quan ly hoat dong giao duc ky nang song cho hoc sinh truong thpt tran hung dao nam dinh

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

Quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” Trong quan tâm đến giáo dục rèn kỹ sống cho học sinh chưa quan tâm mức đến giáo dục giá trị sống cho học sinh Vì vậy, chưa giáo dục đầy đủ phẩm ... giáo dục học sinh không chặt chẽ năm trước Sự lỏng lẻo mối quan hệ bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song hai phía GV cha mẹ học sinh Chuyện cha mẹ học sinh gặp gỡ buổi họp phụ huynh học sinh, chí ... đức cho học sinh nói chung giáo dục GTS, KNS cho em nói riêng, nhà trường cần huy động lực lượng giáo dục nhà trường tham gia vào trình giáo dục Hội cha mẹ học sinh, cấp ủy Đảng, quyền nơi học sinh...
 • 100
 • 1,552
 • 18
quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” Trong quan tâm đến giáo dục rèn kỹ sống cho học sinh chưa quan tâm mức đến giáo dục giá trị sống cho học sinh Vì vậy, chưa giáo dục đầy đủ phẩm ... bè trang lứa thán phục nên muốn chơi chội Những đặc điểm tâm sinh lứa tuổi học sinh THCS hành động chưa có suy nghĩ thận trọng, chín chắn, chưa có kinh nghiệm sống giáo dục kỹ sống cho em quan ... thiếu nhiều vốn sống, thiếu kinh nghiệm sống, kỹ sống Giáo dục kỹ sống cho học sinh trung học cách chu đáo trang bị hành trang cho em sống chủ động, thích ứng, sáng tạo, khẳng định vai trò chủ thể...
 • 10
 • 558
 • 1
Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

Quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” Trong quan tâm đến giáo dục rèn kỹ sống cho học sinh chưa quan tâm mức đến giáo dục giá trị sống cho học sinh Vì vậy, chưa giáo dục đầy đủ phẩm ... giáo dục học sinh không chặt chẽ năm trước Sự lỏng lẻo mối quan hệ bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song hai phía GV cha mẹ học sinh Chuyện cha mẹ học sinh gặp gỡ buổi họp phụ huynh học sinh, chí ... đức cho học sinh nói chung giáo dục GTS, KNS cho em nói riêng, nhà trường cần huy động lực lượng giáo dục nhà trường tham gia vào trình giáo dục Hội cha mẹ học sinh, cấp ủy Đảng, quyền nơi học sinh...
 • 107
 • 733
 • 2
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học phổ thông Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Biện pháp quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học phổ thông Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Sư phạm

... nghiên cứu: Hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh THPT 3.2.Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh THPT trƣờng THPT Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Nhiệm vụ nghiên ... sống cho học sinh phổ thông Việt Nam đƣợc quan tâm Tƣ tƣởng đổi cách tiếp cận chung chƣơng trình dựa sở định hƣớng trụ cột giáo dục kỉ XXI, chuyển từ trang bị tri thức sang hình thành lực cho ... Việc giáo dục kỹ sống cho giới trẻ nói chung cho học sinh THPT vô cấp thiết Giáo dục kỹ sống trở thành nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn...
 • 133
 • 1,120
 • 2
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng điện lực miền trung

Biện pháp quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng điện lực miền trung

Sư phạm

... c m t chi u cho ngư i h c, nhà trư ng thư ng v ng, ch n ñ tài: “Bi n pháp qu n ho t ñ ng giáo d c xuyên l y m c tiêu trang b ki n th c cho ngư i h c ñã tr k s ng cho h c sinh, sinh viên Trư ... GIÁO D C K NĂNG S NG CHO H C SINH, SINH VIÊN TRƯ NG Đ I H C, CAO Đ NG, TRUNG C P CHUYÊN NGHI P 1.1 Khái quát l ch s nghiên c u v n ñ K s ng GDKNS ñã ñư c quan tâm t lâu Có nhi u quan ñi m khác v ... GDKNS cho HSSV 2.4.2.2 Các ñơn v ph i h p th c hi n ho t ñ ng GDKNS cho Qua k t qu th ng kê cho th y s ph i h p gi a Phòng Công (61,12% chưa h p lý) quan tr ng c a GDKNS qu n ho t ñ ng GDKNS cho...
 • 13
 • 1,399
 • 5
quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện văn giang, tỉnh hưng yên

quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện văn giang, tỉnh hưng yên

Thạc sĩ - Cao học

... sống cho học sinh trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tác giả đề xuất biện pháp quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường THPT Dương Quảng Hàm trường THPT ... thực trạng quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường THPT huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là: THPT Văn Giang, THPT Dương Quảng Hàm, THPT Nguyễn Công Hoan - Các hoạt động nghiên ... vấn đề quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường THPT - Đề xuất biện pháp quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường THPT Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu,...
 • 9
 • 803
 • 11
Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Sư phạm

... cho học sinh nhà trường THPT Có nhiều KNS mà người cần phải học suốt đời Trên sở thực trạng GDKNS cho học sinh nhà trường THPT năm qua, đề xuất nội dung GDKNS cho học sinh THPT bao gồm số KNS sau: ... thân 32 1.3.3.2 Nội dung quản hoạt động giáo dục KNS cho học sinh nhà trường THPT Hoạt động giáo dục KNS cho học sinh THPT công việc quan trọng mẻ Để quản tốt hoạt động giáo dục KNS nhà ... vấn đề quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường THPT - Đề xuất biện pháp quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường THPT Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu,...
 • 131
 • 1,146
 • 10
Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường Trung học phổ thông Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường Trung học phổ thông Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Sư phạm

... KNS, tầm quan trọng kỹ sống cần giáo dục cho học sinh công tác quản GDKNS cho học sinh THPT Đây sở luận quan trọng để có sở đề xuất giải pháp quản công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh ... bậc cao kỹ giao tiếp (90% ý kiến cho quan trọng); Kỹ ứng phó với tình căng thẳng (83,4 ý kiến cho quan trọng); Kỹ hợp tác (63,3% ý kiến cho quan trọng); Kỹ tự nhận thức (63,3 ý kiến cho quan trọng) ... CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Ý kiến học sinh số KNS học sinh dân tộc thiểu số THPT Chi Lăng 34 Bảng 2.2 Ý kiến học sinh tầm quan trọng số KNS học sinh dân tộc thiểu số trường THPT Chi Lăng...
 • 117
 • 1,070
 • 8
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Biện pháp quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tiến sĩ

... GIÁO DỤC KY NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KY NĂNG SỐNG VÀ QUẢN LY HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KY NĂNG SỐNG 1.1.1 Tổng quan nghiên ... sống cho học sinh tiểu học: Mục đích, nội dung, hình thức, phương pháp, nhà giáo dục, học sinh, điều kiện 1.3 LY LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LY HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KY NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH ... HĐGDKNS cho HS 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LY HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KY NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.4.1 Các yếu tố liên quan đến nhận thức LLGD 1.4.2 Các yếu tố liên quan...
 • 27
 • 811
 • 5
Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học ở huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên

Quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học ở huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên

Sư phạm

... giáo dục KNS cho học sinh phổ thông nói chung học sinh tiểu học nói riêng huyện Tủa Chùa đạt kết chưa cao Với ý nghĩa đó, chọn vấn đề “Quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học ... giáo dục KNS cho học sinh Tiểu học quản hoạt động giáo dục KNS cho học sinh trường Tiểu học 3.2 Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản hoạt động giáo dục KNS cho học sinh trường Tiểu ... sở luận giáo dục KNS cho học sinh Tiểu học quản hoạt động giáo dục KNS cho học sinh trường Tiểu học Chương Thực trạng quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học Huyện Tủa...
 • 119
 • 640
 • 3
Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Sư phạm

... hành lúc nhiều mối quan hệ khác nhau, với tính chất khác nhau: quan hệ với thầy, cô giáo, quan hệ với bạn bè trang lứa, quan hệ với “anh, chị, em” trường…Nếu trước quan hệ giao tiếp trẻ người ... điểm giáo dục Mà vấn đề đặt quan tâm giáo dục KNS cho hệ trẻ nói chung học sinh nhà trường nói riêng Một thực tế vấn đề trung tâm liên quan đến việc giáo dục KNS cho hệ trẻ ngày hệ trẻ thường ... học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học trung học sở ” Và vậy, muốn dành cho học sinh tiểu học môi trường tốt cho...
 • 167
 • 1,223
 • 4
Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện đông anh, thành phố hà nội

Quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện đông anh, thành phố hà nội

Sư phạm

... KNS cho học sinh; đổi thành tố cấu trúc hoạt động giáo dục KNS cho học sinh; phối hợp chặt chẽ với lực lượng trong, nhà trường để giáo dục KNS cho học sinh kết hoạt động giáo dục KNS cho học sinh ... sống cho học sinh 51 2.3.4 Nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học 52 2.3.5 Hình thức giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học 54 2.3.6 Biện pháp giáo dục kỹ sống cho ... thiết cho học sinh tiểu học thành phố thực trạng việc giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học * Phương pháp quan sát Quan sát cách tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp, công tác giáo dục KNS cho...
 • 124
 • 1,990
 • 16
một số giải pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học quận thủ đức, thành phố hồ chí minh

một số giải pháp quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học quận thủ đức, thành phố hồ chí minh

Sư phạm

... Học để chung sống Nhiều ý kiến cho rằng, trường học nặng dạy kiến thức, quan tâm đến việc giáo dục kỹ sống cho học sinh dẫn đến có phận học sinh trường thiếu hụt hiểu biết môi trường xung quanh, ... sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” (2006) Nhìn chung, Việt Nam nay, có tác giả nghiên cứu giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Đặc biệt, công trình nghiên cứu giáo dục kỹ sống cho học sinh ... Mục tiêu giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Giáo dục kỹ sống nhằm giúp cho học sinh: 21 Trang bị cho HS kiến thức, giá trị, thái độ kỹ phù hợp Trên sở hình thành cho HS hành vi, thói quen...
 • 113
 • 571
 • 3
Một số giải pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học quận thủ đức, thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học quận thủ đức, thành phố hồ chí minh

Sư phạm

... Học để chung sống Nhiều ý kiến cho rằng, trường học nặng dạy kiến thức, quan tâm đến việc giáo dục kỹ sống cho học sinh dẫn đến có phận học sinh trường thiếu hụt hiểu biết môi trường xung quanh, ... động giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 1.4.1 Mục tiêu quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh Mục tiêu quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh làm cho trình giáo dục vận ... phó với tình huống, vấn đề nảy sinh 42 Địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, quan, ban ngành, ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục kỹ sống cho học sinh nói chung học sinh tiểu học nói riêng Môi trường...
 • 96
 • 500
 • 0
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật tại trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật thụy an

Biện pháp quản hoạt động giáo dụcnăng sống cho học sinh khuyết tật tại trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật thụy an

Sư phạm

... sống, kỹ sinh hoạt, kỹ giao tiếp, cụ thể: - 05 lớp dạy văn hóa cho học sinh khiếm thính - 02 lớp dạy văn hóa cho học sinh chậm phát triển trí tuệ - 02 lớp dạy kỹ sống, kỹ sinh hoạt cho học sinh chậm ... trị sống kỹ sống cho học sinh tiểu học”, “ Giáo dục giá trị sống kỹ sống cho học sinh THPT PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền cộng xuất sách “Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trung học ... tiễn giáo dục kỹ sống cho học sinh, sinh viên phù hợp với giáo dục nước nhà Vấn đề giáo dục kỹ sống cho học sinh trở thành nhiệm vụ quan trọng giáo dục hệ trẻ cần phải có quan tâm, phối hợp cấp,...
 • 129
 • 1,440
 • 3
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường cao đẳng tài chính  quản trị kinh doanh

Biện pháp quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường cao đẳng tài chính quản trị kinh doanh

Khoa học xã hội

... giáo dục kỹ sống cho sinh viên 1.3.5.1 Mục đích giáo dục kỹ sống cho sinh viên Sinh viên cần đƣợc trang bị kỹ sống để trình học tập rèn luyện đƣợc diễn cách thuận lợi nhất, nhờ đƣợc trang bị kỹ sống ... giáo dục kỹ sống cho sinh viên Trƣờng cao đằng Tài – Quản trị kinh doanh giai đoạn CHƢƠNG ́ ̉ CƠ SƠ LÍ LUẬN CỦ A VÂN ĐỀ QUẢN LY HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ̉ , ̀ KY NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TẠI ... sống sinh viên nhà trƣờng có kết nhƣ sau: Nhƣ vậy, nhƣ sinh viên, đội ngũ CBQL, GV trƣờng nhận thấy mức độ thục KNS SV- HS hạn chế (65%) Phần lớn họ cho học sinh, sinh viên thiếu KNS để phục vụ cho...
 • 22
 • 1,141
 • 3
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh

Biện pháp quản hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh

Sư phạm

... kỹ sống cho sinh viên 1.3.5.1 Mục đích giáo dục kỹ sống cho sinh viên Sinh viên cần trang bị kỹ sống để trình học tập rèn luyện diễn cách thuận lợi nhất, nhờ trang bị kỹ sống cần thiết sinh viên ... nhân cách, KNS cho sinh viên Đó việc hình thành cho sinh viên ý thức, niềm tin thái độ ứng xử đắn quan hệ giao tiếp hàng ngày, chuẩn mực hành vi kỹ hoạt động, giá trị sống cho sinh viên Quản ... sống cho học sinh - sinh viên Phân tích quan niệm cho thấy: Quan niệm WHO nhấn mạnh đến khả cá nhân trì trạng thái tinh thần biết thích nghi tích cực tương tác với người khác với môi trường Quan...
 • 108
 • 2,177
 • 2

Xem thêm