quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải

Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hành Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh

Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hành Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh

Kinh tế

... nghệ ngân hàng, hệ thống thông tin quản lý (MIS) cho toàn hệ thống ngân hàng phục vụ công tác điều hành kinh doanh, kiểm soát hoạt động ngân hàng, quản lý nguồn vốn, tài sản, quản lý rủi ro, quản ... nguồn vốn khách hàng lực quản lý nhân viên ngân hàng mức độ khó khăn, rủi ro ngân hàng đánh giá khoản tín dụng, trách nhiệm thực nghĩa vụ cam kết với ngân hàng hợp tác, độ trung thực khách hàng, ... khả toán kế hoạch kinh doanh ngân hàng Các khoản nợ vay khách hàng không toán hạn gây cân so với dự đoán ngân hàng Điều làm giảm khả khoản ngân hàng, buộc ngân hàng phải thay đổi kế hoạch kinh...
 • 113
 • 509
 • 0
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ tại các NH thương mại cổ phần nhà nước trên địa bàn Hà Nội

Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ tại các NH thương mại cổ phần nhà nước trên địa bàn Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... tin, phân tích lập báo cáo quản trị cung cấp cho nhà quản trị kịp thời để nhà quản trị đưa định kinh doanh Mục tiêu cuối nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm báo cáo quản trị phản ánh tình hình thực ... PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp công ty Cổ phần Vimeco Thứ nhất, lý khách quan, điều kiện ... công ty Cổ phần Vimeco Thứ nhất, kế toán quản trị phải xây dựng hoàn thiện sở xây dựng phạm vi ranh giới chức mục tiêu kế toán quản trị kế toán tài Thứ hai, tổ chức kế toán quản trị phải phù...
 • 129
 • 891
 • 5
Tổng quan về ngân hangf thương mại cổ phần sài gòn thương tín.doc

Tổng quan về ngân hangf thương mại cổ phần sài gòn thương tín.doc

Tài chính - Ngân hàng

... quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành ngân hàng * Ban Thư ký Hội đồng quản trị: phận thực chức thư ký Hội đồng quản trị, quảncổ đơng, cổ phần, cổ phiếu * Ban Thư ký Ban Điều hành: ... cho ngân hàng nước tăng cường học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ cơng nghệ quản trị ngân hàng Với nhận thức đó, SCB bước thực đổi cơng nghệ đại hố ngân hàng Bên cạnh việc mắt dịch vụ Ngân hàng ... hiểu nhu cầu khách hàng, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng báo phòng kinh doanh Chi nhánh để nơi đến trực tiếp làm việc với khách hàng Tổ kế tốn: giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, quảng bá...
 • 19
 • 773
 • 2
Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch của ngân hàsng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch của ngân hàsng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... lập đầu năm 1991, ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh số vốn điều lệ lớn thời điểm Kết kinh doanh qua năm cho thấy ngân hàng tốc độ tăng ... TMCP Hàng Hải nói chung d Khách hàng : + Khách hàng cá nhân + Khách hàng doanh nghiệp + Ngân hàng điện tử Trong nhóm khách hàng lại phân chia thành: - Khách hàng Việt Nam vay vốn MSB - Khách hàng ... Tổng quan Sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.1.1 Sơ lược ngân hàngTMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB a Thông tin - Tên công ty: Ngân hàng...
 • 79
 • 322
 • 0
phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàngt hương mại cổ phần sài gòn công thương chi nhánh cần thơ

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàngt hương mại cổ phần sài gòn công thương chi nhánh cần thơ

Tài chính - Ngân hàng

... đƣợc nhu cầu khoản ngân hàng buộc Ngân hàng phải vay ngân hàng khác Ngƣợc lại trƣờng hợp huy động vốn nhiều nhƣng đầu hạn chế, tức Ngân hàng thừa ngân quỹ, Ngân hàng cho Ngân hàng khác vay để hạn ... động ngân hàng đƣợc chia theo nhóm khách hàng ền gửi khách hàng tổ chức kinh tế Tiền gửi từ nhóm khách hàng tiền gửi từ doanh nghiệp từ đơn vị kinh tế khác Nhóm khách hàng thƣờng gửi tiền Ngân hàng ... SƠ LƢỢC VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU -CHI NHÁNH CẦN THƠ - PHÒNG GIAO DỊCH TÂY ĐÔ 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thƣơng Mại cổ Phần Á Châu...
 • 82
 • 381
 • 0
Báo cáo tổng hợp THỰC TRẠNG CHO VAY DNVVN TẠI HDBANK NH thương mại cổ phần PHÁT TRIỂN TP.HCM

Báo cáo tổng hợp THỰC TRẠNG CHO VAY DNVVN TẠI HDBANK NH thương mại cổ phần PHÁT TRIỂN TP.HCM

Tài chính - Ngân hàng

... đồng quản trị : Hội đồng quản trị quan quản trị HDBank, toàn quyền nhân danh HDBank để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi HDBank, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông ... thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đặt quy định, sách quản lý rủi ro tín dng số lĩnh vực kinh doanh quan trọng Ngân hàng Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh ... hợp DNVVN Trước hết, sách khách hàng PGD thiếu linh hoạt thực chưa hợp lí Chính sách khách hàng NH bao gồm sách tiếp thị, phân loại khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng đa dạng hóa sản phẩm...
 • 20
 • 280
 • 0
Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng.DOC

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng.DOC

Kế toán

... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Định nghĩa hệ quản trị quan hệ khách hàng (CRM) Trong hoạt động kinh doanh quản lý hành chính, công ty mối quan hệ với khách hàng, với đối ... Các yêu cầu phần mềm quản trị quan hệ khách hàng: - Quản lý thông tin chi tiết tới khách hàng - Phân loại loại khách hàng - sở liệu khách hàng sản phẩm cung cấp cho khách hàng phải quản lý tập ... khách hàng: thông thường, khách hàng người trực tiếp quan hệ tín dụng với ngân hàng Tuy nhiên, khách hàng quan hệ tín dụng với ngân hàng khách hàng quan hệ khác như: bảo lãnh, kí...
 • 93
 • 849
 • 4
Phát triển hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM ) tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Hải Dương.DOC

Phát triển hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM ) tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Hải Dương.DOC

Kế toán

... trình quản trị quan hệ khách hàng Giai đoạn nằm dự án mà chưa kế hoạch cụ thể 2.3 Hiện trạng thực quản trị quan hệ khách hàng 2.3.1 Mô hình quan hệ khách hàng Một quy trình quan hệ khách hàng ... sơ khách hàng hay Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng Đây lĩnh vực hoạt động nghiên cứu nhu cầu hành vi khách hàng để xây dựng quan hệ chặt chẽ khách hàng với ngân hàng Xác lập tốt mối quan hệ ... khách hàng vào hoạt động hiệu quả, tổ Quản trị quan hệ khách hàng tiến hành nghiên cứu giai đoạn Đó lực chọn phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng tích hợp với phần mềm lõi ngân hàng Lắp đặt phần...
 • 70
 • 1,913
 • 29
Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng (2).doc

Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... HÀNG Phần II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỶ THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Phần III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỶ THƯƠNG ... khác khách hàng xác định hai phần khách hàng giá trị hai phần khách hàng giá trị nhằm thực chiến lược quản trị quan hệ khách hàng Một số khái niệm giá trị khách hàng: - Giá trị khách hàng ... Thanh Liêm PHẦN I: SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Khái quát khách hàng quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khái niệm phân loại khách hàng 1.1.1 Khái niệm khách hàng Khách hàng tổ chức...
 • 81
 • 826
 • 14
Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đắk lắk.doc

Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đắk lắk.doc

Tài chính - Ngân hàng

... luận quản trị quan hệ khách hàng, tiến trình xây dựng quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng - Đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng ... Hoàn thiện hệ thống CRM BIDV Đắk Lắk 5 Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1 Các nội dung quản trị quan hệ khách hàng 1.1.1 Khái niệm Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) CRM ... cấu cho ban CRM: Ban quản trị quan hệ khách hàng Nghiên cứu khách hàng sở liệu khách hàng Chương trình quản trị quan hệ khách hàng Hình 3.4 cấu ban chăm sóc khách hàng Xây dựng chế tuyển...
 • 25
 • 1,129
 • 21
Luận văn tốt nghiệp “ Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng”

Luận văn tốt nghiệp “ Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng”

Tài chính - Ngân hàng

... HÀNG Phần II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỶ THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Phần III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỶ THƯƠNG ... khác khách hàng xác định hai phần khách hàng giá trị hai phần khách hàng giá trị nhằm thực chiến lược quản trị quan hệ khách hàng Một số khái niệm giá trị khách hàng: - Giá trị khách hàng ... Thanh Liêm PHẦN I: SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Khái quát khách hàng quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khái niệm phân loại khách hàng 1.1.1 Khái niệm khách hàng Khách hàng tổ chức...
 • 81
 • 3,256
 • 25
quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng

quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng

Kinh tế - Thương mại

... vốn Đây sức ép lớn ngân hàng thương mại nước Cho đến thời điểm nước Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng liên doanh, 37 ngân hàng thương mại cổ phần, 44 chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam, ... nay, Ngân hàng tự tạo cho chỗ đứng vững địa bàn thành phố, nhiều ngân hàng mạnh ngân hàng ngoại thương, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, ngân hàng thương mại cổ phần khách hàng tại, ... Các sách quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng đặt không nằm mục đích Từ chuyển đổi ngân hàng cấp phát vốn ngân sách sang ngân hàng thương mại thực kinh doanh tiền tệ tín dụng, Ngân Hàng không...
 • 28
 • 970
 • 3
quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng.doc

quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng.doc

Kinh tế - Thương mại

... vốn Đây sức ép lớn ngân hàng thương mại nước Cho đến thời điểm nước Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng liên doanh, 37 ngân hàng thương mại cổ phần, 44 chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam, ... nay, Ngân hàng tự tạo cho chỗ đứng vững địa bàn thành phố, nhiều ngân hàng mạnh ngân hàng ngoại thương, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, ngân hàng thương mại cổ phần khách hàng tại, ... Các sách quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng đặt không nằm mục đích Từ chuyển đổi ngân hàng cấp phát vốn ngân sách sang ngân hàng thương mại thực kinh doanh tiền tệ tín dụng, Ngân Hàng không...
 • 28
 • 751
 • 9
Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

... HÀNG Phần II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỶ THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Phần III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỶ THƯƠNG ... khác khách hàng xác định hai phần khách hàng giá trị hai phần khách hàng giá trị nhằm thực chiến lược quản trị quan hệ khách hàng Một số khái niệm giá trị khách hàng: - Giá trị khách hàng ... nông thôn, ngân hàng thương mại cổ phần khách hàng tại, Ngân hàng thu hút thêm khách hàng số lượng cao khách hàng tiềm kết phần ngân hàng thực số sách quản trị quan hệ khách hàng như: (1) sách...
 • 82
 • 619
 • 8
Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

... HÀNG Phần II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỶ THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Phần III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỶ THƯƠNG ... lượng, địa điểm… ngân hàng nên vào mong đợi khách hàng để thoã mãn tối đa nhu cầu họ 1.2 Quản trị quan hệ khách hàng 1.2.1 Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trình ... Thanh Liêm PHẦN I: SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Khái quát khách hàng quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khái niệm phân loại khách hàng 1.1.1 Khái niệm khách hàng Khách hàng tổ chức...
 • 81
 • 363
 • 0
Hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải

Hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải

Tài chính - Ngân hàng

... hiệu đắn, ngân hàng Việt Nam phải chịu thua khách hàng thị phần 2.3 Thực trạng ứng dụng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hảingân hàng thương mại động, ... động quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng 1.6.1 Sự cần thiết quản trị quan hệ khách hàng Ngân hàng “Chi phí để thu hút khách hàng tốn kém, theo thống kê tăng 5% khách hàng cũ tăng 95% giá trị kinh ... chọn khách hàng mục tiêu - Thiết lập mối quan hệ khách hàng - Bổ sung thông tin liên quan đến khách hàng 2.3.1 Thực trạng khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Từ năm 2008, NHTCMP Hàng...
 • 75
 • 278
 • 3
THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỶ THƯƠNG

THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỶ THƯƠNG

Tài chính - Ngân hàng

... động ngân hàng Đây trung tâm tiền mặt quản lý tiền mặt ngân hàng, nơi thu hút, lưu trữ, điều hòa, phân phối vốn tiền cách lợi cho thân ngân hàng cho khách hàng Phòng ngân quỹ mối quan hệ ... Trực thuộc hệ thống Techcombank Việt Nam, Techcombank Đà Nẵng không ngừng phấn đấu để trở thành ngân hàng thương mại đô thị đa năng; trở thành năm ngân hàng cổ phần tốt nhất, khách hàng ưa chuộng ... khách hàng toán ngày tiền hàng hoá, dịch vụ… với mối quan hệ đại lý Techcombank với 700 ngân hàng tổ chức tài toàn giới,Techcombank Đà Nẵng sẵn sàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ ngân hàng quốc...
 • 10
 • 315
 • 1
THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG

Tài chính - Ngân hàng

... quản trị quan hệ khách hàng dành cho khách hàng mình, đem lại cho họ lợi ích mà ngân hàng Sự cần thiết phải hoàn thiện sách quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng thời gian đến Khách hàng xác ... sách quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng thời gian qua không đủ để đáp ứng đòi hỏi, mong muốn ngày phức tạp khách hàng Điều đặt cho ngân hàng phải thiết lập nhiều sách quản trị quan hệ khách hàng ... hàng sau: Bảng 5: Tình hình trì quan hệ khách hàng tín dụng ngân hàng Chỉ tiêu Khách hàng nhóm Khách hàng nhóm Khách hàng nhóm Khách hàng nhóm Khách hàng nhóm Khách hàng nhóm Tổng Năm 2006 Số TT(%)...
 • 13
 • 616
 • 2

Xem thêm