sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thanh hóa

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch

Thủ tục hành chính

... tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ký quyết định.Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao ... động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.17 1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh ... ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành...
 • 17
 • 1,074
 • 0

Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa

Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Tài liệu khác

... Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy chế này được áp dụng với tất cả các phòng, ban các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa. ... công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-VHTTDL ngày tháng năm 2012 của Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa) Chương IQUY ĐỊNH ... thuật an ninh thông tin của đơn vị lập biên bản báo cáo bằng văn bản cho cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa theo biểu mẫu tại Phụ lục 3 của...
 • 7
 • 514
 • 0

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao du lịch

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao và du lịch

Tài liệu khác

... nước của Sở trong phạm vi trong Tỉnh; tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa trên Internet. TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa là ... giữa Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa với các tổ chức, doanh nghiệp công dân.MỤC 1. THÔNG TIN TRÊN TTTĐT SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCHMỤC 2: Quy trình thu thập, xử lý, kiểm duyệt ... tập;4. Khi sử dụng tin, bài, ảnh trên TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa phải ghi rõ: “Theo TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa .Điều 13. Chuẩn thông tin1. Bộ mã tiếng...
 • 15
 • 650
 • 5

Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung ứng dụng tại trường đại học văn hóa, thể thao du lịch thanh hóa

Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch thanh hóa

Thạc sĩ - Cao học

... trên cơ sở nội dung, em lựa chọn thực hiện đề tài “Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung ứng dụng tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa nhằm nghiên cứu về cơ sở dữ ... lý âm thanh từ những năm 1960. Kỹ thuật nhận dạng âm thanh có rất nhiều ứng dụng rộng rãi. Đối với trường Đại học Văn hóa, Thể thaoDu lịch Thanh Hóathể sử dụng các hệ tìm kiếm âm thanh ... trường đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa. Con người có khả năng phân biệt các kiểu âm thanh. Cho trước một đoạn âm thanh, ta có thể nói loại âm thanh đó...
 • 26
 • 377
 • 1

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao và du lịch

Kế toán

... XUẤT QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH1.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp của Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch Sản ... xây dựng văn hóa thể thao du lịch Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch. Chương ... XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao...
 • 97
 • 638
 • 5

Văn hóa thể thao du lịch

Văn hóa thể thao và du lịch

Tài liệu khác

... quyền quyết định: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. g) Kết quả thực hiện ... huyện.- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ... huyện.- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng...
 • 6
 • 380
 • 2

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao du lịch Quý I nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

Tài liệu khác

... Chiến lược phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tổ chức tại Quảng Ninh.- Tổ ... chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch tại địa phương. 8 - Triển khai Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về Quy định điều kiện ... các môn thể thao của cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao đến Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao các huyện, thành phố.- Tham gia vào Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Ninh...
 • 12
 • 782
 • 1

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao du lịch

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tư liệu khác

... đều bãi bỏ.Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cótrách nhiệm phổ biến, ... hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao du lịch _______ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 ... chức,viên chức ngành văn hóa, thể thao du lịch. Điều 2. Quy tắc ứng xử này áp dụng đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,nhân viên, công chức dự bị, viên chức thử việc lao động hợp...
 • 5
 • 1,353
 • 5

Báo cáo của bộ văn hóa, thể thao du lịch

Báo cáo của bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Kế toán - Kiểm toán

... của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Uỷ ban Nhân dân quận (huyện), phường (xã) theo phân cấp của Thủ tướng Chính phủ. Các văn ... Bộ Tài chính Bộ Công an). - Thanh tra Văn hóa, Thể thao Du lịch đã kiểm tra 31.477 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phát hiện xử lý 10.599 cơ sở vi phạm, phạt cảnh cáo 786 cơ sở, đình chỉ ... ký kết triển khai thực hiện đạt kết quả khả quan (Chương trình hoạt động số 168, ngày 19.1.2006 của các Bộ Khoa hoc Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Nông nghiệp Phát...
 • 9
 • 450
 • 0

Tài liệu Chỉ đạo: Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch ppt

Tài liệu Chỉ đạo: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ppt

Du lịch

... thành tích cao, Bộ Văn hoá - Thể thao Du lịch phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, báo Thể thao Việt Nam công ty cổ phần Đầu tư Truyền thông Việt ... bài hát. QUY MÔ HÌNH THỨC THỂ HIỆN “Vinh quang thể thao Việt Nam” là chương trình giao lưu nghệ thuật có quy mô lớn do Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch chỉ đạo tổ chức thực hiện. ... Được cảm ơn tặng hoa trong buổi Truyền hình trực tiếp - Được tặng bằng khen của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch - Được tặng kỷ niệm chương của BTC - Clipping toàn bộ chương trình 02 bộ VCD/DVD...
 • 12
 • 289
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU MÃ HÓA DỰA TRÊN IBE ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐỀ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH THANH HÓA

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU MÃ HÓA DỰA TRÊN IBE VÀ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐỀ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

Công nghệ thông tin

... 2.3.1. Khái quát về mã hóa dựa trên thuộc tính………………………. 2.3.2. Mã hóa dựa trên thuộc tính chính sách bản mã (CP-ABE)… 2.3.3. Mã hóa dựa trên thuộc tính chính sách khóa (KP-ABE)…… y|S…:[4::† ... y}M[?G$-/```````` 2.5.1. Đánh giá kỹ thuật mật mã khóa công khai…………………… 2.5.2. Sự khác nhau giữa IBE hệ thống khóa công khai truyền thống… 2.5.3. Lợi ích IBE trong các ứng ... 1&FxM-:\9D*@#{Đ4@ăã{Q4$L?'I&:?9D*@#{*Đ4@ă*ã*Q4$L9\d&#')(\:?H')*@#QE4$*@{Q4{*ã{{*Q4?'I&:\H')*@#*@{*Q4{ã{{*Q4h"L!x{Q4${*Q4D'6z-*.')+-H')$*$D4944ã4-69+Chn s bớ mt Xa < pTớnh Ya = (gXa mod p) gởi cho BTính K = (Yb)Xa mod pChọn số bí mật Xb < pTính Yb = (gXb mod p) gởi cho ATính K = (Ya)Xb mod pUser A User...
 • 66
 • 1,339
 • 7

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao du lịch

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao và du lịch

Kinh tế - Quản lý

... gia trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao du lịch. 28. Về quản lý nhà nước các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, giai đình, thể dục, thể thao du lịch: a) Xây dựng, ... vực văn hóa, thể dục, thể thao du lịch. 25. Trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc đàm phán, ký kết, gia nhập, phê duyệt điều ước quốc tế về văn hóa, gia đình, the dục, thể thao du lịch; ... 27 2.2 đồ cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 32BỘ VĂN HÓA , THỂ THAO DU LỊCHLÃNH ĐẠO BỘ(Bộ trưởng các Thứ trưởng)Khối ĐảngĐoàn thể Các đơn vị tham mưu Quản lý Nhà...
 • 97
 • 664
 • 1

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ủy quyền ppt

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền ppt

Thủ tục hành chính

... Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao ... lý của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú Yên. c. Thành phần, số ... chức, cá nhân trong tỉnh. e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. h. Lệ phí: Chưa có văn bản quy định. i....
 • 4
 • 373
 • 0

Cử đoàn TDTT đi tập huấn thi đấu ngoài nước theo quyết định của Bộ Văn hóa, thể thao Du lịch ppt

Cử đoàn TDTT đi tập huấn và thi đấu ngoài nước theo quyết định của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ppt

Thủ tục hành chính

... 13h00 đến 16h00 (trả hồ sơ). Hồ Thành phần hồ 1. Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. 2. Tờ trình của Trưởng Ban chuyên môn – Trưởng bộ môn hoặc Phụ trách môn ... chuyển) có ý kiến đề xuất của Trường Nghiệp vụ, Phòng Thể thao thành tích cao hoặc Phòng Thể dục Thể thao Cộng đồng kiểm tra thẩm định ý kiến của Phó giám đốc phụ trách. (bản chính gửi về ... sự hoàn thiện thành phần hồ sơ. 3. Bước 3 Nhận kết quả tại Văn phòng Sở. * Thời gian tiếp nhận trả kết quả vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: - Sáng từ 7h30 đến 11h30...
 • 4
 • 653
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25