sự cần thiết của kiểm toán báo cáo tài chính

Quy trình kiểm toán bán hàng-thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty Sông Đà.doc

Quy trình kiểm toán bán hàng-thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty Sông Đà.doc

Kế toán

... chính sách, chế độ tài chính, kế toán và hiệu quả hoạt động của đơn vị. Bao gồm các lĩnh vực.- Kiểm toán Báo cáo tài chính, Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu t, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm ... độ kế toán nên KTV không thể điều chỉnh trực tiếp sổ sách kế toánBáo cáo tài chính. Bởi vậy cần phải khai báo trên Báo cáo tài chính để tránh sự hiểu lầm khi sử dụng Báo cáo tài chính. ... các Báo cáo tài chính nên các mục tiêu đặc thù của kiểm toán bán hàng và thu tiền cần cụ thể hoá cả mục tiêu kiểm toán tài chính và mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ phù hợp với các đặc điểm của...
 • 89
 • 1,186
 • 4
Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.pdf

Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.pdf

Quản trị kinh doanh

... kiểm toán viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung vào các trách nhiệm kiểm toán viên độc lập trong kiểm toán Báo cáo tài chính, không tập trung vào kiểm toán ... trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính (đoạn thứ 14). Kiểm toán viên phải lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán nhằm giảm thiểu rủi ro kiểm toán tới mức có thể chấp nhận được. Kiểm toán viên ... trách nhiệm kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính 70 3.3.1. Hiệu đính, bổ sung các chuẩn mực kiểm toán 70 3.3.1.1. Hiệu đính chuẩn mực kiểm toán về...
 • 118
 • 1,539
 • 6
Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước .pdf

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước .pdf

Kế toán

... các tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ, báo cáo tài chính gọi chung là các thông tin kinh tế, là đối tợng trực tiếp của kiểm toán báo cáo tài chính nói chung cũng nh của kiểm toán báo cáo ... giai đoạn kiểm toán, đó là: Chuẩn bị kiểm toán - Thực hiện kiểm toán - Lập báo cáo kiểm toán - Kiểm tra đơn vị đợc kiểm toán thực hiện kết luận của đoàn kiểm toán. Các quy trình kiểm toán đợc ... kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán; công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá chất lợng hoạt động kiểm toán. 1.1.3- Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh...
 • 94
 • 2,780
 • 3
Chuyên đề báo cáo tốt nghiệp về kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty (ifc).pdf

Chuyên đề báo cáo tốt nghiệp về kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty (ifc).pdf

Kế toán

... qua Báo cáo Kiểm toán của Kiểm toán viên. 2. Đối tượng Kiểm toán Báo cáo tài chính và các cách tiếp cận 2.1. Đối tượng của Kiểm toán Báo cáo tài chính Đối tượng của Kiểm toán Báo cáo tài chính ... ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH I – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. Khái niệm về Kiểm toán Báo cáo tài chính Thuật ngữ về Kiểm toán Báo cáo tài chính thực sự xuất hiện ... TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC) THỰC HIỆN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH...
 • 97
 • 1,325
 • 3
Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán NN.pdf

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán NN.pdf

Kế toán

... trình kiểm toán báo cáo tài chính của DNNN do Kiểm toán Nhà nớc thực hiện, đề tài cần đạt đợc các mục tiêu sau: - Xác định những ảnh hởng của CMKT Việt Nam đến kiểm toán Báo cáo tài chính ... CMKT đà có ảnh hởng nhiều đến kiểm toán báo cáo tài chính DNNN, đòi hỏi cần phải bổ sung và hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của Kiểm toán Nhà nớc cho phù hợp với ... thiện nội dung của qui trình kiểm toán BCTC DNNN. 25 Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nớc và yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh...
 • 5
 • 1,479
 • 1
Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà.docx

Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà.docx

Kế toán

... toán, tổng hợp thông tin và trình bày Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị đến việc lưu trữ tài liệu kế toán.  Kiểm toán Báo cáo tài chínhbáo cáo kế toán quản trị của doanh nghiệp và của ... độ kế toán nên KTV không thể điều chỉnh trực tiếp sổ sách kế toánBáo cáo tài chính. Bởi vậy cần phải khai báo trên Báo cáo tài chính để tránh sự hiểu lầm khi sử dụng Báo cáo tài chính. ... toán và hiệu quả hoạt động của đơn vị. Bao gồm các lĩnh vực.- Kiểm toánBáo cáo tài chính, Kiểm toánBáo cáo quyết toán vốn đầu tư, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán hoạt động.- Bồi dưỡng,...
 • 90
 • 1,309
 • 7
Thu thập và sử dụng bằng chứng kiểm toán đặc biệt trong kiểm toán báo cáo tài chính tại VACO.DOC

Thu thập và sử dụng bằng chứng kiểm toán đặc biệt trong kiểm toán báo cáo tài chính tại VACO.DOC

Kế toán

... Phương Kiểm Toán 42BPHẦN I: Cơ sở lý luận về Bằng chứng Kiểm toán đặc biệtI. Bằng chứng Kiểm toán 1 .Kiểm toán báo cáo tài chính Thuật ngữ " ;Kiểm toán báo cáo tài chính& quot; thực sự xuất ... khác về các thông tin tài chính của các đơn vị đó. Kiểm toán viên khác được hiểu là kiểm toán viên chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính và ký báo cáo kiểm toán của đơn vị cấp dưới hoặc ... gộp trong báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên. Kiểm toán viên khác là kiểm toán viên của công ty kiểm toán khác hoặc là kiểm toán viên thuộc chi nhánh hoặc văn phòng của công ty kiểm toán. Tuy...
 • 74
 • 1,292
 • 4
Vấn đề bằng chứng kiểm toán trong các Cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Quốc Tế KPMG -Thực trạng và giải pháp.DOC

Vấn đề bằng chứng kiểm toán trong các Cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Quốc Tế KPMG -Thực trạng và giải pháp.DOC

Kế toán

... chứng kiểm toán, trong đề án môn học kiểm toán này em quyết định lựa chọn đề tài Vấn đề bằng chứng kiểm toán trong các Cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty Kiểm Toán và T Vấn Tài Chính ... việc kiểm toán Làm cơ sở cho việc giám sát và kiểm tra công việc của các kiểm toán phụ Làm cơ sở cho báo cáo kiểm toán Làm tài liệu cho kỳ kiểm toán sau Là cơ sở pháp lý cho công việc kiểm toán 3.2. ... thập và tìm kiếm bằng chứng kiểm toán Phần 2: Thực trạng vấn đề bằng chứng kiểm toán trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty Kiểm Toán và T Vấn Tài Chính Quốc Tế KPMGPhần 3: Một...
 • 88
 • 759
 • 3
Mối quan hệ giữa chức năng kiển toán với trách nhiệm của kiển toán viên về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

Mối quan hệ giữa chức năng kiển toán với trách nhiệm của kiển toán viên về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

Kế toán

... tiêu kiểm toán chung 131.1.4. Mục tiêu kiểm toán đặc thù 151.2. Chức năng bày tỏ ý kiến 181.2.1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính 191.2.2. Th quản lý 202. Trách nhiệm của kiểm toán ... tư vấn kiểm toán lại rất khác nhau.1.2.1/ Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính Đây là loại báo cáo bằng văn bản do KTV lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về BCTC của một ... năng kiểm toán với chất lượng báo cáo tài chính 1.1/ Những yếu tố quyết định chất lượng báo cáo tài chính :Đầu tiên là tính độc lập của cơ quan kiểm toán là vấn đề cơ bản cho công tác kiểm...
 • 40
 • 486
 • 3
Kiểm toán các loại doanh thu chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính của NHTM ở Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán

Kiểm toán các loại doanh thu chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính của NHTM ở Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toánkiểm toán

Kế toán

... chứng kiểm toán cần thu thập, trớc tiên chung ta cần biết những tài liệu thông tin cần thiết cho cuộc kiểm toán của Báo cáo tài chính của ngân hàng th-ơng mại Nhóm 1. Các tài liệu về chính ... tiễn kiểm toán các loại doanh thu, chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính của ngân hàng thơng mại do AASC thực hiện2.1 Tổng quan về công ty dịch vụ t vấn tài chính, kế toánkiểm toán ... tiền mà các nhân viên kế toán câu kết với nhau để giả mạo chứng từ1.2.4 Các tài liệu thông tin cần thiết cho cuộc kiểm toán doanh thu, chi phí của Báo cáo tài chính của ngân hàng thơng mại...
 • 94
 • 496
 • 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán các loại doanh thu chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính của TNTM do Công ty AASC thực hiện

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán các loại doanh thu chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính của TNTM do Công ty AASC thực hiện

Kế toán

... về Kiểm toán các loại Doanh thu và Chi phí trong Kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng thơng mại.Phần 2: Thực tiễn kiểm toán các loại doanh thu, chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính ... Lớp: Kiểm toán 42A2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp1.3 Kiểm toán các loại doanh thu, chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính của ngân hàng thơng mại Trong kiểm toán tài chính, kiểm toán ... chứng kiểm toán cần thu thập, trớc tiên chung ta cần biết những tài liệu thông tin cần thiết cho cuộc kiểm toán của Báo cáo tài chính của ngân hàng th-ơng mại Nhóm 1. Các tài liệu về chính...
 • 94
 • 441
 • 0
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và Phải thu của khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính.doc

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và Phải thu của khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính.doc

Kế toán

... thoả thuận hai bên.2. KIỂM TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH2.1. Mục tiêu kiểm toán 2.1.1. Mục tiêu hợp lý chungMục tiêu chung trong quá trình kiểm toán các khoản phải thu ... trình kiểm toán Báo cáo tài chính của một đơn vị, nhất là với một công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại thì kiểm toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và khoản Phải thu của khách ... hàng và cung cấp dịch vụ và Phải thu của khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính làm đề tài nghiên cứu. Ngoài phần Lời mở đầu và phần Kết luận, đề án của em gồm có hai phần:Phần I: Lý...
 • 40
 • 1,787
 • 5
Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính DN.pdf

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính DN.pdf

Kế toán

... nội dung của Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính DNNN của Kiểm toán nhà nớc 2.1- Hoàn thiện nội dung của Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp Nhà nớc của Kiểm toán Nhà nớc ... các tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ, báo cáo tài chính gọi chung là các thông tin kinh tế, là đối tợng trực tiếp của kiểm toán báo cáo tài chính nói chung cũng nh của kiểm toán báo cáo ... lý của báo cáo tài chính. 48 Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nớc và yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nớc của Kiểm...
 • 94
 • 678
 • 1

Xem thêm