sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở trường thpt pdf

Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học ở trường THPT” pdf

Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học trường THPT” pdf

Cao đẳng - Đại học

... chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm trường Thuận lợi: * Nhà trường: - Môn Tin học môn học ủng hộ Cấp trên, Sở, cấp Ủy, nhà trường tạo điều kiện sắm sửa phòng máy trang thiết bị - Có phòng học trống ... luyện học sinh tư duy, sáng tạo, phân tích, tổng hợp, xử lí liệu II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu sở lý luận sở thực tiển chuyên đề - Đề số biện pháp việc dạy môn Tin học - Thực số phương pháp ... biện pháp áp dụng vào việc dạy học Tin học cho em nắm kiến thức mà tạo cho em học tập phấn khởi hơn, tiếp thu nhanh hơn, có chất lượng thực II/ BÀI HỌC: - Tìm tòi sáng tạo cách dạy, tạo cho học...
 • 7
 • 2,016
 • 33
sang kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy tốt môn toán lớp 4 lớp 5

sang kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy tốt môn toán lớp 4 lớp 5

Toán học

... Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp – 5” Đây đề tài mà tâm đắc thời gian qua, điều nên chọn đề tài Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học khối lớp 4-5” để nghiên cứu II Nhiệm vụ: - Đưa số ... sở thời gian tiến hành: Cơ sở: - Từ kinh nghiệm giảng dạy môn Tin học thân, qua dự thực tế giảng dạy trường bạn trao đổi với đồng nghiệp - Qua nghiên tài liệu Tin học phương pháp giảng dạy Tin ... biết tâm lý học sinh Tiểu học hạn chế, qúa trình giảng dạy chưa đề biện pháp cụ thể để giảng dạy Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp – 5”...
 • 11
 • 571
 • 1
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  một số biện pháp dạy tốt tin học ở bậc tiểu học

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM một số biện pháp dạy tốt tin học bậc tiểu học

Mầm non - Tiểu học

... đề - Đề số biện pháp việc dạy tin học bậc tiểu học III/ Đối tượng nghiên cứu: - Môn tin học lớp - Học sinh khối lớp trường Tiểu học Đằng Hải IV/ Phương pháp nghiên cứu: - Phỏng vấn học sinh khối ... II/ Cơ sở thực tiễn: * Một số thuận lợi khó khăn thực chuyên đề trường Tiểu học Đằng Hải: Thuận lợi: * Nhà trường: - Tuy môn Tin học môn học tự chọn nhà trường tạo điều kiện để học sinh học từ ... cầu cho dạy học môn tin học bậc tiểu học * Học sinh: Vì môn học trực quan, sinh động, môn học khám phá lĩnh vực nên học sinh hứng thú học, tiết thực hành Khó khăn: * Nhà trường: Nhà trường có phòng...
 • 12
 • 11,914
 • 49
Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Một số biện pháp dạy tốt tin học ở bậc tiểu học doc

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Một số biện pháp dạy tốt tin học bậc tiểu học doc

Mầm non - Tiểu học

... đề - Đề số biện pháp việc dạy tin học bậc tiểu học III/ Đối tượng nghiên cứu: - Môn tin học lớp - Học sinh khối lớp trường Tiểu học Đằng Hải IV/ Phương pháp nghiên cứu: - Phỏng vấn học sinh khối ... II/ Cơ sở thực tiễn: * Một số thuận lợi khó khăn thực chuyên đề trường Tiểu học Đằng Hải: Thuận lợi: * Nhà trường: - Tuy môn Tin học môn học tự chọn nhà trường tạo điều kiện để học sinh học từ ... cầu cho dạy học môn tin học bậc tiểu học * Học sinh: Vì môn học trực quan, sinh động, môn học khám phá lĩnh vực nên học sinh hứng thú học, tiết thực hành Khó khăn: * Nhà trường: Nhà trường có phòng...
 • 12
 • 2,913
 • 98
sáng kiến kinh nghiệm tin học một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở bậc tiểu học

sáng kiến kinh nghiệm tin học một số biện pháp dạy tốt môn tin học bậc tiểu học

Giáo dục học

... đào tạo để dạy Tin học tiểu học nên tơi gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn q trình dạy - Tài liệu tham khảo dành riêng cho mơn Tin học q Nhất tài liệu nói phương pháp dạy học đặc trưng mơn Tin học Người ... - Một số phần mềm khơng thể áp dụng vào giảng dạy trình độ Gv hạn chế phòng máy khơng có tai nghe cho HS phần mềm học tiếng Anh phần mềm nhạc Encore II) Một số biện pháp để dạy tốt mơn tin học ... khiếu mơn tin học Dự thăm lớp, hội thảo phương pháp giảng dạy mơn học khác Tích cực tham mưu với nhà trường nâng cấp máy, trang thiết bị dạy học Thực tốt quy định ngành đề Trên số biện pháp mà...
 • 9
 • 1,640
 • 11
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp dạy từ vựng cho học sinh tiểu học bằng việc học từ mới qua các bài khóa

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp dạy từ vựng cho học sinh tiểu học bằng việc học từ mới qua các bài khóa

Giáo dục học

... vững từ học để vận dụng vào việc rèn luyện kỹ việc làm quan trọng khiến trăn trở định thực đề tài : “ Một số biện pháp dạy từ vựng cho học sinh tiểu học việc học từ qua khóa.” Xin ghi kinh nghiệm ... hoạt động người học, trình dạy học, giáo viên người truyền tải kiến thức đến học sinh, học sinh muốn lĩnh hội tốt kiến thức đó, em phải tự học hoạt động Phương pháp chủ đạo dạy học ngoại ngữ lồng ... học sinh học tập, cần tổ chức trình dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động người học, trình dạy học, giáo viên người truyền tải kiến thức đến học sinh, học sinh muốn lĩnh hội tốt kiến thức...
 • 25
 • 532
 • 0
skkn đề tài một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 4 – 5

skkn đề tài một số biện pháp dạy tốt môn tin học lớp 4 – 5

Tiểu học

... Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp – 5” Đây đề tài mà tâm đắc thời gian qua, điều nên chọn đề tài Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học khối lớp 4-5” để nghiên cứu II Nhiệm vụ: - Đưa số ... sở thời gian tiến hành: Cơ sở: - Từ kinh nghiệm giảng dạy môn Tin học thân, qua dự thực tế giảng dạy trường bạn trao đổi với đồng nghiệp - Qua nghiên tài liệu Tin học phương pháp giảng dạy Tin ... biết tâm lý học sinh Tiểu học hạn chế, qúa trình giảng dạy chưa đề biện pháp cụ thể để giảng dạy Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp – 5”...
 • 11
 • 2,378
 • 13
đề tài một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 4 – 5

đề tài một số biện pháp dạy tốt môn tin học lớp 4 – 5

Báo cáo khoa học

... không pháp huy tính tích cực học sinh từ làm cho học sinh không muốn học môn học Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp – 5” + Việc số máy để học ... - Từ kinh nghiệm giảng dạy môn Tin học thân, qua dự thực tế giảng dạy trường bạn trao đổi với đồng nghiệp - Qua nghiên tài liệu Tin học phương pháp giảng dạy Tin học số nguồn thông tin khác - ... cứu năm học qua để bạn đồng nghiệp thảo luận tìm biện pháp giải pháp tốt cho việc giảng dạy Đây đề tài mà tâm đắc thời gian qua, điều nên chọn đề tài Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học khối...
 • 18
 • 1,188
 • 14
skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 3a

skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học lớp 3a

Báo cáo khoa học

... , suy nghĩ qua sáng kiến: Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học Lớp 3A TT Trường Tiểu Học Hương Nghịu” Giải vấn đề (Nội dung sáng kiến kinh nghiệm) 2.1 Cơ sở lý luận: + Thông tư số 14/2002/TT-BGD&ĐT ... Thực trạng: Một số thuận lợi khó khăn thực sáng kiến trường Tiểu học Hương Nghịu 2.2.1 Thuận lợi: Nhà trường: - Tuy môn Tin học môn môn học tự chọn nhà trường tạo điều kiện để học sinh học từ khối ... cho dạy học môn Tin học bậc Tiểu học Học sinh: Vì môn học trực quan, sinh động, môn học khám phá lĩnh vực nên học sinh hứng thú học, tiết thực hành 2.2.2 Khó khăn: Nhà trường: Trường Tiểu học...
 • 21
 • 2,701
 • 31
skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở bậc tiểu học

skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học bậc tiểu học

Giáo dục học

... đào tạo để dạy Tin học tiểu học nên tơi gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn q trình dạy - Tài liệu tham khảo dành riêng cho mơn Tin học q Nhất tài liệu nói phương pháp dạy học đặc trưng mơn Tin học Người ... - Một số phần mềm khơng thể áp dụng vào giảng dạy trình độ Gv hạn chế phòng máy khơng có tai nghe cho HS phần mềm học tiếng Anh phần mềm nhạc Encore II) Một số biện pháp để dạy tốt mơn tin học ... khiếu mơn tin học Dự thăm lớp, hội thảo phương pháp giảng dạy mơn học khác Tích cực tham mưu với nhà trường nâng cấp máy, trang thiết bị dạy học Thực tốt quy định ngành đề Trên số biện pháp mà...
 • 9
 • 3,873
 • 126
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM " Một số biện pháp giúp trẻ sớm thích nghi với trường lớp Mầm non " ppt

Mầm non - Tiểu học

... thực vài biện pháp để làm phụ huynh yên lòng trẻ đến lớp mà không sợ sệt qua vài ngày ham thích học Chính lý mà thực nghiên cứu đề tài Một số biện pháp giúp trẻ sớm thích nghi với trường lớp ... buổi học trẻ hay ngầy ngà bố mẹ, cô giáo phải dỗ dành mà cháu không chịu chơi Hôm sau có số cháu nghỉ học sợ đến lớp Cháu bảo: lớp toàn bạn lạ, cô giáo lạ sợ lắm” Chính lý trăn trở tìm số biện ... 13 cụ thỡ phõn cụng cụ dạy luụn Nếu yờu tin tưởng cô thỡ việc làm quen, chăm sóc, dạy dỗ ngày đầu dễ dàng Mỗi ngày trường phải ngày hội: Trong ngày đầu bé đến trường, nghĩ trường lớp phải thật...
 • 31
 • 20,925
 • 347
Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn biết yêu thương chia sẻ

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn biết yêu thương chia sẻ

Giáo dục học

... bé Bài học kinh nghiệm 2.1 Kinh nghiệm cụ thể Sáng kiến Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn biết yêu thương chia sẻ” giải pháp cải tiến, thiết kế nhiều hoạt động dựa kinh nghiệm giảng dạy thực ... chắn” kĩ Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn biết yêu thương chia sẻ 3.1 Biện pháp 1: Tự học, tự bồi dưỡng Để thực tốt mục tiêu giáo dục đề trước tiên giáo viên phải trang bị cho hệ thống kiến ... em đồng nghiệp Sáng kiến bước đầu phổ biến số lớp mẫu giáo lớn trường Tuy nhiên, để kinh nghiệm đạt hiệu cao mong muốn có hội giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm với đồng nghiệp trường, tham...
 • 23
 • 5,050
 • 20
Sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm " MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍCH CỰC “ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN- HỌC SINH TÍCH CỰC ” doc

Mầm non - Tiểu học

... “ dạy tốt học tốt trước đây, có thêm hành trang tự tin để đạo đổi dạy học áp dụng biện pháp tích cực nhằm tạo mô hình lớp học thân thiện trường tôi, phát huy cao khả tích cực, chủ động vốn sống ... Những giải pháp a) Xây dựng môi trường lớp học thân thiện: Một trường học thân thiên kiến trúc toàn trường học cần thiết kế phù hợp với lứa tuổi tâm sinh lý học sinh.Cảnh quan môi trường trường cần ... phương pháp dạy học vấn đề vô quan trọng Chính việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực giúp “xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực” đạt hiệu qua Trong trình vận dụng phương pháp dạy...
 • 9
 • 3,615
 • 58
Sáng kiến kinh nghiệm: một số biện pháp khắc phục để giúp học sinh học tốt môn chính tả cho học sinh lớp 4 doc

Sáng kiến kinh nghiệm: một số biện pháp khắc phục để giúp học sinh học tốt môn chính tả cho học sinh lớp 4 doc

Mầm non - Tiểu học

... chung môn học khác Vì vậy, trình giảng dạy thực tế tìm hiểu nguyên nhân đưa số biện pháp khắc phục để giúp học sinh học tốt môn tả, biện pháp tích cực giúp học sinh học tốt môn Tiếng Việt môn học ... lỗi trở lên đến cuối HK1 số lỗi giảm xuống 2-5 lỗi/mỗi III MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI VẬN DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Phát lỗi tả, đưa biện pháp khắc phục kịp thời cần thiết, thiếu trình dạy - học ... lượng sau lớp: Đầu năm Giữa HK1 Cuối HK1 Số học sinh trung bình trở lên: 14/29 18/29 20/29 Số học sinh yếu: 15/29 11/29 9/29 Một số học sinh yếu vào đầu năm học như: Trần Quốc Hùng, Trần Thị Hương,...
 • 8
 • 854
 • 5
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trường tiểu học

Mầm non - Tiểu học

... hin Tụ Th Xuõn 24 Tô Thị Xuân Một số biện pháp tổ chức bồi dỡng học sinh giỏi trờng tiểu học 25 Tô Thị Xuân Một số biện pháp tổ chức bồi dỡng học sinh giỏi trờng tiểu học ỏnh giỏ xp loi ca Hi ng ... thụng tin khoa hc cn thit cho vic giỏo dc v ging dy, nõng cao trỡnh chớnh tr, t tng o c ca giỏo viờn tiu hc - Cú kin thc kinh nghim thc t 13 Tô Thị Xuân Một số biện pháp tổ chức bồi dỡng học sinh ... cỏch vit sỏng kin kinh nghim c) Bin phỏp t chc bi dng i ng giỏo viờn * T chc bi dng nng lc chuyờn mụn 14 Tô Thị Xuân Một số biện pháp tổ chức bồi dỡng học sinh giỏi trờng tiểu học tng cng bi...
 • 26
 • 1,232
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn tập đọc cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn tập đọc cho học sinh lớp 2

Báo cáo khoa học

... triển  asset: chứa tập tin tài nguyên không biên dịch  bin: chứa tập tin đóng gói  res: chứa tập tin thư mục tài nguyên ● Tập tin:  AndroidManifest.xml: chứa thông tin cài đặt ứng dụng  Proguard-project.txt: ... Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp Hồ Chí Minh TRUNG TÂM TIN HỌC Lập trình Android Bài Hello Android Ngành Mạng & Thiết bị di động ... trình Android (2014) - Bài Hello Android 15 Nội dung Tổng quan Kiến trúc Android Môi trường phát triển ứng dụng Android Tạo ứng dụng ● Khởi tạo dự án ● Cấu trúc dự án ● AndroidManifest ● Tạo máy ảo...
 • 29
 • 13,184
 • 92
sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy vận động cho trẻ mẫu giáo

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy vận động cho trẻ mẫu giáo

Tài liệu khác

... dụng biện pháp dạy VĐCB dới hình trò chơi vận động, hội thi nh Bé nhanh trí, Bé khoẻ bé ngoan, Hội khoẻ măng non Đây biện pháp tốt giúp trẻ học chơi - chơi mà học Bảng 3: Kết thăm dò ý kiến ... dụng biện pháp dạy thể dục phối hợp với âm nhạc để dạy trẻ VĐCB GV sử dụng đàn hạn chế GV cha hiểu đợc tác dụng tích cực dạy trẻ VĐCB có kết hợp với âm nhạc Bên cạnh có số GV việc sử dụng biện pháp ... Tôi vui mừng với kết thể phiếu, nhìn chung GV biết sử dụng phối hợp biện pháp, phù hợp với nội dung Trên thực tế GV sử dụng biện pháp nêu gơng nhiều đặc điểm tâm lý trẻ thích đợc khen Khi trẻ tham...
 • 21
 • 1,625
 • 3
Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc lớp 4- 5

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc lớp 4- 5

Ngữ văn

... 2011- 2012, 2012- 2013 Đối tợng nghiên cứu: Học sinh khối 4, Trng Tiu hc Li Sn IV Phơng pháp nghiên cứu - Phơng pháp quan sát - Phơng pháp vấn đáp - Phơng pháp thực hành PHN NI DUNG I C s lý lun ... em cũn rt lỳng tỳng Trc nhng hn ch thc ti, tụi xin a mt s kinh nghim hng dn cỏc em hc c nhc khỏ hiu qu m tụi ó tin hnh my nm II C s thc tin Mt s bin phỏp dy c nhc lp 4-5 Giỏo viờn: Vừ Thanh m ... l phng tin hiu qu nht giỏo dc thm m, c bit l bc tiu hc, thụng qua mụn hc ny ó hỡnh thnh cho cỏc em nhng kin thc ban u v ca hỏt, v kin thc m nhc, c bit l trang b cho cỏc em cú mt th gii tinh thn...
 • 16
 • 4,976
 • 106
sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy bài cấu trúc lặp hiệu quả

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy bài cấu trúc lặp hiệu quả

Giáo dục học

... Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy Cấu trúc lặp có hiệu A PHN M U Lí DO CHN TI Ngụn ng lp trỡnh l mt lnh vc hp dn Tin hc, giỳp ngi hc khỏm phỏ mỏy tớnh v a c cỏc sn phm Tin hc ... 242 94.9 197 77.2 85 33.3 V BI HC KINH NGHIM Qua thc hin ti, bn thõn rỳt c bi hc kinh nghim: Giáo viên: Hoàng Thị Bé Trang Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy Cấu trúc lặp có hiệu i vi mi ... tin) Vớ d 1: For i:= To 10 Do writeln('Chao cac ban'); Mụ phng thc hin lnh For qua bng nh sau: Giáo viên: Hoàng Thị Bé Trang Sáng kiến kinh nghiệm Giỏ tr bin m i 10 Vớ d 2: Một số biện pháp dạy...
 • 19
 • 723
 • 2
sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy trẻ học tôt môn tạo hình trẻ 3 - 4 tuổi

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy trẻ học tôt môn tạo hình trẻ 3 - 4 tuổi

Mầm non - Mẫu giáo

... Phát huy từ thuận lợi sẵn có, khắc phục số khó khăn tồn tại, sâu vào nghiên cứu “ Một số biện pháp giúp trẻ tuổi học tốt môn tạo hình” III- Các giải pháp thực hiện: 1, Cung cấp hiểu biết đẹp ... cách tự tin, linh hoạt - Lớp học trang trí sản phẩm trẻ, cô giáo đỡ vất vả lần thay chủ điểm -Qua đợt kiểm tra nhà trường đánh giá xếp loại tốt V- Bài học kinh nghiệm: Từ việc áp dụng biện pháp ... gọi, tưởng tượng trẻ thích, từ làm nảy sinh tình cảm yêu đẹp, hướng tới đẹp yếu tố cần thiết góp phần phát triển toàn diện cho trẻ Đó lý chọn đề tài Một số biện pháp dạy trẻ học tôt môn tạo...
 • 18
 • 3,388
 • 14

Xem thêm