sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh sơn la

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch

Thủ tục hành chính

... tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ký quyết định.Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao ... động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.17 1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh ... ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành...
 • 17
 • 1,079
 • 0

Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa

Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Tài liệu khác

... Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy chế này được áp dụng với tất cả các phòng, ban các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa. ... công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-VHTTDL ngày tháng năm 2012 của Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa) Chương IQUY ĐỊNH ... thuật an ninh thông tin của đơn vị lập biên bản báo cáo bằng văn bản cho cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa theo biểu mẫu tại Phụ lục 3 của...
 • 7
 • 522
 • 0

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao du lịch

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao và du lịch

Tài liệu khác

... nước của Sở trong phạm vi trong Tỉnh; tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa trên Internet. TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa ... giữa Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa với các tổ chức, doanh nghiệp công dân.MỤC 1. THÔNG TIN TRÊN TTTĐT SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCHMỤC 2: Quy trình thu thập, xử lý, kiểm duyệt ... tập;4. Khi sử dụng tin, bài, ảnh trên TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa phải ghi rõ: “Theo TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa .Điều 13. Chuẩn thông tin1. Bộ mã tiếng...
 • 15
 • 655
 • 5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp giấy phép) pps

Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) pps

Thủ tục hành chính

... trường hợp được Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch uỷ quyền (do Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp giấy phép) phải gửi hồ đăng ký triển lãm đến Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch nơi tổ chức triển ... chức triển lãm. 2. Thực hiện nội dung đã Sau 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, nếu Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch không có ý kiến bằng văn bản thì ... triển lãm sách, báo, triển lãm các sản phẩm văn hoá khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài trưng bày tại Việt Nam (do Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp giấy phép); triển lãm mỹ thuật, triển...
 • 4
 • 338
 • 0

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch cấp) pot

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) pot

Thủ tục hành chính

... hiện (nếu có): Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Cách thức thực hiện: Nộp hồ tới Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thời hạn ... karaoke tới Sở Văn hoá - thông tin (nay Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch) : 1. Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, ... phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch cấp) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm...
 • 4
 • 437
 • 0

Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung ứng dụng tại trường đại học văn hóa, thể thao du lịch thanh hóa

Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch thanh hóa

Thạc sĩ - Cao học

... trên cơ sở nội dung, em lựa chọn thực hiện đề tài “Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung ứng dụng tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa nhằm nghiên cứu về cơ sở dữ ... KIẾM ÂM NHẠC TRÊN CƠ SỞ NỘI DUNG ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH THANH HÓA CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ: 60.48.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ ... Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Nhu cầu tìm kiếm âm nhạc theo nội dung phục vụ giảng dạy - Trình bày các thuật toán tìm kiếm âm thanh theo nội dung. - Phân...
 • 26
 • 388
 • 1

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao và du lịch

Kế toán

... XUẤT QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH1.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp của Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch Sản ... xây dựng văn hóa thể thao du lịch Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch. Chương ... XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao...
 • 97
 • 643
 • 5

Văn hóa thể thao du lịch

Văn hóa thể thao và du lịch

Tài liệu khác

... quyền quyết định: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. g) Kết quả thực hiện ... huyện.- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ... huyện.- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng...
 • 6
 • 404
 • 2

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao du lịch Quý I nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

Tài liệu khác

... Chiến lược phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tổ chức tại Quảng Ninh.- Tổ ... lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch tại địa phương. 8 - Triển khai Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về Quy định điều kiện hoạt động chuyên môn các môn thể thao của cơ sở kinh ... VIỆT NAMSỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 261 /BC-SVHTTDL Ninh Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2012BÁO CÁOHoạt động văn hóa, thể thao du lịch Quý I và nhiệm vụ...
 • 12
 • 787
 • 1

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao du lịch

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tư liệu khác

... đều bãi bỏ.Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cótrách nhiệm phổ biến, ... hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao du lịch _______ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 ... chức,viên chức ngành văn hóa, thể thao du lịch. Điều 2. Quy tắc ứng xử này áp dụng đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,nhân viên, công chức dự bị, viên chức thử việc lao động hợp đồng...
 • 5
 • 1,360
 • 5

Xem thêm