sáng kiến kinh nghiệm về kế toán đơn vị sự nghiệp

Sáng kiến kinh nghiệm về giải toán CASIO FX-500MS

Sáng kiến kinh nghiệm về giải toán CASIO FX-500MS

Toán học

... đề cập đến mảng nhỏ giải toán casio cấp THCS Đó : giảI toán máy tính casio-fx570ms để tìm ucln va bội chung nhỏ .Giúp em học sinh lớp bớc đầu làm quen với máy tính giải toán máy tính B- Nội dung ... Hòa Giáo viên : Nguyễn Thị Dung - Nên ấn liên tục đến kết cuối tránh việc chép kết trung gian giấy lại ghi vào máy việc dẫn đến sai sót lớn kết cuối - Máy có ghi biểu thức tính dòng ấn ta nên nhìn ... - Khi ấn = mà thấy biểu thức sai ( đa đến kết sai ) ta dùng hay đa trỏ lên dùng biểu thức để sửa ấn = đế tính lại - Gọi kết cũ ấn AnS = - Trớc tính toán phải ấn MODE chọn COMP - Nếu thấy hình...
 • 13
 • 603
 • 4

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập pot

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập pot

Cao đẳng - Đại học

... kế toán cung cấp thông tin giúp cho công nhân, nhà quản lý, ủy viên điều hành tổ chức định tốt Kế toán giá thành Kế toán quản trị Kiểm toán Kế toán tài Quá trình thu thập đánh giá giao dịch kinh ... hợp theo công đoạn sản xuất chi phí đơn vị bình quân tínhcho kỳ kế toán, 19 Theo phương pháp FIFO, chi phí dở dang đầu kỳ tính riêng với chi phí hành phí đơn vị sản xuất bao gốm yếu tố chi phí ... Không có câu 15 Nếu tồn kho đầu kỳ gồm 5.000 đơn vị hoàn thành 20%, tồn kho cuối kỳ gồm 10.000 đơn vị hoàn thành 5%, kỳ đưa vào sản xuất 30.000 đơn vị sản lượng tương đương tính theo phương pháp...
 • 33
 • 596
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – kế toán thuế pdf

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – kế toán thuế pdf

Báo cáo khoa học

... Sáng kiến kinh nghiệm mơn kế tốn lớp đại học – kế tốn thuế Mục tiêu: Sau nghiên cứu chương này, người đọc hiểu: - Nội dung ... nhập doanh nghiệp a Kết cấu Tài khoản dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn ... hành Thuế thu nhập doanh nghiệp thực phải nộp năm ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm - Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp năm...
 • 39
 • 728
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu pptx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu pptx

Cao đẳng - Đại học

... dụng toán số kinh phí nghiệp, kinh phí dự án đơn vị Tài khoản sử dụng đơn vị Nhà nước đơn vị cấp cấp kinh phí nghiệp, kinh phí dự án Kết cấu: Bên Nợ : - Số chi nguồn kinh phí nghiệp, nguồn kinh ... Nguồn kinh phí nghiệp (4612) Đồng thời ghi Có 008 “ Dự toán chi nghiệp, dự án” - Các khoản thu nghiệp khác phát sinh đơn vị Nợ TK 111,112 Có TK 461 – Nguồn kinh phí nghiệp (4612) - Nhận kinh phí nghiệp ... 161 – Chi nghiệp Có TK 466 – Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ - Cuối kỳ kế toán năm, đơn vị số dư tiền mặt, TGNH thuộc nguồn kinh phí nghiệp, kinh phí dự án phải nộp trả số kinh phí nghiệp sử dụng...
 • 32
 • 369
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường doc

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường doc

Cao đẳng - Đại học

... - Phương thức toán lãi : toán lãi phát hành Hãy xác định giá bán hẳn lô tín phiếu NHTW trên? Bài 2: Ngày 11/10/2008, ... 7,4%/năm - Phương thức trả lãi: toán gốc lãi lần đến hạn Yêu cầu: a) Xác định giá bán lô tín phiếu kho bạc trên? b) Xác định giá mua lại lô tín phiếu kho bạc biết NHTM cam kết mua lại lô tín phiếu vào ... GTCG 1000 tỷ đồng theo phương thức đấu thầu khối lượng, lãi suất 5%/năm Tại phiên đấu thầu có đơn vị tham gia đặt thầu Hãy xác định khối lượng trúng thầu thành viên biết rằng: a) Khối lượng đặt...
 • 8
 • 847
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNHG VẤN ĐỀ CƠ BẢN pot

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNHG VẤN ĐỀ CƠ BẢN pot

Cao đẳng - Đại học

... đơn vị tổ chức riêng cho cá nhân đơn vị ¡ Đơn vị tiền tệ kế toán: - Đơn vị tiền tệ kế toán đơn vị tiền tệ sử dụng thức việc ghi sổ kế toán lập báo cáo tài - Ngoại tệ đơn vị tiền tệ khác với đơn ... thông tin chi tiết đơn vị tiền tệ, đơn vị vật đơn vị thời gian lao động theo đối tượng kế toán cụ thể đơn vị kế toán Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp Số liệu kế toán chi tiết phải ... có qui định khác ¡ Kỳ kế toán: Kỳ kế toán thời gian qui định mà số liệu, thông tin kế toán đơn vị kế toán phải báo cáo Kì kế toán gồm kì kế toán năm, kì kế toán quí kì kế toán tháng ¡ Tài sản:...
 • 18
 • 496
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG ppsx

Cao đẳng - Đại học

... doanh nghiệp – sau kế toán lập Bảng toán tiền lương, Bảng toán tiền thưởng Căn vào giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH, kế toán lập Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản Cuối kỳ, kế toán ... năm Về nguyên tắc, quỹ tiền lương phải quản lý chặt chẽ chi theo mục đích, gắn với kết sản xuất kinh doanh sở định mức lao động đơn giá tiền lương hợp lý 5.1.4 Ý nghĩa hạch toán: Hạch toán xác ... doanh nghiệp Nhà nước quỹ tiền lương phải quản lý chặt chẽ chi theo mục đích, gắn với kết hoạt động sản xuất kinh doanh sở định mức lao động đơn giá tiền lương duyệt - Đối với doanh nghiệp kinh...
 • 27
 • 545
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) pps

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) pps

Cao đẳng - Đại học

... Ban quản lý dự án, kế toán hoạt động đầu tư xây dựng thực hệ thống sổ sách kế toán đơn vị sản xuất kinh doanh: Trường hợp kế toán áp dụng theo định 15/2006/QĐ-BTC (chế độ kế toán) a Tài khoản ... Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu: 4.2.3.1 Trường hợp doanh nghiệp Ngân sách nhà nước cấp vốn đầu tư XDCB theo dự toán giao: + Khi giao dự toán đầu tư xây dựng bản, kế toán ghi đơn bên Nợ ... giảm nguồn vốn giảm tài sản: Nợ 411 Có 111 4.2.3.2 Sơ đồ kế toán tổng hợp: 4.3 Kế toán trình đầu tư XDCB toán vốn đầu tư XDCB 4.3.1 Kế toán chi phí đầu tư xây dựng bản: 4.3.1.1 Chứng từ số quy...
 • 16
 • 749
 • 11

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ, CHI PHÍ KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ, CHI PHÍ KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ppsx

Cao đẳng - Đại học

... Xác định kết kinh doanh kỳ cách xác theo quy định 6.2 Kế toán doanh thu tiêu thụ 6.2.1 Doanh thu điều kiện ghi nhận doanh thu a Khái niệm Doanh thu: Là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp ... thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu doanh nghiệp bao gồm: (a) Bán hàng: Bán sản phẩm doanh nghiệp ... điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp thực kỳ kế toán thấp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết...
 • 9
 • 431
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán doanh nghiệp lớp cao đẳng đại học pptx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán doanh nghiệp lớp cao đẳng đại học pptx

Cao đẳng - Đại học

... việc kế toán tài kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực kế toán tổng hợp kế toán chi tiết nghĩa kế toán tổng hợp KTTC, kế toán chi tiết KTQT 12 Vai trò kế toán công tác quản lý Thứ nhất, kế toán ... khoản kế toán thống Tài khoản kế toán dùng để phân loại hệ thống hoá nghiệp vụ kinh tế, tài theo nội dung kinh tế Hệ thống tài khoản kế toán bảng tài khoản kế toán dùng cho đơn vị kế toán Hệ ... 11 Kế toán đơn vị kế toán gồm: kế toán tài kế toán quản trị Kế toán tài việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thông tin kinh tế, tài báo cáo tài cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin đơn...
 • 13
 • 628
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán tài chính lớp đại học - Bài tập – Bài giải Kế toán tài chính ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán tài chính lớp đại học - Bài tập – Bài giải Kế toán tài chính ppsx

Cao đẳng - Đại học

... hụt chư ão nguyên nhân :10kg D CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC: 18.Tổng hopự hóa đơn tiêu thụ sản phẩm “A” , với đơn giá toán, bao gồm thuế GTGT 10% 1.909,05 đó, doanh nghiệp thu tiền mặt 20%, chuyển khoản ... hợp hóa đơn tiêu thụ sản phẩm “B” , với đơn giá toán, bao gồm thuế GTGT 10% 1.636,80 đó, doanh nghiệp thu tiền mặt 20%, chuyển khoản 60%, số lại chưa thu tiền kỳ hạn 15 tháng 20.Doanh nghiệp tạm ... giá toán ( thuế GTGT 10% ) 55.000 Trả toàn tiền mua vật liệu nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng sau trừ chiết khấu toán hưởng 1% Xuất kho vật liệu phụ phẩm chất trả lại cho công ty K theo trị giá toán...
 • 16
 • 715
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – Tài sản cố định doc

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – Tài sản cố định doc

Cao đẳng - Đại học

... tài phải tính theo kỳ kế toán suốt thời hạn thuê theo tỷ lệ lãi suất định kỳ cố định số dư nợ lại cho kỳ kế toán Tìm hiểu kế toán tài sản cố định (Phần 2) III CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TÓAN LIÊN QUAN ĐẾN ... độ kế toán, vào hợp đồng thuê tài sản xác định số nợ gốc thuê tài đến hạn trả niên độ kế toán tiếp theo, ghi: Nợ TK 342- Nợ dài hạn Có TK 315Nợ dài hạn đến hạn trả d Định kỳ, nhận hoá đơn toán ... độ kế toán, vào hợp đồng thuê tài xác định số nợ gốc thuê tài đến hạn trả niên độ kế toán tiếp theo, ghi: Nợ TK 342- Nợ dài hạn Có TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả a.4 Định kỳ, nhận hoá đơn toán...
 • 20
 • 552
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm về bài toán ném ngang

sáng kiến kinh nghiệm về bài toán ném ngang

Khoa học tự nhiên

... điểm trung bình cao lớp không hướng dẫn KẾT LUẬN 14 Khi giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu chuyển động ném ngang ném thẳng đứng theo bước trên, học sinh có kiến thức đầy đủ, áp dụng công thức ... coi bỏ qua lực cản không khí) Các công thức chuyển động ném ngang: Chọn hệ trục tọa độ X0Y: Gốc vị trí ném vật Trục 0x theo hướng vận tốc đầu Trục 0Y thẳng đứng hướng xuống Các phương trình theo ... 18m/s so với mặt đất Bỏ qua sức cản không khí Lấy g = 9,8 m/s2 Tính khoảng cách khí cầu vật vật đến vị trí cao Sau thời gian vật rơi trở lại gặp khí cầu? 3.4 Bài tập chuyển động ném thẳng đứng từ...
 • 16
 • 620
 • 1

Bài thảo luận nhóm chi đơn đặt hàng kế toán đơn vị sự nghiệp

Bài thảo luận nhóm chi đơn đặt hàng kế toán đơn vị sự nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... toán chi theo đơn đặt hàng Nhà nước phải đảm bảo thống với công tác lập dự toán đảm bảo khớp kết toán tổng hợp kế toán chi tiết, sổ kế toán chứng từ kế toán báo cáo tài - Kế toán không hạch toán ... hướng dẫn kế toán đơn vị nghiệp có thu Company name Phần II Kế toán chi theo đơn đặt hàng Nhà nước: Nguyên tắc kế toán: - Chi phí theo đơn đặt hàng Nhà nước khoản chi phí từ nguồn kinh phí cấp ... theo đơn đặt hàng Nhà nước đơn vị - Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết số chi thực tế phát sinh cho hoạt động theo đơn đặt hàng nhà nước theo niên độ kế toán theo Mục lục NSNN Company name - Kế...
 • 19
 • 878
 • 0

Giới thiệu môn học Kế toán đơn vị sự nghiệp (Môn Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp)

Giới thiệu môn học Kế toán đơn vị sự nghiệp (Môn Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp)

Chuyên ngành kinh tế

... K toán ngu n kinh phí ho t ng: 3.2 K toán ngu n kinh phí d án 3.3 K toán ngu n kinh phí theo n t hàng 3.4 K n 3.5 K 3.6 K ho t toán ngu n kinh phí u t xây d ng c toán chi phí qu n lý chung toán ... 2.7 K toán ph i tr i t ng khác 2.8 K toán t m ng kho b c 2.9 K toán kinh phí ã quy t toán chuy n m sau 2.10 K toán toán n i b 44 phan th thúy ng cCompany Logo 44 NG Ch ng 3: K toán ngu n kinh ... KHO N THANH TOÁN 3.1 K toán 3.1.1 K 3.1.2 K 3.1.3 K 3.2 K toán 3.2.1 K 3.2.2 K v n b ng ti n toán ti n m t toán ti n g i NH-KB toán ti n ang chuy n kho n toán toán kho n ph i thu toán kho n ph...
 • 16
 • 230
 • 0

kế toán đơn vị sự nghiệp tại trường THPT Phan Huy Chú

kế toán đơn vị sự nghiệp tại trường THPT Phan Huy Chú

Báo cáo khoa học

... cấp Kế toán hoạt động cấp Bộ phận tổng hợp báo cáo từ đơn vị trực thuộc Kế toán đơn vị trực thuộc hạch toán tập trung Bộ phậ kiểm tra kế toán Đơn vị kinh tế trực thuộc Đơn vị kế toán phân tán đơn ... tập trung - Đơn vị kế toán đọc lập mở sổ kế toán, tổ chức máy kế toán để thực tất giai đoạn hạch toán phần hành kế toán - Sơ đồ: Kế toán trưởng đơn vị hạch toán Các nhân viên kế toán phần hành ... nghệ thông tin Kinh phí 4 CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP I Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ kế toán đơn vị nghiệp Khái niệm Kế toán ĐVSN phận cấu thành hệ thống kế toán Nhà nước,...
 • 30
 • 1,918
 • 11

Sáng kiến kinh nghiệm về một số phương pháp giải toán nguyên hàm tích phân

Sáng kiến kinh nghiệm về một số phương pháp giải toán nguyên hàm tích phân

Sư phạm toán

... lời giải có đợc toán Sau cho học sinh tìm tòi, phát số vấn đề xung quanh toán mức độ đơn giản - Thực số buổi công tác bồi dỡng học sinh mức độ toán cao Hình thức tự nghiên cứu toán có hớng dẫn ... cho khả t duy, sáng tạo học sinh ngày đợc tăng lên C Kết LUậN Kết nghiên cứu Sau tôI thực dạy số tiết lớp số buổi bồi dỡng cho tiến hành kiểm tra khả tiếp thu kiến thức học sinh Kết đạt đợc có ... trình xác định, đợc rèn luyện tính linh hoạt , khả sáng tạo trình giải toán Trong chơng trình môn toán trờng phổ thông trung học, nội dung kiến thức mà học sinh học nguyên hàm tích phân lớp 12...
 • 21
 • 1,562
 • 3

sáng kiến kinh nghiệm những bài toán về tụ và năng lượng của tụ điện

sáng kiến kinh nghiệm những bài toán về tụ và năng lượng của tụ điện

Giáo dục học

... anh em đồng nghiệp trường bạn thấy tâm đắc trao đổi vấn đề +) Chắc không tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp chân thành anh em động nghiệp cấp lãnh đạo để thân hoàn thành tốt kinh nghiệm mình, ... tạo Nghệ An Trường THPT DC II, DC IV C KẾT LUẬN: +) Qua hai năm vừa rồi, thân áp dụng thành công khối lớp 11 12, đặc biệt năm nay, học sinh sau trang bị cho kiến thức vấn đề liên quan đến câu hỏi ...  −1 C0 + C C0 C +C C +) Lúc U b = U 0 C = U 0 = 800 (V) C 1− C0 + C II) Năng lượng tụ điện: 1) Kiến thức bản: +) Áp dụng công thức lương tụ điện: W = +) Năng lượng tụ: Wbộ = ∑w i QU CU Q = =...
 • 33
 • 973
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm các dạng toán về xác suất

sáng kiến kinh nghiệm các dạng toán về xác suất

Toán học

... BIẾN CỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1/ Phép thử ngẫu nhiên +/ Phép thử ngẫu nhiên ( gọi tắt phép thử ) thí nghiệm hay hành động mà - Kết không đoán trớc đợc - Có thể xác định đợc tập hợp tất kết xảy phép ... P(A/B) B.Công thức Giả sử phép thử có n kết khả xảy , có nA kết thuận lợi cho biến cố A , có nB kết thuận lợi cho biến cố B A B hai biến cố nói chung có k kết thuận lợi cho biến cố A biến cố B ... môn toán , 10 thi môn Văn nên không gian mẫu Ω phép thử T có; Ω = 10 10 = 100 1/ Ghép điểm môn Toán với thi môn Văn, ta có 10 cách ghép, tức ΩA = 10 ⇒ P(A) = = 0,1 10 2/ +/Ghép điểm 10 môn Toán...
 • 19
 • 701
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm về toán phả hệ

Sáng kiến kinh nghiệm về toán phả hệ

Sinh học

... mờ vi b mụn sinh hc hn 19 PHN IV: KT LUN Trờn õy l mt s kinh nghim ca bn thõn phn bi ph h l kt qu ca quỏ trỡnh tỡm tũi nghiờn cu, rỳt kinh nghim t bn thõn v ng nghip vi mong mun gim bt phn no ... ca mt tớnh trng no ú nhiu ngi cựng mt dũng h qua nhiu th h - Phng phỏp ph h lõm sng l phng phỏp kinh in v ton din nht lm sỏng t cỏc mi quan h gia h hng v tớnh trng bnh lý - Cho phộp xỏc nh c...
 • 20
 • 685
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25