sáng kiến kinh nghiệm về kế toán trường học

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường doc

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường doc

Cao đẳng - Đại học

... lại lô tín phiếu trên vào ngày 10/11/2008? Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường BÀI TẬP NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Dạng 1: Xác định giá mua hoặc bán ... Phương thức thanh toán lãi : thanh toán lãi ngay khi phát hành Hãy xác định giá bán hẳn lô tín phiếu NHTW trên? Bài 2: Ngày 11/10/2008, Sở giao dịch NHNN thông báo cho các NHTM về việc mua GTCG ... 250 tỷ Khối lượng đặt thầu của NHD là 250 tỷ Dạng 3: Bài tập về đấu thầu lãi suất Bài 4: NHNN cung ứng khả năng thanh toán cho thị trường bằng giao dịch có hoàn lại thông qua đấu thầu lãi suất...
 • 8
 • 846
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm về giải toán CASIO FX-500MS

Sáng kiến kinh nghiệm về giải toán CASIO FX-500MS

Toán học

... giúp cho học sinh có đợc những vốn kiến thức về tự nhiên.Nhà trờng THCS là cầu nối giữa bậc học tiểu học và trung học phổthông, chính vì vậy việc đặt nền móng, trang bị cho học sinh những kiến ... đà biết, toán học là bộ môn khoa học đặc biệt quantrọng trong chơng trình giáo dục phổ thông cũng nh trong các chơngtrình giáo dục khác. Đây là môn học đợc coi là nền tảng cho các môn học tự ... biệt khi dạy cho học sinh cách giải toán , rèn luyện kỹ năng giải toán, giáo viên cần phảibiết sáng tạo vận dung linh hoạt, không máy móc để giúp cho các emcó kỹ năng giải toán thật cơ bản,...
 • 13
 • 603
 • 4

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập pot

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập pot

Cao đẳng - Đại học

... phí sản xuất dự toán trong năm như sau: Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập Bài 1.1 Hãy trả lời ĐÚNG hay SAI cho các câu hỏi dưới đây 1. Các báo cáo về tương lai ko ... viên điều hành ở trong một tổ chức ra các quyết định tốt hơn là 1. Kế toán giá thành 2. Kế toán quản trị 3. Kiểm toán 4. Kế toán tài chính 4. Tổng chi phí sẽ tăng 20% 23. Chi phí tính bình ... quản lý. 15. Thông tin kế toán do hệ thống KTQT cung cấp không bao gồm các khoản chi phí phát sinh ở bộ phận điều hành. Bài 1.2 Chọn câu trả lời đúng 1. Bộ phận kế toán cung cấp thông tin...
 • 33
 • 596
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họckế toán thuế pdf

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – kế toán thuế pdf

Báo cáo khoa học

... ghi nhận Chi phí thuế TNDN hoãn lại và ghi nhận Thuế thu nhập hoãn lại Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họckế toán thuế Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu chương này, người đọc có thể ... pháp tính và hạch toán của từng loại thuê, phí và lệ phí - Phân biệt lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, phương pháp điều chỉnh từ lợi nhuận kế toán sang thu nhập ... (2) – Trường hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc áp dụng hồi tố chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước: Cuối năm tài chính, kế toán căn...
 • 39
 • 725
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu pptx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu pptx

Cao đẳng - Đại học

... vốn cho Tổng công ty, công ty mẹ theo phương thức ghi giảm vốn, kế toán cấp dưới ghi: Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu I.Những vấn đề chung : 1.1. Khái ... cấp kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án. Kết cấu: Bên Nợ : - Số chi bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án đã được duyệt quyết toán với nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí ... thời kết chuyển nguồn kinh phí sự nghịêp, kinh phí dự án năm nay thành nguồn kinh phí sự nghịêp, kinh phí dự án năm trước, ghi: Nợ TK 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612) Có TK 461 – Nguồn kinh...
 • 32
 • 368
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNHG VẤN ĐỀ CƠ BẢN pot

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNHG VẤN ĐỀ CƠ BẢN pot

Cao đẳng - Đại học

... động kinh doanh bình thường Kỳ kế toán là thời gian qui định mà các số liệu, thông tin kế toán của một đơn vị kế toán phải được báo cáo. Kì kế toán gồm kì kế toán năm, kì kế toán quí và kì kế ... nội bộ đơn vị kế toán. Khi thực hiện kế toán tài chính và kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. - Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi ... toán cụ thể trong đơn vị kế toán. Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết phải khớp đúng với số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán. Chuẩn mực số 27...
 • 18
 • 495
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG ppsx

Cao đẳng - Đại học

... đang áp dụng tại doanh nghiệp – sau đó kế toán lập Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán tiền thưởng. Căn cứ vào giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH, kế toán lập Danh sách người nghỉ hưởng trợ ... độ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội, mở sổ, thẻ kế toán chi tiết và hạch toán lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đúng chế độ . - Lập báo cáo về lao động tiền lương ... chính về những khoản chi phí phải trả đó. (c2) Việc tính trước và hạch toán những chi phí chưa phát sinh vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải được tính toán một cách chặt chẽ (lập dự toán...
 • 27
 • 543
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) pps

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) pps

Cao đẳng - Đại học

... 2412 – XDCB Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) Mục tiêu: Người đọc nắm được những vấn đề cơ bản trong hạch toán kế toán ở đơn vị ... thực hiện trên cùng một hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị sản xuất kinh doanh: Trường hợp này kế toán áp dụng theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC (chế độ kế toán) a. Tài khoản sử dụng: TK 241(Tk ... và giảm tài sản: Nợ 411 Có 111 4.2.3.2. Sơ đồ kế toán tổng hợp: 4.3. Kế toán quá trình đầu tư XDCB và quyết toán vốn đầu tư XDCB 4.3.1. Kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản: 4.3.1.1. Chứng...
 • 16
 • 749
 • 11

Sang kiến kinh nghiệm về tổ chức giờ học thể dục

Sang kiến kinh nghiệm về tổ chức giờ học thể dục

Thể dục

... cấp học, bậc học. Kết hợp học với hanh, học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm và nghiờn cứu khoa học, găn nhà trường với xỳ hội, ỏp dụng những phương phỏp hiện đại để bồi dưỡng cho học ... bật kiến thức cơ bản cũn 3 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – GV: NGUYỄN THỊ ĐÀO – TRƯỜNG THCS TÂY THÀNH – NĂM HỌC 2008 – 2009.b. Cỏch thức dựng SLTK trong băng video giỏo khoa khi tiến hành bài học ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – GV: NGUYỄN THỊ ĐÀO – TRƯỜNG THCS TÂY THÀNH – NĂM HỌC 2008 – 2009.b. Hỡnh dung trứơc cỏch sử dụng số liệu:Đừy là bước thiết kế cụ thể giờ lờn lớp...
 • 9
 • 614
 • 0

Sang kien kinh nghiem ve nang cao chat luong CM otruong MN Thach Thi Phuong GV Truong MN Son Ca

Sang kien kinh nghiem ve nang cao chat luong CM otruong MN Thach Thi Phuong GV Truong MN Son Ca

Mầm non - Tiểu học

... dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong hoạt động học tập mà phương pháp dạy học đó là cách thức tổ chức các hoạt động học tập của giáo viên nhằm giúp học ... giáo viên đăng ký công trình phần việc về học tập Bác Hồ, giúp đở trẻ trong học tập…và sẽ được đánh giá kết quả vào cuối năm học. Vào cuối mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức xét thi đua dựa theo các ... sung kịp thời.- Kết hợp với các đơn vị lân cận tổ chức chuyên đề liên cụm nhằm học hỏi kinh nghiệm lẩn nhau. Thông qua các trường bạn, giáo viên có thể học thêm những cái mới về chuyên môn và...
 • 22
 • 4,184
 • 23

Sang kien kinh nghiem ve cong tac kiem tra noi bo truong hoc

Sang kien kinh nghiem ve cong tac kiem tra noi bo truong hoc

Tư liệu khác

... phận liên quan.- Xem kế hoạch và kết quả bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, bồi dỡng thờng xuyên, sổ dự giờ, thao giảng, các tài liệu tích luỹ, sáng kiến kinh nghiệm Nguyên Đăng ... THJCS- Xem kết quả giảng dạy của giáo viên ở năm học trớc ; xem sổ điểm ;Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp giáo viên dạy so với kết quả kiểmtra chung của toàn khối, sự tiến bộ của học sinh ... Một số kinh nghiệm về công tác kiểm tra hoạt động s phạm củ giáo viên THJCS-Thông qua kiểm tra nội bộ để đánh giá đúng chất lợng, hiệu quả côngviệc của giáo viên, kết quả học tập của học sinh...
 • 16
 • 3,571
 • 41

Sáng kiến kinh nghiệm về một số phương pháp giải toán nguyên hàm tích phân

Sáng kiến kinh nghiệm về một số phương pháp giải toán nguyên hàm tích phân

Sư phạm toán

... định, đợc rèn luyện về tính linh hoạt ,khả năng sáng tạo trong quá trình giải toán. Trong chơng trình môn toán trờng phổ thông trung học, nội dung kiến thứcmà học sinh học về nguyên hàm và tích ... phơngpháp. Học sinh chỉ mới giải các bài toán theo một hớng nhất định nào đó. Dođó các bài toán về nguyên hàm, tích phân cha khai thác hết đợc và cha pháthuy đợc tính sáng tạo, khám phá của học sinh.Tôi ... tôi nhận thấy kiến thức về giải tích của học sinh lớp tôi giảng dậy đợc phân công còn hạn chế: các bài toán về nguyên hàm, tích phân còn ít nên việc vận dụng các phơng pháp giảicủa học sinh còn...
 • 21
 • 1,562
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm về phương trình lượng giác trường chuyên quảng bình

Sáng kiến kinh nghiệm về phương trình lượng giác trường chuyên quảng bình

Sư phạm

... x) 2 Trần Xuân Bang - Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình Lượng giác 3 13. 95 phương trình lượng giác trong bộ đề thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng. Phần ...   ( )k b) Tìm m để PT (*) có nghiệm trên khoảng ;2 : Đặt sinx = t. 012;  tx. Trần Xuân Bang - Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình Lượng ... được hai nghiệm của phương trình là: 65;6 xx VD46. Cho phöông trình cos2 (2 1)sin 1 0 (*)x m x m    . a) Giải phương trình khi m = 2. b) Tìm m để phương trình (*) có nghiệm...
 • 116
 • 1,548
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm những bài toán về tụ và năng lượng của tụ điện

sáng kiến kinh nghiệm những bài toán về tụ và năng lượng của tụ điện

Giáo dục học

... học xong, số em làm được: 42/44+) Viêc bồi dưỡng học sinh giỏi gặp rất nhiều thuận lợi sau khi học sinh được học xong phần này.+) Đặc biệt, anh em trong tổ và các anh em đồng nghiệp ở các trường ... nămvừa qua học sinh làm được rất dễ dàng và đạt kết quả cao.*) Ví dụ: Năm học 2011 – 2012, lúc chưa chứng minh được các công thức này, số emlàm được ở lớp: +) 11A13: 6/43, sau khi học xong, ... Nghệ An Trường THPT DC II, DC IV C. KẾT LUẬN:+) Qua hai năm vừa rồi, bản thân đã áp dụng thành công ở các khối lớp 11 và 12, đặcbiệt năm nay, học sinh sau khi được trang bị cho các kiến thức...
 • 33
 • 970
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Một số quy định chung về thừa kế pps

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Một số quy định chung về thừa kế pps

Cao đẳng - Đại học

... Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Một số quy định chung về thừa kế 1. I. Một số quy định chung về thừa kế 2. 1. Người để lại di sản thừa kế - Người để lại di sản thừa kế ... được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản - Thông báo về di sản cho những người thừa kế (chi tiết về di sản thừa kế và quyền, nghĩa vụ của họ liên quan đến việc thừa kế) ; Bồi thường thiệt ... đến vấn đề thừa kế. - Thời hiệu cụ thể:  Đối với những người thừa kế (Điều 645 BLDS): Thời hiệu là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế à yêu cầu Tòa án giải quyết các tranh chấp về TK (xác nhận...
 • 8
 • 349
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25