quy trình đào tạo

Mẫu Quy trình đào tạo bên ngoài

Mẫu Quy trình đào tạo bên ngoài

Biểu mẫu

... theo mẫu đính kèm quy trình này trong đó nêu rõ:- Số lượng đào tạo. - Mục đích và nghiệp vụ đào tạo. - Thời gian đào tạo. 3. Kế hoạch đào tạo :Căn cứ phiếu yêu cầu đào tạo của các Bộ phận, ... gồm: - Địa điểm tổ chức đào tạo. - Chương trình và nội dung đào tạo. - Thời gian đào tạo. - Kinh phí đào tạo. 6. Triển khai thực hiện :Sau khi đã ký hợp đồng đào tạo, Phòng NS sẽ tiến hành ... /6QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀIMã tài liệu: NS - 06Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08- Phòng NS lưu đầy đủ hồ sơ đào tạo đối với mỗi chương trình đào tạo cụ thể. - Đối đối với đào tạo...
 • 6
 • 2,149
 • 96
Mẫu Quy trình đào tạo hội nhập

Mẫu Quy trình đào tạo hội nhập

Biểu mẫu

... nhân viên đào tạo phụ trách đào tạo thực hiện.3. Tiến hành đào tạo Đào tạo về quy chế, nội quy: - Nhân viên đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo về quy chế, nội quy của ... báo cáo giám đốc đào tạo giải quy t.- Sau khi đào tạo xong, nhân viên đào tạo lập biên bản đào tạo theo mẫu: NS – 08 – BM04. Đào tạo về nghiệp vụ Trình tự về đào tạo nghiệp vụ bao gồm- Giải ... hệ với người đào tạo để xác định thời gian, địa điểm đào tạo. - Sau khi thông nhất các nội dung, nhân viên đào tạo lập kế hoạch và trình Giám đốc đào tạo phê duyệt.Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ.-...
 • 5
 • 7,819
 • 233
Quy trình đào tạo nội bộ

Quy trình đào tạo nội bộ

Biểu mẫu

... như sau.- Địa điểm tổ chức đào tạo. - Lập danh sách những đối tượng được đào tạo. - Cử Cán bộ đào tạo (hướng dẫn). - Chương trình, nội dung đào tạo. - Thời gian đào tạo. Đối với trường hợp công ... DUNG:1. Lập chương trình đào tạo Đối với các trường hợp đào tạo tại công ty, bao gồm do cán bộ nội bộ hay thuê ngoài đào tạo tại công ty, phòng nhân sự lập chương trình đào tạo theo mẫu: NS – ... đối tác bên ngoài để tiến hành đào tạo thì phòng nhân sự lập thủ tục và lựa chọn theo quy trình mua hàng, dịch vụ của công ty. 2. Phê duyệt- Chương trình đào tạo phải được Giám đốc điều hành...
 • 5
 • 3,428
 • 226
Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây XDCT 545

Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây XDCT 545

Kinh tế - Thương mại

... mình được các vấn đề sau: Mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, đối tượng đào tạo Đối với các doanh nghiệp mới thành lập thì nhu cầu đào tạo luôn đặt ra trước mắt, bởi vì ... dạng đào tạo sau: Dạng đào tạo Đối tượng đào tạo Đặc điểmNghiên cứu tình huống - Quản trị gia và chuyên viên - Phát triển kỹ năng ra quy t định- Học viên tự phân tích các tình huống, trình ... yêu cầu đào tạo Trưởng các đơn vị lập phiếu yêu cầu đào tạo gửi về Phòng Tổ chức - Hành chínhSVTH: Thân Lai Trang 49Không đồng ýĐồng ýXác định nhu cầu đào tạo Lập phiếu yêu cầu đào tạo Tổ...
 • 75
 • 1,756
 • 3
107 Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương (VietcomBank) Việt Nam Chi nhánh Hà Nội 

107 Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương (VietcomBank) Việt Nam Chi nhánh Hà Nội 

Quản trị kinh doanh

... trạng đào tạo trong giai đoạn 2006- 2008 412.3.1 Quyđào tạo 412.3.2 Cơ cấu đào tạo 412.3.3 Ngân sách cho đào tạo 442.3.4 Nội dung chương trình đào tạo 452.4 Quy trình đào tạo 472.4.1 ... SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 41.1 Khái niệm đào tạo NNL 41.2 Vai trò của đào tạo NNL 41.3 Xây dựng quy trình đào tạo 51.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 71.3.1.4 Hoạt ... đào tạo. Nghiên cứu các nội dung cơ bản nhất của đào tạo trong doanh nghiệp như: khái niệm vai trò của đào tạo, quy trình đào tạo gồm xác định nhu cầu, thiết kế/thực hiện chương trình đào tạo...
 • 95
 • 1,043
 • 14
112 Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương (VietcomBank) Việt Nam chi nhánh Hà Nội 

112 Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương (VietcomBank) Việt Nam chi nhánh Hà Nội 

Quản trị kinh doanh

... Thực trạng đào tạo trong giai đoạn 2006- 2008 412.3.1 Quyđào tạo 412.3.2 Cơ cấu đào tạo 412.3.3 Ngân sách cho đào tạo 442.3.4 Nội dung chương trình đào tạo 452.4 Quy trình đào tạo 472.4.2 ... SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 41.1 Khái niệm đào tạo NNL 41.2 Vai trò của đào tạo NNL 41.3 Xây dựng quy trình đào tạo 51.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 7 1.3.1.1 Định ... đào tạo. Nghiên cứu các nội dung cơ bản nhất của đào tạo trong doanh nghiệp như: khái niệm vai trò của đào tạo, quy trình đào tạo gồm xác định nhu cầu, thiết kế/thực hiện chương trình đào tạo...
 • 82
 • 1,256
 • 8
136 Hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị

136 Hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị

Quản trị kinh doanh

... đánh giá hiệu quả đào tạo. Phản ứng của người được đào tạo đối với khóa đào tạo có liên quan đến các phương diện đào tạo, như mục tiêu đào tạo có hợp lý hay không, nội dung đào tạo có thiết thực ... đánh giá chương trình đào tạo. 1.2.2.5 Lựa chọn phương pháp đào tạo Sau khi xây dựng chương trình đào tạo phải tiến hành lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp. Để thực hiện việc đào tạo với những ... tra.- Nhu cầu đào tạo, nội dung đào tạo, và quy trình đánh giá vừa nhất quán vừa quan hệ chặt chẽ với nhau.- Mục tiêu đào tạo cho phép người phụ trách đào tạo xác định tài liệu đào tạo nào là...
 • 91
 • 795
 • 5
Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... trạng đào tạo trong giai đoạn 2006- 2008 412.3.1 Quyđào tạo 412.3.2 Cơ cấu đào tạo 412.3.3 Ngân sách cho đào tạo 442.3.4 Nội dung chương trình đào tạo 452.4 Quy trình đào tạo 472.4.1 ... SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 41.1 Khái niệm đào tạo NNL 41.2 Vai trò của đào tạo NNL 41.3 Xây dựng quy trình đào tạo 51.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 71.3.1.4 Hoạt ... 101.3.1.4.2 Xác định nhu cầu đào tạo ưu tiên 131.3.2 Thiết kế và thực hiện quy trình đào tạo 141.3.3 Đánh giá hiệu quả đào tạo 20CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NNL TẠI NGÂNHÀNG NGOẠI...
 • 41
 • 1,099
 • 9
“ Hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị

“ Hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị

Kinh tế - Thương mại

... phương pháp đào tạo, thời gian đào tạo và địa điểm đào tạo phù hợp.Xây dựng chương trình đào tạo cần lựa chọn và xây dựng nội dung đào tạo. Nộidung là nền tảng của chương trình đào tạo. Nó liên ... đầu của quy trình đào tạo nguồn nhân lực.Đánh giá nhu cầu đào tạo là một quá trình nghiên cứu nhằm mục đích: - Xác định xem những nhân viên nào cần được đào tạo, cần phải tiến hành đào tạo ở ... về quy trình, chương trình, và nội dung đào tạo nhằm tạo dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao.Tuy nhiên trong quá trình thực tập tại công ty, tác giả nhận thấy việc áp dụng quy trình đào tạo...
 • 46
 • 661
 • 1
Biểu mẫu quy trình đào tạo NV

Biểu mẫu quy trình đào tạo NV

Biểu mẫu

... TRÌNH ĐÀO TẠOV/v……………………………………………………………………… 1. Danh sách những đối tượng được đào tạo. 2. Yêu cầu của việc đào tạo: 3. Địa điểm tổ chức đào tạo. 4. Cán bộ đào tạo (hướng dẫn). 5. Chương trình, ... Thủ tục đào tạo. - Bộ phận…………tiến hành đào tạo/ hướng dẫn như sau:1. Nội dung đào tạo/ hướng dẫn:2. Thời gian đào tạo/ hướng dẫn:3. Địa điểm đào tạo/ hướng dẫn:4. Những người được đào tạo/ hướng ... thuật.  Nội dung đào tạo: Phải gắn liền với công việc.  Phương pháp đào tạo: Tự đào tạo tại chỗ hay từ bên ngoài, đào tạo mới hay đào tạo bổ sung.  Thời gian đào tạo: Ngắn hạn hay dài...
 • 11
 • 2,019
 • 71
Chương trình quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ tuổi

Chương trình quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ tuổi

Tài liệu khác

... CHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ DÀI HẠNCHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ DÀI HẠNCHƯƠNG TRÌNHĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨCHƯƠNG TRÌNHĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨCHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO ... của tổ chứcCHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO CÁN BỘ BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦYPHÒNG QUY HOẠCH ĐÀO TẠO CÁN BỘ BỘ PHẬN XÉT TUYỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH: 39.325.869 (Chị Thanh)Email: quyhoachdaotaocanbo@yahoo.com.vnĐịa ... ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ TUỔI CHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ TUỔI CHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ XUẤT THÂN TỪ CÔNG NHÂNCHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN...
 • 28
 • 1,205
 • 2
Quy định học môn tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy

Quy định học môn tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy

Cao đẳng - Đại học

... trong chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; - Là môn trước của môn Nhập môn lập trình hướng đối tượng hoặc Phương pháp số trong chương trình đào tạo bậc đại ... -1/4- QUY ĐỊNH V/v Học môn Tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy bậc đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trường Đại học Hoa Sen (Ban hành kèm theo Quy t định số ... 24 tháng 05 năm 2011, cập nhật quy định học Tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ trường đại học Hoa Sen ban hành theo quy t định số 508 -08/QĐ-BGH ngày...
 • 4
 • 919
 • 3
Quy định học tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy định học tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ

Tin học văn phòng

... DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________ QUY ĐỊNH Quy định học Tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy theo ... Tin học văn phòng 2. -3/3- d) Phòng Đào tạo bổ sung quy định này vào Sổ tay sinh viên và cập nhật vào Quy chế đào tạo hệ tín chỉ. e) Trong quá trình thực hiện, các Khoa, Phòng, bộ môn ... Chương trình Tin học văn phòng (Office Professional) được nhà trường thiết kế dựa trên công nghệ đào tạo của Học viện CNTT NIIT-Ấn độ dành cho sinh viên theo học hệ tín chỉ các ngành đào tạo không...
 • 3
 • 628
 • 1
Chương trình đào tạo văn bằng 2 chính quy Kinh tế kế hoạch và đầu tư

Chương trình đào tạo văn bằng 2 chính quy Kinh tế kế hoạch và đầu tư

... vào và miễn học kỳ 1 (các học phần từ 01 đến 08).CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ VĂN BẰNG CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY KINH TẾ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯTT Tên học phần Khoa/Ban ... Minh được miễn thi đầu vào và miễn học kỳ 1 (các học phần từ 01 đến 08).CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ VĂN BẰNG CHÍNH QUY THƯƠNG MẠITT Tên học phần Khoa/Ban Tín chỉ Ghi chú 1 Kinh tế vi mơ I KTPT ... CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ VĂN BẰNG CHÍNH QUY KẾ TỐNTT Tên học phần Khoa/Ban Tín chỉ Ghi chú 1 Kinh tế vi mơ I KTPT 3 Mơn...
 • 17
 • 481
 • 0
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC Quy hoạch môi trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC Quy hoạch môi trường

Công nghệ - Môi trường

... CỨU QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI … ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH TRƯỜNG TẠI … ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020HƯỚNG ĐẾN 2020Mở đầuChương 1 : Hiện trạng và Quy ... vùng nghiên cứu (từ đó xác định những vấn đề môi trường cấp bách)Chương 3 : Đề xuất các chương trình/ dự án BVMT tại vùng nghiên cứu, - Mục tiêu, nhiệm vụ- Nội dung- Sắp xếp ưu tiên - Thời ... gian nộp: Tài liệu (1 cuốn + 1 file)Tài liệu tham khảo :1. Niên giám thống kê, 2009-20102. Quy hoạch phát triển KTXH của vùng nghiên cứu3. Báo cáo hiện trạng môi trường4. Các văn bản pháp...
 • 4
 • 343
 • 0

Xem thêm