sáng kiến kinh nghiệm của kế toán trường tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường doc

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường doc

Cao đẳng - Đại học

... biết rằng NHTM cam kết mua lại lô tín phiếu trên vào ngày 10/11/2008? Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – bài tập nghiệp vụ thi trường BÀI TẬP NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Dạng 1: ... trúng thầu của các thành viên biết rằng: a) Khối lượng đặt thầu của NHA là 400 tỷ Khối lượng đặt thầu của NHB là 200 tỷ Khối lượng đặt thầu của NHC là 100 tỷ Khối lượng đặt thầu của NHD là ... NHD là 100 tỷ b) Khối lượng đặt thầu của NHA là 500 tỷ Khối lượng đặt thầu của NHB là 250 tỷ Khối lượng đặt thầu của NHC là 250 tỷ Khối lượng đặt thầu của NHD là 250 tỷ Dạng 3: Bài tập về...
 • 8
 • 847
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNHG VẤN ĐỀ CƠ BẢN pot

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNHG VẤN ĐỀ CƠ BẢN pot

Cao đẳng - Đại học

... động kinh doanh bình thường Kỳ kế toán là thời gian qui định mà các số liệu, thông tin kế toán của một đơn vị kế toán phải được báo cáo. Kì kế toán gồm kì kế toán năm, kì kế toán quí và kì kế ... quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. Khi thực hiện kế toán tài chính và kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. - Kế toán tổng ... 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 6 chuẩn mực kế toán ban hành Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Mục tiêu...
 • 18
 • 496
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họckế toán thuế pdf

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – kế toán thuế pdf

Báo cáo khoa học

... Thuế thu nhập hoãn lại Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họckế toán thuế Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu chương này, người đọc có thể hiểu: - Nội dung cơ bản của từng loại thuế, chứng ... pháp tính và hạch toán của từng loại thuê, phí và lệ phí - Phân biệt lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, phương pháp điều chỉnh từ lợi nhuận kế toán sang thu nhập ... (2) – Trường hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc áp dụng hồi tố chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước: Cuối năm tài chính, kế toán căn...
 • 39
 • 728
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu pptx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu pptx

Cao đẳng - Đại học

... tư của chủ sở hữu Có TK 111,112… - Khi đơn vị thành viên công ty hoàn trả vốn cho Tổng công ty, công ty mẹ theo phương thức ghi giảm vốn, kế toán cấp dưới ghi: Sáng kiến kinh nghiệm môn kế ... Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – nguồn vốn chủ sở hữu a. Quỹ đầu tư phát triển - Trong kỳ, khi tạm ... thời kết chuyển nguồn kinh phí sự nghịêp, kinh phí dự án năm nay thành nguồn kinh phí sự nghịêp, kinh phí dự án năm trước, ghi: Nợ TK 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612) Có TK 461 – Nguồn kinh...
 • 32
 • 369
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG ppsx

Cao đẳng - Đại học

... đang áp dụng tại doanh nghiệp – sau đó kế toán lập Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán tiền thưởng. Căn cứ vào giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH, kế toán lập Danh sách người nghỉ hưởng trợ ... Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . - Ghi chép, phản ánh, tổng hợp chính xác, đầy đủ kịp thời về số lượng, chất lượng, thời gian và kết quả lao động. Tính toán các ... Việc tính trước và hạch toán những chi phí chưa phát sinh vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải được tính toán một cách chặt chẽ (lập dự toán chi phí và dự toán trích trước) và phải...
 • 27
 • 545
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) pps

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) pps

Cao đẳng - Đại học

... 2412 – XDCB Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) Mục tiêu: Người đọc nắm được những vấn đề cơ bản trong hạch toán kế toán ở đơn vị ... thực hiện trên cùng một hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị sản xuất kinh doanh: Trường hợp này kế toán áp dụng theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC (chế độ kế toán) a. Tài khoản sử dụng: TK 241(Tk ... và giảm tài sản: Nợ 411 Có 111 4.2.3.2. Sơ đồ kế toán tổng hợp: 4.3. Kế toán quá trình đầu tư XDCB và quyết toán vốn đầu tư XDCB 4.3.1. Kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản: 4.3.1.1. Chứng...
 • 16
 • 749
 • 11

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ, CHI PHÍ KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ, CHI PHÍ KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ppsx

Cao đẳng - Đại học

... được nguyên tắc hạch toán, nhiệm vụ của kế toán các khoản chi phí hoạt động? - Hiểu được kế toán chi phí hoạt động và xác định kết quả kinh doanh? - Hiểu được phương pháp kế toán các nghiệp vụ ... GTGT được tính như sau: Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại họcKẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ, CHI PHÍ KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Mục tiêu - Doanh thu bán hàng và cung ... nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa...
 • 9
 • 431
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - “Dạy kể chuyện ở tiểu học theo yêu cầu đổi mới”

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - “Dạy kể chuyện ở tiểu học theo yêu cầu đổi mới”

Mầm non - Tiểu học

... phương pháp” kết quả giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh có chuyển biến đáng kể. Chính vì vậy trường chúng tôi tiếp tục duy trì, rút kinh nghiệm, học hỏi các trường bạn ... đánh giá việc học tập của học sinh Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong phân môn kể chuyện là rất cần thiết, giúp cho giáo viên tự đánh giá giờ dạy, việc nắm bìa của học sinh. ... rút kinh nghiệm triển khai thực hiện chuyên đề “Dạy kể chuyện ở tiểu học theo yêu cầu đổi mới” đối với giáo viên và học sinh toàn trường tôi đã thu được kết quả như sau: Bảng đánh giá kết...
 • 13
 • 5,449
 • 28

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập pot

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập pot

Cao đẳng - Đại học

... động trực tiếp kế hoạch của tuần + g-m: là giờ-máy chạy theo kế hoạch của tuần + spkt: là sản phẩm được kiểm tra chất lượng kế hoạch của tuần Có các mức hoạt động kế hoạch của hai tuần đầu ... tính của hệ thống kế toán tài chính. 1. Số liệu trên báo cáo của Kế toán tài chính có tính chủ quan. 1. Tất cả các tổ chức đều có mục tiêu là lợi nhuận. 1. Nội dung trên các báo cáo của KTTC ... theo công việc và có 2 phân xưởng sản xuất A và B. Chi phí sản xuất dự toán trong năm như sau: Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập Bài 1.1 Hãy trả lời ĐÚNG hay SAI...
 • 33
 • 596
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán doanh nghiệp lớp cao đẳng đại học pptx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán doanh nghiệp lớp cao đẳng đại học pptx

Cao đẳng - Đại học

... thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết nhưng không có nghĩa kế toán tổng hợp là KTTC, kế toán chi tiết là KTQT. 12 Vai trò của kế toán trong công tác quản lý Thứ nhất, kế toán cung ... sổ kế toán nhật ký sổ cái; Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ; Hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ. 29 Hình thức sổ kế toán NKC 30 Hình thức sổ kế toán CT- GS 31 Hình thức kế toán ... máy kế toán Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Tổ chức vận dụng hình thức kế toán Tổ chức công tác kiểm tra kế toán Tổ chức phân tích Báo cáo kế toán...
 • 13
 • 628
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9

Vật lý

... biến đổi công thức toán .d) Chưa có thói quen định hướng cách giải một cách khoa học trước những bài toán quang hình học lớp 9.III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 ... toán quang hình học lớp 9.b) Đa số các em chưa có định hướng chung về phương pháp học lý thuyết, chưabiến đổi được một số công thức, hay phương pháp giải một bài toán vật lý.c) Kiến thức toán ... Phòng GD Hương Trà Lương Văn Thành Trường THCS Hương Phong Tổ: Toán Lý- TinII- SỐ LIỆU VÀ THỰC TRẠNG:1. Kết quả khảo sát đầu tháng 3: ( khảo sát toán quang hình học lớp 9 )Lớp Sĩ số điểm trên...
 • 3
 • 3,641
 • 40

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9

Vật lý

... như: - Định luật truyền thẳng của ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng, định luật khúc xạ ánh sáng -Đường thẳng nối tâm mặt cầu gọi là trục chính. Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 Trang4Fã ... một nề nếp tốt trong học tập. Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 Trang10 Phòng GD Hương Trà Lương Văn Thành Trường THCS Hương Phong Tổ: Toán Lý- Tin-O gọi là quang tâm của thấu kính-F và F' ... lượng dạy và họctrường chúng tôi.Hương phong, ngày 04 tháng 5 năm 2007Người viếtLương Văn Thành*XẾT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT SKKN TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHONG. Sáng kiến kinh nghiệm - 05...
 • 12
 • 1,531
 • 7

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Bài Toán Quang Hình Học Lớp 9 docx

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Bài Toán Quang Hình Học Lớp 9 docx

Vật lý

... theo ý định của GV, có như vậy GVmới cảm Phòng GD Hương Trà Lương Văn Thành Trường THCS Hương Phong Tổ: Toán Lý- Tin Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 Trang 1SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài ... Phòng GD Hương Trà Lương Văn Thành Trường THCS Hương Phong Tổ: Toán Lý- Tin Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 Trang 6 +Ảnh của vật phải ở ngay vị trí của phim cho nên muốn vẽ ảnh phải xác ... Văn Thành Trường THCS Hương Phong Tổ: Toán Lý- Tin Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 Trang 11thấy thoải mái trong giờ giải và sửa các bài tập quang hình học từ đó khắc sâu được kiến thức...
 • 12
 • 701
 • 3

sáng kiến kinh nghiệm những bài toán về tụ và năng lượng của tụ điện

sáng kiến kinh nghiệm những bài toán về tụ và năng lượng của tụ điện

Giáo dục học

... Năng lượng của tụ điện:1) Kiến thức cơ bản:+) Áp dụng các công thức về năng lương của tụ điện: W = CQCUQU22222== .+) Năng lượng của bộ tụ: Wbộ = ∑iw.+) Trường hợp của tụ điện ... 6/43, sau khi học xong, số em làm được: 32/43+) 11A12: 10/44, sau khi học xong, số em làm được: 42/44+) Viêc bồi dưỡng học sinh giỏi gặp rất nhiều thuận lợi sau khi học sinh được học xong phần ... Nghệ An Trường THPT DC II, DC IV C. KẾT LUẬN:+) Qua hai năm vừa rồi, bản thân đã áp dụng thành công ở các khối lớp 11 và 12, đặcbiệt năm nay, học sinh sau khi được trang bị cho các kiến thức...
 • 33
 • 973
 • 0

Xem thêm