sơ đồ tư duy sinh học 12 chương 2

sơ đồ tư duy sinh học 12

đồ duy sinh học 12

Sinh học

... 24 Bài 22 : Chọn giống bằng công nghệ tế bào 25 Bài 23 : Tạo giống bằng công nghệ gen 26 Bài 24 : Tạo giống bằng công nghệ gen(tt) 27 Bài 25 : Phương pháp nghiên cứu di truyền người 28 Bài 26 : ... Y học 29 Bài 27 : Di truyền Y học( tt) 30 Bài 28 : Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người 31 Bài 29 : Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh 32 Bài 30: Bằng chứng địa lí sinh ... 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào họcsinh học phân tử 33 Bài 31: Học thuyết tiến hóa cổ điển 34 Bài 32: Học thuyết tiến hóa của cổ điển(tt) 35 Bài 33: Học thuyết tiến hóa hiện đại...
 • 8
 • 21,327
 • 577
lâp so do tu duy chi hoc sinh hoc van

lâp so do tu duy chi hoc sinh hoc van

Ngữ văn

... Lập bản đồ duy (Mind mapping)Lập bản đồ duy (hoặc bản đồ ý ng) là việc bắt đầu từ một ý ng trung tâm và viết ra những ý khác liên quan ... ý ng chủ chốt được viết bằng từ ngữ của bạn, sau đó tìm ra những ý ng liên quan và kết nối giữa những ý ng lại với nhau hình thành nên một bản đồ duy. ng tự, nếu bạn lập một ... hưởng một phần trong chủ đề đến các phần khác.Chú ý Lập bản đồ duy là một cách thức cực kỳ hiệu quả để ghi chú. Các bản đồ duy không chỉ cho thấy các thông tin mà còn cho thấy cấu trúc...
 • 3
 • 6,334
 • 23
ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO HỌC CHƯƠNG I “CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ ” MÔN HÓA HỌC LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS MINH THẠNH

ỨNG DỤNG ĐỒ DUY VÀO HỌC CHƯƠNG I “CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ ” MÔN HÓA HỌC LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS MINH THẠNH

Khoa học xã hội

... H 2 2) ZnSO4 + BaCl 2 ZnCl 2 + BaSO4↓3) ZnCl 2 + 2AgNO3 Zn(NO3) 2 + 2AgCl↓ 22 4) Zn (NO3) 2 +2KOH Zn(OH) 2 ↓ + 2 KNO35) Zn(OH) 2 ZnO + H 2 O - PƯ 1 thuộc loại PƯ thế- PƯ 2, ... đồ duy cho đến khi kết thúc bài học là đãhình thành cho học sinh một đồ duy trọn vẹn của một bài học, giáo viên cũngcó thể yêu cầu học sinh soạn bài ở nhà trước bằng đồ duy đến ... bài học cho học sinh khi dạy chương I “Các loại hợp chất vô cơ” mônHóa học lớp 9.Giáo viên sử dụng đồ duy để kiểm tra bài cũ với nhiều hình thức nhưyêu cầu học sinh vẽ lại đồ duy...
 • 43
 • 4,752
 • 0
SKKN SU DUNG SO DO TU DUY DAY HOC LICH SU 12

SKKN SU DUNG SO DO TU DUY DAY HOC LICH SU 12

Lịch sử

... THIỆU VỀ ĐỒ DUY +Sơ đồ duy là gì? *Sơ đồ duy hay còn gọi là Lược đồ duy, Bản đồ duy (Mind Map) - đồ duy là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý ng, tóm ... SLTL(%)SL TL(%) SLTL(%)12a2 43 2 4,7% 6 14% 25 58% 10 23 % 0 012a7 42 1 2, 4% 5 12% 27 64% 9 21 % 0 012a9 45 2 4,4% 6 13,3% 28 62% 9 20 % 0 0Gv thực hiện: Võ Văn Toàn 25 25 ... trong dạy học lịch sử 12 Gv thực hiện: Võ Văn Toàn 22 22 Sử dụng đồ duy nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học lịch sử 12 Gv thực hiện: Võ Văn Toàn 23 23 Sử dụng đồ duy nhằm phát...
 • 32
 • 1,786
 • 29
skkn sử DỤNG sơ đồ tư DUY GIÚP học SINH học THUỘC bài ở NHÀ môn LỊCH sử lớp 9 TRƯỜNG THCS dĩ AN THỊ xã dĩ AN

skkn sử DỤNG đồ DUY GIÚP học SINH học THUỘC bài ở NHÀ môn LỊCH sử lớp 9 TRƯỜNG THCS dĩ AN THỊ xã dĩ AN

Giáo dục học

... chất lượng học tập môn Lịch sử trong nhà trường.Vậy khi sử dụng đồ duy để học sinh học bài ở nhà liệu có giúp các em học bài dễ thuộc hơn không? Liệu các em có học bằng đồ duy hay ... phiếu học tập có đồduy câm cho học sinh học dần thành thói quen.VI/TÀI LIỆU THAM KHẢO:Dạy học bằng đồ duy trên VioletPhần mềm iMindMap 4.0.VII/PHỤ LỤC:1/ KẾ HOẠCH BÀI HỌC:Bài ... và của XHCNCủng cố bài:Hệ thống hóa bằng đồ duy như sau:* Dùng đồ duy khuyết để hướng dẫn học sinh về nhà học bài:Các em dựa vào mẩu học từng bước từ nội dung chính của bài thể...
 • 54
 • 1,374
 • 0
sơ đồ tư duy sinh 6 bài 12

đồ duy sinh 6 bài 12

Tư liệu khác

... Chúng có những chức năng gì?Rễ có chức năng chính là hút nước và muối khoáng hoà tan. BÀI 12 BÀI 12 : BIẾN DẠNG CỦA RỄ: BIẾN DẠNG CỦA RỄMỘT SỐ LOẠI RỄ BIẾN DẠNG:MỘT SỐ LOẠI RỄ BIẾN DẠNG: ... tơ hồng D N DÒẶD N DÒẶ Học bài, trả lời câu hỏi SGK. Hoàn chỉnh phần Học bài, trả lời câu hỏi SGK. Hoàn chỉnh phần bài tập trang 42 SGK.bài tập trang 42 SGK.Chuẩn bị cho bài sau: ... toChứa chất dự Chứa chất dự trữ cho cây khi trữ cho cây khi ra hoa, tạo quảra hoa, tạo quả 2 2Rễ Rễ mócmócRễ phụ mọc từ thân và Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc cành trên...
 • 18
 • 2,362
 • 10
Ứng dụng sơ đồ tư duy trong học tập potx

Ứng dụng đồ duy trong học tập potx

Kỹ năng tư duy

... giấy học trò. là người đã ứng dụng đồ duy vào giảng dạy bộ môn vật lý đồng thời tạo website cá nhân để hướng dẫn cho học sinh ứng dụng phương pháp trên, chia sẻ: “Một đồ duy ng ... nhớ là rất nhiều. Nhờ sơ đồ duy, mình đã nhớ lâu hơn, hệ thống nhanh các dạng của từ, giúp mình có sự so sánh, cân nhắc việc dùng từ mang lại hiệu quả cho việc học. đồ cũng giúp người vẽ ... học. đồ cũng giúp người vẽ thêm yêu thích môn học . Ngoài ra, Minh cho rằng đồ duy trông sẽ dễ nhìn hơn nếu từ khóa được viết rõ ràng. Để học nhanh và ghi nhớ tốt, Minh khuyên nên chọn...
 • 3
 • 1,278
 • 5
SKKN sơ đồ tư duy sinh học 10

SKKN đồ duy sinh học 10

Sinh học

... mềm đồ duy trên mỏy cú th lm ti nh.(=,#i)=N+(ã QHL82nTEf1-@nb 122 S:8^: 82\ H5?:Q2c82g1-2UD5S8el1@7Q5S8H2R@7QH2>C1-QX18`BZ:[1 82\ Hã 2UF8@S1-12L582X1-z.V8^~1b?B2GHQ2UH2UF8@S1-HD82nQX1b./c18`B 129 - ... đời. 2X1-H2YEF/Z:[1 82\ H59H]1EF/HDH22GH, 8^V1-_3H2U2GHT : 12 B2>C1-B2DB2GH8`BQB2>C1-B2DB8P2GH(M41-H>W1-^a1b./c1141-bPH8>E./QZ2d141-e`1Ef1-Z:[1 82\ He9UH.SHTg1-82PH8[(Chuyển ... thú học tập cho học sinh v' con người thường hành động theo cảm xúc nhiều hơn là lí trí.I(2J1-K. 2& gt;?1-@A:5?:B2>C1-B2DBEF/2GH1L:H2.1-MN2D8 2. /8O 12 8OH2HPHQ8P-:DHQH2R@S1-QTD1-8FUHRV1->W:2GH....
 • 15
 • 5,824
 • 2
Hướng dẫn học sinh giải bài toán cực trị phần dòng điện xoay chiều vật lí lớp 12 nâng cao bằng sơ đồ tư duy

Hướng dẫn học sinh giải bài toán cực trị phần dòng điện xoay chiều vật lí lớp 12 nâng cao bằng đồ duy

Khoa học xã hội

... thức thì ở giữa đồ duy là một ý ng chính hay hình ảnh trung tâm (Sơ đồ 1 .2) . . Sơ đồ 1 .2. đồduy về khái niệm đƣờng sức từ và vận dụng. 1.5 .2. Các loại đồ duy Có ba loại ... gian lớp học. + Thiết kế kế hoạch bài học + Tổ chức dạy học vật lí bằng đồ duy 1.6.3. Các ưu và nhược điểm khi dạy học bằng đồ duy Khi sử dụng đồ duy trong dạy học nó giúp ... thành phần trên. Sơ đồ 1.6. Ví dụ lập đồduy giải bài toán vật lí 1.6 .2. Tổ chức dạy học bằng đồ duy Quy trình tổ chức và sử dụng đồ duy trong dạy học vật lí + Chọn nội...
 • 17
 • 2,668
 • 1
Sử dụng sơ đồ tư duy hệ thống khắc sâu kiến thức hóa học hữu cơ cho học sinh lớp 12

Sử dụng đồ duy hệ thống khắc sâu kiến thức hóa học hữu cơ cho học sinh lớp 12

Báo cáo khoa học

... trên hai nhóm ng đương: Bốn mươi học sinh lớp12A 2 và bốn mươi học sinh lớp 12A3 đang học chương trình hóa học nâng cao củatrường THPT Trần Suyền. Nhóm học sinh lớp 12A 2 là nhóm thực ... thuđược1 , 12 lít N 2 , 6, 72 lít CO 2 và 6,3 g H 2 O. A. C4H9O 2 N B. C3H7O 2 N 2 C. C3H5O 2 N D. C3H7O 2 N, Hết NGƯỜI THỰC HIỆN : LÊ THỊ MỸ HỢP 24 SỬ DỤNG ĐỒ DUY HỆ THỐNG, ... làA. CH 2 =CHCl, CH3-CH=CH-CH3, HOOC-[CH 2 ]5-COOH.B. CH 2 =CH 2 , CH3-CH=C=CH 2 , H 2 N-[CH 2 ]6-COOH.C. CH 2 =CH 2 , CH 2 =CH-CH=CH 2 , H 2 N-[CH 2 ]5-COOH.D. CH 2 =CH 2 , CH3-CH=CH-CH3,...
 • 33
 • 7,004
 • 10
skkn sử dụng sơ đồ tư duy giảng dạy bài luyện tập về clo và hợp chất clo( chương 5-sgk 10-nc thpt) nhằm phát huy tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

skkn sử dụng đồ duy giảng dạy bài luyện tập về clo và hợp chất clo( chương 5-sgk 10-nc thpt) nhằm phát huy tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

Giáo dục học

... đầu làm quen và hiểu về đồ duy .- Bước 2: Sau khi đã làm quen với đồ duy giáo viên có thể giao cho học sinh hoặc cùng học sinh xây dựng lên một đồ duy ngay tại lớp với các ... Sau khi học sinh vẽ xong đồ duy, giáo viên có thể để học sinh tựtrình bày ý ng về đồ duy mà mình vừa thực hiện được. c. Những điều cần tránh khi ghi chép trên đồ duy - Ghi ... giáo viên và học sinh đều ủng hộ. Sử dụng đồ duy trong dạy học, tạo nên trào lưu sử dụng đồ duy làm công cụ học tập. 2. 3. Sử dụng bản đồ duy trong bài luyện tập 2. 3.1. Các bước...
 • 22
 • 2,935
 • 3

Xem thêm