quy định hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học

Hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. doc

Hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. doc

Thủ tục hành chính

... trung họcsở nơi đang học. 2. Trường trung họcsở tổng hợp danh sách trình Phòng Giáo dục cấp huyện làm thủ tục miễn giảm theo quy định. 3. Phòng Giáo dục gởi đến cán bộ chuyên ... Học sinh thuộc đối tượng miễn giảm học phí và tu sửa cơ sở vật Tên bước Mô tả bước chất trường học, được trợ cấp tiền mua sách, vở, và đồ dùng học tập nộp hồ cho Trường trung học ... thiểu số thuộc diện hộ nghèo . Hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quy n quy t định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội...
 • 4
 • 332
 • 0

Hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. ppsx

Hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. ppsx

Thủ tục hành chính

... sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành. Hồ Thành phần hồ 1. - Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục của học sinh (có xác nhận của Ủy ban ... Hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hộiCơ quan có thẩm quy n quy t định: Sở Lao động -Thương binh ... bị hồ Học sinh làm đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ (theo mẫu số 1), có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (học Nội dung Văn bản qui định 5. Học sinh là người tàn tật ( theo quy...
 • 5
 • 364
 • 0

Giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung họcsở pdf

Giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở pdf

Thủ tục hành chính

... Giải quy t chế độ chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung họcsở Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quy n quy t định: Uỷ ... 1. Bước 1 Vào đầu năm học trường THCS hướng dẫn các học sinh thuộc diện làm hồ sơ. Đối tượng có 01 đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở, UBND xã có trách ... Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (Mẫu số 01) Yêu...
 • 4
 • 448
 • 0

Xác nhận đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung họcsở doc

Xác nhận đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở doc

Thủ tục hành chính

... được giải quy t. 2. Bước 2: Công dân nhận lại kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã. Xác nhận đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ ... 1. Bước 1: Học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường làm đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ. Nộp đơn tại bộ phận tiếp nhận hồ và trả kết quả ... xã hội Cơ quan có thẩm quy n quy t định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quy t: 01 ngày làm việc...
 • 4
 • 457
 • 0

Luật Phổ cập giáo dục tiểu học

Luật Phổ cập giáo dục tiểu học

Tư liệu khác

... chủ nghĩa Việt Nam;Luật này quy định chế độ phổ cập giáo dục tiểu học. CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1Nhà nước thực hiện chính sách phổ cấp giáo dục tiểu học bắt buộc từ lớp 1 đến hết ... phố cập giáo dục tiểu học. CHƯƠNG IIIQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC Đ i u 21ềHội đồng bộ trưởng có trách nhiệm:1- Ban hành các chính sách nhằm bảo đảm thực hiện phổ cập giáo dục ... ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào sự nghiệp phổ cập giáo dục tiểu học của Việt Nam.CHƯƠNG IIHỌC SINH, NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH, XÃ HỘITRONG PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC Điều 81- Trẻ...
 • 6
 • 1,578
 • 9

Giải quyết chế độ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung họcsở đối tượng là học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo ppsx

Giải quyết chế độ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối tượng là học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo ppsx

Thủ tục hành chính

... nhân dân tỉnh quy t định. Hồ Thành phần hồ 1. Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 2. Phiếu xác nhận do nhà trường cấp theo từng năm học; 3. Các ... hồ sơ: 1 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở 2. Phiếu xác nhận do nhà trường cấp theo từng năm học ... Mô tả bước 1. Bước 1 Cá nhân làm đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung họcsở (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, trường hợp bị tàn tật...
 • 4
 • 454
 • 1

Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung họcsở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT potx

Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT potx

Thủ tục hành chính

... nhận hồ , tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động TB&XH cấp huyện. 3. Phòng Lao động TB&XH cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định ... bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân (học sinh hoặc cha mẹ học sinh thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo qduy định) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận ... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT Thông...
 • 4
 • 429
 • 0

Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung họcsở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg ppt

Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg ppt

Thủ tục hành chính

... Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung họcsở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT Thông ... bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân (học sinh hoặc cha mẹ học sinh thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo qduy định) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận ... UBND cấp xã tiếp nhận hồ , tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động TB&XH cấp huyện. 3. Phòng Lao động TB&XH cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lập danh sách gửi Sở...
 • 4
 • 382
 • 0

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌCSỞ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Báo cáo khoa học

... về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi – chống mù chữ và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, chuẩn bị cho công nhận phổ cập bậc trung học. - Tổ chức kiểm tra, duy trì sĩ số học sinh phổ cập; ... kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, làm cơ sở tiến tới phổ cập bậc trung học trong nhũng năm tiếp theo, đây là sự quy t tâm phấn đấu ... cố và duy trì chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, chống mù chữ. Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập bậc trung học vào tháng 09/2010.Tổ chức tốt...
 • 11
 • 1,103
 • 0

Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Tài liệu khác

... gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạoCơ quan có thẩm quy n quy t định: Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan hoặc người có thẩm quy n được uỷ quy n ... 3. Các văn bản chỉ đạo của địa phương về phổ cập giáo dục THCS. 4. Báo cáo về tình hình và kết quả phổ cập giáo dục THCS của địa phương. Số bộ hồ sơ: 01 bộ ... tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hồ Thành phần hồ 1. Biểu thống kê tổng hợp tình hình học sinh trong độ tuổi và kết quả phổ cập giáo dục THCS của đơn vị. 2. Biên bản kiểm tra,...
 • 3
 • 353
 • 1

Tài liệu Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung họcsở pdf

Tài liệu Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở pdf

Tài liệu khác

... Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.- Công văn số 6170/THPT ngày 22/11/2001 về việc hướng dẫn kiểm tra kết quả phổ cập GD ... quan hành chính.c. Thành phần, số lượng hồ sơ - Chưa có quy định cụ thể.d. Thời hạn giải quy t- 30 ngày.đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo.e. Đối tượng thực hiện ... Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sởa. Trình tự thực hiện- Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiểm tra và ra quy t định công nhận đối với đơn vị xã, phường,...
 • 2
 • 433
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose