sơ đồ tư duy sinh học 12 chương 1

sơ đồ tư duy sinh học 12

đồ duy sinh học 12

Sinh học

... Nguyên phân 10 Bài 8: Giảm phân 11 Bài 9: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 12 Bài 10 : Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 13 Bài 11 : Ôn tập đột biến 14 Bài 12 : Quy luật phân li 15 Bài 13 : Quy luật ... độc lập 16 Bài 14 : ng tác gen và tính đa hiệu của gen 17 Bài 15 : Di truyền liên kết 18 Bài 16 : Di truyền liên kết với giới tính 19 Bài 17 : Di tryền ngoài nhiễm sắc thể 20 Bài 18 : Ảnh ... 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào họcsinh học phân tử 33 Bài 31: Học thuyết tiến hóa cổ điển 34 Bài 32: Học thuyết tiến hóa của cổ điển(tt) 35 Bài 33: Học thuyết tiến hóa hiện đại...
 • 8
 • 21,295
 • 577
lâp so do tu duy chi hoc sinh hoc van

lâp so do tu duy chi hoc sinh hoc van

Ngữ văn

... Lập bản đồ duy (Mind mapping)Lập bản đồ duy (hoặc bản đồ ý ng) là việc bắt đầu từ một ý ng trung tâm và viết ra những ý khác liên quan ... ý ng chủ chốt được viết bằng từ ngữ của bạn, sau đó tìm ra những ý ng liên quan và kết nối giữa những ý ng lại với nhau hình thành nên một bản đồ duy. ng tự, nếu bạn lập một ... hưởng một phần trong chủ đề đến các phần khác.Chú ý Lập bản đồ duy là một cách thức cực kỳ hiệu quả để ghi chú. Các bản đồ duy không chỉ cho thấy các thông tin mà còn cho thấy cấu trúc...
 • 3
 • 6,322
 • 23
Ứng dụng sơ đồ tư duy trong học tập potx

Ứng dụng đồ duy trong học tập potx

Kỹ năng tư duy

... giấy học trò. là người đã ứng dụng đồ duy vào giảng dạy bộ môn vật lý đồng thời tạo website cá nhân để hướng dẫn cho học sinh ứng dụng phương pháp trên, chia sẻ: “Một đồ duy ng ... nhớ là rất nhiều. Nhờ sơ đồ duy, mình đã nhớ lâu hơn, hệ thống nhanh các dạng của từ, giúp mình có sự so sánh, cân nhắc việc dùng từ mang lại hiệu quả cho việc học. đồ cũng giúp người vẽ ... học. đồ cũng giúp người vẽ thêm yêu thích môn học . Ngoài ra, Minh cho rằng đồ duy trông sẽ dễ nhìn hơn nếu từ khóa được viết rõ ràng. Để học nhanh và ghi nhớ tốt, Minh khuyên nên chọn...
 • 3
 • 1,277
 • 5
Hướng dẫn học sinh giải bài toán cực trị phần dòng điện xoay chiều vật lí lớp 12 nâng cao bằng sơ đồ tư duy

Hướng dẫn học sinh giải bài toán cực trị phần dòng điện xoay chiều vật lí lớp 12 nâng cao bằng đồ duy

Khoa học xã hội

... thức thì ở giữa đồ duy là một ý ng chính hay hình ảnh trung tâm (Sơ đồ 1. 2). . Sơ đồ 1. 2. đồduy về khái niệm đƣờng sức từ và vận dụng. 1. 5.2. Các loại đồ duy Có ba loại ... gian lớp học. + Thiết kế kế hoạch bài học + Tổ chức dạy học vật lí bằng đồ duy 1. 6.3. Các ưu và nhược điểm khi dạy học bằng đồ duy Khi sử dụng đồ duy trong dạy học nó giúp ... thành phần trên. Sơ đồ 1. 6. Ví dụ lập đồduy giải bài toán vật lí 1. 6.2. Tổ chức dạy học bằng đồ duy Quy trình tổ chức và sử dụng đồ duy trong dạy học vật lí + Chọn nội...
 • 17
 • 2,667
 • 1
Sử dụng sơ đồ tư duy hệ thống khắc sâu kiến thức hóa học hữu cơ cho học sinh lớp 12

Sử dụng đồ duy hệ thống khắc sâu kiến thức hóa học hữu cơ cho học sinh lớp 12

Báo cáo khoa học

... nhóm: Bốn mươi học sinh lớp 12 A2 là nhóm thực nghiệm . Bốn mươi học sinh lớp 12 A3 là nhóm đối chứng.• Thiết kế 1 Tôi dùng bài kiểm tra hóa học hữu cơ học kì hai năm học 2 011 -2 012 làm bàikiểm ... hành trên hai nhóm ng đương: Bốn mươi học sinh lớp 12 A2 và bốn mươi học sinh lớp 12 A3 đang học chương trình hóa học nâng cao củatrường THPT Trần Suyền. Nhóm học sinh lớp 12 A2 là nhóm thực ... 2SỬ DỤNG ĐỒ DUY HỆ THỐNG, KHẮC SÂU KIẾN THỨC HÓA HỌC HỮU CƠ 3. Tập học sinh vẽ đồ duy qua các tiết luyện tập chương: Cacbohiđrat;Amin aminoaxit và protein. • GV: - Cho học sinh tự...
 • 33
 • 6,996
 • 10
skkn sử dụng sơ đồ tư duy giảng dạy bài luyện tập về clo và hợp chất clo( chương 5-sgk 10-nc thpt) nhằm phát huy tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

skkn sử dụng đồ duy giảng dạy bài luyện tập về clo và hợp chất clo( chương 5-sgk 10-nc thpt) nhằm phát huy tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

Giáo dục học

... học sinh xây dựng đồ duy. - Bước 1: Trước hết giáo viên phải cho học sinh làm quen với đồ duy. Bởivì thực tế cho thấy rằng rất nhiều học sinh cũng chưa biết đồ duy là cái gì, ... Sau khi học sinh vẽ xong đồ duy, giáo viên có thể để học sinh tựtrình bày ý ng về đồ duy mà mình vừa thực hiện được. c. Những điều cần tránh khi ghi chép trên đồ duy - Ghi ... đầu làm quen và hiểu về đồ duy .- Bước 2: Sau khi đã làm quen với đồ duy giáo viên có thể giao cho học sinh hoặc cùng học sinh xây dựng lên một đồ duy ngay tại lớp với các...
 • 22
 • 2,935
 • 3
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cựcSử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng d

Sử dụng đồ duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cựcSử dụng đồ duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng d

Khoa học tự nhiên

... duy sáng tạo [13 , tr 18 5] 31 1. 4. ĐỒ DUY 31 1. 4 .1. Nguồn gốc đồ duy [13 , tr 11] 31 1. 4.2. Khái niệm đồ duy của Tony Buzan [13 , tr 73] 32 1. 4.3. Qui tắc thiết kế đồ ... 2 .1) 65 2.3 .1. 2. đồ duy hệ thống hóa chương 66 2.3 .1. 3. đồ duy cho nội dung một bài lên lớp 66 2.3 .1. 4. đồ duy theo ý chính của bài học 67 2.3.2. đồ duy do học sinh ... bước) 64 2.3. THIẾT KẾ ĐỒ DUY PHẦN KIẾN THỨC HÓA HỮU CƠ LỚP 11 NÂNG CAO 65 2.3 .1. đồ duy do giáo viên thiết kế 65 2.3 .1. 1. đồ duy cho kế hoạch năm học (Vẽ bằng phần mềm...
 • 174
 • 25,431
 • 187
Sử dụng bản đồ tư duy dạy học chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật – chương trình chuyên sinh – sinh học 11, trung học phổ thông

Sử dụng bản đồ duy dạy học chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật – chương trình chuyên sinhsinh học 11, trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... TN C TN C 1 8.88 7 .15 1. 05 1. 25 11 .82 17 .48 2 8.58 7 .17 1. 19 1. 32 13 .87 18 . 41 2 mt cách có h th tích, tng hp; bng cho hc sinh kh hp ... 4 10 13 23 17 8.58 C 66 0 0 0 0 0 5 18 20 11 8 4 7 .17 3 TN 67 0 0 0 0 0 0 2 7 14 22 22 8.82 C 66 0 0 0 0 0 8 13 21 16 6 2 7.08  TN 2 01 0 ... hc. 20 B  Tiêu hóa   27 1 1Sinh 1  32 27 84 5 16 0 0 0 0 GV sinh 12 10 83 2 17 0 0 0 0 3.4.2. Kết quả các bài kiểm tra Sau các...
 • 30
 • 2,786
 • 3
Sử dụng sơ đồ tư duy để rèn luyện kỹ năng thực hành bộ môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc THPT (vận dụng trong dạy học khóa trình lịch sử việt nam từ 1919 1930)

Sử dụng đồ duy để rèn luyện kỹ năng thực hành bộ môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc THPT (vận dụng trong dạy học khóa trình lịch sử việt nam từ 1919 1930)

Khoa học xã hội

... sử dụng đồduy để rèn luyện kĩ năng thực hành bộ môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc THPT (Vận dụng vào dạy học khóa trình lịch sử Việt Nam từ 19 19 -19 30) 2.3 .1. Sử dụng đồ duy để ...  Chương 1. Sử dụng đồ duy để rèn luyện kĩ năng thực hành bộ môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc THPT - Lí luận và thực tiễn. Chương 2. Các biện pháp sử dụng đồ duy để rèn ... : BIỂU ĐỒ SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM68,7 18 ,8 12 , 5037,5 15 ,628 ,1 18,80 10 20304050607080Giỏi Khá Trung bình Yếu, kémLoại%Thực nghiệm 12 AĐối chứng 12 B ...
 • 21
 • 4,593
 • 7
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương mắt các dụng cụ quang (vật lí 11 nâng cao)

Sử dụng đồ duy trong dạy học chương mắt các dụng cụ quang (vật lí 11 nâng cao)

Khoa học xã hội

... 1. 2.5. Các lọai đồ duy 1. 2.5 .1. đồ duy theo đề cương (Sơ đồ duy tổng quát) Dạng đồ duy này mang lại một cái nhìn tổng quát về môn học. Những đồ duy theo đề cương ... vậy). đồ duy giúp luyện tập trí não. 1. 2.3. đồ duy tận dụng được các nguyên tắc của trí nhớ 1. 2.3 .1. Sự hình dung 1. 2.3.2. Sự liên ng 1. 2.3.3. Làm nổi bật 1. 2.3.4. đồ duy ... và nhược điểm dạy học bằng đồ duy. 1. 2.8 .1. Những nhược điểm của dạy học truyền thống 1. 2.8.2. Ưu điểm của dạy học bằng đồ duy Dạy và học bằng cách lập đồ duy có nhiều ưu điểm...
 • 19
 • 6,134
 • 7
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử thế giới cổ đại và trung đại lớp 10 THPT (chương trình chuẩn)

Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử thế giới cổ đại và trung đại lớp 10 THPT (chương trình chuẩn)

Khoa học xã hội

... trong dạy học Lịch sử, và đánh giá được vai trò của đồ duy trong dạy học nói chung và dạy học Lịch sử nói riêng. 8 1. 2.2.Đối ng khảo sát Học sinh lớp 10 A1, 10 A2, 10 C1, 10 C2, 10 D trường ... của đồ duy phải khoa học: Thứ hai, phải có sự nhấn mạnh trong đồ duy: Thứ ba, phải có sự liên kết trong đồ duy: 1. 2.Thực trạng dạy học Lịch sử nói chung và việc sử dụng ... được” 1. 1.2. Vai trò, ý nghĩa của sử dụng đồ duy trong môn Lịch sử theo định hướng dạy học tích cực 1. 1.2 .1. Vai trò, ý nghĩa của sử dụng đồ duy trong môn Lịch sử * Đối với học sinh. ...
 • 16
 • 7,665
 • 8

Xem thêm