sáng kiến kinh nghiệm về kế toán hành chính sự nghiệp

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán tài chính lớp đại học - Bài tập – Bài giải Kế toán tài chính ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán tài chính lớp đại học - Bài tập – Bài giải Kế toán tài chính ppsx

Cao đẳng - Đại học

... giá toán ( thuế GTGT 10% ) 55.000 Trả toàn tiền mua vật liệu nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng sau trừ chiết khấu toán hưởng 1% Xuất kho vật liệu phụ phẩm chất trả lại cho công ty K theo trị giá toán ... vốn kinh doanh Ngày 22, nghiệm thu nhà văn phòng quản lý phận XDCB bàn giao Giá toán nhà 1.000.800, vốn xây dựng công trình nguồn vốn đầu tư XDCB Thời gian tính khấu hao 20 năm Ngày 25, tiến hành ... TSCĐ trước sửa chữa 300.000, hao mòn lũy kế 240.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10% Ngày 28, tiến hành nghiệm thu thiết bị sản xuất thuê sửa chữa lớn hoàn thành, bàn giao cho phận sử dụng Chi phí...
 • 16
 • 715
 • 3

Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp (2).DOC

Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp (2).DOC

Kế toán

... sản - Kế toán toán - Kế toán nguồn kinh phí, vốn quỹ - Kế toán khoản thu ngân sách - Kế toán khoản chi ngân sách - Lập báo cáo tài phân tích toán đơn vị Tổ chức công tác kế toán đơn vị hành nghiệp ... toán phòng kế toán trung tâm đơn vị - Bộ máy kế toán đơn vị dự toán đợc thể qua sơ đồ sau Trởng phòng kế toán Kế toán Kế toán Kế toán t/ KT K/ Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội Nhân tráchkinh tế ởở ... đầu Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh việc sử dụng kinh phí thu chi ngân sách đơn vị kế toán hành nghiệp phải lập chứng từ kế toán đầy đủ Nhà nớc ban hành chế độ chứng từ kế toán hành nghiệp nội...
 • 132
 • 5,795
 • 10

Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp.DOC

Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp.DOC

Kế toán

... sản - Kế toán toán - Kế toán nguồn kinh phí, vốn quỹ - Kế toán khoản thu ngân sách - Kế toán khoản chi ngân sách - Lập báo cáo tài phân tích toán đơn vị Tổ chức công tác kế toán đơn vị hành nghiệp ... toán phòng kế toán trung tâm đơn vị - Bộ máy kế toán đơn vị dự toán đợc thể qua sơ đồ sau Trởng phòng kế toán Kế toán Kế toán Kế toán t/ KT K/ Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội Nhân tráchkinh tế ởở ... đầu Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh việc sử dụng kinh phí thu chi ngân sách đơn vị kế toán hành nghiệp phải lập chứng từ kế toán đầy đủ Nhà nớc ban hành chế độ chứng từ kế toán hành nghiệp nội...
 • 132
 • 2,645
 • 9

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kế toán

... 1.4 Nội dung công tác kế toán hành nghiệp - Kế toán vốn tiền - Kế toán vật tư tài sản - Kế toán toán - Kế toán nguồn kinh phí, vốn quỹ - Kế toán khoản thu ngân sách - Kế toán khoản chi ngân sách ... kế toán phòng kế toán trung tâm đơn vị - Bộ máy kế toán đơn vị dự toán thể qua sơ đồ sau Trưởng phòng kế toán Kế toán Kế toán Kế toán t/ KT K/ chi Nhân tráchkinh tế ởở Phụ viên kế toán phậncấp ... máy kế toán đơn vị hành nghiệp tổ chức theo ngành học phù hợp với cấp ngân sách cụ thể : Đơn vị dự toán cấp I kế toán cấp I, đơn vị dự toán cấp II kế toán cấp II, đơn vị dự toán cấp III kế toán...
 • 76
 • 1,342
 • 3

các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp

các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán

... kế toán cấp III Trưởng phòng kế toán đơn vị dự toán cấp Kế toán vốn tiền toán vật tư TSC Kế toán toán toán nguồn kinh phítoáncác khoản toán tổng hợp, lập BCTC Kế Kế Kế Kế chi Hoặc Phụ trách kế ... chức công tác kế toán gọn nhẹ, tiết kiệm có hiệu 1.4 Nội dung công tác kế toán HCSN - Kế toán vốn tiền - Kế toán vật t, tài sản - Kế toán toán - Kế toán nguồn kinh phí, vốn, quỹ - Kế toán khoản ... Phụ trách kế toán đơn vị dự toán cấp knh tế phận trực thuộc Nhân viên Phân chia công việc theo phần hành kế toán IV Nội dung phần hành kế toán 4.1 Kế toán vốn tiền * Khái niệm Kế toán vốn tiền:Phản...
 • 44
 • 740
 • 5

Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp

Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán

... kế toán cấp III Trưởng phòng kế toán đơn vị dự toán cấp Kế toán vốn tiềnế toán vật tư TSCĐ toán toán toán nguồn kinh Kế toáncác khoảntoán tổng hợp, lập BCTC K Kế Kế phí Kế chi Hoặc Phụ trách kế ... chức công tác kế toán gọn nhẹ, tiết kiệm có hiệu 1.4 Nội dung công tác kế toán HCSN - Kế toán vốn tiền - Kế toán vật tư, tài sản - Kế toán toán - Kế toán nguồn kinh phí, vốn, quỹ - Kế toán khoản ... Phụ trách kế toán đơn vị dự toán cấp viên knh tế phận trực thuộc Nhân Phân chia công việc theo phần hành kế toán IV Nội dung phần hành kế toán 4.1 Kế toán vốn tiền * Khái niệm Kế toán vốn tiền:Phản...
 • 49
 • 1,048
 • 2

các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp

các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp

Quản trị kinh doanh

... ny gi chung l ngun kinh phớ Ni dung : Ngun kinh doanh Ngun kinh phớ hot ng Ngun kinh phớ d ỏn Ngun kinh phớ u t XDCB Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Nguyờn tc Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 50 Chuyên ... s kinh phớ ú Ni dung kt cu Bờn N : S kinh phớ ó cp ó chuyn cho cp di Bờn Cú : S kinh phớ chi n v cp di ó c duyt y D N : S kinh phớ ó cp cho n v cp di nhng cha quyt toỏn nh khon mt s nghip v kinh ... ngun kinh phớ hỡnh thnh ti sn c nh,hoc ngun kinh doanh nh trờn - Nu giỏ tr lng XDCB hon thnh liờn quan n s kinh phớ s nghip cp cho cụng tỏc XDCB ó quyt toỏn vo kinh phớ nm trc Trờng Trung học Kinh...
 • 138
 • 699
 • 0

Chương 2 Kế toán nguồn hình thành và chi các loại kinh phí (Môn Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp)

Chương 2 Kế toán nguồn hình thành và chi các loại kinh phí (Môn Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp)

Chuyên ngành kinh tế

... ngu n kinh phí báo cáo quy t toán c t y 12 3/19/2014 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG TK 008 - D toán chi ho t ng - Rút d toán chi ho t ng s d ng c giao - S d toán u ch nh - S n p khôi ph c d toán ... 3/19/2014 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG NGU N HÌNH THÀNH Ngu n kinh phí ho ng ngu n kinh phí c dùng th c hi n nhi m v tr , trì b máy ho ng theo ch c n ng c a c quan, n v , t ch c TOÁN NGU N KINH PHÍ ... hoàn thành, n v ph i ti n hành bàn giao a công trình vào s ng làm th c quy t toán v n, ng th i ph i ghi gi m ngu n kinh phí u t XDCB t ng ngu n kinh phí ã hình thành TSC 48 16 3/19/2014 toán...
 • 19
 • 400
 • 1

Kế toán nhà nước chương 1 tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán nhà nước  chương 1 tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp

Quản lý nhà nước

... Kế tốn Nguồn kinh phí, nguồn vốn, quỹ CÁC PHẦN HÀNH KẾ TỐN Kế Kế tốn khoản thu - chi Kế tốn Lập BCTC, báo cáo tốn 1.2 TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.2.1 Chứng từ kế tốn áp dụng ... Nhiệm vụ u cầu kế tốn đơn vị hành nghiệp 1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn hành nghiệp 1.3 Tổ chức máy kế tốn hành nghiệp 1.1 NHIỆM VỤ VÀ U CẦU CỦA KẾ TỐN ĐƠN VỊ HCSN 1.1 NHIỆM VỤ - U CẦU CỦA KẾ TỐN ĐƠN ... thủ u cầu GV • Thi kết thúc Kết Một số quy ước Khơng sử dụng hệ thống tài khoản lúc thi kiểm tra KẾ TỐN NHÀ NƯỚC Th.s Văn Thị Q CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NỘI DUNG CỦA...
 • 41
 • 437
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm về giải toán CASIO FX-500MS

Sáng kiến kinh nghiệm về giải toán CASIO FX-500MS

Toán học

... đề cập đến mảng nhỏ giải toán casio cấp THCS Đó : giảI toán máy tính casio-fx570ms để tìm ucln va bội chung nhỏ .Giúp em học sinh lớp bớc đầu làm quen với máy tính giải toán máy tính B- Nội dung ... Hòa Giáo viên : Nguyễn Thị Dung - Nên ấn liên tục đến kết cuối tránh việc chép kết trung gian giấy lại ghi vào máy việc dẫn đến sai sót lớn kết cuối - Máy có ghi biểu thức tính dòng ấn ta nên nhìn ... - Khi ấn = mà thấy biểu thức sai ( đa đến kết sai ) ta dùng hay đa trỏ lên dùng biểu thức để sửa ấn = đế tính lại - Gọi kết cũ ấn AnS = - Trớc tính toán phải ấn MODE chọn COMP - Nếu thấy hình...
 • 13
 • 603
 • 4

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập pot

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập pot

Cao đẳng - Đại học

... điều hành Bài 1.2 Chọn câu trả lời Bộ phận kế toán cung cấp thông tin giúp cho công nhân, nhà quản lý, ủy viên điều hành tổ chức định tốt Kế toán giá thành Kế toán quản trị Kiểm toán Kế toán ... giá giao dịch kinh doanh kiện kinh tế khác để có hành động kế toán thích hợp trình Nhận diện Phân tích Truyền đạt Đánh giá Quá trình định lượng, gồm ước tính, giao dịch kinh tế kiện kinh tế xảy ... xuất chung để tính giá thành sản phẩm trước kỳ kế toán kết thúc 15 Cách thường sử dụng để xử lý mức phân bổ thừa thiếu chi phí sản xuất chung xoá bỏ khỏi TK Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 16...
 • 33
 • 596
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – kế toán thuế pdf

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – kế toán thuế pdf

Báo cáo khoa học

... doanh nghiệp hành năm tại, ghi: Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành - Cuối năm tài chính, kế tốn kết chuyển chi phí thuế thu nhập hành, ... nhập doanh nghiệp a Kết cấu Tài khoản dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn ... nghiệp hỗn lại làm xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp năm tài hành Bên Nợ: - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành phát sinh năm; - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước phải nộp bổ...
 • 39
 • 728
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu pptx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu pptx

Cao đẳng - Đại học

... áo toán năm, chuyển thành nguồn kinh phí nghiệp năm nay, ghi: Nợ TK 461 – Nguồn kinh phí nghiệp (4611) Có TK 461– Nguồn kinh phí nghiệp (4612) Hạch toán nghiệp vụ kinh tế liên quan đến “Nguồn kinh ... nghiệp, kinh phí dự án Kết cấu: Bên Nợ : - Số chi nguồn kinh phí nghiệp, nguồn kinh phí dự án duyệt toán với nguồn kinh phí nghiệp, nguồn kinh phí dự án - Số kinh phí nghiệp, kinh phí dự án sử dụng ... Nguồn kinh phí nghiệp (4612) Đồng thời ghi: Nợ TK 161 – Chi nghiệp Có TK 466 – Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ - Cuối kỳ kế toán năm, đơn vị số dư tiền mặt, TGNH thuộc nguồn kinh phí nghiệp, kinh...
 • 32
 • 369
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường doc

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường doc

Cao đẳng - Đại học

... - Phương thức toán lãi : toán lãi phát hành Hãy xác định giá bán hẳn lô tín phiếu NHTW trên? Bài 2: Ngày 11/10/2008, Sở giao ... 7,4%/năm - Phương thức trả lãi: toán gốc lãi lần đến hạn Yêu cầu: a) Xác định giá bán lô tín phiếu kho bạc trên? b) Xác định giá mua lại lô tín phiếu kho bạc biết NHTM cam kết mua lại lô tín phiếu vào ... suất thống - Khối lượng TPKB cần mua tính theo giá trị đáo hạn: 2000 tỷ đồng - Phương thức toán lãi: Thanh toán gốc lãi lần đáo hạn Khi nhận thông báo trên, có ngân hàng đăng ký bán tín phiếu kho...
 • 8
 • 847
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNHG VẤN ĐỀ CƠ BẢN pot

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNHG VẤN ĐỀ CƠ BẢN pot

Cao đẳng - Đại học

... đối tượng kế toán cụ thể đơn vị kế toán Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp Số liệu kế toán chi tiết phải khớp với số liệu kế toán tổng hợp kỳ kế toán 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán Với tư ... tài chính, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác ¡ Kỳ kế toán: Kỳ kế toán thời gian qui định mà số liệu, thông tin kế toán đơn vị kế toán phải báo cáo Kì kế toán gồm kì kế toán năm, kì kế toán ... liệu kế toánkế toán doanh nghiệp doanh nghiệp so sánh tính toán trình bày quán 1.2 CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN Các khái niệm nguyên tắc kế toán chủ yếu để định chế độ kế toán, ...
 • 18
 • 496
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG ppsx

Cao đẳng - Đại học

... sau kế toán lập Bảng toán tiền lương, Bảng toán tiền thưởng Căn vào giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH, kế toán lập Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản Cuối kỳ, kế toán vào Bảng toán ... cho doanh nghiệp … – Lao động thực chức quản lý hành : Là phận lao động tham gia trình điều hành doanh nghiệp 5.1.3 Nội dung quỹ tiền lương Quỹ lương doanh nghiệp toàn tiền lương doanh nghiệp dùng ... - Tài khoản 3389 – Bản hiểm thất nghiệp – phản ánh tình hình trích toán BHTN 5.3.4 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 5.3.4.1 Phương pháp hạch toán khoản phải trả người lao động...
 • 27
 • 545
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) pps

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) pps

Cao đẳng - Đại học

... số vốn không chi hết, kế toán ghi giảm nguồn vốn giảm tài sản: Nợ 411 Có 111 4.2.3.2 Sơ đồ kế toán tổng hợp: 4.3 Kế toán trình đầu tư XDCB toán vốn đầu tư XDCB 4.3.1 Kế toán chi phí đầu tư xây ... giao dự toán đầu tư xây dựng bản, kế toán ghi đơn bên Nợ “ TK 008 – Dự toán chi nghiệp, dự án” để biết số dự toán cấp + Khi rút dự toán chi đầu tư XDCB để sử dụng, vào tình hình sử dụng dự toán ... duyệt 4.3.2 Kế toán trình xây dựng: 4.3.2.1 Trường hợp chủ đẩu tư không thành lập Ban quản lý dự án, kế toán hoạt động đầu tư xây dựng thực hệ thống sổ sách kế toán đơn vị sản xuất kinh doanh:...
 • 16
 • 749
 • 11

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ, CHI PHÍ KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ, CHI PHÍ KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ppsx

Cao đẳng - Đại học

... Xác định kết kinh doanh kỳ cách xác theo quy định 6.2 Kế toán doanh thu tiêu thụ 6.2.1 Doanh thu điều kiện ghi nhận doanh thu a Khái niệm Doanh thu: Là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp ... thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu doanh nghiệp bao gồm: (a) Bán hàng: Bán sản phẩm doanh nghiệp ... doanh nghiệp quyền sở hữu Tuy nhiên, mặt hạch toán, hàng bán trả góp giao cho người mua lượng hàng chuyển giao coi tiêu thụ 6.1.3 Nhiệm vụ kế toán - Phản ánh giám đốc doanh thu hưởng trình kinh...
 • 9
 • 431
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán doanh nghiệp lớp cao đẳng đại học pptx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán doanh nghiệp lớp cao đẳng đại học pptx

Cao đẳng - Đại học

... việc kế toán tài kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực kế toán tổng hợp kế toán chi tiết nghĩa kế toán tổng hợp KTTC, kế toán chi tiết KTQT 12 Vai trò kế toán công tác quản lý Thứ nhất, kế toán ... khoản kế toán thống Tài khoản kế toán dùng để phân loại hệ thống hoá nghiệp vụ kinh tế, tài theo nội dung kinh tế Hệ thống tài khoản kế toán bảng tài khoản kế toán dùng cho đơn vị kế toán Hệ ... công việc thành viên máy kế toán doanh nghiệp 36 Tổ chức lập phân tích báo cáo kế toán Hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp gồm hệ thống BCTC báo cáo kế toán quản trị Theo luật kế toán định số...
 • 13
 • 628
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – Tài sản cố định doc

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – Tài sản cố định doc

Cao đẳng - Đại học

... phải chia thành chi phí tài khoản phải trả nợ gốc Chi phí tài phải tính theo kỳ kế toán suốt thời hạn thuê theo tỷ lệ lãi suất định kỳ cố định số dư nợ lại cho kỳ kế toán Tìm hiểu kế toán tài sản ... 411 – Nguồn vốn kinh doanh 2.9 Hạch toán giảm TSCĐ vô hình trường hợp chi phí nghiên cứu, lợi thương mại, chi phí thành lập, hạch toán vào TSCĐ vô hình trước thực chuẩn mực kế toán: – Nếu giá ... gia vào hoạt động kinh doanh thời gian tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thực tính trích khấu hao vào chi phí kinh doanh doanh nghiệp 1.3 Doanh nghiệp cho thuê tài...
 • 20
 • 552
 • 1

Xem thêm