sở khoa học công nghệ và môi trường tphcm sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập 10 xử lý ồn rung tphcm 1998 1999

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Tập 8 : XỬ Ô NHIỄM NGÀNH MẠ ĐIỆN docx

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Tập 8 : XỬ LÝ Ô NHIỄM NGÀNH MẠ ĐIỆN docx

Cơ khí - Chế tạo máy

... hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp Ngànt mạ điện 26 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp Hướng dẫn vận hành hệ xử nước thải mạ ... dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp Hình Hình : HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI XI MẠ MẶT CẮT B-B Ngànt mạ điện 33 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp ... môi trường Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ môi trường Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ môi trường Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp CÔNG...
 • 40
 • 977
 • 3

Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói lò hơi Tập 2 pot

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử lý khói lò hơi Tập 2 pot

Biểu mẫu

... 21 -Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Tp Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói lò C- công suất lớn, kinh tế có hâm nóng không khí ... 18 -Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Tp Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói lò Ưu điểm buồng lắng trở lực không khí qua buồng nhỏ ... -Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Tp Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói lò III-3 :GIẢM Ô NHIỄM CHO LÒ HƠI ĐỐT...
 • 38
 • 800
 • 11

Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp t10

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp  t10

Kiến trúc - Xây dựng

... CHÍNH Xử ồn rung 14 http://www.ebook.edu.vn Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Chi phí công trình chống ồn phụ thuộc vào nhiều yếu tố loại nguồn ồn, mức ồn, ... Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp City View, Cao ốc Hai Thanh - Kotobuki số nguồn gây ồn rung khác sở sản xuất nước đá, sở dệt, xí nghiệp chế biến gỗ, sở ... sau đây: Xử ồn rung http://www.ebook.edu.vn Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Đây nguồn phát sinh ồn rung đặc trưng số thiết bò gây ồn rung bao gồm...
 • 16
 • 258
 • 0

SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUẢN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌCCÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH PHÚC

SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH PHÚC

Báo cáo khoa học

... ngày 10 tháng năm 2005 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Trong chờ UBND tỉnh ban hành quy định quản thực đề tài KH&CN, Sở Khoa học Công nghệ hướng dẫn công ... NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ …………….***……………… TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌCCÔNG NGHỆ Hướng dẫn quản lý, thực đề tài KHCN Hướng dẫn tuyển chọn đề tài ... NAM SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ………………***………………… Số: Độc lập - Tự - Hạnh phúc ……………… ***…………… Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng năm 2005 /HD-KHCN HƯỚNG DẪN Về việc tuyển chọn đề tài, dự án khoa học công nghệ...
 • 51
 • 849
 • 2

Tập 1 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 1 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... giấy phép môi trường cho sở CHỦ CƠ SỞ (ký tên, đóng dấu) Vấn đề chung 47 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Phụ lục D SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (UBND ... chung Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp II.1 II.1.1 Ô nhiễm không khí Nguồn ô nhiễm không khí: Theo kết qủa tính toán dựa sở công suất sản xuất hệ số ô nhiễm ... ĐỐC SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (Chủ tòch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) Vấn đề chung 49 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Phụ lục E SỞ KHOA HỌC,...
 • 53
 • 1,432
 • 9

Tập 2 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 2 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... 21 -Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Tp Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói lò C- công suất lớn, kinh tế có hâm nóng không khí ... 18 -Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Tp Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói lò Ưu điểm buồng lắng trở lực không khí qua buồng nhỏ ... -Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Tp Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói lò III-3 :GIẢM Ô NHIỄM CHO LÒ HƠI ĐỐT...
 • 38
 • 1,948
 • 23

Tập 3 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 3 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... da Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ Ô NHIỄM 2.1 đồ hệ thống xử Ngành thuộc da Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất ... PHÁP XỬ Ô NHIỄM THỰC TIỄN 3.1 Giải pháp xử Ngành thuộc da 10 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Đối với công nghệ thuộc da tannin phèn nhôm quy mô nhỏ ... pháp xử ô nhiễm phù hợp với điều kiện sở thuộc da thành phố Hồ Chí Minh, thích hợp cho sở sản xuất khu công nghiệp tập trung Tài liệu phần Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu...
 • 15
 • 944
 • 11

Tập 4 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 4 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... tất sở kể từ ngày quan quản môi trường qui đònh Ngànt tẩy nhuộm Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ Ô NHIỄM 2.1 CÁC CÔNG NGHỆ XỬ ... triển ứng dụng công nghệ môi trường Viện công nghệ hóa học Mạc Đónh Chi, Q.1 Nghiên cứu,ứng dụng công nghệ xử môi trường Tư vấn công nghệ hóa chất xử môi trường Tel:8228041 Công ty thiết ... thống xử nước thải dệt nhuộm ching fa khu công nghiệp hạ đồng nai Ngànt tẩy nhuộm 31 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp c hệ thống xử nước thải xí nghiệp...
 • 35
 • 1,025
 • 5

Tập 5 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 5 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH NẤU ĐÚC KIM LOẠI TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 1.1 đồ công nghệ ... nấu đúc kim loại Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH NẤU ĐÚC KIM LOẠI TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 1.1 ĐỒ CÔNG NGHỆ NẤU ĐÚC KIM ... cống Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp CÁC GIẢI PHÁP XỬ Ô NHIỄM 2.1 BIỆN PHÁP CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ NẤU ĐÚC đồ công nghệ nấu đúc cải tiến sau giúp sở nâng...
 • 19
 • 1,020
 • 14

Tập 6 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 6 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Ngành cán luyện cao su Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Ngành cán luyện cao su 10 ... cao su Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÁN LUYỆN CAO SU 1.1 đồ khối công nghệ sản xuất Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ... Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp MỤC LỤC Trang MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÁN LUYỆN CAO SU 1.1 đồ khối công nghệ sản xuất 1.2...
 • 22
 • 1,230
 • 13

Tập 7 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 7 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... gây ô nhiễm môi trường xung quanh _ Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ ... hệ thống xử lý: _ Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 18 Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp ... _ Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 10 Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Ngành chế biến thực phẩm...
 • 32
 • 1,049
 • 12

Tập 8 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 8 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp Ngànt mạ điện 26 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp Hướng dẫn vận hành hệ xử nước thải mạ ... dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp Hình Hình : HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI XI MẠ MẶT CẮT B-B Ngànt mạ điện 33 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp ... môi trường Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ môi trường Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ môi trường Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp CÔNG...
 • 40
 • 1,113
 • 20

Tập 9 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 9 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... sinh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY QUYẾN QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY VỆ SINH Ngành sản xuất giấy tái sinh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm ... Không phát Ngành sản xuất giấy tái sinh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY TÁI SINH 1.1 Qui trình công nghệ sản ... màu; Ngành sản xuất giấy tái sinh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY DÙNG LÀM BAO BÌ QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY VÀNG MÃ Ngành sản xuất giấy...
 • 17
 • 736
 • 8

Tập 10 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 10 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... đây: Xử ồn rung Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Đây nguồn phát sinh ồn rung đặc trưng số thiết bò gây ồn rung bao gồm tất loại tiếng ồn : Tiếng ồn va ... CẤP VẬT TƯ CHÍNH Xử ồn rung 14 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Chi phí công trình chống ồn phụ thuộc vào nhiều yếu tố loại nguồn ồn, mức ồn, kích thước ... Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp City View, Cao ốc Hai Thanh - Kotobuki số nguồn gây ồn rung khác sở sản xuất nước đá, sở dệt, xí nghiệp chế biến gỗ, sở...
 • 16
 • 995
 • 12

TIỂU LUẬN " ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ KHU VỰC CÓ NGUY CƠ Ô NHIỄM DO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG NƯỚC " pdf

TIỂU LUẬN

Công nghệ - Môi trường

... Ging khoan Ging khoan Ging sõu 80m h khoan BC Ging sõu 35m h khoan BC-S Cty Green tech Xó An Tõy 30 Ging sõu 76m h khoan TG Ging sõu 15m h khoan TG-S Cty Nam Cng Xó An Phỳ NHểM Kt qu phõn tớch 110 ... 45-80 m Sõu t 80 -105 m Sõu t 90-120m Sõu t 120-135m Sõu t120>160m 33 NHểM ỏnh giỏ kh nng ụ nhim Khu vc Kt qu tớnh thm ti hin trng gn h khoan TG (cụng ty Nam Cng) cho thy tc thm mc trung bỡnh Khu ... trung bỡnh Khu vc Kt qu tớnh thm ti hin trng gn h khoan BC (cụng ty Green Tech) cho thy tc thm mc thp n trung bỡnh 34 NHểM Mt s bin phỏp qun cht lng nc di t Hn ch khai thỏc nc di t sõu...
 • 38
 • 1,518
 • 5

Tài liệu SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ PHÒNG NGỪA HEN SUYỄN pptx

Tài liệu SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ VÀ PHÒNG NGỪA HEN SUYỄN pptx

Sức khỏe giới tính

... ngi ln (àg) Thp Trung bỡnh Cao** 200 - 500 > 500 - 100 0 > 100 0 - 2000 Thp 100 - 200 Liu hng ngy tr em (àg) Trung bỡnh > 200 - 400 Cao** > 400 200 - 400 > 400 - 800 > 800 - 1600 100 - 200 250 - ... * Triamcinolone acetonide 100 - 250 200 - 400 > 250 - 500 > 400 - 800 > 500 - 100 0 > 800 - 1200 100 - 200 100 - 200 > 200 - 500 > 200 - 400 > 500 > 400 400 - 100 0 > 100 0 - 2000 > 2000 400 - 800 ... - 500 > 200 - 400 > 500 - 100 0 > 400 > 100 0 80 - 160 500 - 100 0 > 160 - 320 > 100 0 - 2000 > 320 - 1280 > 2000 80 - 160 500 - 750 > 160 - 320 > 750 - 1250 > 320 > 1250 10 Fluticasone Mometasone...
 • 16
 • 630
 • 0

Đánh giá tổn hại đề xuất chính sách giảm ô nhiễm do hoạt động sản xuất gạch thủ công tại phường Long Bình Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh

Đánh giá tổn hại và đề xuất chính sách giảm ô nhiễm do hoạt động sản xuất gạch thủ công tại phường Long Bình Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh

Định giá - Đấu thầu

... chịu môi trường bị ô nhiễm 3.1 Cơ sở luận 3.1.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường trình thay đổi tính chất môi trường phạm vi tính chất môi trường Các chất gây ô nhiễm môi trường ... nhiều sản xuất công nghệ cao nay, ngược lại thải vào môi trường chất thải độc hại làm ô nhiễm môi trường xung quanh Đứng góc độ kinh tế tài nguyên môi trường vấn đề ô nhiễm khói bụi sở sản xuất ... trọng môi trường không khí sinh tồn người, khía niệm môi trường, trạng môi trường không khí nước ta tác hại môi trường không khí bị ô nhiễm nêu chương Bên cạnh đó, tiêu chuẩn chất lượng môi trường...
 • 93
 • 1,379
 • 0

Xem thêm