rèn kỹ năng viết đúng chính tả cao bằng

RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH THCS

RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH THCS

Trung học cơ sở - phổ thông

... 2- Sai qui tắc tả không viết hoa danh từ riêng địa danh hành chính, không viết hoa chữ đầu câu hay không phân biệt viết (c), viết (k) hết ý xuống dòng, sau dấu chấm không viết hoa viết hoa tuỳ ... quan trọng chữ viết Từ em có ý thức uốn nắn, sửa chữa rèn luyện chữ viết Qua cho học sinh thấy “ nét chữ nét người” để em phải cẩn thận tránh cẩu thả viết chữ Vấn đề rèn kỹ viết tả cho học sinh ... chữ viết cho học sinh chia làm ba nhóm chính: -GV: Nguyễn Phạm Thủy Hương- Trường THCS Khóa Bảo Sáng kiến kinh nghiệm – Rèn kỹ viết tả...
 • 8
 • 4,393
 • 47
RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ

RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ

Tư liệu khác

... biết phát âm đúng, viết tả viết ngữ pháp Tiếng Việt III Giải pháp: Việc rèn luyện kỹ nghe, đọc điều kiện cần thiết để giúp em rèn luyện viết tảrèn luyện đọc cho học sinh viết tả đạt suy nghĩ ... chấm phát em viết tả sai nỗi, viết không từ cách trầm Giáo viên thể hiện: Lê Thị Thanh Hoa Một số kinh nghiệm làm để giúp học sinh rèn luyện viết tả trọng Bên cạnh viết sai lỗi tả có em mắc phải ... viết từ, câu.Phân biệt dấu hỏi (?) dấu ngã(~) từ giúp em viết tả 3.Đối tượng nghiên cứu: Là học sinh lớp 5A phụ trách bước đầu viết thực hành từ buổi học kĩ luyện viết tả em chậm , nhiều em viết...
 • 6
 • 2,288
 • 27
rèn kỹ năng viết đúng chính tả cặp phụ âm đầu d gi các dấu thanh hỏi ( ) , ngã (~)

rèn kỹ năng viết đúng chính tả cặp phụ âm đầu d gi các dấu thanh hỏi ( ) , ngã (~)

Giáo dục học

... Muốn dạy học sinh viết tả , giáo viên phải tìm cho nguyên nhân viết sai tả học sinh Học sinh hay viết sai tả âm ? Thanh ? Thuộc địa bàn ? Sau lựa chọn nội dung phương pháp rèn tả hợp lí để giúp ... thầy cô đọc trò viết ngược lại thầy cô đọc sai rò viết sai Bên cạnh đặc biệt quan tâm đến phương ngôn tả Bởi tiếng địa phương vùng có ảnh hưởng lớn đến việc viết tả Do dạy tả vận dụng điều ... biện pháp động viên uốn nắn thêm - Song song rèn kỹ viết tả cho học sinh Ở môi trường , môn học ta sửa lỗi tả cho học sinh cách hướng cho em phát âm viết Qua giáo viên cần khuyến khích , động...
 • 6
 • 2,000
 • 6
một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

Giáo dục học

... Thực trạng rèn kỹ tả cho HS lớp GV 19 TIỂU KẾT 27 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈNNĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC LĂNG HIẾU TRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG ... em viết tả theo cảm tính, mặt khác kĩ viết tả ít, hạn chế nên việc viết đúng, xác khó khăn Đây sở để đề xuất biện pháp rènChính tả cho HS lớp trường Tiểu học Lăng Hiếu - Trùng Khánh - Cao Bằng ... lỗi tả cho HS dân tộc chương 28 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈNNĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC LĂNG HIẾUTRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG 2.1 Giáo dục cho HS tầm quan trọng tả Chính...
 • 64
 • 5,255
 • 30
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC MỸ - TÂN LẠC – HÒA BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI RÈNNĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC MỸ - TÂN LẠC – HÒA BÌNH

Khoa học tự nhiên

... hoạt động tả Trong tả hai kĩ viết cần thiết, mà HS cần rènviết viết đẹp Kĩ viết đúng: Đúng cách viết từ ngữ, âm tiết, lối viết hoa,…Tất phải theo quy tắc Chữ viết chưa hợp lí viết theo tả người ... rènviết tả, trò chơi học tập nghĩa trò chơi việc rènviết tả cho HS Sưu tầm trò chơi thực có hiệu việc rèn luyện kĩ viết tả Ứng dụng phù hợp trò chơi vào tiết tả nhằm rènviết tả cho ... niệm tả, kĩ năng, kĩ viết tả, mục đích, nhiệm vụ, vị trí phân môn Chính tả trường tiểu học định hướng để rènviết tả cho học sinh lớp Đồng thời nghiên cứu sở thực tiễn dạy - học tả , rèn kĩ viết...
 • 67
 • 1,615
 • 11
skkn một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

skkn một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... phân môn Chính tả Làm cho tất giáo viên Tiểu học thấy rõ tầm quan trọng phân môn Chính tả, kiên trì rèn luyện cho em viết tả từ lớp Đẩy mạnh phong trào thi đua viết tả , rèn luyện chữ viết đẹp ... thường người viếtviết tả học tốt môn Tiếng việt học tốt môn học khác Nếu em viết sai lỗi tả nhiều bị điểm môn Tiếng Việt Và cuối năm bị thi lại, chí phải lại lớp.Việc rèn luyện kĩ viết tả việc ... tác động vào ý thức học sinh 2) Rèn kĩ đọc đôi với luyện viết tả Như biết: đọc thông viết thạo Học sinh đọc chậm sai nhiều viết tả. Vì đọc chưa thông nên viết tả em thường mắc lỗi không nắm vững...
 • 16
 • 4,517
 • 7
một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu

một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu

Báo cáo khoa học

... Thực trạng rèn kỹ tả cho HS lớp GV 19 TIỂU KẾT 27 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈNNĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC LĂNG HIẾU TRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG ... em viết tả theo cảm tính, mặt khác kĩ viết tả ít, hạn chế nên việc viết đúng, xác khó khăn Đây sở để đề xuất biện pháp rènChính tả cho HS lớp trường Tiểu học Lăng Hiếu - Trùng Khánh - Cao Bằng ... lỗi tả cho HS dân tộc chương 28 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈNNĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC LĂNG HIẾUTRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG 2.1 Giáo dục cho HS tầm quan trọng tả Chính...
 • 67
 • 2,683
 • 2
rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học

rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học

Thạc sĩ - Cao học

... học Chính tả, nhận thấy, cần phải xây dựng hệ thống biện pháp sử dụng học Chính tả Tiểu học, qua rèn cho em kĩ Chính tả cần thiết, đảm bảo tả hữu thức vô thức Xuất phát từ lý chọn đề tài Rèn kỹ ... thống tập nhằm rèn luyện kỹ viết tả cho học sinh tiểu học, từ nâng cao hiệu dạy học Chính tả Đối tượng nghiên cứu Trong khuôn khổ đề tài này, sâu tìm hiểu vể biện pháp rènviết tả cho học sinh ... học tả Tiểu học” phân tích sở lý luận thực tiễn dạy học Chính tả Tiểu học, đồng thời đưa số nguyên tắc, phương pháp hình thức tổ chức dạy học Chính tả nhằm nâng cao chất lượng dạy học Chính tả...
 • 7
 • 1,095
 • 6
Rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học

Rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học

Sư phạm

... kiến thức kỹ năng, đặc biệt kỹ viết tả Sự vận dụng tri thức chữ viết, quy tắc tả với sáng tạo nhận thức để viết chữ viết văn theo quy định phân môn Chính tả đề gọi kỹ viết tả Kỹ viết tả học sinh ... sinh nắm lí thuyết Chính tả, tả hữu thức Tuy nhiên, muốn có kỹ viết tả, học sinh lý thuyết mà chủ yếu phải thông qua hoạt động viết, viết nhiều viết tả Kỹ viết tả thể chữ viết cách xác, thành ... (100%) [15, tr 26] Nhìn chung, kỹ viết tả học sinh Tiểu học chưa đạt mục đích, yêu cầu dạy học Chính tả đề ra, kỹ viết Chính tả em thấp Vì việc rèn luyện kỹ viết Chính tả cho học sinh Tiểu học cần...
 • 111
 • 2,346
 • 8
skkn biện pháp chỉ đạo nội dung,phương pháp, hình thức giảng dạy để rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh khá giỏi lớp 4,5 trường tiểu học tân lập

skkn biện pháp chỉ đạo nội dung,phương pháp, hình thức giảng dạy để rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh khá giỏi lớp 4,5 trường tiểu học tân lập

Giáo dục học

... tập làm văn lớp 4,5, thể loại văn miêu tả chiếm hầu hết chương trình, phân bố sau : TT Số tiết Lớp Lớp Kiểu Khái niệm miêu tả Tả đồ vật Tả cối Tả vật Tả cảnh Tả người Tổng số tiết năm 01 10 11 08 ... đọc, tả, luyện từ câu, THXH, đạo đức… nên giáo viên cần ý tích hợp kiến thức giảng dạy rèn kỹ sống cho học sinh 12 Định hướng số nội dung kiến thức cần bồi dưỡng để rèn kỹ viết văn miêu tả cho ... tượng tả Cảm xúc tự nhiên, chân thành dễ cảm hóa người đọc, người nghe từ câu mở đầu viết đọng lại phần kết viết Vì vậy, đạo giáo viên rènviết câu cảm thán cho học sinh viết văn miêu tả để...
 • 25
 • 1,063
 • 2
rèn luyện kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học bình sơn

rèn luyện kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học bình sơn

Giáo dục học

... Lớp 3: + Nghe – viết tả Tập đọc học (chính tả nghe đọc) + Viết theo trí nhớ học thuộc lòng , hát ( tả trí nhớ) + Viết âm tiết dễ lẫn lộn phụ âm, vần (chính tả so sánh) Bài tập tả SGK tập một, ... Muốn viết đúng, HS không phát âm mà phải hiểu nghĩa từ Chính tả tiếng Việt tả ngữ âm học thực tế, muốn viết tả, việc nắm nghĩa từ quan trọng Hiểu nghĩa từ sở giúp người học viết tả Muốn viết ... tả không hoàn toàn theo quy tắc ngữ âm học Nội dung tả tiếng Việt dạy cho HS cách sử dụng chữ viết để ghi lại âm tiết Viết tả tiếng Việt trước hết viết 15 âm tiết lời nói văn viết Rèn luyện tả...
 • 59
 • 1,973
 • 14
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 nâng cao khả năng viết đúng chính tả

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 nâng cao khả năng viết đúng chính tả

Giáo dục học

... kéo dài, không đạt hiệu cao so với học sinh viết tả Người viết : Ñaëng QuangVinh Một số biện pháp giúp học sinh lớp nâng cao khả viết tả Từ những lí mà phân môn Chính tả quan tâm xuyên suốt chương ... Người viết : Ñaëng QuangVinh Một số biện pháp giúp học sinh lớp nâng cao khả viết tả Một số việc làm nhỏ giúp học sinh nâng cao khả viết tả : a/ Sổ tay tả : sổ ghi lại từ dễ bị nhầm lẫn, dễ viết ... vậy, liệu đảm bảo sau học xong tả khả viết từ ngữ có tả cho học sinh sau này? Người viết : Ñaëng QuangVinh Một số biện pháp giúp học sinh lớp nâng cao khả viết tả III Các biện pháp tiến hành...
 • 15
 • 1,000
 • 1

Xem thêm