quy định về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Tài liệu Báo cáo " Những quy định về thủ tục thành lập doanh nghiệp cần được tiếp tục hoàn thiện " pot

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... kí doanh nghiệp nối mạng đăng kí doanh nghiệp quốc gia, chủ thể muốn thành lập có thể đăng kí doanh nghiệp qua mạng Tất cả điều này đã khẳng định thủ tục thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh ... nhấm” Luật doanh nghiệp, hay nói cách khác, làm vô hiệu hóa các quy định về thành lập doanh nghiệp và đăng kí kinh doanh của Luật doanh nghiệp đối với những ngành nghề kinh doanh đặc thù. Hơn ... hiện quy n kinh doanh, Luật doanh nghiệp năm 2005, Nghị định số 139/2007/NĐ-CP, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, Thông tư số 14/2010/TT-BKH đã quy định đơn giản hơn nữa thủ tục thành lập doanh nghiệp. ...
 • 9
 • 542
 • 4

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 1); Quy t định 3 Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp BÀI LÀM Góp vốn để thành lập doạnh nghiệp ... phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo ... chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốndoanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được...
 • 5
 • 1,340
 • 9

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Kinh tế - Thương mại

... về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 1); Quy t định 3 Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp BÀI LÀM Góp vốn để thành lập doạnh nghiệp ... phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo ... chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốndoanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được...
 • 5
 • 805
 • 6

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... dung các quy định pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quy n sở hữu trí tuệ bao gồm các quy định về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp như: chủ thể góp vốn, đối tượng góp vốn, điều ... trưng của góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quy n sở hữu trí tuệ 1.2.2.1 Khái niệm góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quy n sở hữu trí tuệ Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quy n sở hữu ... bày thành ba chương: Chương 1: Khái quát chung về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quy n sở hữu trí tuệ; Chương 2: Các quy định của pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quy n...
 • 24
 • 815
 • 3

Báo cáo " Hoàn thiện quy định về góp vốn và xác định tư cách thành viên công ti theo Luật doanh nghiệp năm 2005 " doc

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... nhận việc góp vốn, doanh nghiệp và người góp vốn sẽ định giá tài sản. Luật doanh nghiệp không quy địnhvề phía doanh nghiệp, việc định giá do hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên ... vực kinh doanh, có thể quy định một số trường hợp hợp đồng góp vốn thành lập công ti buộc phải được lập thành văn bản. Tóm lại, so với Luật doanh nghiệp năm 1999, các quy định về góp vốn và ... một thành viên, các tổ chức, cá nhân khi cùng nhau góp vốn thành lập công ti đều cần thiết đạt được thoả thuận về mức góp vốn, loại tài sản góp vốn, định giá tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn, ...
 • 10
 • 332
 • 0

pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền tự do thành lập doanh nghiệp

pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền tự do thành lập doanh nghiệp

Khoa học xã hội

... hiện hành quy định như thế nào về quy n tự do thành lập doanh nghiệp . NỘI DUNGI. Quy n tự do thành lập doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành Quy n tự do thành lập doanh nghiệp và đăng ... tục thành lập doanh nghiệp và đắng kí kinh doanh. Đáp ứng yêu cầu của tự do kinh doanh, mà trực tiếp là quy n tự do thành lập doanh nghiệp, pháp luật hiện hành đã quy định thủ tục thành lập doanh ... tin về doanh nghiệp như: Tên doanh nghiệp địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, nghành nghề kinh doanh, vốn điều lệ của doanh nghiệp điều 21 luật doanh nghiệp Những thông tin về doanh nghiệp...
 • 19
 • 1,071
 • 1

MẪU BẢNG XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG VỀ TÀI CHÍNH ĐỂ GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG pptx

MẪU BẢNG XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG VỀ TÀI CHÍNH ĐỂ GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG pptx

Biểu mẫu

... năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại. B- Ví dụ minh họa: Theo Đề án, Công ty X sẽ góp 100 tỷ VND để thành lập ngân hàng thương mại Y. Phân tích nguồn vốn để Công ty X góp ... A >= Số vốn phải góp vào ngân hàng thương mại theo cam kết của tổ chức thì tổ chức có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại. * Nếu A < Số vốn phải góp vào ngân ... công thức (1) và (2) để xác định khả năng về tài chính của Công ty X để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại Y, ta có: Đầu tư dài hạn được tài trợ bởi Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu (E) (LI)...
 • 3
 • 455
 • 1

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

Ngân hàng - Tín dụng

... 26 Điều 22. Quy t toán vốn đầu tưViệc quy t toán vốn đầu tư hàng năm và quy t toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quy t toán vốn đầu tư.Trường ... sự nghiệp) . Không bố trí vốn sự nghiệp cho các dự án đầu tư mới. Điều 19. Lập kế hoạch, phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn Việc lập kế hoạch, phân bổ, thẩm tra phân bổ vốn thực hiện theo quy định ... án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) và quy t định đầu tư của cấp có thẩm quy n, các quy t định điều chỉnh dự án (nếu có); - Dự toán và quy t định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quy n đối...
 • 27
 • 1,066
 • 0

Quyết định Góp vốn thành lập công ty tại Hà Nội và cử người đại diện theo ủy quyền

Quyết định Góp vốn thành lập công ty tại Hà Nội và cử người đại diện theo ủy quyền

Tài liệu khác

... CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011 QUY T ĐỊNH Về việc: Góp vốn thành lập công ty tại Hà Nội và cử người đại diện theo ủy quy n HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG ... Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty./.Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt tại đây quy t định và ban hành phê chuẩn việc góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG ... với các điều khoản dưới đây: QUY T ĐỊNH:Điều 1: Chấp thuận và thông qua việc góp vốn thành lập công ty sau:Điều 2: Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt sẽ góp 6.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)...
 • 2
 • 863
 • 2

Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quyvốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) docx

Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) docx

Thủ tục hành chính

... đồng liên doanh (trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh) : 01 bản chính, 02 bản sao. 5. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Dự thảo điều lệ doanh nghiệp; ... một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp. + Quy t định số 1879/2007/QĐ-UBND ... tư gắn với thành lập doanh nghiệp theo Quy t định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. + Danh sách thành viên/cổ...
 • 5
 • 328
 • 0

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quyvốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp. pps

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp. pps

Thủ tục hành chính

... Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) Quy t định số 1088/2006/QĐ-BK Yêu cầu ... ứng theo quy định của pháp luật. Số bộ hồ sơ: 04 Nội dung Văn bản qui định phải nộp kèm theo: Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của ... định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; n 26. Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, ngoài hồ sơ quy định đã liệt kê ở...
 • 9
 • 285
 • 0

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quyvốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp. pot

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp. pot

Thủ tục hành chính

... Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) Quy t định số 1088/2006/QĐ-BK Yêu cầu ... Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quyvốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp. Thông tin Lĩnh vực thống kê: ... sung hồ sơ). 3. Quy t định thủ tục hành chính, trả kết quả Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ ...
 • 6
 • 271
 • 0

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quyvốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh. pps

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh. pps

Thủ tục hành chính

... mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/ hoặc Chi nhánh) Quy t định số 1088/2006/QĐ-BK ... ứng theo quy định của pháp luật. Số bộ hồ sơ: 04 Nội dung Văn bản qui định phải nộp kèm theo: Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của ... định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; n 26. Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, ngoài hồ sơ quy định đã liệt kê ở...
 • 9
 • 197
 • 0

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quyvốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp. potx

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp. potx

Thủ tục hành chính

... Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quyvốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp. Thông tin Lĩnh vực ... giải pháp về môi trường; Số bộ hồ sơ: 04 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư Quy t định số Nội dung Văn bản qui định Lĩnh ... Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3 2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quy t định thành lập hoặc...
 • 6
 • 155
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25