quan hệ vuông góc trong không gian violet

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... phẳng nào vuông góc với đờngthẳng thứ nhất thì cũng vuông góc với đờng thẳng thứ 2D. Cho 2 mặt phẳng vuông góc với nhau . Khi đó mọi đờng thẳng nằm trong mặtphẳng này đều vuông góc với mặt ... mệnh đề đúng trong các mệnh đề sauA. Hai đờng thẳng phân biệt trong không gian cùng vuông góc với đờng thẳng thứ3 thì chúng song songB. Một đờng thẳng và 1 mặt phẳng cùng vuông gócvới 1 đờng ... () và b a thì b //() hoặc b ()Câu 4: Cho tứ diện OABC có OA ; OB ; OC đôi một vuông góc. H là hình chiếu vuông góc của O lên (ABC). Chọn câu trả lời đúng:A. H là trung điểm BCB. H là trực...
 • 3
 • 5,535
 • 102
Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... SCãc) Chứng minh SB vuông góc với BCc) Chứng minh SB vuông góc với BCBài tập23aSDSBSA===và aSDSBSA ===ãd) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng ... dài đoạn SCđoạn SCãc) Chứng minh SB vuông góc với BCc) Chứng minh SB vuông góc với BCãd) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). ... dài đoạn SCđoạn SCãc) Chứng minh SB vuông góc với BCc) Chứng minh SB vuông góc với BCãd) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD)....
 • 17
 • 6,075
 • 44
Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... chiếu vuông góc của E lên các cạnh SF và SH. a. Chứng minh FG ⊥ (SEF), GH ⊥ (SEH);b. Chứng minh SE ⊥ MN;c. Chứng minh (EMN) ⊥ (SEG);d. Chứng minh MN = . 22a.e. Tính tan góc giữa ... lập phương ABCD.EFGH. Góc giữa cặp vector HFuuur và DCuuur bằng:A. 0120B. 090C. 045D. 060II. Phần tự luậnBài 5. Cho hình chóp S.EFGH có đáy là hình vuông cạnh a, SE = a và ... Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Khi đó đẳng thức nào đúng trong các đẳng thức sau:A. MN AC BD= +uuuur uuur uuurB. ( )12MN AC BD= +uuuur uuur uuurC....
 • 2
 • 3,231
 • 51
Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... kiến thức cơ bản trong chương III, vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian ( 2 đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc mặt phẳng, 2 mặt phẳng vuông góc) , khoảng cách.2/. ... cách.3/. Tư duy : - Biết hệ thống hoá các kiến thức về quan hệ song song và quan hệ vuông góc, dùng quan hệ vuông góc để chứng minh quan hệ song songvà ngược lại. - Từ trực quan sinh động đến tư ... minh 2 đường thẳng vuông góc. - Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng. - Chứng minh 2 đường thẳng song song dựa vào quan hệ vuông góc - Chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc với nhau . -...
 • 4
 • 1,147
 • 12
Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian

Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian

Trung học cơ sở - phổ thông

... liên quan đến quan hệ vuông góc trong không gian nh:- Hai đờng thẳng vuông góc, góc giữa hai đờng thẳng.- Đờng thẳng vuông góc với mặt phẳng. Phép chiếu vuông góc. - Hai mặt phẳng vuông góc. - ... véctơ trong mặt phẳng: - Định nghĩa, giá, độ lớn.221 Vectơ trong không gian Quan hệ vuông góc trong không gian ( 17 tiết )A - Mục tiêu:1 - Cho học sinh hiểu đợc khái niệm về véctơ trong không ... phẳng.V - Tích vô hớng của hai véctơ trong không gian: 1 - Góc của hai véctơ trong không gian. Hoạt động 2: ( dẫn dắt khái niệm )ABCuv Trong không gian cho u, vr r 0r. Lấy điểm A...
 • 24
 • 1,138
 • 8
Bài giảng Bài tập Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài giảng Bài tập Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN b) Gọi M, N là các điểm lần lượt thuộc các đường thẳng AB và DB sao cho MA k MB=uuur uuur;ND k NB=uuur uuur. Tính góc giữa MN và BC.Dạng ... 3IM.Bài 13: Cho hình chop S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông ở , góc ABC = 600, AB = a. Gọi O là trung điểm của BC. SB = a và SB vuông góc với OA. Gọi M là 1 điểm ∈ AB. Mặt phẳng (α) đi qua ... là hình thang vuông. b) Đặt x = AM. Tính diện tích MNPQ theo a, x.Bài 10. Cho tứ diện ABCD trong đó góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng α. Gọi M là 1 điểm bất kỳ thuộc cạnh AC, đặt AM = x...
 • 2
 • 4,371
 • 124
Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian chương trình hình học nâng cao lớp 11

Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian chương trình hình học nâng cao lớp 11

Khoa học xã hội

... vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học không gian lớp 11? 6. Giả thuyết khoa học Dạy học bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian ... chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian. 3. Phạm vi nghiên cứu Quá trình dạy học bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian cho học ... và mục tiêu dạy học chương quan hệ vuông góc trong không gian 1.4.2. Thực trạng giảng dạy bài tập chương "Vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian& quot; chương trình hình...
 • 24
 • 2,425
 • 4
Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... quyết vấn đề, mà không đi sâu vào những nội dung cụ thể trong chƣơng trình Toán phổ thông trung học. Đặc biệt là trong chƣơng “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian . 1.1.3. ... đề vào dạy học các tình huống điển hình trong chƣơng III Hình học 11 THPT “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian đã trình bày trong luận văn. 3.1.2. Nhiệm vụ của thực ... giải quyết vấn đề trong quá trình dạy học toán, mà trƣớc hết là trong quá trình dạy học chƣơng III Hình học 11 THPT “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian KẾT LUẬN ...
 • 24
 • 1,609
 • 4
Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN pptx

Khoa học tự nhiên

... vậy, việc cụ thể hóa bốn mức độ này trong từng chủ đề dạy học cụ thể không phải là một việc đơn giản.Chủ đề " ;quan hệ vuông góc trong không gian& quot; trong chương t r ình hình học lớp 11là ... định mục tiêu giáodục cụ thể trong chủ đề này, chúng tôi chọn đề tài: "Các mức độ nhận thức theoBloom trong chủ đề quan hệ vuông góc trong không gian& quot;. Trong đề tài, chúng tôi xác định ... hình học không gian. • Vận dụng kiến thức tổng hợp về hình học phẳng, các kiến thức đã nắm đượcvề hình học không gian trong các chương trước để giải quyết các bài toán về quan hệ vuông góc. •...
 • 13
 • 908
 • 0

Xem thêm