sánh kết quả đánh giá năng lực tiếng anh giao tiếp viết của sinh viên trước và sau thực nghiệm

Phương pháp tính :Chương 4:tính gần đúng đạo hàm và tích phân

Phương pháp tính :Chương 4:tính gần đúng đạo hàm tích phân

Cao đẳng - Đại học

... Hàm y = f(x), xác đònh qua bảng giá trò, biểu thức phức tạp (không dễ tìm f’ hay ∫) → Thay bảng Mốc xk 0.3 0.4 0.6 Giá Trò yk = f(xk) 0.355 0.36 0.4 0.6 Tính xấp xỉ: a/ ... - Mốc điểm (x0, f(x0)) , (x0+h, f(x0+h)) x0 Giá trò f(x0) x0 + h f(x0 + h) f ( x0 + h) − f ( x0 ) M 2h f ' ( x0 ) ≈ ,∆= , M = max f ' ' [ x0 ... = lnx & h = 0.1 , 0.01 , 0.001 h x0 x0 + h h 0.1 0.01 0.001 Xấp xỉ C/xác f’(x0) 0.5555556 TỔNG KẾT XẤP XỈ ĐẠO HÀM - − f ( x0 ) +...
 • 10
 • 1,703
 • 2
Công thức đạo hàm -hàm số

Công thức đạo hàm -hàm số

Toán học

... trình (1) số giao điểm (C) (C1) • Biện luận số nghiệm phương trình (1) suy số giao điểm (C) (C1) 2) Bài toán 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA (C) : y=f(x) A Phương trình tiếp tuyến: Của (C): y ... TƯƠNG GIAO CỦA ĐƯỜNG Cho hàm số y=f(x) có đồ thò (C), hàm số y=g(x) có đồ thò (C 1) Tìm số giao điểm (C) (C1)  Phương pháp: • Viết phương trình hoành độ giao điểm (C) (C1): f(x)=g(x) (1) • Số nghiệm ... D = [a;+∞) tìm x→ + ∞ f(x) ) Lập bảng biến thiên (hoặc so sánh giá trò hàm số đoạn), dựa vào mà kết luận IV TÍNH LỒI LÕM ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ o 1)Khái niệm tính lồi, lõm điểm uốn : Cho...
 • 6
 • 13,304
 • 424
công thức đạo hàm

công thức đạo hàm

Toán học

...
 • 2
 • 4,519
 • 173
Công thức đạo hàm

Công thức đạo hàm

Toán học

... 0) Khi : n n! xn Rn x (phần dư dạng lagrange) , (phần dư dạng Cauchy) Áp dụng công thức Taylor viết công thức triển khai số hàm số: x x2 xn xn 1 ex ex 1! 2! n! n 1! Bảng công thức đạo hàm cấp ... n n! k x2k 2k ! k xn Rn x R2k (x) x2k 2k ! R2k x Một số tập áp dụng Bài 1: Tính đạo hàm hàm số sau: y  ax  b cx  d y  2x  4x  y  y  sin 3x.cos3 x y  cos2x 12 y  sin3 1  x  18 y  ... x2  x  x 1 x2  x 3 15 y  (1  x )20 21 y  cosx  cos3 x Bài 2: Tính đạo hàm cấp n hàm số sau: 3x  y  sin 5x y  Bảng công thức đạo hàm cấp cao đầy đủ 2 x  5x  y  sin 2 x y  x3 x2...
 • 4
 • 3,228
 • 221
Công thức đạo hàm đầy đủ

Công thức đạo hàm đầy đủ

Toán học

... Nguyên Biên soạn: Cao Văn Tú– Khoa: CNTT Website: www.caotu95.blogspot.com Áp dụng công thức Taylor viết công thức triển khai số hàm số: e x ln x x x xn n! x2 x3 cos x xn ex n 1! 1! x5 5! x2 2! ... 1! n n n! x2k 2k ! k xn Rn x R2k(x) x2k 2k ! R2k x Một số tập áp dụng Bài 1: Tính đạo hàm hàm số sau: ax  b y  cx  d y  sin 3x.cos3 x y  cos2x 12 y  sin3 1  x 18 y  x2 x2  a2 ax2  bx ...  7t    t 1 x   tant 22 y  23 y  sin(2sin x) t 16 y  Bài 2: Tính đạo hàm cấp n hàm số sau: 3x  y  sin5x y  Bảng công thức đạo hàm cấp cao đầy đủ 2 x  5x  y  sin 2 x y  x3 x2 ...
 • 4
 • 1,280
 • 41
Bảng công thức đạo hàm đầy đủ

Bảng công thức đạo hàm đầy đủ

Toán học

... Công thức đạo hàm lượng giác Công th ức nguyên hàm c b ản th ường g ặp nh ất ...
 • 4
 • 3,219
 • 239
Chương 2: Nguyên hàm và tích phân - Bài 1 : Bài tập sử dụng công thức nguyên hàm, tích phân ppsx

Chương 2: Nguyên hàm tích phân - Bài 1 : Bài tập sử dụng công thức nguyên hàm, tích phân ppsx

Toán học

... ξ n ) ∆n gọi tổng tích phân hàm f(x) đoạn [a, b] Tổng tích phân phụ thuộc vào phân hoạch π, số khoảng chia n phụ thuộc vào cách chọn điểm ξk n Nếu tồn lim Max∆k →0 ∑ f (ξ ) ∆ k k (là số xác định) ... du = u + c a2 − x2 a ( − sin u ) 2 ∫ ∫ Trước năm 2001, SGK12 có cho sử dụng công thức nguyên hàm x = arctg + c 2 a a a +x ∫ dx a −x = arcsin x + c (a > 0) sau không a giống nước giới, họ lại cấm ... nguyên hàm thì:   ∫  f ( x ) − g ( x )  dx = ∫ f ( x ) dx − ∫ g ( x ) dx 4.5 Phép nhân với số thực khác 0: ∫ kf ( x ) dx = k ∫ f ( x ) dx , ∀k ≠ 4.6 Công thức đổi biến số: Nếu ∫ f ( x ) dx =...
 • 8
 • 1,850
 • 15
Microsoft Excel 2007 - Bài 2. Sử dụng Công thức và Hàm doc

Microsoft Excel 2007 - Bài 2. Sử dụng Công thức Hàm doc

Tin học văn phòng

... If Or Ví dụ 3: Tính tiền hoa hồng? Biết doanh thu $500 hoa hồng 8%  Tại ô B2 nhập vào =A2*IF(A2>=500,0.08,IF(A2>=100,0.05,0.03)) ... nhóm nối dấu + Ở trường hợp kết trả 144 nhóm hàm đầu trả FALSE (=0) cộng với nhóm hàm sau trả số 144 Ví dụ 5: Tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế sau Trần Thanh Phong 13 Bài Sử dụng Công ... (Excel 2007 cho phép lồng tới 64 lần) Giải trường hợp mời bạn xem ví dụ: ô A1 nhập vào số 12 ô B1 nhập vào công thức sau: =IF(A1=1,A1,IF(A1=2,A1*2,IF(A1=3,A1*3,IF(A1=4,A1*4,IF(A1=5,A1*5,IF(A1=6,A1*...
 • 3
 • 381
 • 2
Bài 2 - SỬ DỤNG CÔNG THỨC VÀ HÀM pptx

Bài 2 - SỬ DỤNG CÔNG THỨC HÀM pptx

Tin học văn phòng

... “Thanh” lại thành “Lê Thanh” Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: FALSE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: FALSE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: TRUE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: FALSE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết ... B1=6 Kết quả: FALSE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: TRUE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: TRUE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: Trả giá trị ô B3 vùng có chung ô B3 Bảng 2.2 ... việc nhập dấu = sau kết hợp toán tử, trị số, địa tham chiếu hàm Bạn nhìn vào Formula để thấy trọn công thức Một điều lưu ý làm việc bảng tính tránh nhập trực tiếp số, giá trị vào công thức mà...
 • 12
 • 426
 • 0
Sử dụng công cụ đạo hàm để tìm max, min của biểu thức nhiều biến

Sử dụng công cụ đạo hàm để tìm max, min của biểu thức nhiều biến

Toán học

... ( x + y ) + 2( x + y ) + = [ ( x + y ) + 1] + > 0, ∀x, y , nên t (1) suy x + y ≥ Ta bi n ñ i D sau: 3 D = ( x + y ) + ( x + y )2 − 2( x + y + xy ) − xy (3 xy − 4) + 2012 2 3 = ( x + y ) + ( x ... ( y ) = + y + − y , f ′( y ) = f ′( y ) = ⇔ y = 2y + y2 − 1 ⋅ B ng bi n thiên c a hàm s f ( y ) sau: y −∞ f ′( y ) − +∞ + f ( y) 2+    = +  3 Suy f ( y ) = f  y
 • 6
 • 927
 • 0
Sử dụng công cụ đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức nhiều biến

Sử dụng công cụ đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức nhiều biến

Toán học

... 17 y =  10   xyz +  2  (x + y + z ) ⋅ xyz   Thí dụ Xét ba số thực dương x, y, z Tìm GTNN biểu thức B =  Lời giải Viết lại biểu thức B dạng B = x2 y z2 x2 + y + z + + + ⋅ 2 xyz với số ... Diêu, Đồng Tháp -5- BÀI TẬP TỰ LUYỆN Xét hai số thực dương x, y thỏa mãn điều kiện x + y = ⋅ Tìm GTNN biểu thức A= + ⋅ x 4y Đáp số A =  x2 Xét hai số thực x, y khác Tìm GTNN biểu thức B =   y ...   y x  Đáp số B = −10 Xét ba số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện x + xy + y = Tìm GTLN GTNN biểu thức C = x − xy + y Đáp số max C = 3; C = ⋅ Xét hai số thực x, y thỏa mãn điều kiện x + y −...
 • 6
 • 636
 • 2
Bai 2 Sử dụng công thức và hàm trong Excel 2007

Bai 2 Sử dụng công thức hàm trong Excel 2007

Quản trị mạng Windows

... “Thanh” lại thành “Lê Thanh” Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: FALSE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: FALSE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: TRUE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: FALSE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết ... B1=6 Kết quả: FALSE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: TRUE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: TRUE Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: Ví dụ ô A1=3, ô B1=6 Kết quả: Trả giá trị ô B3 vùng có chung ô B3 Bảng 2.2 ... việc nhập dấu = sau kết hợp toán tử, trị số, địa tham chiếu hàm Bạn nhìn vào Formula để thấy trọn công thức Một điều lưu ý làm việc bảng tính tránh nhập trực tiếp số, giá trị vào công thức mà...
 • 15
 • 2,536
 • 0

Xem thêm