qua trinh chu dong hoi nhap kinh te quoc te va tac dong cua no den phat trien kinh te thi truong dinh huong xhcn o viet nam tu 1986 den nay

Mâu thuẫn biện chứng của quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.DOC

Mâu thuẫn biện chứng của quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam.DOC

Kế toán

... phủ nhận vai trò tầm quan trọng kinh tế quốc doanh kinh tế quốc doanh kinh tế nớc ta đạt số thành tích song khu vực kinh tế quốc doanh cha đảm b o đợc tái sản xuất giản đơn, tăng trởng kinh tế ... vị kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động vàphơng án sản xuất kinh doanh có hiệu Nhà nớc quản lý kinh tế nhằm định hớng, t o môi trờng điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo chế ... ngày phong phú Chuyển sang kinh tế thị trờng tất yếu phải hoà nhập v o kinh tế giới Trong thời đại ngày nay, kinh tế dân tộc không hớng tới xuất khẩu, không coi mũi nhọn vơn lên bên đa kinh tế...
 • 19
 • 892
 • 3
Thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Thực trạng của kinh tế nhân trong quá trình hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN việt nam

Kinh tế - Thương mại

... chủ; kinh tế t t nhân; kinh tế t nhà nớc; kinh tế có vốn đầu t nớc Trong khu vực kinh tế t nhân nhân tố kinh tế chuyển đổi nớc ta, đợc xác định giai o n phát triển cao kinh tế hàng hoá Trong ... dụng khoảng 3,3 lao động nông thôn 6,3 lao động thành phố - Doanh thu năm khoảng 18 triệu đồng + Về hiệu sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế t nhân: doanh ngiệp t nhân loại hình doanh nghiệp hoạt ... theo tài sản vốn, phân phối theo lực kinh doanh, phân phối theo hiệu kinh tế 2.Tính tất yếu khách quan tồn phát triển kinh tế t nhân kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nền kinh...
 • 23
 • 779
 • 0
mâu thuẫn biện chứng của quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

mâu thuẫn biện chứng của quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Khoa học xã hội

... phủ nhận vai trò tầm quan trọng kinh tế quốc doanh kinh tế quốc doanh kinh tế nớc ta đạt số thành tích song khu vực kinh tế quốc doanh cha đảm b o đợc tái sản xuất giản đơn, tăng trởng kinh tế ... vị kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động vàphơng án sản xuất kinh doanh có hiệu Nhà nớc quản lý kinh tế nhằm định hớng, t o môi trờng điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo chế ... ngày phong phú Chuyển sang kinh tế thị trờng tất yếu phải hoà nhập v o kinh tế giới Trong thời đại ngày nay, kinh tế dân tộc không hớng tới xuất khẩu, không coi mũi nhọn vơn lên bên đa kinh tế...
 • 19
 • 649
 • 0
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... kinh doanh phải thực hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật Nhà nớc đóng vai trò trọng tài, t o sân chơi bình đẳng cho loại hình doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh hoạt động kinh doanh Kinh ... tham gia v o hoạt động sản xuất kinh doanh Trong kinh tế để đảm b o cho hoạt động kinh doanh phát triển bình thờng Nhà nớc phải ban hành hệ thống pháp luật cần thi t, có pháp luật kinh tế, đơn ... khống chế với doanh nghiệp t nhân _Kinh tế nhà nớc thuộc sở hữu nhà nớc, sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, thực phân phối theo lao động hiệu sản xuất kinh doanh Theo chủ trơng...
 • 18
 • 514
 • 0
Vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Lý luận chính trị

... để kinh doanh) Trong năm loại ấy, loại A kinh tế lãnh đ o phát triển mau Cho nên, kinh tế ta phát triển theo hớng Chủ nghĩa xã hội không theo hớng Chủ nghĩa t nguyễn thu hiền - Lớp h17 Website: ... nhân cao, tác động quy luật giá trị doanh nghiệp phải tu n thủ nghiêm ngạch chế đọ hạch toán kinh doanh Thứ hai, kinh tế thị trờng dung lợng loại hàng hoá đa dạng phong phú Thứ ba, giá hàng hoá đợc ... chủ nghĩa Kinh tế thị trờng giai o n phát triển cao kinh tế hàng hoá mà tất yếu tố đầu v o đầu sản xuất kinh doanh cí thể đợc mua bán nguyễn thu hiền - Lớp h17 Website: http://www.docs.vn Email...
 • 18
 • 583
 • 0
Phân tích vai trò kinh tế của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Phân tích vai trò kinh tế của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời nói đầu Sau chiến tranh kinh tế kế hoạch hoá tập trung không phù hợp với hoàn cảnh đất nớc ta tuyệt đối hoá vai trò kinh ... xã hội Thi u can thi p nhà nớc v o kinh tế kinh tế thị trờng tự hoạt động việc điều hành kinh tế nớc ta hiệu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ii Nền kinh ... kinh tế thị trờng XHCN vai trò kinh tế nhà nớc Việt Nam -Kinh tế thị trờng định hớng xhcn việt nam Kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa mà viềt nam xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành...
 • 15
 • 984
 • 0
MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM

Lý luận chính trị

... v o kinh tế giới Trong thời đại ngày nay, kinh tế dân tộc không hướng tới xuất khẩu, không coi mũi nhọn vươn lên bên đưa kinh tế nước tăng trưởng theo kịp bước tiến hoá chung nhân loại Nền ngoại ... phủ nhận vai trò tầm quan trọng kinh tế quốc doanh kinh tế quốc doanh kinh tế nước ta đạt số thành tích song khu vực kinh tế quốc doanh chưa đảm b o tái sản xuất giản đơn, tăng trưởng kinh tế ... kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động vàphương án sản xuất kinh doanh có hiệu Nhà nước quản lý kinh tế nhằm định hướng, t o môi trường điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo...
 • 20
 • 368
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HOÁ, HỘI NHẬP QUỐC TẾ potx

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HOÁ, HỘI NHẬP QUỐC TẾ potx

Cao đẳng - Đại học

... cho kinh tế toàn cầu hoá, kinh tế quốc gia bị hoà nhập v o cấu trúc lại quy mô quốc tế thông qua loạt quy trình, giao lưu, trao đổi Quan điểm tiến xa hai quan điểm trên, theo đó, toàn cầu hoá ... Thuật ngữ toàn cầu hoá (Globalization) xuất lần v o năm 1961 Trước khái niệm hội nhập toàn cầu (Global Integration) sử dụng với ý nghĩa tương tự toàn cầu hoá Do xem toàn cầu hoá hội nhập toàn cầu ... nghệ Grahane Thonpdion: Introsuctron, Sitmating Globalization, International Social Siences Journal, Unesco, 1999, N.160, P.139-152 Chủ tịch quỹ Ford Berresford, 1997 Flie Cohen, Toàn cầu hóa,...
 • 41
 • 768
 • 0
Luận văn: “Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích những mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam” pptx

Luận văn: “Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích những mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam” pptx

Khoa học xã hội

... cấp kinh tế thị trường (KTTT) làđiều kiện cho tồn phát triển công đổi kinh tếở Việt Nam, hai kinh tế hoàn toàn khác chất biểu lại quan trọng thống t o nên trình đổi kinh tếở Việt Nam Thi u ... dựng XHCN 11 Nền kinh tế nước ta nói giai o n quáđộ, chuyển tiếp từ kinh tế tập trung, hành bao cấp sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN Do vậy, đặc điểm giai o n ... tế nay, chếquản lýđang dạng hình thành nên không đồng bộ, thi u hụt, chưa thực t o môi trường an toàn vàổn định cho sản xuất kinh doanh Cơ chế pháp lý cho hoạt động kinh tế nhiều bất cập, hoạt...
 • 22
 • 1,408
 • 0
vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích những mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở việt nam

vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích những mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xhcn việt nam

Kinh tế - Quản lý

... kinh tế thị trường (KTTT) điều kiện cho tồn phát triển công đổi kinh tế Việt Nam, hai kinh tế hoàn toàn khác chất biểu lại quan trọng thống t o nên trình đổi kinh tế Việt Nam Thi u thống kinh ... dựng XHCN 10 10 Nền kinh tế nước ta nói giai o n độ, chuyển tiếp từ kinh tế tập trung, hành bao cấp sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN Do vậy, đặc điểm giai o n ... kinh tế nay, chế quản lý dạng hình thành nên không đồng bộ, thi u hụt, chưa thực t o môi trường an toàn ổn định cho sản xuất kinh doanh Cơ chế pháp lý cho hoạt động kinh tế nhiều bất cập, hoạt động...
 • 21
 • 959
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HOÁ, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HOÁ, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Kinh tế - Thương mại

... hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước ngoại giao nhân dân; ngoại giao trị với ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hoá; đối ngoại với quốc phòng, an ninh Mục tiêu tổng quát Việt Nam có sở để ... o chu n “đại CN khí” mà o chu n công nghệ cao Trong kinh tế này, yếu tố ngày có vai trò định khoa học - kỹ thuật trí tu người3 Do có thay đổi vậy, quan niệm truyền thống công nghiệp hoá XHCN, ... hữu chung chung, vô chủ, quyền sở hữu cho tất người kinh tế thị trường định hướng XHCN e) Vai trò chủ đ o kinh tế nhà nước kinh tế Trong kinh tế nhiều thành phần, kinh tế nhà nước phải nắm giữ vai...
 • 29
 • 282
 • 0
Các chức năng của Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Các chức năng của Nhà nước trong quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Luật

... nguyờn tc hot ng ca cỏc c quan nh nc v quy tc x s chung cho cỏc ch th quan h kinh t, xó hi Do vy, h thng phỏp lut phi khụng ngng c hon thin v nõng cao nhm trỡ hot ng kinh t n nh v hot ng qun lý ... hnh t v an ton ca cỏc quan h kinh t l s m bo t phớa nh nc cho quyn t kinh doanh, to iu kin thun li cho hot ng kinh doanh tt nht cng nh phũng trỏnh nhng tn tht cú th xy cho cỏc ch th Nh nc trc ... lý kinh doanh dn ti s can thip quỏ sõu, mang tớnh hnh chớnh quan liờu ca cỏc c quan nh nc vo hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip - c bit s yu kộm ca nh nc vic thc thi v hnh ng b h thng kinh...
 • 120
 • 829
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HOÁ, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HOÁ, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Kinh tế chính trị

... Thuật ngữ toàn cầu hoá (Globalization) xuất lần v o năm 1961 Trước khái niệm hội nhập toàn cầu (Global Integration) sử dụng với ý nghĩa tương tự toàn cầu hoá Do xem toàn cầu hoá hội nhập toàn cầu ... cho kinh tế toàn cầu hoá, kinh tế quốc gia bị hoà tan cấu trúc lại quy mô quốc tế thông qua loạt quy trình, giao lưu, trao đổi (2) Quan điểm tiến xa hai quan điểm trên, theo đó, toàn cầu hoá ... Grahane Thonpdion: Introsuctron, Sitmating Globalization, International Social Siences Journal, Unesco, 1999, N.160, P.139-152 (1) Chủ tịch quỹ Ford Berresford, 1997 (2) Flie Cohen, Toàn cầu hóa,...
 • 43
 • 356
 • 0
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG lối xây DỰNG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN ở VIỆT NAM của ĐẢNG TA

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG lối xây DỰNG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM của ĐẢNG TA

Kinh tế chính trị

... quốc doanh t o điều kiện cho kinh tế quốc doanh thực tốt vai trò chủ đ o kinh tế thị trường phương thức kinh doanh Kinh tế quốc doanh cần có lực lượng đủ sức chi phối thị trường, song không thi t ... quyền lợi cao người lao động • Các hình thức thực chế độ bao cấp - Bao cấp qua giá - Bao cấp qua chế độ tem phiếu - Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn • Điểm mạnh điểm yếu kinh tế kế hoạch hóa tập ... giao lưu kinh tế với nước ngoài, sở giao dịch hàng hóa, sở giao dịch chứng khoán, trung tâm đ o t o cung cấp nguồn nhân lực ) - Thứ sáu, đ o t o nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý, nhà kinh...
 • 20
 • 1,069
 • 1
Tiểu luận quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Tiểu luận quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN việt nam

Kinh tế chính trị

... dụng, quản lý kinh doanh đơn vị kinh tế, chủ thể kinh tế có khác biệt lợi ích kinh tế Việc giải quan hệ kinh tế chúng tốt cần thông qua quan hệ hàng hoá- tiền tệ Về quan hệ với nớc ngoài: trình ... móc, thi t bị đa v o liên doanh so với giá quốc tế gây cho Việt Nam thi t hại hang chục triệu USD; thơng mại hoá cách tràn lan, xâm nhập v o lĩnh vực nh y tế, gi o dục, văn hoáđã làm cho giá ... chung ngời kinh doanh nói riêng yên tâm tin tởng hoàn toàn v o Đảng Nhà nớc Tám là: đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, nhằm phát triển kinh tế theo hớng công nghiệp hoá, đại hoá Trong kinh tế...
 • 21
 • 310
 • 0
Luận văn cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Luận văn cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... kinh doanh phải thực hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật Nhà nớc đóng vai trò trọng tài, t o sân chơi bình đẳng cho loại hình doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh hoạt động kinh doanh Kinh ... tham gia v o hoạt động sản xuất kinh doanh Trong kinh tế để đảm b o cho hoạt động kinh doanh phát triển bình thờng Nhà nớc phải ban hành hệ thống pháp luật cần thi t, có pháp luật kinh tế, đơn ... hớng XHCN Việt Nam Cổ phần hoá nhằm đa dạng hoá sở hữu , t o động lực cho ngời lao động doanh nghiệp lao động có hiệu lợi ích đáng Phát triển cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc vấn đề cấp thi t...
 • 16
 • 318
 • 0
Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.DOC

Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam.DOC

Kế toán

... đồng loại thị trờng Việt Nam kháI niệm có liên quan 1.1.Quan niệm phát triển đồng 1.1.1.Quan niệm Trong trình chuyển từ chế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trờng định hớng XHCN Việt Nam, các ... đIều kiện cho thị trờng BĐS hoạt động Trong có nghiên cứu xây dựng Luật kinh doanh BĐS Hoàn thi n cấu thị trờng lành mạnh hoá giao dịch thị trờng BĐS Trớc hết hoàn thi n quy chế hoạt động môi ... b o thị trờng hoạt động xúc tiến thơng mại Cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp Nhà nớc với doanh nghiệp ,nhà kinh doanh công tác thị trờng Hoàn chỉnh sở pháp lý cho tự hoá kinh doanh,tự hoá...
 • 20
 • 2,213
 • 7
Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Kinh tế nhà nước vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Khoa học xã hội

... nớc có quan hệ phân phối chủ yếu hình thức phân phối theo lao động Vai trò chủ đ o thành phần kinh tế nhà nớc kinh tế thị trờng định hớng XHCN Việt Nam Kinh tế nhà nớc có vai trò chủ đ o kinh tế, ... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nội dung I Lí luận chung kinh tế nhà nớc vai trò chủ đ o thành phần kinh tế nhà nớc kinh tế thị trờng định hớng XHCN Việt Nam ... nhiều lao động Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t o đà cho kinh tế phát triển Qua kinh tế nhà nớc giảI đợc phần việc làm cho ngời dân thất nghiệp Kinh tế...
 • 16
 • 691
 • 0
Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... với doanh nghiệp ,nhà kinh doanh công tác thị trờng Hoàn chỉnh sở pháp lý cho tự hoá kinh doanh,tự hoá thơng mại Triệt để tu n thủ nguyên tắc thơng nhân đợc kinh doanh thứ mà pháp luật cho phép ... phù hợp đảm b o tính đồng ,thống đủ hiệu lực nhằm t o đIều kiện cho thị trờng BĐS hoạt động Trong có nghiên cứu xây dựng Luật kinh doanh BĐS Hoàn thi n cấu thị trờng lành mạnh hoá giao dịch thị ... triển kinh tế Trong xu quốc tế hoá đời sống kinh tế diễn mạnh mẽ ,thị trờng nớc có mối quan hệ chặt chẽ với thị trờng nớc thông qua hoạt động ngoại thơng Sự phát triển mạnh mẽ ngoại thơng đảm bảo...
 • 20
 • 433
 • 0
Vai trò của nhà nước đối với phân phối thu nhập trong kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Vai trò của nhà nước đối với phân phối thu nhập trong kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... mặt kinh tế chủ sở hữu vốn tiền tệ đem cho vay, phần lợi nhuận, mà ngời vay để hoạt động sản xuất kinh doanh trả cho ngời cho vay Trong thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ, ngời lao động dựa v o ... theo lao động nguyên tắc trao đổi ngang giá kinh tế hàng hoá tồn mâu thuẫn Mặt khác, dựa v o thực " phân phối theo lao động" mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung, thu nhập ngời lao động liên quan ... lại, kinh tế hàng hoá đòi hỏi trao đổi ngang giá, phân phối theo lao động đòi hỏi trao đổi lao động ngang Sự trao đổi ngang giá kinh tế hàng hoá trao đổi lao động ngang không tơng đồng, thớc đo...
 • 156
 • 723
 • 5

Xem thêm