sự cần thiết của hệ thống bảo hiểm xã hội

Giáo trình luật lao động về thời gian làm việc Th.s. Diệp Thành Nguyên - 1 ppt

Giáo trình luật lao động về thời gian làm việc Th.s. Diệp Thành Nguyên - 1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... động điều chỉnh Quan hệ pháp luật bảo hiểm hội gồm hai nhóm sau : - Quan hệ pháp luật việc tạo thành quỹ bảo hiểm; - Quan hệ pháp luật việc chi trả bảo hiểm hội (5) Quan hệ người sử dụng lao ... hiểm hội hoạt động thiếu đời sống hội, thiếu người lao động, đảm bảo quan trọng có ý nghĩa thiết thực, góp phần ổn định sống cho người lao động trường hợp rủi ro Quyền bảo hiểm hội quyền ... hệ bồi thường thiệt hại - Quan hệ bảo hiểm hội - Quan hệ người sử dụng lao động với tổ chức Công đoàn, đại diện tập thể người lao động - Quan hệ giải tranh chấp lao động đình công - Quan hệ...
 • 21
 • 515
 • 2
Giáo trình luật lao động về thời gian làm việc Th.s. Diệp Thành Nguyên - 3 pps

Giáo trình luật lao động về thời gian làm việc Th.s. Diệp Thành Nguyên - 3 pps

Cao đẳng - Đại học

... làm biện pháp bảo đảm việc làm, thời làm việc, thời nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng loại phụ cấp lương, định mức lao động an toàn lao động, vệ sinh lao động, chế độ bảo hiểm hội người lao ... sau đây: - Việc làm bảo đảm việc làm; - Thời làm việc, thời nghỉ ngơi; - Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương; - Định mức lao động; - An toàn, vệ sinh lao động; - Bảo hiểm hội người lao động ... xuất, kinh doanh, dịch vụ đơn vị hành chính, nghiệp, tổ chức trị, trị - hội; - Hợp tác thành lập theo Luật Hợp tác sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; - Các sở giáo dục, y tế,...
 • 21
 • 478
 • 2
Phân tích những mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng

Phân tích những mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng

Khoa học xã hội

... cao lực CN phát triển hệ thống máy móc trang thiết bị viễn thông, trung tâm chuyển mạch, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định an toàn hệ thống, cập nhật nâng cấp định kỳ hệ thống quản lý thẻ theo ... 2.3 Mối quan hệ pháp lý TCPHT TCTTT: Tùy thuộc vào quan hệ giao dịch mà TCPHT TCTTT khác Trong quan hệ hàng hóa ngày phát triển đòi hỏi tính thuận lợi, tiết kiệm thời gian cần thiết hai tổ chức ... tử; Bảo mật thông tin liên quan đến hoạt động thẻ; Bảo đảm hệ thống sở hạ tầng phần mềm quản lý hoạt động phát hành, toán thẻ hoạt động thông suốt an toàn; Hướng dẫn chủ thẻ thực biện pháp bảo...
 • 14
 • 592
 • 1
Thiết kế thủ tục kiểm soát trong chương trình quản lý bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng

Thiết kế thủ tục kiểm soát trong chương trình quản lý bảo hiểm hội tại bảo hiểm hội thành phố đà nẵng

Kinh tế - Thương mại

... nghiên c u th t c ki m soát chương trình qu n lý B o hi m h i cho ñ n chưa ñư c tác gi th c hi n Tính c p thi t c a ñ tài B o hi m h i m t ngành m i: thành l p vào ngày 16/02/1995 ñã ñ m ... u c a mình, c g ng vi t ñ tài: Thi t k th t c ki m soát chương trình qu n lý B o hi m h i t i B o hi m h i thành ph Đà N ng M c tiêu nghiên c u c a ñ tài - Đánh giá nh ng r i ro có th x ... quan ñ n chương trình qu n lý B o hi m h i 2.1.2 L a ch n ñ i tư ng kh o sát - Các chương trình ph i quan tr ng, mang ñ c trưng riêng c a ngành B o hi m h i - Đ i tư ng: h sơ ñưa vào chương...
 • 13
 • 334
 • 1
Tiểu luận quản trị bảo hiểm xã hội - Đề tài:

Tiểu luận quản trị bảo hiểm hội - Đề tài: "Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai bảo hiểm hội tư nguyện ở Việt Nam" docx

Cao đẳng - Đại học

... tuyờn truyn nõng cao nhn thc ca ngi lao ng khu vc phi chớnh thc v BHXH t nguyn 23 Kt lun Bảo hiểm hội t nguyn sách lớn Đảng Nhà nớc ta, phát huy vai trò to lớn ngời lao động, góp phần ổn định ... v tinh li ich tham gia BHXH 2.2.Mọi ngời có quyền tham gia BHxh có quyền hởng bhxh có nhu cầu bảo hiểm -Quyn c BHXH ca ngi lao ng l mt nhng biu hin c th ca quyn ngi - BHXH khụng phi l cỏi cú sn...
 • 25
 • 1,323
 • 21
Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin tự động cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tai thành phố hồ chí minh

Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin tự động cho các đối tượng tham gia bảo hiểm hội tai thành phố hồ chí minh

Báo cáo khoa học

... BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2007 ĐỀ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP THƠNG TIN TỰ ĐỘNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM ... THAM GIA BẢO HIỂM HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I/ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU ĐỀ ÁN: Ngày sách bảo hiểm hộibảo hiểm y tế (sau gọi chung BHXH) trở nên vơ gần gũi, thiết thực với người ... đình hội Mối liên hệ quan Bảo hiểm hội đơn vị sử dụng lao động, người lao động, với gia đình, người dân… ngày sâu sắc, thường xun Trong đó, nhu cầu nhận thơng tin từ quan Bảo hiểm hội...
 • 103
 • 594
 • 0
Phân tích những mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng và tìm hiểu những vấn đề tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng, thanh toán bằng thẻ trong năm 201

Phân tích những mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng và tìm hiểu những vấn đề tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng, thanh toán bằng thẻ trong năm 201

Kinh tế - Thương mại

... Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam + Thẻ quốc tế: thẻ ngân hàng phát hành thẻ Việt Nam phát hành, sử dụng, toán lãnh thổ Việt Nam thẻ phát hành nước sử dụng , toán nước Cộng hoà hội chủ nghĩa ... nợ, trách nhiệm toán II, Các quan hệ pháp lý bên quan hệ toán thông qua thẻ ngân hàng Mối quan hệ pháp lý chủ thẻ tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) Đây mối quan hệ pháp lý chủ yếu làm phát sinh việc ... liệu cần thiết nhằm làm rõ điều kiện sử dụng thẻ khách hàng đề nghị cung ứng thẻ trình sử dụng thẻ (điểm a, khoản Điều 19 Quy - chế) Chủ thẻ có nghĩa vụ: cung cấp đầy đủ xác thông tin cần thiết...
 • 30
 • 1,224
 • 9
nội dung, tài liệu liên quan đến công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội các văn bản thực hiện bảo hiểm xã hội

nội dung, tài liệu liên quan đến công tác thực hiện chính sách bảo hiểm hội các văn bản thực hiện bảo hiểm hội

Giáo dục hướng nhiệp

... thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc Người lao động đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện ... thời gian đóng bảo hiểm hội bắt buộc sau đóng bảo hiểm hội tự nguyện Người lao động đóng bảo hiểm hội bắt buộc sau đóng bảo hiểm hội tự nguyện thời gian đóng bảo hiểm hội bắt buộc ... hưởng bảo hiểm hội lần Mức hưởng bảo hiểm hội lần tính theo số năm đóng bảo hiểm hội, năm tính 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm hội Điều 75 Bảo lưu thời gian đóng bảo...
 • 20
 • 476
 • 0
Quản lý bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh hải dương

Quản lý bảo hiểm hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh hải dương

Nông - Lâm - Ngư

... b t an h i làm xu t hi n nhi u xung ñ t, t n n, t i ph m … làm h i thi u tr t t an toàn.Vì v y, làm t t BHXH s góp ph n n ñ nh tr , tr t t h i BHXH ñ i v i văn hóa, tinh th n h i ... thi u ñ i s ng h i BHXH m t b ph n quan tr ng khăng khít c a sách h i, ch u s tác ñ ng qua l i c a b ph n khác c a sách h i s tác ñ ng c a t ng th m i quan h kinh t - tr - h i l ch s ... h i Vi t Nam, vi c phân c p qu n lý thu BHXH c th sau: - B o hi m h i Vi t Nam: Ch ñ o, hư ng d n ki m tra tình hình th c hi n công tác qu n lý thu, c p s b o hi m h i, th b o hi m xã...
 • 112
 • 411
 • 0
Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa

Xã hội học

... đẩy mạnh mua bán hàng hóa Đồng thời hoàn thiện hệ thống văn pháp lý, tránh chồng chéo lẫn tạo thống đồng bộ, ổn định riêng biệt cụ thể Các công ty cần giảm khoản phí nhằm tạo nên hiệu hoạt động ... Thứ ba, xác định mối quan hệ nhân hành vi vi phạm thiệt hại thực tế phát sinh: Sau xác định có hành vi vi phạm có thiệt hại thực tế xảy ra, cần xem xét có mối quan hệ nhân hành vi vi phạm thiệt ... theo yêu cầu không thiết phải có tư cách thương nhân Quan hệ ủy thác bao gồm ủy thác mua ủy thác bán hàng hóa Trong thực tế, ủy thác gọi kí gửi Chẳng hạn: Thợ thủ công, nghệ nhân nhờ thương nhân...
 • 15
 • 1,259
 • 0
Hoàn thiện công tác quản lý bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn thành phố hải phòng

Hoàn thiện công tác quản lý bảo hiểm hội đối với các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn thành phố hải phòng

Kinh tế - Thương mại

... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM HỘI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO HIỂM HỘI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM HỘI 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm hội Sự phát triển phân ... phát triển quốc gia, thành viên hội thấy cần thiết tham gia BHXH 1.1.5 Quan niệm bảo hiểm hội Bảo hiểm hội xuất phát triển với trình phát triển kinh tế - hội nhân loại Theo Tổ chức lao ... ƠN i i MỤC LỤC iii 101 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm hội BHXHVN Bảo hiểm hội Việt Nam BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp VTB Vận tải biển DNTƯ Doanh nghiệp trung...
 • 106
 • 261
 • 1
Tổng quan về bảo hiểm xã hội 01

Tổng quan về bảo hiểm hội 01

Bảo hiểm

... tham gia bảo hiểm hội đợc cấp sổ bảo hiểm hội, sổ bảo hiểm hội ghi chép, phản ánh trình tham gia bảo hiểm hội, mức tiền lơng lm đóng bảo hiểm hội v chế độ bảo hiểm hội đợc hởng ... vo Quỹ bảo hiểm hội + Quỹ bảo hiểm hội đợc tách khỏi ngân sách Nh nớc, hạch toán độc lập; quỹ bảo hiểm hội đợc thực biện pháp để bảo tồn v tăng trởng Quỹ bảo hiểm hội đảm bảo thu ... gia bảo hiểm hội - Đề cập đến vấn đề bảo hiểm hội tự nguyện v vấn đề tham gia đóng góp vo Quỹ bảo hiểm hội ngời sử dụng lao động, ngời lao động v hình thnh Quỹ bảo hiểm hội - Quỹ bảo...
 • 10
 • 897
 • 1
Tổng quan về bảo hiểm xã hội 02

Tổng quan về bảo hiểm hội 02

Bảo hiểm

... gia bảo hiểm hội Điều ny có ảnh hởng trực tiếp đến số ngời lao động hội đợc hởng quyền lợi bảo hiểm hội, đồng thời quy mô quỹ bảo hiểm hội bị hạn chế - Chế độ sách bảo hiểm hội ... hu kể từ ngy thi hnh Điều lệ bảo hiểm hội + Việc tổ chức thu bảo hiểm hội tổ chức Bảo hiểm hội Việt Nam thực + Quỹ bảo hiểm hội đợc quản lý tập trung thống theo chế độ ti Nh nớc, ... cấp bảo hiểm hội hng tháng, điều ny ảnh hởng đến quỹ bảo hiểm hội cân đối thu- chi m phần lãi suất đầu t bị giảm II Thực trạng quỹ bảo hiểm hội nớc ta 1- Thực trạng thu bảo hiểm hội: ...
 • 10
 • 738
 • 1
Tổng quan về bảo hiểm xã hội 03

Tổng quan về bảo hiểm hội 03

Bảo hiểm

... tuất, bảo hiểm y tế ngời đợc hởng bảo hiểm hội trớc ngy thi hnh Điều lệ bảo hiểm hội + Nguồn quỹ bảo hiểm hội đảm bảo thực chi chế độ bảo hiểm hội cho đối tợng tham gia bảo hiểm hội ... chế độ bảo hiểm hội hng tháng, lần kể từ 01/01/1995 Tình hình chi bảo hiểm hội từ nguồn v chi cho chế độ bảo hiểm hội đợc thể cụ thể qua số liệu biểu sau: (Tiền chi bảo hiểm hội tính ... lệ bảo hiểm hội tăng bình quân hng năm l: 10% (năm 2000 v 2001 năm có 10 vạn ngời) 27 2.3 Thực trạng chi bảo hiểm hội: Theo quy định Điều lệ bảo hiểm hội kinh phí để chi chế độ bảo hiểm...
 • 10
 • 817
 • 1
Tổng quan về bảo hiểm xã hội 04

Tổng quan về bảo hiểm hội 04

Bảo hiểm

... động Bảo hiểm hội Việt Nam Theo quy định Điều lệ bảo hiểm hội quỹ bảo hiểm hội đợc hình thnh từ khoản thu v chi trả bảo hiểm hội kể từ 1/1/1995, nhng hoạt động hệ thống Bảo hiểm hội ... bảo hiểm hội đợc xác định kể từ 1/7/1995 Qua năm hình thnh quỹ bảo hiểm hội, tình hình quỹ bảo hiểm hội đợc thể nh sau: - Về số thu cho quỹ bảo hiểm hội: bao gồm thu bảo hiểm hội ... tổng thời gian tham gia bảo hiểm hội) v có thời gian ngắn tham gia đóng bảo hiểm hội vo quỹ bảo hiểm hội - Số ngời hởng trợ cấp lần có 30 năm đóng bảo hiểm hội chiếm bình quân 51,52%...
 • 10
 • 676
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25