số tiết sửa bài tập chương 6 7 và 8 6 tiết

Sách hướng dẫn học tập: Toán cao cấp A2 docx

Sách hướng dẫn học tập: Toán cao cấp A2 docx

Cao đẳng - Đại học

... Trong tập số sau với phép cộng số phép nhân số, trường hợp vành: a) Tập số nguyên chẵn b) Tập số hữu tỉ dương + c) Tập số có dạng a + b , a b nguyên d) Tập số nguyên môđulô p Câu 35: Cho A vành ... hàm số phép nhân hàm số với số thực, tập hàm số sau không gian véc tơ a) Tập hàm số không âm [a, b] b) Tập hàm số bị chặn [a, b] c) Tập hàm số khả vi [a, b] ( có đạo hàm điểm) d) Tập hàm số [a, ... phần tử Tập rỗng tập hữu hạn có phần tử Tập không hữu han gọi tập vô hạn Tập lực lượng với tập số tự nhiên Tập số thực không đếm được gọi tập vô hạn đếm 1.2.4 Giải tích tổ hợp Pn = n! Số hoán...
 • 126
 • 2,045
 • 18
Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân mờ

Định lý tồn tại duy nhất nghiệm của phương trình vi phân mờ

Khoa học tự nhiên

... nghiệm vào kiện toán nghiên cứu Cuối chương kết cho tồn nghiệm toàn cục phương trình vi phân mờ Chương TẬP MỜ HÀM GIÁ TRỊ MỜ 1.1 Giới thiệu Trong chương trình bày tập mờ, nêu lên số ví dụ tập ... phần 1.5, 1 .6 1 .7 1.2 Tập mờ Ý tưởng tập mờ lần đề xuất Lotfi Zadeh vào năm 1 965 , phương tiện để xử lý vấn đề chứa yếu tố không đầy đủ, không chắn, không xác Các tập mờ xét với sở tập hợp khác ... luận Tài liệu tham khảo, luận văn chia thành hai chươngCHƯƠNG 1: Tập mờ hàm giá trị mờ Trong chương trình bày khái niệm tập mờ, đưa số ví dụ tập mờ trình bày tính chất giải tích như: tính đo...
 • 45
 • 1,864
 • 1
Luận văn thạc sĩ toán định lý tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân mờ

Luận văn thạc sĩ toán định lý tồn tại duy nhất nghiệm của phương trình vi phân mờ

Thạc sĩ - Cao học

... nghiệm vào kiện toán nghiên cứu Cuối chương kết cho tồn nghiệm toàn cục phương trình vi phân mờ Chương TẬP MỜ HÀM GIÁ TRỊ MỜ 1.1 Giới thiệu Trong chương trình bày tập mờ, nêu lên số ví dụ tập ... phần 1.5, 1 .6 1 .7 1.2 Tập mờ Ý tưởng tập mờ lần đề xuất Lotfi Zadeh vào năm 1 965 , phương tiện để xử lý vấn đề chứa yếu tố không đầy đủ, không chắn, không xác Các tập mờ xét với sở tập hợp khác ... luận Tài liệu tham khảo, luận văn chia thành hai chươngCHƯƠNG 1: Tập mờ hàm giá trị mờ Trong chương trình bày khái niệm tập mờ, đưa số ví dụ tập mờ trình bày tính chất giải tích như: tính đo...
 • 43
 • 1,155
 • 2
Các định lý tồn tại trong giải tích và định lý cơ bản của đại số

Các định lý tồn tại trong giải tích định lý cơ bản của đại số

Cao đẳng - Đại học

... Việt Nam 1 983 ) v n m (Quy tắc Descartes dấu) Cho P(x) = a0 + a1 x + a2 x2 + · · · + an xn đa thức có hệ số thực Gọi k số lần đổi dấu dãy hệ số khác P(x) (giữ thứ tự bỏ hệ số 0) Khi số nghiệm dương ... (199020 06) , Selected Problems, Nhà xuất Giáo dục 20 07 t [7] Bách khoa toàn thư mở wikipedia h c [6] V Sadovnichi, A Podkolzin, Các toán Olympic sinh viên, Nhà xuất Khoa học, Matxcơva 1 9 78 (tiếng ... trục số bị chặn Chứng minh tồn điểm x0 cho f (x0 ) = 15 Cho f (x) hàm số liên tục R tuần hoàn với chu kỳ 1, tức f (x +1) = f (x) với x Chứng minh tồn số x0 cho f (x0 + π) = f (x0 ) 16 Cho hàm số...
 • 10
 • 896
 • 11
Định lý tồn tại và duy nhất của bài toán ba điểm biên

Định lý tồn tại duy nhất của bài toán ba điểm biên

Khoa học tự nhiên

... 2.2.2 2.2.4, ta có : í \y"fdx ị 71 ^\\y"\\>Ệr\\y"\\>^y 71 71 Hay: II/1IỈ Suy : [ TỈ - 2ĩi2 aữ -4 7T b0 - 8c0 Mv ] ||T”||2 ^0 Hay : \\y ”||2 < ( 2aữ 7T2+ b07T+ c0Mn < 7Z ) 20 Do Bổ đề 2.2.2 ta : ||y||2 ... trường hợp sau : ( i ) v / 00^ 77 — (ii) fo — 77 f' p2 +77 (đặc biệt fo=^f=-Ịỷ) Mor]c M Chứng minh Trường hợp (i): (đặc biệt r =-f32,L=- Jy’ x_>+0 X - L < p2 Moĩl M0 Ĩ J C 37 1: , X với cRỊ
 • 52
 • 247
 • 0
ĐỊNH LÝ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT CỦA BÀI TOÁN BA ĐIỂM BIÊN

ĐỊNH LÝ TỒN TẠI DUY NHẤT CỦA BÀI TOÁN BA ĐIỂM BIÊN

Báo cáo khoa học

... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH Nguyễn Ngọc Ấn ĐỊNH LÝ TỒN TẠI DUY NHẤT CỦA BÀI TOÁN BA ĐIỂM BIÊN Chuyên ngành : Toán Giải Tích Mã số : 60 46 01 LUẬN VĂN THẠC ... LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục MỞ ĐẦU Chương : GIỚI THIỆU BÀI TOÁN Chương : SỰ TỒN TẠI DUY NHẤT NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BA ĐIỂM BIÊN 2.1 Giới thiệu toán ... 31 3.4 Sự tồn vô số nghiệm dương 39 3.5 Sự tồn nghiệm dương 41 3 .6. Ví dụ 44 KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 MỞ ĐẦU Phương trình vi phân,...
 • 53
 • 229
 • 0
Tóm tắt một hướng mở rộng định lý tồn tại điểm bất động của toán tử lõm trong không gian banach nửa sắp thứ tự

Tóm tắt một hướng mở rộng định lý tồn tại điểm bất động của toán tử lõm trong không gian banach nửa sắp thứ tự

Sư phạm

... 2, số 24/2013 trang 1 18- 1 27 [B] Tài liệu Tiếng Nga [7] Bakhtin I.A (1959), Về phương trình tuyến tính với toán tử lõm lõm đều, DAN Liên Xô (cũ), T.1 26, số 1, trang 9-12 [8] Kraxnoxelxki M.A(1 962 ), ... [1] Nguyễn Phụ Hy (19 87 ) , Các điểm bất động toán tử lõm quy, Tạp chí toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Tập 15, số 1, trang 27- 32 [2] Nguyễn Phụ Hy (19 87 ) , Các vectơ riêng toán ... (20 06) , Giải tích hàm, NXB Khoa học kĩ thuật, Hà Nội [5] Nguyễn Phụ Hy (2013), Các điểm bất động toán tử (K, u0 )-lõm quy, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 22/2012 trang 1 57- 1 67 [6] ...
 • 17
 • 362
 • 0
Một số định lý về sự tồn tại nghiệm của bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân cấp 1: Khóa luận toán học

Một số định lý về sự tồn tại nghiệm của bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân cấp 1: Khóa luận toán học

Toán học

... Nguyễn Duy Tiến (2001), Bài giảng giải tích, tập 1, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [6] Hoàng Tụy (1 9 78 ), Giải tích đại, tập 1, NXB Giáo dục Tiếng Anh [7] D C Biles, P A Binding (19 97) , On Carathéodory’s ... dung kết luận Trong phần nội dung chia làm chương, kết nêu chương chương Trong chương 1, nêu số kiến thức cần thiết cho việc tìm hiểu chương Trong chương 2, trình bày hai định lý quen thuộc quan ... problem, Volume 125, Number 5, 1 371 -13 76 [8] E A Coddington, Norman Levinson (19 87 ) , Theory of ordinary differential equations, TATA McGraw-Hill [9] Hallard T Croft (1 982 ), Three lattice-point problems...
 • 44
 • 1,820
 • 3
Áp dụng định lý điểm bất động brouwer – schauder nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên đối với phương trình elliptic không tuyến tính

Áp dụng định lý điểm bất động brouwer – schauder nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên đối với phương trình elliptic không tuyến tính

Thạc sĩ - Cao học

... 16 18 21 23 23 28 32 MỤC LỤC 2.4 Ứng dụng định lý điểm bất động Brouwer - Schauder cho toán Neumann lớp phương trình elliptic cấp phi tuyến Tài liệu tham khảo 38 45 v Chương ... biên 2 .6 Chứng minh Xét toán biên   −∆u + b(Du) + µu = Ω  u = (2 .7) ∂Ω Ta nói hàm u ∈ H01 (Ω) nghiệm suy rộng toán nếu: (Du, Dϕ) = −µ(u, ϕ) − (b(Du), ϕ) với ϕ ∈ C0∞ (Ω) 28 Chương Một số ứng ... thức Cauchy) Hằng số C không phụ thuộc vào λ Từ (|Du|2 + (2µ − C)|u|2 )dx ≤ C Ω Vậy (|Du|2 + |u|2 )dx ≤ C, với µ > đủ lớn,2µ − C > Ω 30 Chương Một số ứng dụng định lý điểm bất động vào phương trình...
 • 52
 • 731
 • 1
định lý minimax và một số ứng dụng trong nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên

định lý minimax một số ứng dụng trong nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên

Thạc sĩ - Cao học

... 11 0 .6 KHÔNG GIAN HÀM 13 CHƯƠNG : ĐỊNH LÝ MINIMAX 20 1.1 ĐỊNH LÝ ĐƯỜNG ĐÈO 20 1.2 NGUYÊN LÝ MINIMAX TỔNG QUÁT 24 CHƯƠNG : MỘT SỐ ỨNG DỤNG 31 2.1 BÀI TOÁN ... t ∈ [ 0 ,8 ] cho ϕ (σ ( t , u ) ) < c − ε ϕ (σ ( 8 ,u ) ) < c − ε (ii) thỏa mãn Nếu σ ( t , u ) ∈ ϕ −1 ([ c − ε , c + ε ]) , ∀t ∈ [ 0 ,8 ] , Từ (10) (11) ta 8 ,u )) ϕ (u ) + ∫ ϕ (σ ( 8 = d ... Luận văn trình bày số kết phép tính vi phân không gian Banach, định lý Minimax số ứng dụng để chứng minh tồn nghiệm phương trình vật lý Luận văn gồm chương - Chương trình bày số định nghĩa hội...
 • 50
 • 411
 • 0
SKKN - Ứng dụng định lí Lagrange vào việc giải và chứng minh sự tồn tại nghiệm của phương trình

SKKN - Ứng dụng định lí Lagrange vào việc giải chứng minh sự tồn tại nghiệm của phương trình

Tư liệu khác

... tỏ không tồn tham số a, b, c để phương trình có nghiệm phân biệt 2.2 Sử dụng định lí Lagrange, với hàm số thỏa mãn số điều kiện cho trước xây dựng nên số toán liên quan đến tồn số giá trị thỏa ... có số nghiệm cho trước, ta xây dựng nên đa thức khác có số nghiệm số nghiệm đa thức ban đầu Đây sở để sáng tác nhiều toán liên quan đến số nghiệm thực đa thức Ví du 5: Cho đa thức với hệ số thực ... chuyên Toán khoá 2004-20 07 lớp 10 chuyên Toán năm học 20 08- 2009, em vận dụng tương đối tốt để giải toán tác giả nêu số toán đăng báo Toán học & Tuổi trẻ đề thi đại học số trường trước Bộ Giáo...
 • 3
 • 835
 • 13
Gia đình quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội.doc

Gia đình quyết định sự tồn tại phát triển của xã hội.doc

Kế toán

... tiếp vào thành viên gia đình Tài liệu tham khảo Các Mác, Ănghen: tuyển tập tập II Nhà nớc thật, Hà Nội 1 971 Lê Duẩn vai trò nhiệm vụ ngời phụ nữ Việt Nam giai đoạn cách mạng, Nhà xuất thật 1 974 ... mạng, Nhà xuất thật 1 974 Các Mác thảo kinh tế - triết học năm 184 4, Nhà xuất thật Hà Nội 1 962 Hồ Chí Minh tuyển tập, Nhà xuất thật năm 1 960 ... trồng cây, lợi ích trăm năm trồng ngời" Trong thời gian trẻ nhỏ phần lớn thời gian sống gia đình chịu ảnh hởng nếp sống giáo dục tình thơng yêu cha mẹ điều kiện tốt để giáo dục trẻ Sự tiến gia đình...
 • 6
 • 966
 • 8
Kiểm định sự tồn tại UIP giữa thị trường Mỹ và Việt Nam.docx

Kiểm định sự tồn tại UIP giữa thị trường Mỹ Việt Nam.docx

Kinh tế - Thương mại

... 160 22 160 70 162 06 161 22 160 59 161 10 165 03 165 37 169 74 169 42 169 71 173 74 182 43 185 44 1 87 3 3 189 32 Tỷ giá giao tháng VND/USD 1 571 7 1 573 5 1 575 1 1 5 78 1 1 580 9 1 584 2 15 87 8 159 07 15921 15 964 160 15 160 77 ... 1. 16 1. 26 1.3 1.3 1.3 1.3 1. 28 1.11 0 .69 0.52 0.53 0. 37 0.1 0. 06 0. 06 0.04 0.04 0. 07 0. 06 0. 06 Tỷ giá giao VND/USD 1 561 8 1 571 7 1 573 5 1 575 1 1 5 78 1 1 580 9 1 584 2 15 87 8 159 07 15921 15 964 160 15 160 77 ... 1. 86 1. 86 1. 86 1. 86 1 .89 1 .88 1 .88 1.9 1.9 1.91 1.91 1.92 1.9 1. 86 1 .82 2. 28 3.45 4.25 2 .75 1 .72 1 .83 1. 98 2. 38 2. 57 2 . 78 3.03 3.53 Lãi suất USD (%/3 tháng) 0. 26 0.25 0.29 0.41 0.54 0 . 67 0 . 78 ...
 • 37
 • 548
 • 3
Kiểm định sự tồn tại UIP giữa thị trường Mỹ và Việt Nam

Kiểm định sự tồn tại UIP giữa thị trường Mỹ Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... 160 22 160 70 162 06 161 22 160 59 161 10 165 03 165 37 169 74 169 42 169 71 173 74 182 43 185 44 1 87 3 3 189 32 Tỷ giá giao tháng VND/USD 1 571 7 1 573 5 1 575 1 1 5 78 1 1 580 9 1 584 2 15 87 8 159 07 15921 15 964 160 15 160 77 ... 1. 16 1. 26 1.3 1.3 1.3 1.3 1. 28 1.11 0 .69 0.52 0.53 0. 37 0.1 0. 06 0. 06 0.04 0.04 0. 07 0. 06 0. 06 Tỷ giá giao VND/USD 1 561 8 1 571 7 1 573 5 1 575 1 1 5 78 1 1 580 9 1 584 2 15 87 8 159 07 15921 15 964 160 15 160 77 ... 1. 86 1. 86 1. 86 1. 86 1 .89 1 .88 1 .88 1.9 1.9 1.91 1.91 1.92 1.9 1. 86 1 .82 2. 28 3.45 4.25 2 .75 1 .72 1 .83 1. 98 2. 38 2. 57 2 . 78 3.03 3.53 Lãi suất USD (%/3 tháng) 0. 26 0.25 0.29 0.41 0.54 0 . 67 0 . 78 ...
 • 37
 • 516
 • 0
gia đình quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội

gia đình quyết định sự tồn tại phát triển của xã hội

Khoa học xã hội

... trực tiếp vào thành viên gia đình Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 09 18 .77 5. 3 68 Tài liệu tham khảo Các Mác, Ănghen: tuyển tập tập II Nhà nớc thật, Hà Nội 1 971 Lê Duẩn ... đình mà quên nghĩa vụ công dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 09 18 .77 5. 3 68 II Chức gia đình dới CNXH Tái sản xuất nguồn lao động cho xã hội Gia đình có nhiệm vụ tái ... mới, không hậu vợ chồng bố mẹ gia Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 09 18 .77 5. 3 68 đình nơi ẩn náu tiêu cực ích kỷ hẹp hòi cản trở tiến xã hội Xây dựng gia đình dới XHCN phải...
 • 6
 • 469
 • 1
Vi phân và điều kiện tồn tại nghiệm tối ưu

Vi phân điều kiện tồn tại nghiệm tối ưu

Khoa học tự nhiên

...  L(x, λ) =   0 λ1 (−6x2 + 10) + λ2 (6x2 + 2) Do  L(x∗ , λ∗ ) =  33 0   18. 76   Xét  sT   0 s    = 18. 76 s2 ≥ 0, ∀s ∈ G∗ L(x∗ , λ∗ )s = (s1 , s2 )  18. 76 s2 Vậy x∗ thoả mãn điều ... Chứng minh: x∗ = (6. 463 8, −0 .8 9 68 )T cực tiểu địa phương toán Giải Từ giả thiết ta có: f (x) = h(x) = c(x) Vì f (x) = nên g ∗ = Mặt khác: c∗ = c1 (x∗ ) = 0.9999 > c∗ = c2 (x∗ ) = −9 .89 8 < 32 Nên ∂h∗ ... (4, 8) Từ J((4, 8) ) = {2, 3} f2 (4, 8) = (−1, 1)T , f3 (4, 8) = (1, 0)T ta có ∂f (4, 8) = conv { (−1, 1)T , (1, 0)T } Trong trường hợp tập J vô hạn, ta chứng minh kết sau: Mệnh đề 1.5 Giả sử J tập...
 • 63
 • 448
 • 0
vài điều kiện cho sự tồn tại nghiệm của bài toán hai điểm biên kỳ dị

vài điều kiện cho sự tồn tại nghiệm của bài toán hai điểm biên kỳ dị

Thạc sĩ - Cao học

... C6+c7Iy(s)lo"+cslpy'loP I I ~2(S) IIyes) I" ds + Csf p(s)q(s) I ~3(S) IIpy' IPds Iyes) 10"+CjBj I py'loP (1) Ap dvng tinh chfft (*) phgn II ta co: Iylo => ,:::; B6+B7IYlo"+Bslpy'loP ,:::; B6+N}+-lylo" ... py'loP (2) (l)=> Ipy'lo:::; C6+C7(B9+BlOlpyloP)"+Cslpy'loP ,:::; C6+2"C7B9"+2"B10" ,:::; => Ipy'lo':::; I py'lo':::; C9+ClOlpYloP"+Cslpy'loP, CII+!lpy'lo 2CII ==H~ng 56. (3) IpYloP" +Cslpy'loP ... thlic: Iylo< Cs + C3lpy'll Ta co yea) = y(1) Den t6n tC;tioE(O,l) saG cho...
 • 16
 • 387
 • 0
TIÊU THỤ SẢN PHẨM LÀ MỘT VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

TIÊU THỤ SẢN PHẨM LÀ MỘT VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH SỰ TỒN TẠI PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

Kế toán

... muốn % v/v 3 ,8 °Plato 9,5 °Plato 1 ,8 1,4 Mức tiêu chuẩn 3 ,6 9,3 1 ,6 1,2 Mức tiêu chuẩn 9 ,6 1 ,6 Mức chấp nhận dưói 3 ,6 9,3 1,5 1,2 Mức chấp nhận 4,2 2,2 1 ,6 G/l EBC Mg/l BU 4 ,7 4,5 18
 • 10
 • 491
 • 0

Xem thêm