quy tắc ứng xử trong công sở

Quy tắc ứng xử trong nhà trường

Quy tắc ứng xử trong nhà trường

Tư liệu khác

... dân chủ thật sự, xây dựng văn minh công sở. 4. Ứng xử của CBCNV:- Có quan hệ bình đẳng với mọi người trong cơ quan, đối xử thân thiện, hợp tác với giáo viên trong giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng ... móng tay, móng chân, nhuộm tóc để trang điểm; không được sử dụng điện thoại.Trên đây là quy tắc ứng xử trong nhà trường. Mong các thành viên thực hiện có hiệu quả để đơn vị đạt mục tiêu “Nhà ... đình và tham gia công tác xã hội.- Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải có văn...
 • 2
 • 1,084
 • 2

Quy tac ung xu trong truong hoc

Quy tac ung xu trong truong hoc

Ngữ văn

... tháng 10 năm 2010 QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CB-GV-CNV TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỢNG(Ban hành kèm theo Quy t định số ……/QĐ-THCSPT ngày 01/10/2010 của trường THCS Tân Phượng)I. QUY ĐỊNH CHUNGĐiều ... chỉnh1- Quy tắc ứng xử quy định tại Quy ́t định này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng (dưới đây gọi chung là viên chức) đang công tác trong ... gia góp ý trong công việc, cuộc sống; Không suồng sã, nói tục trong sinh hoạt, giao tiếp.3.4- Hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.4. Ứng xử với học...
 • 7
 • 679
 • 2

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Tư liệu khác

... quy n xử lý. Điều 13. Các quy định cán bộ, công chức cấp xã phải làm Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy tắc này ngoài việcphải thực hiện các quy định tại Quy tắc ... các quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quy n địaphương thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, giám sát việc niêm yết công khai và thựchiện Quy tắc ... Vụ Công chức Viên chức, QUY T ĐỊNH: Điều 1 : Ban hành kèm theo Quy t định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quy n địa phương. Điều 2 : Quy t...
 • 10
 • 1,028
 • 5

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tư liệu khác

... Tổ chức cán bộ, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.Điều 2. Quy tắc ứng xử này áp dụng đối ... đến công tácthanh tra, giải quy t khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng khi được cấp có thẩm quy n giao.Điều 8. Ứng xử nơi công cộng1. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy ... về người tố cáo.Điều 4. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng1. Những việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm:a) Tuân thủ các nguyên tắc, thẩm quy n, trình tự, thủ tục...
 • 5
 • 1,409
 • 5

Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

Vật lý

... tốn, lịch sự. Ứng xử với đồng nghiệp cần có thái độ hợp tác trong công việc, chân tình góp ý; thái độ hòa nhã, tránh sự chế giễu, chê bai, tô vẽ khi vắng mặt đồng nghiệp. Ứng xử với học sinh, ... người khác giới. Ứng xử trong quan hệ giữa những người khác giới đảm bảo trong sáng, lịch thiệp, tôn trọng, không gây phản cảm, khó chịu, đàm tiếu cho người xung quanh.Điều 11: Công bố, tiếp ... tuổi, phụ nữ Ứng xử khi tiếp cha mẹ học sinh, người đến liên hệ công việc, đảm bảo niềm nở, chân tình; không có thái độ bất nhã, thiếu hợp tác.Điều 5. Khi sử dụng điện thoại Ứng xử khi giao...
 • 3
 • 3,039
 • 12

Tài liệu huấn luyện VĂN HOÁ GIAO TIẾP ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ

Tài liệu huấn luyện VĂN HOÁ GIAO TIẾP ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ

Kỹ năng giao tiếp

... Phụ lục văn hoá giao tiếp ứng xử nơi công sởby PTD, CR3rd ReviewPhụ lụcTài liệu huấn luyệnVĂN HOÁ GIAO TIẾP ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞI/ Tổng quan về văn hoá ứng xử giao tiếp ở Việt Nam: Văn ... hành vi ứng xử của ta đã đi ra khỏi cái nghĩa của lịch sự đó là sự cầu cạnh. QUY TẮC 10 ĐIỂM TRONG VĂN HOÁ GIAO TIẾPVersion 1.0/2006 Page 3 of 27 Phụ lục văn hoá giao tiếp ứng xử nơi công sởby ... chẽ vào những quy định, quy tắc thuộc về phần cứng, do đó hạn Version 1.0/2006 Page 2 of 27 Phụ lục văn hoá giao tiếp ứng xử nơi công sởby PTD, CR3rd ReviewCó một số nguyên tắc về kỹ năng...
 • 27
 • 5,182
 • 20

Giao tiếp-Ứng xử trong cuộc sống

Giao tiếp-Ứng xử trong cuộc sống

Kỹ năng giao tiếp

... mắt hành động. Chú ý ngôn ngữ không nên gay gắt nhưng tỏ ra cương quy t. Giao tiếp -Ứng xử trong cuộc sống I. Nguyên tắc ứng xử: 1. Hãy tiếp cận với con người ở góc độ không tốt, không xấu: ... Kết quả là dễ mắc sai lầm trong giao tiếp. Do vậy nguyên tắc đầu tiên trong nghệ thuật ứng xử là hãy tiếp cận với con người ở góc độ không tốt, không xấu. Ở nguyên tắc này, mỗi người có thể ... Trong những trường hợp cụ thể đòi hỏi mọi người phải biết ứng biến và điều quan trọng hơn là hãy tìm cho được đồ đi tới thành công riêng của mình. II. Một số cách ứng xử: 1....
 • 15
 • 2,318
 • 3

Kỹ năng ứng xử trong công việc

Kỹ năng ứng xử trong công việc

Kỹ năng giao tiếp

... có thể gây hại cho công việc. Để tránh tình huống đó, hãy hạn chế những câu sau trong từ điển công sở của bạn: 1. “Được thôi, tôi sẽ thử” “Thử” là từ cần tránh. Trong công việc, chỉ có “làm ... cho họ. Đảm bảo rằng bạn thực hiện những gì mình đã nói. Kỹ năng ứng xử trong công việc Những câu nói gây “nguy hại” cho công việc(Dân trí) - Đôi khi, bạn phát ngôn một câu gì đó mà không ... làm tốt công việc của anh ấy, tôi mới làm tốt phần việc của mình được" Từng người làm tốt phần việc của mình sẽ khiến cho cả dự án thành công nên bạn hãy tập trung hoàn thành công việc...
 • 6
 • 798
 • 6

Phụ nữ với văn hóa ứng xử nơi công sở

Phụ nữ với văn hóa ứng xử nơi công sở

Kỹ năng giao tiếp

... đề phụ nữ với giao tiếp ứng xử nơi công sở, tuy nhiên trong khuôn khổ bài nói của mình, tôi xin được trao đổi với các anh chị hai vấn đề trong giao tiếp ứng xử nơi công sở mà phụ nữ chúng ta ... hoá tốt đó chính là thái độ giao tiếp ứng xử lịch sự nơi công sở, mà mỗi chị em chúng ta là một thành viên trong đó. Cho nên giao tiếp ứng xử nơi công sở của phụ nữ có thể được ví như một nét ... lời nói. Văn hoá ứng xử trong công sởứng xử dựa trên sự bình đẳng về nhân cách. Mặc dù cương vị khác nhau nhưng mọi người có vị thế riêng, có chức năng, nhiệm vụ và quy n hạn khác nhau...
 • 7
 • 3,672
 • 44

Tài liệu huấn luyện VĂN HOÁ GIAO TIẾP ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ

Tài liệu huấn luyện VĂN HOÁ GIAO TIẾP ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ

Quản trị kinh doanh

... 27 Phụ lục văn hoá giao tiếp ứng xử nơi công sởby PTD, CR3rd ReviewPhụ lụcTài liệu huấn luyện VĂN HOÁ GIAO TIẾP ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞI/ Tổng quan về văn hoá ứng xử giao tiếp ở Việt Nam: Văn ... nơi công sở: 1. Nghi thức xã giao nơi công sở: Văn hoá giao tiếp (VHGT) nơi công sở thể hiện những tính chất đặc thù của hoạt động thi hành công việc. Do vậy giao tiếp trong thực thi công ... thể hướng dẫn quy định các y phục trong giờ làm việc ở công sở, đón tiếp, gặp gỡ khách hàng, đối tác… Doanh nghiệp có thể quy định mặc đồng phục theo một số ngày trong tuần, trong từng bộ phận...
 • 27
 • 1,815
 • 9

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử

Tài liệu khác

... không tìm thấy câu trả lời mình cần.Hỏi: Quy tắc Ứng xử áp dụng cho ai?Trả lời: Tất cả nhân viên của Colgate ở mọi cấp độ phải tuân thủ Quy tắc Ứng xử. Không có ngoại lệ nào.Hỏi: Chuyện ... qua Đường dây Hỗ trợ về Quy tắc Ứng xử Colgate-Palmolive của Colgate hoặc Ban Pháp chế Toàn cầu để báo cáo về mối quan tâm của mình:Đường dây Hỗ trợ về Quy tắc Ứng xử Colgate-Palmolive ethics@colpal.com ... ứng xử. Mục đích của Đường dây Hỗ trợ về Quy tắc Ứng xử của Colgate-Palmolive l:ã C vn cho nhõn viờn ca Colgate v giỳp họ hiểu rõ cách áp dụng Quy tắc Ứng xử cho tng trng hp c th; vã Cung cp...
 • 36
 • 795
 • 3

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử

Kỹ năng giao tiếp

... đặc điểm trung tâm của Quy tắc Ứng xử. Trong hoạt động kinh doanh của mình, GW cam kết tuân thủ tất cả các quy định bắt buộc và các quy tắc được đặt ra trong Quy tắc Ứng xử này. Chúng ta cũng ... tôn trọng quy n tự do liên kết và quy n thỏa ước tập thể và bảo về những quy n này ở tất cả các cơ sở của mình trên toàn cầu.Phân biệt đối xử GW công nhận và thúc đẩy sự đối xử công bằng ... khuyến khích đối tác kinh doanh cam kết với những quy tắc đạo đức được quốc tế công nhận và tôn trọng các quy tắc đó để tuân thủ các điều luật và quy định áp dụng.1. Trách nhiệm Xã hộiBền vững...
 • 8
 • 1,109
 • 23

Xem thêm