quy định giao dịch cổ phiếu quỹ

Quy trình II: Bán cổ phần nhà nước của các DN đã CPH kết hợp với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các TTGDCK pptx

Quy trình II: Bán cổ phần nhà nước của các DN đã CPH kết hợp với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các TTGDCK pptx

Đầu tư Chứng khoán

... Bước 2: ra quy t định bán tiếp CP Nhà nước; triệu tập ĐHCĐ để biểu quy t thông qua quy t định bán bớt CP Nhà nước (nếu cổ đông Nhà nước đang trong thời hạn là cổ đông sáng lập và dự định nắm ... cổ phần, công ty thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Thông tư số 60/2004/TT-BTC. Trong thông báo cần nêu rõ cổ phiếu sẽ được NY hoặc giao ... hạn là cổ đông sáng lập và dự định nắm giữ ít hơn 20% cổ phần công ty), biểu quy t thông qua việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên các TTGDCK.•Bước 4: Công ty NY tại TTGDCK...
 • 9
 • 409
 • 0
41.QD.SGDHCM: quy định giao dịch trực tuyến tại sở giao dịch chứng khoán tp. Hồ Chí Minh

41.QD.SGDHCM: quy định giao dịch trực tuyến tại sở giao dịch chứng khoán tp. Hồ Chí Minh

Tài liệu khác

... đối các Quy định về giao dịch trực tuyến do Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM ban hành, đảm bảo hệ thống giao dịch của Công ty: 1. Tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử và các quy định hiện ... người đại diện thẩm quy n ký xác nhận trong thời gian quy định. Chương 2 CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 4. Quy định về Hệ thống giao dịch của Thành viên 1. Hệ thống giao dịch của Thành viên ... quan đến giao dịch chứng khoán; 2. Đáp ứng các yêu cầu chức năng mà Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM quy định; 3. Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng...
 • 18
 • 591
 • 0
QUY ĐỊNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

QUY ĐỊNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

Đầu tư Chứng khoán

... đối các Quy định về giao dịch trực tuyến do Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM ban hành, đảm bảo hệ thống giao dịch của Công ty: 1. Tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử và các quy định hiện ... người đại diện thẩm quy n ký xác nhận trong thời gian quy định. Chương 2CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂĐiều 4. Quy định về Hệ thống giao dịch của Thành viên 1. Hệ thống giao dịch của Thành viên phải ... sau:1. Giao dịch trực tuyến là việc Thành viên sử dụng Hệ thống giao dịch của Thành viên kết nối trực tiếp với Hệ thống giao dịch của SGDCK TPHCM để thực hiện giao dịch chứng khoán theo các quy định...
 • 19
 • 703
 • 1
phương hướng hoàn thiện quy định giao dịch bảo đảm trong pháp luật hàng hải việt nam

phương hướng hoàn thiện quy định giao dịch bảo đảm trong pháp luật hàng hải việt nam

Kinh tế - Quản lý

... các quy n của chủ sở hữu là vật quy n như quy n khai thác, quy n sử dụng, quy n sang nhượng, quy n cho thuê, quy n bảo lưu sở hữu, quy n thế chấp, quy n cầm cố; quy n bảo lãnh. Các vật quy n ... về quy định giao dịch bảo đảm trong pháp luật hàng hải Việt Nam.Chương 2: Thực trạng áp dụng quy định giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam.Chương 3: Phương hướng hoàn thiện quy ... TRIỂN CHẾ ĐỊNH GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ NÓI CHUNG VÀ QUY ĐỊNH GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRONG PHÁP LUẬT HÀNG HẢI NÓI RIÊNG CỦA VIỆT NAM 1.1.1. Lược sử hình thành pháp luật giao dịch bảo...
 • 88
 • 527
 • 0
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (SJS) (2).DOC

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (SJS) (2).DOC

Kế toán

... lượng giao dịch, ngày 07/07/2006 khối lượng giao dịch lớn nhất với 161.010 cổ phiếu được khớp lệnh. Trong khi đó, ngày 10/08/2006 khối lượng giao dịch thấp nhất, chỉ 4.900 cổ phiếu ... khối lượng cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên là 49.495 cổ phiếu. Về giá trị giao dịch, cho đến ngày 03/11/2006, tổng giá trị giao dịch của SJS đạt ngưỡng 760.640,76 triệu đồng. Giá trị giao dịch bình ... đầu tư thiết kế, quy hoạch 1DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SJS ĐẾN HẾT NGÀY 03/11/2006SJS là một trong những cổ phiếu lên sàn muộn nhất, song cũng lại là một trong những cổ phiếu được các nhà...
 • 19
 • 522
 • 2
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (SJS).DOC

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (SJS).DOC

Kế toán

... lượng giao dịch, ngày 07/07/2006 khối lượng giao dịch lớn nhất với 161.010 cổ phiếu được khớp lệnh. Trong khi đó, ngày 10/08/2006 khối lượng giao dịch thấp nhất, chỉ 4.900 cổ phiếu ... khối lượng cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên là 49.495 cổ phiếu. Về giá trị giao dịch, cho đến ngày 03/11/2006, tổng giá trị giao dịch của SJS đạt ngưỡng 760.640,76 triệu đồng. Giá trị giao dịch bình ... mô bên ngoài.12DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SJS ĐẾN HẾT NGÀY 03/11/2006SJS là một trong những cổ phiếu lên sàn muộn nhất, song cũng lại là một trong những cổ phiếu được các nhà đầu tư rất...
 • 19
 • 358
 • 0
Diễn biến giao dịch cổ phiếu của Công ty CP đầu tư và phát triển khu công nghiệp Sông Đà - SJS.DOC

Diễn biến giao dịch cổ phiếu của Công ty CP đầu tư và phát triển khu công nghiệp Sông Đà - SJS.DOC

Kinh tế - Thương mại

... lượng giao dịch, ngày 07/07/2006 khối lượng giao dịch lớn nhất với 161.010 cổ phiếu được khớp lệnh. Trong khi đó, ngày 10/08/2006 khối lượng giao dịch thấp nhất, chỉ 4.900 cổ phiếu ... khối lượng cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên là 49.495 cổ phiếu. Về giá trị giao dịch, cho đến ngày 03/11/2006, tổng giá trị giao dịch của SJS đạt ngưỡng 760.640,76 triệu đồng. Giá trị giao dịch bình ... 2003, Bộ xây dựng4DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SJS ĐẾN HẾT NGÀY 03/11/2006SJS là một trong những cổ phiếu lên sàn muộn nhất, song cũng lại là một trong những cổ phiếu được các nhà đầu tư rất...
 • 19
 • 412
 • 0
Diễn biến giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư và phát triển khu công nghiệp Sông Đà

Diễn biến giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư và phát triển khu công nghiệp Sông Đà

Đầu tư Chứng khoán

... Nguyễn Bá Sơn18DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SJS ĐẾN HẾT NGÀY 03/11/2006SJS là một trong những cổ phiếu lên sàn muộn nhất, song cũng lại là một trong những cổ phiếu được các nhà đầu tư rất ... các nhà đầu tư đang tận dụng hội này để mua cổ phiếu ngoài sàn với hi vọng giá các cổ phiếu này sẽ tăng mạnh khi niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên các sàn chứng khoán. Hơn nữa, việc các ... thời gian tới. Cổ phiếu SJS của Sudico được chính thức giao dịch vào ngày 06/07/2006 tại mức giá gấp 10 lần mệnh giá và cao hơn 17,65% giá niêm yết. Tổng khối lượng niêm yết của cổ phiếu này là...
 • 19
 • 487
 • 0
Tài liệu BIỂU MẪU

Tài liệu BIỂU MẪU " ĐƠN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU " doc

Tài liệu khác

... liền trước năm đăng ký giao dịch xác nhận của kiểm toán;4. Các tài liệu khác nếu có.IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCHNếu được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội, ... thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội, chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các qui định về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán. , ngày tháng năm (tên tổ chức đăng...
 • 2
 • 394
 • 0
Tài liệu BIỂU MẪU

Tài liệu BIỂU MẪU " ĐƠN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ PHIẾU.... (tên cổ phiếu) " pdf

Tài liệu khác

... KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ PHIẾU (tên cổ phiếu) Kính gửi: Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội I. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu (đầy đủ): 2. Tên giao ... Tên cổ phiếu: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng4. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: cổ phiếu 5. Tỷ lệ cổ phần do cổ đông ngoài tổ chức đăng ký nắm giữ: - Tỷ lệ: % - Số lượng cổ ... TRÁI PHIẾU : (tên trái phiếu) Kính gửi: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch trái phiếu (đầy đủ): 2. Tên giao dịch: 3....
 • 14
 • 572
 • 0

Xem thêm