sử dụng báo cáo tài chính công ty xây dựng hòa bình niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam để tìm kiếm rủi ro khi đọc các khoản mục trên bctc của công ty này

3 AMIN AMINOAXIT FILE WORD

3 AMIN AMINOAXIT FILE WORD

Hóa học - Dầu khí

... N-etyl-N-metylpropan-1-amin B N-etyl-N-metylpropan-2-amin C N-metyl-N-propyletanamin D N-metyl-N-etylpropan-2-amin Câu 39 Để phân biệt metylamin với NH3, người ta tiến hành sau: A Dùng quỳ tím để ... phân tử brađikinin ? A Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg B Ser-Pro-Phe-Arg-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe C Pro-Phe-Arg-Gly-Phe-Ser-Arg-Pro-Pro D Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg-Arg-Pro Câu Nhận xét sau sai ? ... cháy qua bình đựng H 2SO4 đặc, bình đựng KOH dư, thấy khối lượng bình tăng 21,12 gam Tên gọi amin A metylamin etylamin B propylamin n-butylamin C etylamin propylamin D isopropylamin iso-butylamin...
 • 104
 • 798
 • 0
60 câu có lời giải Kiểm tra hết AMIN - AMINOAXIT - PROTEIN (Đề 1)

60 câu có lời giải Kiểm tra hết AMIN - AMINOAXIT - PROTEIN (Đề 1)

Hóa học

... D Hòa tan dung dịch NaOH dư, chiết lấy phần tan Thổi CO2 dư vào phần tan anilin tinh khi t Bài 14 Trong chất sau: glixerol, glucozơ, Gly-Ala-Gly, Gly-Ala, propan-1,2-điol anbumin Số chất tác dụng ... tác dụng với Cu(OH)2 cho màu tím đặc trưng gồm Gly-Ala-Gly anbumin Các chất glixerol, glucozơ, propan-1,2-điol hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam Gly-Ala chứa liên kết peptit nên không hòa ... tác dụng với chất sau: dung dịch Br2, H2, CH3I, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, HNO2 Số phản ứng xảy A B C D Bài 13 Để tinh chế anilin từ hỗn hợp phenol, anilin, benzen cách thực đúng: A Hòa tan...
 • 30
 • 2,391
 • 9
60 câu có lời giải Kiểm tra hết AMIN - AMINOAXIT - PROTEIN (Đề 2)

60 câu có lời giải Kiểm tra hết AMIN - AMINOAXIT - PROTEIN (Đề 2)

Hóa học

... thu H2O, N2 2,24 lít CO2 Các khí đo đktc Chất Y A Etylmetylamin B Butylamin C Etylamin D Propylamin Bài 51 Amino axit X phân tử chứa hai loại nhóm chức Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol ... C Các nhóm đẩy electron ( ankyl) làm tăng mật độ electron nguyên tử N → làm tăng tính bazo so với NH3 → Tính bazo (CH3)2NH > CH3NH2 > NH3 Các nhóm hút electron (C6H5) làm giảm mật độ electron ... án C Câu 14: Đáp án D Trong chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH là:etyl axetat,axit arcylic, phenylamoni clorua, moni axetat, phenol Đáp án D Câu 15: Đáp án C Các chất làm quỳ tím chuyển...
 • 31
 • 1,881
 • 4
ĐỀ THI KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: Tiếng Anh - Mã đề: TA312 pdf

ĐỀ THI KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: Tiếng Anh - Mã đề: TA312 pdf

Cao đẳng - Đại học

... million in the city and 19 million in the metropolitan region, New York is the largest city in the United States It is divided into five parts, which are Manhattan, the Bronx, Brooklyn, Queens ... drive as carefully he does V Choose the word whose underlined part is pronounced differently 25 A remote B promotion C society D provide 26 A traveled B jumped C seemed D dreamed 27 A village B passage ... time I saw Rose was years ago A I haven’t seen Rose for years B I hasn’t seen Rose for years C I haven’t seen Rose since years D I haven’t seen Rose years ago 24 He drives more carefully than...
 • 3
 • 292
 • 1
ĐỀ THI KIỂM TRA HẾT MÔN KÝ SINH TRÙNG MÃ ĐỀ 11, 12-HỌC VIỆN QUÂN Y

ĐỀ THI KIỂM TRA HẾT MÔN KÝ SINH TRÙNG MÃ ĐỀ 11, 12-HỌC VIỆN QUÂN Y

Y - Dược

... vào tiền sử dịch tễ Câu 7: Điều trị amíp lỵ phải tuân theo nguyên tắc nào? A Sớm, thuốc đặc hiệu, liều tối thiểu, triệt để B Điều trị triệu chứng, cách ly bệnh nhân, kểt hợp kháng sinh sử dụng kháng ... thường sử dụng với mục đích? A Chống tái phát B Chống tái nhiễm C Cắt sốt rét D Chống lây nhiễm Câu 19: Loại giun giun lạc chủ? A Gnathostoma spinigerum B Strongyloides stercoralis C Angistrongylus ... máu nước nhanh chóng Câu 9: Khi ký sinh, triệu chứng Giardia intestinalis có đặc điểm gì? A Luôn có triệu chứng điển hình người lớn trẻ em B Không có triệu chứng triệu chứng mờ nhạt C Thường có...
 • 11
 • 1,168
 • 1
ĐỀ THI KIỂM TRA hết môn KST HVQY phuhmtu

ĐỀ THI KIỂM TRA hết môn KST HVQY phuhmtu

Y - Dược

... thường sử dụng với mục đích? A Chống tái phát B Chống tái nhiễm C Cắt sốt rét D Chống lây nhiễm Câu 19: Loại giun giun lạc chủ? A Gnathostoma spinigerum B Strongyloides stercoralis C Angistrongylus ... Gametocyte B Sporozoite C Oocyst D Ookinete Câu 14: Khi hút máu người có KST SR, thể KST SR có khả phát triển thể muỗi Anopheles? A Schizonte B Trophozoite non C Gametocyte D Trophozoite phát ... lâm sàng B Sử dụng test miễn dịch C Nuôi cấy nấm D Xét nghiệm trực tiếp Câu 58: Nấm sống hoại sinh bề mặt da người bình thường? A Malassezia furfur B Epidermophyton floccosum C Microsporum canis...
 • 6
 • 406
 • 1
ĐỀ THI KIỂM TRA hết môn KST HVQY 2 phuhmtu

ĐỀ THI KIỂM TRA hết môn KST HVQY 2 phuhmtu

Y - Dược

... kỳ ngày (chu kỳ 96 giờ) Câu 13: Thời gian ủ bệnh trung bình bệnh SR P.falciparum bao lâu? A Khoảng ngày B Khoảng ngày C Khoảng 12 ngày D Khoảng 20 ngày Câu 14: Loại KST SR thường không gây tái ... mùa đây? A Chính mùa mưa B Đầu cuối mùa mưa C Đầu mùa đông D Giữa mùa đông Câu 51: Loại nấm hay gặp da người bình thường? A Trichophyton mentagrophytes B Epidermophyton floccosum C Microsporum ... Praziquantel D Triclabendazole C Thiabendazole E Metronidazole Câu 30: Triệu chứng ngứa hậu môn hay gặp loài giun sán sau gây ra? A Ascaris lumbricoides B Enterobius vermicularis C Clonorchis sinensis...
 • 6
 • 446
 • 1
Đề kiểm tra chương Amin- Amino axit- Prôtein.DOC

Đề kiểm tra chương Amin- Amino axit- Prôtein.DOC

Trung học cơ sở - phổ thông

... chất tác dụng với dd NaOH tác dụng với HCl A X, Y, Z B X, Y, T C X, Y, Z, T D Y, Z, T Câu 15: Một điểm khác protein so với lipit glucozơ A protein chứa chức hiđroxyl B protein chứa nitơ C protein ... điểm khác protit với gluxit lipit A protit chất hữu no B protit có phân tử khối lớn C protit có nguyên tử nitơ phân tử D protit có nhóm -OH phân tử Câu 10: Có dd sau: dd CH 3COOH, glixerol, hồ tinh ... 3, 4, Câu 17: Cho chất: etyl axetat, anilin, ancol (ancol) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (ancol) benzylic, p-crezol Trong chất này, số chất tác dụng với dd NaOH A B C...
 • 6
 • 275
 • 10
Đề kiểm tra hết học kì I ( hot)

Đề kiểm tra hết học kì I ( hot)

Tin học

... a/ Đặt tên trường b/ Chỉ đònh kiểu liệu cho trường c/ Nhập liệu cho bảng d/.Khai báo kích thước trường Câu 8: Câu câu khoá a/ Các giá trò phải b/ Nó phải xác đònh trường văn c/ Nó trường bảng ... b/ Cho phép người dùng truy cập không liệu đặt chỗ mà liệu để xa c/ Người dùng truy cập vào CSDL phân tán thông qua chương trình ứng dụng d/ Hệ CSDL phân tán làm tăng hiệu truy cập liệu Câu 11: ... đâi nói đặc trưng quan hệ CSDL quan hệ? a/ Mỗi quan hệ có tên phân biệt với tên quan hệ khác b/ Các không phân biệt thứ tự quan trọng c/ Mỗi thuộc tính có tên phân biệt, thứ tự thuộc tính không...
 • 3
 • 392
 • 0
Đề cương ôn kiểm tra phần amin

Đề cương ôn kiểm tra phần amin

Hóa học

... Trung hòa clo 28,286 % khối lượng Công thức cấu tạo X : A H2N – CH2 – CH2 – COOH B CH3 – CH(NH2) – COOH C H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH D H2N – CH2 – COOH Peptit-protein : Câu Trong môi trường ... D ( 1; ) Câu 11: Trong loại tơ sau: Tơ nitrat; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ axetat; tơ capron; tơ nitron Những loại tơ thuộc tơ nhân tạo gồm: A tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ capron B tơ visco; tơ ... dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu (plexiglas) A poli ( metyl acrylat) B poli( metyl metacrylat) C poli (phenol – fomanđehit) D poli (metyl axetat) Câu 6: Trùng hợp etilen thu sản phẩm A poli (metyl...
 • 6
 • 368
 • 0
BT AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN TRONG DE THI DH 07-10

BT AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN TRONG DE THI DH 07-10

Tư liệu khác

... quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit C anilin, amoniac, natri hiđroxit D metyl amin, amoniac, natri axetat 33 ( ĐH khối B ... chất hữu X thu 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo đktc) 3,15 gam H2O Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu sản phẩm có muối H2N-CH2-COONa Công thức cấu tạo thu gọn X (cho H = 1, C = 12, ... chất tác dụng với dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T CĐ KHỐI A 2007 34 ( CĐ khối A 2007 )Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức...
 • 3
 • 809
 • 18
de kiem tra het ki 1 tin hoc 7 (co dap an di kem) hot nhat

de kiem tra het ki 1 tin hoc 7 (co dap an di kem) hot nhat

Tin học

... kì Tin Học GV: Vũ Thị Mừng Câu 1(1.5 điểm): Điền vào chỗ trống( ) để đợc phát biểu Dữ liệu kí tự đợc ngầm định liệu số đợc thay đổi cách lề cách dùng công cụ Ngoài ra, ... để lề trái, tổ hợp phím để lề phải Nhấn tổ hợp phím Ctrl+E để Muốn lề hai bên, nhấn tổ hợp phím Câu (1 điểm): Hãy ghép hành động cột A với thao tác tơng ứng cột B để đợc ... Chọn hàng, chọn Insert -> Rows Câu (1.5 điểm): Hãy điền vào chỗ trống( ) để đợc phát biểu Hàm công thức đợc định nghĩa từ trớc, hàm tính tổng có tên , Hàm Averager dùng để tính Hàm...
 • 3
 • 1,531
 • 14
de kiem tra het ki 1 tin hoc 8 (co dap an) hot nhat

de kiem tra het ki 1 tin hoc 8 (co dap an) hot nhat

Tin học

... Trờng THCS Nguyên Xá - Đông Hng Thái Bình Năm học 2010 - 2011 Kiểm tra học kì tin học GV: Vũ Thị Mừng Câu 1: a:=5; If a>0 then a:=a+5 else a:=a-5; Câu 2: Program tinh_tong; Var a,b,c: integer; ... Kiểm tra học kì tin học GV: Vũ Thị Mừng Câu 12: Thể ngôn ngữ Pascal câu nói: Nếu a>b ghi hình giá trị a Ta viết nh sau: A If a>b ... c:=a+b; Writeln( tong cua hai so a va b la: , c); Readln; End Trờng THCS Nguyên Xá - Đông Hng Thái Bình Năm học 2010 - 2011 ...
 • 3
 • 1,167
 • 13
Bài giảng đề kiểm tra hết học kì 1 lớp 4

Bài giảng đề kiểm tra hết học kì 1 lớp 4

Tin học

... 19 Để chọn phần hình vẽ em dùng công cụ nào? A Chỉ sử dụng công cụ B Chỉ sử dụng công cụ C Cả công cụ sử dụng đợc 20 Khi tô nhầm màu hình vẽ, em cần nhấn đồng thời phím để khôi phục ... hình e líp 31 Để vẽ hình vuông em nhấn giữ phím kéo thả chuột 32 Khi gõ bàn phím ta dùng ngón để nhấn giữ phím Shift 33 Có công cụ vẽ tự vẽ vẽ bút chì IV Em chọn phát biểu cách đánh dấu ... chọn phát biểu cách đánh dấu nhân (X) vào ô trống 34 Phím Enter dùng để xuống dòng 35 Ngón trỏ dùng để nhấn giữ phím Shift 36 Công cụ vẽ tự bút chì có hình dáng giống bút chì 37 Máy tính giúp em...
 • 2
 • 1,501
 • 15
Đề thi kiểm tra hóa học Amin

Đề thi kiểm tra hóa học Amin

Hóa học - Dầu khí

... (H2N-CH2-COOH) etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch HCl 1M Phần trăm khối lượng glyxin hỗn hợp ban đầu là: A 45,45% B 54,55% C 90,91% D 9,09% Câu 17: Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với ... → Hai phản ứng chứng tỏ aminoaxit A có tính oxi hóa – khử B có tính bazơ C có tính chất lưỡng tính D có tính axit Câu 13: Dung dịch sau làm quỳ tím chuyển màu xanh: A anilin B metylamin C glyxin...
 • 2
 • 295
 • 1
CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT AMIN AMINOAXIT PROTEIN - G.M.G

CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT AMIN AMINOAXIT PROTEIN - G.M.G

Hóa học

... (CH3)3C–NH2 tert-butylamin 2-metylpropan-2-amin CH3–NH–CH2–CH2–CH3 metylpropylamin N-metylpropan-1-amin CH3–NH–CH(CH3)2 isopropylmetylamin N-metylpropan-2-amin C2H5–NH–C2H5 đietylamin N-etyletanamin (CH3)2N–C2H5 ... CH3–NH2 metylamin metanamin CH3–CH(NH2)–CH3 isopropylamin propan-2-amin CH3–NH–C2H5 etylmetylamin N-metyletanamin CH3–CH(CH3)–CH2–NH2 isobutylamin 2-metylpropan-1-amin CH3–CH2–CH(NH2)–CH3 sec-butylamin ... Đimetylamoni sunfat Kali hiđroxit Đimetylamoni - Các amin tác dụng với axit 2CH3-NH-CH3 + Đimetylamin H2N H2SO4 → [(CH3)2NH2]2SO4 Axit sunfuric + H2SO4 180oC Đimetylamoni sunfat (Sulfat dimetylamonium)...
 • 21
 • 1,154
 • 23
CHUYÊN đề 9 bài tập AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN (THEM)

CHUYÊN đề 9 bài tập AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN (THEM)

Hóa học

... | CH3 A Etylmetyl amino butan C n-butyletyl metyl amin B Metyletyl amino butan D metyletylbutylamin Bài 185: Gọi tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp thông thường : A 1-amino-3-metyl benzen ... Đimetylamin B EtylMetylamin C N-Etylmetanamin D Đimetylmetanamin Bài 96: Chất amin bậc ? A H2N – CH2 – NH2 B (CH3)2CH – NH2 C CH3 – NH – CH3 D (CH3)3N Bài 97: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng ... H2N-CH2-COO-C2H5 D H2N-CH2-CH2-COOH Bài 148: Một điểm khác protit so với lipit glucozơ A protit chứa chức hiđroxyl B protit chứa nitơ C protit chất hữu no D protit có khối lượng phân tử lớn Bài 149: Cho loại...
 • 15
 • 1,674
 • 8
chủ đề 9 - lý thuyết phương pháp và bài tập amin - aminoaxit - protein

chủ đề 9 - lý thuyết phương pháp và bài tập amin - aminoaxit - protein

Hóa học

... | CH3 A Etylmetyl amino butan C n-butyletyl metyl amin B Metyletyl amino butan D metyletylbutylamin Bài 185: Gọi tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp thông thường : A 1-amino-3-metyl benzen ... Đimetylamin B EtylMetylamin C N-Etylmetanamin D Đimetylmetanamin Bài 96: Chất amin bậc ? A H2N – CH2 – NH2 B (CH3)2CH – NH2 C CH3 – NH – CH3 D (CH3)3N Bài 97: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng ... CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN b) Khử hợp chất nitro Anilin amin thơm thường điều chế cách khử nitrobenzen (hoặc dẫn xuất nitro tương ứng) hi ro sinh nhờ tác dụng kim loại (như...
 • 25
 • 2,615
 • 7
Đề kiểm tra hết chương Động lực học vật rắn

Đề kiểm tra hết chương Động lực học vật rắn

Vật lý

... song cách trục đối xứng đĩa khoảng a = 10 cm Câu 12: Một đĩa tròn đồng chất bán kính R = 10 cm, khối lượng M = 200 g quay quanh trục đối xứng đĩa Khi đĩa đạt vận tốc ω = 30 vòng/s ta hãm cách ... ròng rọc với trục quay sức cản môi trường Cho momen quán tính ròng rọc mR trục quay gia tốc rơi tự g Gia tốc vật thả rơi là: g 2g g ... lượng M = 500 g M = 300 g Sau thả cho hệ chuyển động, tính gia tốc vật lực căng dây bên ròng rọc trường hợp: a) ròng rọc khối lượng b) ròng rọc đĩa tròn đồng chất có khối lượng m = 400 g Lấy g...
 • 3
 • 423
 • 6

Xem thêm