thực trạng hoạt động thị trường ngoại hối ở Việt Nam.DOC

Thực trạng hoạt động thị trường ngoại hối Việt Nam.DOC

Kế toán

... đòi hỏi nhân lực có kỹ đầu quốc tế tốt - Biện pháp quản lý vốn vào Trước mắt thị trường chứng khoán giảm mạnh, việc quản lý vốn vào chưa cần thiết Tuy nhiên, lâu dài cần nghiên cứu để áp dụng ... đa dạng loại hình công cụ giao dịch làm tăng khả cân cung cầu, hạn chế đầu cơ, găm giữ ngoại tệ tạo niềm tin công chúng nhà đầu khả tiếp cận thị trường - Cần để lãi suất hình thành theo nguyên ... lớn cho việc điều hành tỷ giá hối đoái lãi suất ngoại tệ – nội tệ - Trong năm tới, dự báo luồng vốn đầu nước vào VN lớn Trong điều kiện chưa thả tỷ giá hối đoái việc mua ngoại tệ vào trung...
 • 5
 • 3,296
 • 94
Tìm hiểu về hoạt động đầu tư quỹ BHXH ở Việt Nam hiện nay.DOC

Tìm hiểu về hoạt động đầu quỹ BHXH Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

... hiểm Xã hội Việt Nam) Qua bảng số liệu ta thấy: danh mục đầu loại hình đầu BHXH đầu vào số dự án có nhu cầu vốn thủ ng phủ định, BHXH Việt Nam cần nghiên cứu đồng thời cần phải mở ... lớn, việc đầu vào thị trường cần thiết mang lại lợi nhuận cao, nhiên khả khoản kem cần lượng đầu lớn Do số tiền đầu vào thị trường số tiền mà sau đảm bảo đầu an toàn vào đối ng đầu ... hoạt động đầu quỹ BHXH - Hiệu suất đầu quỹ BHXH Hiệu suất đầu Tổng số tiền lãi đầu Tổng số tiền đem đầu Theo bảng ta thấy hiệu suất đầu 29,65% Như hiệu suất đầu tương đối...
 • 30
 • 883
 • 0
96 Thực trạng hoạt động kiểm toán nội bộ ở Việt Nam & các điều kiện để kiểm toán nội bộ hoạt động có hiệu quả

96 Thực trạng hoạt động kiểm toán nội bộ Việt Nam & các điều kiện để kiểm toán nội bộ hoạt động có hiệu quả

Kế toán

... tiến hành để tạo thiết chế độc lập kiểm toán nội giúp cho kiểm toán nội trở thành nhu cầu thiết yếu doanh nghiệp 16 Mục lục Lời mở đầu Chơng i trình phát triển chức kiểm ... chủ yếu cần xem xét nhng không nên coi trọng thiết lập phận kiểm toán nội Việc thiết lập phải xuất phát từ nhu cầu tự thân doanh nghiệp bị chi phối áp lực bên nào.Bộ phận kiểm toán nội đợc thành ... nớc cần định hớng tạo môi trờng cần thiết cho loại hình kiểm tra hoạt động phát huy hiệu 15 kết luận Có thể nói kiểm toán nội công cụ giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp phân tích hoạt động đầu...
 • 18
 • 2,110
 • 9
hoạt động đầu tư quỹ BHXH ở Việt Nam

hoạt động đầu quỹ BHXH Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... hội Việt Nam) Qua bảng số liệu ta thấy: danh mục đầu loại hình đầu BHXH đầu vào số dự án có nhu cầu vốn thủ ng phủ định, BHXH Việt Nam cần nghiên cứu đồng thời cần phải mở rộng hình ... lớn, việc đầu vào thị trường cần thiết mang lại lợi nhuận cao, nhiên khả khoản kem cần lượng đầu lớn Do số tiền đầu vào thị trường số tiền mà sau đảm bảo đầu an toàn vào đối ng đầu ... giá hiệu hoạt động đầu quỹ BHXH 10 - Hiệu suất đầu quỹ BHXH Hiệu suất đầu Tổng số tiền lãi đầu Tổng số tiền đem đầu Hiệu suất đầu cho biết hiệu hoạt động đầu Đây tiêu quan...
 • 30
 • 437
 • 0
Tìm hiểu về hoạt động đầu tư quỹ BHXH ở Việt Nam hiện nay

Tìm hiểu về hoạt động đầu quỹ BHXH Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... hội Việt Nam) Qua bảng số liệu ta thấy: danh mục đầu loại hình đầu BHXH đầu vào số dự án có nhu cầu vốn thủ ng phủ định, BHXH Việt Nam cần nghiên cứu đồng thời cần phải mở rộng hình ... lớn, việc đầu vào thị trường cần thiết mang lại lợi nhuận cao, nhiên khả khoản kem cần lượng đầu lớn Do số tiền đầu vào thị trường số tiền mà sau đảm bảo đầu an toàn vào đối ng đầu ... giá hiệu hoạt động đầu quỹ BHXH 10 - Hiệu suất đầu quỹ BHXH Hiệu suất đầu Tổng số tiền lãi đầu Tổng số tiền đem đầu Hiệu suất đầu cho biết hiệu hoạt động đầu Đây tiêu quan...
 • 30
 • 638
 • 1
Vốn đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam

Vốn đầu mạo hiểm Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... ty đầu vào nước phát triển Bỉ(BIO),… Đây quỹ đầu mạo hiểm chuyên đầu vào doanh nghiệp nhân có tiềm khu vực sông MeKong gồm: Việt Nam, Lào Capuchia, quỹ chủ yếu tập trung đầu vào ... tác động sâu sắc đến phát triển doanh nghiệp mà họ đầu Quỹ đầu mạo hiểm quỹ đầu nhân Vì đầu mạo hiểm có mức độ rủi ro cao nên quỹ thành viên không phù hợp với việc huy động vốn từ ... động Việt Nam nhiều khoảng 56 quỹ, phân loại theo hình thức đầu sau Trang 10 Vốn đầu mạo hiểm ở Việt Nam - Đầu chủ yếu vào cổ phần nhân: quỹ - Đầu công nghệ cao đầu mạo hiểm: ...
 • 18
 • 614
 • 2
Thực trạng hoạt động thị trường ngoại hối ở Việt Nam

Thực trạng hoạt động thị trường ngoại hối Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... đòi hỏi nhân lực có kỹ đầu quốc tế tốt - Biện pháp quản lý vốn vào Trước mắt thị trường chứng khoán giảm mạnh, việc quản lý vốn vào chưa cần thiết Tuy nhiên, lâu dài cần nghiên cứu để áp dụng ... đa dạng loại hình công cụ giao dịch làm tăng khả cân cung cầu, hạn chế đầu cơ, găm giữ ngoại tệ tạo niềm tin công chúng nhà đầu khả tiếp cận thị trường - Cần để lãi suất hình thành theo nguyên ... lớn cho việc điều hành tỷ giá hối đoái lãi suất ngoại tệ – nội tệ - Trong năm tới, dự báo luồng vốn đầu nước vào VN lớn Trong điều kiện chưa thả tỷ giá hối đoái việc mua ngoại tệ vào trung...
 • 5
 • 601
 • 3
hinh thanh quy dau tu mao hiem o viet nam

hinh thanh quy dau tu mao hiem o viet nam

Đầu tư Chứng khoán

... khả thi việc thnh lập Quỹ đầu tử mạo hiểm mới, độc lập, có khả phát triển mặt thử ơng mại Việt Nam Một quỹ đ ầu tử mạo hiểm l đ ối tác phù hợp, hỗ trợ phát triển khu vực tử nhâ n Việt Nam Việc thnh ... tới điều kiện tiê n việc thnh lập Quỹ đầu tử mạo hiểm Việt Nam Báo cáo xem xét kinh nghiệm nử ớc khu vực, đánh giá tình hình cung vốn mạo hiểm Việt Nam v nhu cầu tiềm vốn mạo hiểm công ty tử nhân ... sơ tiềm Quỹ đầu tử mạo hiểm mới, có khả phát triển mặt thử ơng mại Việt Nam Trong năm đầu hoạt động, MPDF tìm v hỗ trợ số công ty tử nhân quản lý tốt có tiềm tăng trử ởng cao Việt Nam Tuy vậy,...
 • 25
 • 535
 • 1
41 luan van bao cao thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại ở việt nam mét sốđánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam về hợp đồng nhượng quyền thương mại

41 luan van bao cao thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại việt nam mét sốđánh giá kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam về hợp đồng nhượng quyền thương mại

Thạc sĩ - Cao học

... NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG NQTM VIỆT NAM 3.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NQTM VN NQTM xuất Việt Nam vào khoảng 15 năm trước ... làm luật Việt Nam cần khắc phục việc xây dựng hệ thống pháp luật NQTM Việt Nam Từ phân tích nhận thấy tảng pháp luật hợp đồng NQTM Việt Nam chưa thật vững vàng, hành lang pháp lý sau loại hình kinh ... nghiệp Việt Nam Trên thực tế, từ năm 1990 đến có nhiều thương hiệu lớn vào Việt Nam thông qua đường NQTM, KFC thành công với hàng chục cửa hàng thành phố HCM, Hà Nội tiếp tục mở rộng thành lớn...
 • 59
 • 888
 • 1
Tài liệu Hình thành một quỹ đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam doc

Tài liệu Hình thành một quỹ đầu mạo hiểm Việt Nam doc

Quỹ đầu tư

... thi việc thành lập Quỹ đầu tử mạo hiểm mớ độc lập, có khả i, phát triển mặt thử ơng mại Việt Nam Một quỹ đ ầ tử mạo hiểm đ ối tác phù hợp, hỗ trợ phát u triển khu vực tử nhâ n Việ Nam Việc thành ... xem xét việc thành lập Quỹ đầu tử i ng p mạo hiểm nhằm vào công ty tử nhân nử Vố mạo hiểm cách c n giải có tiềm đáp ứ ng yê u cầu khu vực tử nhân thiếu vố đói n đầu tử Việt Nam Bê n cạnh việc cung ... vố mạo hiểm khoản đầu nh nh n tử vố cổ phần tử nhân trung hạn vào công ty nhận vố chử a trử ởng thành n n Nói cách khác, công ty đử đầu tử giai đoạn đầu trì phát c nh triển sản phẩm, phát triển...
 • 53
 • 611
 • 3
Tài liệu Tìm hiểu về đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam docx

Tài liệu Tìm hiểu về đầu mạo hiểm Việt Nam docx

Quỹ đầu tư

... nghiệp khác Giới thiệu quỹ đầu mạo hiểm lớn Việt Nam Sau thông tin quỹ đầu mạo hiểm lớn Việt Nam Dragon Capital (1994) Quỹ đầu Anh quỹ lớn nhiều kinh nghiệm Việt Nam với tổng tài sản lên ... IDG Venture - Mỹ, đầu vào Việt Nam từ năm 2004 IDG dự tính đầu mạo hiểm 80-100 triệu USD vào Việt Nam giai đoạn 2003-2010 lĩnh vực xuất ấn phẩm chuyên ngành, tổ chức triển lãm hội nghị ... hiểu quỹ đầu tư, xây dựng hình ảnh hoàn hảo doanh nghiệp, quan hệ tốt với nhà đầu gợi ý giúp bạn thành công - Tìm hiểu quỹ đầu tư: Doanh nghiệp cần nghiên cứu, chuẩn bị liệu quỹ đầu mà...
 • 5
 • 1,567
 • 3
một số giải pháp nhằm thu hút và phát huy hiệu quả vốn đầu tư mạo hiểm ở việt nam

một số giải pháp nhằm thu hút phát huy hiệu quả vốn đầu mạo hiểm việt nam

Kinh tế - Quản lý

... vốn đầu mạo hiểm Việt Nam Trang28 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN ĐẦU MẠO HIỂM VIỆT NAM 2.1) Thực trạng hoạt động vốn đầu mạo hiểm Việt Nam - Ngày 11/1/2007 Việt Nam ... lớn đầu gián tiếp Hình thức đầu chủ yếu ban đầu quỹ đầu mạo hiểm đầu trực tiếp, nhiên từ đầu năm 80, hình thức đầu thay đổi, việc tiến hành đầu thực thơng qua nhà quản lý đầu ... vốn đầu mạo hiểm giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 1.8.1) Hoạt động vốn đầu mạo hiểm giới Loại hình đầu vốn mạo hiểm đời từ lâu hoạt động rộng khắp phạm vi tồn giới nước phát triển hình...
 • 83
 • 378
 • 1
thực trạng hoạt động cho thuê tài chính ở việt nam

thực trạng hoạt động cho thuê tài chính việt nam

Kinh tế - Quản lý

... tranh được, doanh nghiệp cần đầu vốn để đổi thiết bị, đại hoá công nghệ … nhiên việc đầu hệ thống mãy móc thiết bị đại đòi hỏi lượng tiền lớn, vượt khả ngành cầnđầu tổ chức bên 24 Đề ... hoạt động thuê mua đời phát triển Việt Nam 2.2 Nhu cầu hoạt động cho thuê tài Việt Nam Thị trường cho thuê tài Việt Nam ng lai thị trường có tính hấp dẫn cao nhà đầu nước quốc tế Tính hấp ... nghiệp cần chủ động “đón đầu để phát huy tối đa lợi kênh tín dụng 30 Đề tài nghiên cứu khoa học 2.3.3 Lợi ích hạn chế hoạt động cho thuê tài Việt Nam Khi thị trường tài Việt nam chưa thật phát triển...
 • 77
 • 549
 • 3

Xem thêm