quản trị quan hệ khách hàng tại shb

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng.DOC

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng.DOC

Kế toán

... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Định nghĩa hệ quản trị quan hệ khách hàng (CRM) Trong hoạt động kinh doanh quản lý hành chính, công ty có mối quan hệ với khách hàng, với đối ... MỀM QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Xác định yêu cầu phần mềm quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khảo sát thông tin khách hàng Khách hàng ngân hàng liên doanh VID Public chia làm loại chính: khách hàng ... Quản trị quan hệ khách hàng Hệ thống Quản trị khách hàng Đăng nhập Cập nhật Dmục Thêm người dùng Cập nhật thông tin Đổi mật Quản trị sản phẩm Cập nhật SP Đánh giá SP Quản trị quảng cáo Quản trị...
 • 93
 • 849
 • 4
Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng (2).doc

Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Khái quát khách hàng quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khái niệm phân loại khách hàng 1.1.1 Khái niệm khách hàng Khách hàng tổ chức tập hợp cá ... khác khách hàng xác định hai phần khách hàng có giá trị hai phần khách hàng có giá trị nhằm thực chiến lược quản trị quan hệ khách hàng Một số khái niệm giá trị khách hàng: - Giá trị khách hàng ... niệm quản trị quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trình lựa chọn khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ cách sinh lời thiết lập tương tác riêng biệt giữ doanh nghiệp với khách hàng...
 • 81
 • 826
 • 14
Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đắk lắk.doc

Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đắk lắk.doc

Tài chính - Ngân hàng

... luận quản trị quan hệ khách hàng, tiến trình xây dựng quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng - Đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng ... Hoàn thiện hệ thống CRM BIDV Đắk Lắk 5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1 Các nội dung quản trị quan hệ khách hàng 1.1.1 Khái niệm Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) CRM ... cấu cho ban CRM: Ban quản trị quan hệ khách hàng Nghiên cứu khách hàng Cơ sở liệu khách hàng Chương trình quản trị quan hệ khách hàng Hình 3.4 Cơ cấu ban chăm sóc khách hàng Xây dựng chế tuyển...
 • 25
 • 1,129
 • 21
Quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm dịch vụ viễn thông (CRM).doc

Quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm dịch vụ viễn thông (CRM).doc

Quản trị kinh doanh

... công tác quản trị quan hệ khách hàng (CRM): Như phần 1.3 giới thiệu định quản trị quan hệ khách hàng, mô hình IDIC CRM Thì công việc quản trị quan hệ khách hàng là: - Nhận dạng khách hàng - Phân ... LUẬN Khái niệm vai trò quản trị quan hệ khách hàng (CRM): 1.1 Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng (CRM): - “CRM khả tạo dựng mối quan hệ sinh lợi dài hạn với khách hàng tốt thông qua việc ... Phân biệt khách hàng: Phân biệt Theo giá trị: Sắp xếp khách hàng theo giá trị Theo nhu cầu: xếp khách hàng theo nhu cầu 1.3.3 Tương tác với khách hàng: Tương tác hợp tác doanh nghiệp khách hàng tạo...
 • 85
 • 1,456
 • 24
Luận văn tốt nghiệp “ Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng”

Luận văn tốt nghiệp “ Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng”

Tài chính - Ngân hàng

... PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Khái quát khách hàng quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khái niệm phân loại khách hàng 1.1.1 Khái niệm khách hàng Khách hàng tổ chức tập hợp cá ... khác khách hàng xác định hai phần khách hàng có giá trị hai phần khách hàng có giá trị nhằm thực chiến lược quản trị quan hệ khách hàng Một số khái niệm giá trị khách hàng: - Giá trị khách hàng ... niệm quản trị quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trình lựa chọn khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ cách sinh lời thiết lập tương tác riêng biệt giữ doanh nghiệp với khách hàng...
 • 81
 • 3,256
 • 25
Xây dựng chiến lược Quản tri quan hệ khách hàng tại công ty Hồng Môn.doc

Xây dựng chiến lược Quản tri quan hệ khách hàng tại công ty Hồng Môn.doc

Quản trị kinh doanh

... KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH Bài tập nhóm Môn: QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Cán hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Lớp: Quản trị kinh doanh k35 ... ứng nhu cầu khách hàng  Quyết định bán thêm sản phẩm rào chắn barrỉer để tìm kiếm hội mở rộng quan hệ với khách hàng Đối với khách hàng mức (những khách hàng trung thành): khách hàng không hài ... sóc khách hàng: tiếp nhận giải phản hồi từ khách hàng; giữ liên lạc với khách hàng; phụ trách việc tặng hoa, quà cho khách hàng, …  Thủ kho: bảo quản sản phẩm mẫu sản phẩm chờ giao cho khách hàng...
 • 16
 • 1,131
 • 2
quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng

quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng

Kinh tế - Thương mại

... khiếu nại giải khiếu nại khách hàng; Tài khoản điểm đóng góp khách hàng: số dư tài khoản khách hàng, số lần giao dịch với ngân hàng, quan hệ khách hàng với ngân hàng Khách hàng cá nhân hay tổ chức ... viên Ngân hàng techcombank chi nhánh Đà Nẵng quan tâm đến khách hàng thể sách quản trị quan hệ khách hàng rõ ràng, cụ thể Ngân hàng techcombank chi nhánh Đà Nẵng có phòng chăm sóc khách hàng có ... VIETHANIT ĐỒ ÁN MÔN HOC thiện sách quản trị quan hệ khách hàng để công việc kinh doanh ngày phát triển tốt PHẦN IV: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CHO NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH...
 • 28
 • 970
 • 3
quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng.doc

quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng.doc

Kinh tế - Thương mại

... khiếu nại giải khiếu nại khách hàng; Tài khoản điểm đóng góp khách hàng: số dư tài khoản khách hàng, số lần giao dịch với ngân hàng, quan hệ khách hàng với ngân hàng Khách hàng cá nhân hay tổ chức ... viên Ngân hàng techcombank chi nhánh Đà Nẵng quan tâm đến khách hàng thể sách quản trị quan hệ khách hàng rõ ràng, cụ thể Ngân hàng techcombank chi nhánh Đà Nẵng có phòng chăm sóc khách hàng có ... VIETHANIT ĐỒ ÁN MÔN HOC thiện sách quản trị quan hệ khách hàng để công việc kinh doanh ngày phát triển tốt PHẦN IV: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CHO NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH...
 • 28
 • 751
 • 9
Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình

Công nghệ thông tin

... biệt khách hàng tiềm năng, khách hàng thức - Quản lý phân biệt khách hàng cá nhân hay tổ chức - Quản lý danh sách khách hàng (tên, số điện thoại, địa …), người liên hệ Hệ thống báo cáo bán hàng ... mối quan hệ doanh nghiệp với khách hàng Khi cạnh tranh thị trường diễn ngày găy gắt, việc thu hút giữ chân khách hàng khó khăn, quảnkhách hàng việc quan trọng mà doanh nghiệp cần làm để có khách ... Cấu trúc hệ thống: hệ thống cấu trúc thành số phân hệ thiết lập quan hệ chúng Mô hình hoá điều khiển: tạo lập mô hình chung để quản lý mối quan hệ phân hệ hệ thống Phân chia module: phân hệ chương...
 • 125
 • 763
 • 2
Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

Công nghệ thông tin

... tin học hóa cho toán quản trị quan hệ khách hàng 19 1.6.4 Đề tài quản trị quan hệ khách hàng 20 Chương - PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG .23 2.1 ... toán quản trị quan hệ khách hàng ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 hệ quản trị CSDL MicroSoft Access 2k3 Trong chương trình có hướng mở để kế thừa phát triển 20 1.6.4 Đề tài quản trị quan hệ khách ... tài giải toán quản trị quan hệ khách hàng Báo cáo thực tập tổng hợp gồm ba phần:  Chương 1: Giới thiệu chung công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST toán quản trị quan hệ khách hàng  Chương...
 • 106
 • 1,316
 • 9
Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại tại Công ty TNHH In và thương mại Sigma

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại tại Công ty TNHH In và thương mại Sigma

Công nghệ thông tin

... (Qun tr quan h khỏch hng) õy l lnh vc hot ng 34 Sinh viờn: Bựi Mnh Cng 45b Lp tin nghiờn cu nhu cu v hnh vi ca khỏch hng xõy dng quan h cht ch gia doanh nghip v khỏch hng Vic thit lp tt mi quan ... Chng II: Gii thiu chung v Cụng ty TNHH In v thng mi Sigma v bi toỏn qun tr quan h khỏch hng Chng III: Xõy dng phn mm qun tr quan h khỏch hng ti Cụng ty TNHH In v thng mi Sigma Sinh viờn: Bựi Mnh ... mi ny sinh, vy ta phi lp k hoch lp d ỏn Theo quan nim ny thỡ d ỏn c coi l cỏc thỏc nc nh, mi thỏc nc c thit k li cho cú th hon thin tng b phn quan trng ca ca d ỏn v nh ti thiu nhu cu i tr...
 • 66
 • 545
 • 6
Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

... PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Khái quát khách hàng quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khái niệm phân loại khách hàng 1.1.1 Khái niệm khách hàng Khách hàng tổ chức tập hợp cá ... khác khách hàng xác định hai phần khách hàng có giá trị hai phần khách hàng có giá trị nhằm thực chiến lược quản trị quan hệ khách hàng Một số khái niệm giá trị khách hàng: - Giá trị khách hàng ... niệm quản trị quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trình lựa chọn khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ cách sinh lời thiết lập tương tác riêng biệt giữ doanh nghiệp với khách hàng...
 • 82
 • 619
 • 8
Biện pháp nâng cao Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH Tin học Nước Việt

Biện pháp nâng cao Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH Tin học Nước Việt

Quản trị kinh doanh

... xếp thứ tự khách hàng đem lại 1% lợi nhuận cho doanh nghiệp gọi khách hàng siêu cấp Khách hàng lớn: Những khách hàng chiếm 4% khách hàng có gọi khách hàng lớn Khách hàng siêu cấp khách hàng lớn ... lai Khách hàng vừa: 15% số khách hàng có gọi khách hàng vừa Khách hàng không mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp khách hàng lớn khách hàng đem lại giá trị thực lớn cho doanh nghiệp Khách hàng ... chinh phục khách hàng mới, hoạt động chăm sóc khách hàng quan trọng 1.2.4 Quan hệ Khách hàng 1.2.4.1 Khái niệm Quan hệ với khách hàng hiểu trình tương tác hai chiều doanh nghiệp khách hàng hai...
 • 80
 • 840
 • 22
Hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Lệ Ninh – Quảng Bình

Hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Lệ Ninh – Quảng Bình

Kinh tế - Thương mại

... cầu khách hàng Tuy nhiên, tất cách hiểu bao quát khía cạnh quản trị quan hệ khách hàng Thực chất, Quản trị quan hệ khách hàng chiến lược kinh doanh hướng vào việc tìm kiếm, chọn lựa trì quan hệ ... chất lượng, phát triển mối quan hệ với khách hàng, trì mối quan hệ với khách hàng cũ phát triển thêm khách hàng tương lai Mặt khác, hệ thống quảnkhách hàng công ty quản lý theo hình thức thủ ... 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH HÀNG 1.2 QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM) .7 1.3 QUY TRÌNH CRM 12 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY LỆ NINH...
 • 68
 • 942
 • 12
Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

... ngân hàng nên vào mong đợi khách hàng để thoã mãn tối đa nhu cầu họ 1.2 Quản trị quan hệ khách hàng 1.2.1 Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trình lựa chọn khách ... PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Khái quát khách hàng quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khái niệm phân loại khách hàng 1.1.1 Khái niệm khách hàng Khách hàng tổ chức tập hợp cá ... phân tích khác khách hàng xác định hai phần khách hàng có giá trị hai phần khách hàng có giá trị nhằm thực chiến lược quản trị quan hệ khách hàng Một số khái niệm giá trị khách hàng: SVTH: Trần...
 • 81
 • 363
 • 0
Giải pháp tăng cường hiệu lực quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Truyền thông trực tuyến Việt Nam

Giải pháp tăng cường hiệu lực quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Truyền thông trực tuyến Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... nhân viên hay nhà quản trị; trình độ chuyên môn phận quản trị quan hệ khách hàng điện tử; công nghệ quản trị quan hệ khách hàng; công nghệ TMĐT…Ngoài ra, nguyên nhân khách quan mang tính chiến ... sóc khách hàng Quan hệ khách hàng TMĐT khai thác ứng dụng Internet để thiết lập, trì mở rộng quan hệ khách hàng, cụ thể khách hàng điện tử * Hành vi khách hàng điện tử: Trong B2C, khách hàng ... lược quản trị quan hệ khách hàng cách tích cực, mở cách thức để giao tiếp với khách hàng. Bài toán đặt làm để quản trị quan hệ khách hàng TMĐT có hiệu !? Điều phụ thuộc nhiều vào tổ chức phận quản...
 • 61
 • 694
 • 6
Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty công nghệ tin học Tinh Vân

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty công nghệ tin học Tinh Vân

Công nghệ thông tin

... liờn kt: - Chiu ca mt quan h ch s lng cỏc thc th tham gia vo quan h ú Cú ba loi quan h: mt chiu, hai chiu v nhiu chiu - Quan h mt chiu: l quan h m mt ln xut hin ca mt thc th c quan h vi mt ln xut ... liờn quan: Cỏc giỏ tr cho phộp: - Phớch kho d liu Tờn kho: Mụ t: Tờn DFD cú liờn quan: Cỏc s lý cú liờn quan: Tờn s cu trỳc d liu cú liờn quan - Phớch d liu Tờn tp: Mụ t: Tờn DFD cú liờn quan: ... thc th c quan h vi mt ln xut hin ca chớnh thc th ú - Quan h hai chiu: l quan h ú cú hai thc th liờn kt vi KHCH HNG Có D N - Quan h nhiu chiu: l quan h ú cú nhiu hn hai thc th liờn kt vi nhau: KHCH...
 • 113
 • 500
 • 2
Hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải

Hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải

Tài chính - Ngân hàng

... động quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng 1.6.1 Sự cần thiết quản trị quan hệ khách hàng Ngân hàng “Chi phí để thu hút khách hàng tốn kém, theo thống kê tăng 5% khách hàng cũ tăng 95% giá trị kinh ... lược cản trở quan hệ khách hàng làm cho công ty sai hướng 1.2.2.3 Quản trị quan hệ khách hàng nhằm mục đích thiết lập, trì mởi rộng quan hệ khách hàng CRM nói toàn chu trình khách hàng, triển ... liệu khách hàng - Xử lý, thống kê liệu khách hàng - Lựa chọn khách hàng mục tiêu - Thiết lập mối quan hệ khách hàng - Bổ sung thông tin liên quan đến khách hàng 2.3.1 Thực trạng khách hàng Ngân hàng...
 • 75
 • 278
 • 3

Xem thêm