quy trình lập kế hoạch sản xuất

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 (2).DOC

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 (2).DOC

Kế toán

... 22 Quy trình lập kế hoạch sản xuất tại doanh nghiệp2 / Nội dung kế hoạch sản xuất của công ty Các kế hoạch sản xuất của công ty gồm có: kế hoạch sản xuất dự kiến, Kế hoạch chỉ đạo sản xuất, Kế ... đặc tính của lĩnh vực xây dựng). Kế hoạch sản xuất của công ty được chia ra thành kế hoạch sản xuất dự kiến, kế hoạch chỉ đạo sản xuất, kế hoạch nhu cầu sản xuất, do vậy đảm bảo cho hoạt động ... ghép vào kế hoạch sản xuất hàng năm, hàng tháng của công ty để đảm bảo hoạt động tác nghiệp. Thông qua quy trình lập kế hoạch sản xuất của công ty có thể nhận thấy kế hoạch sản xuất của công...
 • 25
 • 1,791
 • 10

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1.DOC

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1.DOC

Kế toán

... kế hoạch sản xuất của công ty Các kế hoạch sản xuất của công ty gồm có: kế hoạch sản xuất dự kiến, Kế hoạch chỉ đạo sản xuất, Kế hoạch nhu cầu sản xuất. Kế hoạch sản xuất dự kiến: Là kế hoạch ... không được lập kế hoạch trước.1 / Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất Quy trình lập kế hoạch tại doanh nghiệp được thực hiện theo các bước sau:Bước 1. Xác định các căn cứ để xây dựng kế hoạch. ... đặc tính của lĩnh vực xây dựng). Kế hoạch sản xuất của công ty được chia ra thành kế hoạch sản xuất dự kiến, kế hoạch chỉ đạo sản xuất, kế hoạch nhu cầu sản xuất, do vậy đảm bảo cho hoạt động...
 • 25
 • 741
 • 3

hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty dệt 195 Hà Nội.DOC

hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty dệt 195 Hà Nội.DOC

Kế toán

... phẩmSau khi lập kế hoạch sản xuất tổng thể để xác định nhà máy nào sản xuất mã sản phẩm nào, phòng kế hoạch thị trường lên kế hoạch sản xuất cho từng mã sản phẩm. Kế hoạch sản xuấtsản phẩm ... dựng xong kế hoạch sản xuất tổng thể và kế hoạch sản xuất đối với từng loại sản phẩm phòng kế hoạch thị trường sẽ tiến hành lên kế hoạch nguyên vật liệu, kế hoạch nhân công… Kế hoạch nguyên ... Mã sản phẩm cần thêu, in , giặt ngoài ưu tiên sản xuất trước, khoảng thời gian trống khi thêu mã sản phẩm đó được giành để sản xuất mã sản phẩm tiếp theo2. Kế hoạch sản xuất cho từng loại sản...
 • 66
 • 2,629
 • 26

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ở nhà máy Thiết Bị Bưu Điện.doc.DOC

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ở nhà máy Thiết Bị Bưu Điện.doc.DOC

Kế toán

... đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh bên cạnh kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm, kế hoạch quý, kế hoạch tháng thì nhà máy đặc biệt coi trong kế hoạch tuần.Sự chi tiết kế hoạch đến tận kế hoạch tuần ... trạng công tác lập kế hoạch sản xuất của Nhà Máy Thiết Bị Bu Điện1.Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất của nhà máy trong thời gian vừa qua.1.1 Thực trạng thực hiện kế hoạch sản xuất của Nhà ... kế hoạch do phòng kế hoạch giao cho và chịu trách nhiệm trớc phòng kế hoạch cũng nh trớc lÃnh đạo nhà máy về việc thực hiện kế hoạch của mình. Trong quá trình thực hiện kế hoạch phòng kế hoạch...
 • 65
 • 2,458
 • 15

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.DOC

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.DOC

Kế toán

... bao gồm các kế hoạch bộ phận: kế hoạch năng lực sản xuất, kế hoạch sản xuất tổng thể, kế hoạch chỉ đạo sản xuất, kế hoạch nhu cầu sản xuất, kế hoạch tiến độ sản xuất. Trong mỗi kế hoạch bộ phận ... trườngNăng lực sản xuất của doanh nghiệpCân đối quan hệ cung cầuSau khi xác định các căn cứ lập kế hoạch sản xuất, cán bộ kế hoạch bắt tay vào lập kế hoạch sản xuất. Một bản kế hoạch sản xuất chung ... cụ thể vào công tác lập kế hoạch sản xuất. Công tác lập kế hoạch sản xuất bao gồm các bước: xác định căn cứ lập kế hoạch, xây dựng các kế hoạch bộ phận.1. Căn cứ để lập kế hoạch Website: http://www.docs.vn...
 • 91
 • 2,640
 • 37

Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Hồng.DOC

Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Hồng.DOC

Kế toán

... pháp kế hoạch (1) Cấp Tổng công tyCác phương án giải pháp kế hoạch mà Tổng công ty sử dụng khi lập kế hoạch năm 2010 như sau:• Phương án giải pháp sản xuất - Sản lượng sản xuất: Bảng 15: Sản ... động sản xuất và quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có công tác lập kế hoạch. Trong công tác lập kế hoạch, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp là người thiết kế ra những quá trình ... kì một doanh nghiệp nào trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều phải xác định ba vấn đề cơ bản: Sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? và sản xuất cho ai? dựa trên năng lực hiện...
 • 67
 • 2,467
 • 16

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5.DOC

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5.DOC

Kế toán

... CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCHI. KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCH VÀ HỆ THỐNG KẾ HOẠCH TRONG TỔ CHỨC 1. Khái niệm lập kế hoạch Chúng ta biết rằng quản lý có bốn chức năng cơ bản là lập kế hoạch, tổ chức, ... công ty thực hiện kế hoạch đã định.- Công tác lập kế hoạch đã phát huy được tối đa quy n chủ động, sáng tạo của cán bộ lập kế hoạch. Kế hoạch hàng năm của công ty dựa trên kế hoạch 5 năm, định ... thực tập tốt nghiệp3.2.3. Kế hoạch tác nghiệp Trong các cấp kế hoạch thì kế hoạch tác nghiệp là kế hoạch chi tiết nhất. Đó là những kế hoạch cụ thể hoá cho các kế hoạch chiến lược, điều hành,...
 • 60
 • 2,467
 • 16

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty cổ phần 26.doc

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty cổ phần 26.doc

Quản trị kinh doanh

... đạo sản xuất, kế hoạch nhu cầu sản xuấtkế hoạch tiến độ sản xuất. 5. Nội dung của các kế hoạch sản xuất. 5.1. Kế hoạch năng lực sản xuất. Sinh viên thực hiện: Đào Thị Lĩnh Lớp: kế hoạch 48A12Chuyên ... soạn lập các biện pháp và chính sách áp dụng tại doanh nghiệp. Mỗi kế hoạch sản xuất chung gồm các kế hoạch bộ phận: Kế hoạch năng lực sản xuất, kế hoạch sản xuất tổng thể, kế hoạch chỉ đạo sản ... Kế hoạch cho từng năm tài chính “ kế hoạch hằng năm”.2. Quy trình lập kế hoạch sản xuất của công ty cổ phần 26. Trình tự lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần 26 có thể được biểu diễn trình...
 • 62
 • 1,032
 • 15

Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.doc

Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.doc

Quản trị kinh doanh

... vào kế hoạch sản xuất và các hợp đồng đà ký kết, doanh nghiệp lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và thu hồi vốn sản xuất của mìnhMẫu chung của biểu kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và thu hồi vốn sản xuất ... việc sản xuất kinh doanhTheo tiêu chuẩn này thờng phân ra các kế hoạch nh: Chơng trình sản xuất sản phẩm xây dựng (kế hoạch thi công xây lắp), kế hoạch cung ứng vật t, kế hoạch lao động, kế hoạch ... sung, kế hoạch bồi dỡng cán bộe. Kế hoạch tài chínhTrong này bao gồm các bộ phận kế hoạch nh kế hoạch về vốn, kế hoạch chi phí sản xuất, kế hoạch hạ giá thành, lợi nhuận và sử dụng lợi nhuận, kế...
 • 91
 • 1,612
 • 5

Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may Thăng Long.doc

Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may Thăng Long.doc

Quản trị kinh doanh

... những kế hoạch ngắn hạn.II. QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH5 Quá trình lập kế hoạch bao gồm các bước cơ bản sau:1. Nghiên cứu và dự báo Nghiên cứu và dự báo là điểm bắt đầu của công tác lập kế hoạch. ... gồm kế hoạch cụ thể và kế hoạch định hướng. -Kế hoạch cụ thể : Là những kế hoạch mà mục tiêu đã được xác định rất rõ ràng , không có sự mập mờ và hiểu nhầm trong loại kế hoạch này. -Kế hoạch ... sau: -Kế hoạch ngắn hạn : kế hoạch tháng ,quý , nửa năm. -Kế hoạch dài hạn: Kế hoạch cho từng năm tài chính kế hoạch hằng năm”.Để định hướng chiến lược phát triển lâu dài Công ty còn có kế hoạch...
 • 70
 • 1,684
 • 14

Thủ tục – quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi

Thủ tục – quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi

Kế toán - Kiểm toán

... cho kế toán thanh Thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong biểu mẫu lập sẵnPhiếu đề nghị duyệt chi Các chứng từ 5.3 Trình tự lập kế hoạch chi phí :STT LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH TRÁCH NHIỆMMÔ TẢ QUÁ TRÌNH ... sát việc thực hiện quy trình này − Hoàn ứng (quy t toán tạm ứng) : sẽ thực hiện theo cách thức duyệt chi− Quy trình này cung cấp các hướng dẫn cơ bản trong việc lập kế hoạch chi phí, tạm ứng, ... phí5.4 Trình tự duyệt mua:STT LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH TRÁCH NHIỆMMÔ TẢ QUÁ TRÌNH CHUẨN CHẤT LƯỢNG BIỂU MẪU1 Lập phiếu đề xuất mua CBNV − Khi có nhu cầu hàng hoặc dịch vụ, lập Phiếu đề xuất mua:...
 • 7
 • 3,662
 • 68

Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện

Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện

Kế toán

... cầu cơ bản của lập kế hoạch kiểm toánTheo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 300 quy định:- Kế hoạch kiểm toán phải đợc lập cho mọi cuộc kiểm toán.- Kế hoạch kiểm toán phải đợc lập một cách thích ... Tài chính Kế toán thực hiện" gồm các nội dung cơ bản sau:ã Phần 1: Lý luận chung về kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chínhã Phần 2: Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm ... phê duyệt.ã Yêu cầu của việc lập kế hoạch chiến lợcTheo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 300 quy định:- Kế hoạch chiến lợc đợc lập cho các cuộc kiểm toán lớn về quy mô, tính chất phức tạp,...
 • 96
 • 781
 • 2

Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC

Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC

Kế toán

... kiến đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện.2.1. Đánh giá về lập kế hoạch ... GLV AASC)1.2.2.2. Lập kế hoạch tổng thể và thiết kế chương trình kiểm toán Căn cứ vào kết quả thu thập được trong quá trình tìm hiểu khách hàng, KTV tiến hành lập ra kế hoạch kiểm toán tổng ... Hoa1.1.2. Các bước công việc trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán và thiết kế chương trình kiểm toán trong kiểm toán BCTC do công ty AASC thực hiện. Lập kế hoạch là giai đoạn đầu tiên mà các KTV...
 • 66
 • 943
 • 8

Xem thêm