quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng công thương

Ứng dụng mô hình IDIC nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng công nghiệp tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Ứng dụng mô hình IDIC nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng công nghiệp tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

... mong muốn khách hàng Để làm điều công tác quản trị quan hệ khách hàng công ty cần phải đầu tư mức Đã từ lâu, quản trị quan hệ khách hàng (CRM) nhắc đến cách thức hữu hiệu giúp nhà quản trị giải ... ta giới thiệu nhân tài 1.1.4 Giá trị khách hàng việc quản trị quan hệ khách hàng 1.1.4.1 Khái niệm giá trị khách hàng Giá trị khách hàng tổng lợi nhuận mà khách hàng đem lại cho bạn suốt trình ... khách hàng bắt đầu mua hàng công ty Nếu khách hàng mua từ lâu tiếp tục trì quan hệ với công ty khách hàng quen, khách hàng lâu năm công ty Tuy nhiên cần phân biệt khách hàng có thời gian quan hệ...
 • 105
 • 1,746
 • 15
Ứng dụng mô hình IDIC nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng công nghiệp tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Ứng dụng mô hình IDIC nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng công nghiệp tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

... mong muốn khách hàng Để làm điều công tác quản trị quan hệ khách hàng công ty cần phải đầu tư mức Đã từ lâu, quản trị quan hệ khách hàng (CRM) nhắc đến cách thức hữu hiệu giúp nhà quản trị giải ... ta giới thiệu nhân tài 1.1.4 Giá trị khách hàng việc quản trị quan hệ khách hàng 1.1.4.1 Khái niệm giá trị khách hàng Giá trị khách hàng tổng lợi nhuận mà khách hàng đem lại cho bạn suốt trình ... khách hàng bắt đầu mua hàng công ty Nếu khách hàng mua từ lâu tiếp tục trì quan hệ với công ty khách hàng quen, khách hàng lâu năm công ty Tuy nhiên cần phân biệt khách hàng có thời gian quan hệ...
 • 103
 • 1,241
 • 5
Phân tích quản trị quan hệ khách hàng công ty bảo hiểm bảo việt

Phân tích quản trị quan hệ khách hàng công ty bảo hiểm bảo việt

Cao đẳng - Đại học

... tiện ích cho bên: khách hàng- công ty ngân hàng nhiên đòi hỏi công nghệ đại , mối quan hệ ngân hàng- công ty quan trọng nên kênh phân phói chưa thật hoạt động tốt 1.2 Công cụ tương tác: 1.2.1 ... giá trịkhách hàng mang lại cho công ty năm • Khách hàng mua sản phẩm với số tiền cao: 30 triệu đồng: khách hàng có giá trị cao, năm nạp cho công ty số tiền lớn Với khách hàng công ty có ưu ... | 44 QT Quan Hệ KH Bảo hiểm Bảo Viêt • Khách hàng cần dịch chuyển: khách hàng năm không nạp tiền cho công ty Đây khách hàng sảy cố chưa đáo hạn hợp đồng Công ty miễn toàn phí với khách hàng CRM...
 • 44
 • 822
 • 0
Phân tích hệ thống Quản trị quan hệ khách hàng công ty TNHH Tân Hiệp Phát

Phân tích hệ thống Quản trị quan hệ khách hàng công ty TNHH Tân Hiệp Phát

Quản trị kinh doanh

... Môn: QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG GVHD: TRƯƠNG THỊ VÂN ANH Một sô hành ảnh hội nghị: Phân biệt khách hàng a Phân biệt theo giá trị Phân biệt khách hàng Những khách hàng có Đặc điểm khách hàng ... khách hàng sản phẩm Phản hồi từ khách hàng c Chương trình tự diện 15 15 Môn: QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG GVHD: TRƯƠNG THỊ VÂN ANH Với số lượng sản phẩm bán hàng tháng việc quản lý thông tin khách ... khách hàng gởi mail dể phản hồi lại viết góp ý cho công ty Email công cụ thúc đầy quan hệ khách hàng nhiên khách hàng dùng hình thức để tương tác với công ty thực email chung công ty, khách hàng...
 • 48
 • 1,281
 • 22
quản trị quan hệ khách hàng công ty bảo hiểm quân đội cần thơ

quản trị quan hệ khách hàng công ty bảo hiểm quân đội cần thơ

Nông - Lâm - Ngư

... niệm xác quản trị quan hệ khách hàng Tuy nhiên khái niệm quản trị quan hệ khách hàng dụng khái niệm theo quan điểm chiến lƣợc kinh doanh, cụ thể đƣợc hiểu: quản trị quan hệ khách hàng tập hợp ... thỏa mãn nhu cầu khách hàng tạo mối quan hệ lâu dài bền chặt 2.2.2.3 CRM mang tính công nghệ Quản trị quan hệ khách hàng mang tính công nghệ, thể phần mềm quản trị thông tin khách hàng Trong môi ... hƣởng lớn đến định quản trị quan hệ khách hàng họ Ngƣợc lại, chiến lƣợc quản trị quan -19- hệ khách hàng lại định hƣớng cho cấu trúc tổ chức doanh nghiệp Quản trị quan hệ khách hàng tạo nên thay...
 • 105
 • 533
 • 5
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàngTMCP Công thương Bắc Ninh

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàngTMCP Công thương Bắc Ninh

Tài chính - Ngân hàng

... NHNN: Ngân hàng Nhà Nước NHTM: Ngân hàng thương mại 10 NH TMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần 11 NH TMCP CT VN: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 12 NH TMCP CT BN Chi nhánh Ngân hàng ... Viện Ngân Hàng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG BẮC NINH 2.1 Sự hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần công thương ... theo quy định quản lý ngoại hối Nhà nước 2.4.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương Bắc Ninh 2.4.2.1 Đánh giá nhóm nợ Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương Bắc Ninh...
 • 63
 • 356
 • 0
Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng.DOC

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng.DOC

Kế toán

... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Định nghĩa hệ quản trị quan hệ khách hàng (CRM) Trong hoạt động kinh doanh quản lý hành chính, công ty có mối quan hệ với khách hàng, với đối ... MỀM QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Xác định yêu cầu phần mềm quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khảo sát thông tin khách hàng Khách hàng ngân hàng liên doanh VID Public chia làm loại chính: khách hàng ... Quản trị quan hệ khách hàng Hệ thống Quản trị khách hàng Đăng nhập Cập nhật Dmục Thêm người dùng Cập nhật thông tin Đổi mật Quản trị sản phẩm Cập nhật SP Đánh giá SP Quản trị quảng cáo Quản trị...
 • 93
 • 849
 • 4
Phát triển hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM ) tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Hải Dương.DOC

Phát triển hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM ) tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Hải Dương.DOC

Kế toán

... thống Quản trị quan hệ khách hàng, nguời nghĩ Quản trị quan hệ khách hàng công nghệ mà Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có dự định lắp đặt khai thác Kiến thức Quản trị quan hệ khách hàng ... sơ khách hàng hay Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng Đây lĩnh vực hoạt động nghiên cứu nhu cầu hành vi khách hàng để xây dựng quan hệ chặt chẽ khách hàng với ngân hàng Xác lập tốt mối quan hệ ... tổ Quản trị quan hệ khách hàng tiến hành nghiên cứu giai đoạn Đó lực chọn phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng tích hợp với phần mềm lõi ngân hàng Lắp đặt phần mềm quản trị quan hệ khách hàng khâu...
 • 70
 • 1,913
 • 29
Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng (2).doc

Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG Mục tiêu sách quản trị quan hệ khách hàng thời gian qua Các sách quản trị quan hệ khách hàng lập thời gian qua ngân hàng ... NGHIỆP 1.2 GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm Quản trị quan hệ khách hàng 1.2.1 Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trình lựa chọn khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ cách ... PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Khái quát khách hàng quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khái niệm phân loại khách hàng 1.1.1 Khái niệm khách hàng Khách hàng tổ chức tập hợp cá...
 • 81
 • 826
 • 14
Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đắk lắk.doc

Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đắk lắk.doc

Tài chính - Ngân hàng

... luận quản trị quan hệ khách hàng, tiến trình xây dựng quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng - Đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng ... Hoàn thiện hệ thống CRM BIDV Đắk Lắk 5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1 Các nội dung quản trị quan hệ khách hàng 1.1.1 Khái niệm Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) CRM ... cấu cho ban CRM: Ban quản trị quan hệ khách hàng Nghiên cứu khách hàng Cơ sở liệu khách hàng Chương trình quản trị quan hệ khách hàng Hình 3.4 Cơ cấu ban chăm sóc khách hàng Xây dựng chế tuyển...
 • 25
 • 1,129
 • 21
Luận văn tốt nghiệp “ Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng”

Luận văn tốt nghiệp “ Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng”

Tài chính - Ngân hàng

... VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG Mục tiêu sách quản trị quan hệ khách hàng thời gian qua Các sách quản trị quan hệ khách hàng lập thời gian qua ngân hàng ... NGHIỆP 1.2 GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm Quản trị quan hệ khách hàng 1.2.1 Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trình lựa chọn khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ cách ... PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Khái quát khách hàng quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khái niệm phân loại khách hàng 1.1.1 Khái niệm khách hàng Khách hàng tổ chức tập hợp cá...
 • 81
 • 3,251
 • 25
quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng

quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng

Kinh tế - Thương mại

... với ngân hàng, quan hệ khách hàng với ngân hàng Khách hàng cá nhân hay tổ chức giao dịch với ngân hàng vay vốn chia làm bốn loại sau: Phân loại khách hàng Nhóm khách hàng sinh lợi Nhóm khách hàng ... diện công tác quan hệ khách hàng, nghiên cứu nhu cầu khách hàng Các dịch vụ khách hàng ngân hàng chiếm tỷ trọng thấp tổng doanh số thu ngân hàng Nhìn chung khách hàng định đến với ngân hàng techcombank ... VIETHANIT ĐỒ ÁN MÔN HOC thiện sách quản trị quan hệ khách hàng để công việc kinh doanh ngày phát triển tốt PHẦN IV: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CHO NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH...
 • 28
 • 970
 • 3
quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng.doc

quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng.doc

Kinh tế - Thương mại

... với ngân hàng, quan hệ khách hàng với ngân hàng Khách hàng cá nhân hay tổ chức giao dịch với ngân hàng vay vốn chia làm bốn loại sau: Phân loại khách hàng Nhóm khách hàng sinh lợi Nhóm khách hàng ... diện công tác quan hệ khách hàng, nghiên cứu nhu cầu khách hàng Các dịch vụ khách hàng ngân hàng chiếm tỷ trọng thấp tổng doanh số thu ngân hàng Nhìn chung khách hàng định đến với ngân hàng techcombank ... VIETHANIT ĐỒ ÁN MÔN HOC thiện sách quản trị quan hệ khách hàng để công việc kinh doanh ngày phát triển tốt PHẦN IV: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CHO NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH...
 • 28
 • 751
 • 9
Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

... VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG Mục tiêu sách quản trị quan hệ khách hàng thời gian qua Các sách quản trị quan hệ khách hàng lập thời gian qua ngân hàng ... NGHIỆP 1.2 GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm Quản trị quan hệ khách hàng 1.2.1 Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trình lựa chọn khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ cách ... PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Khái quát khách hàng quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khái niệm phân loại khách hàng 1.1.1 Khái niệm khách hàng Khách hàng tổ chức tập hợp cá...
 • 82
 • 619
 • 8
Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

... VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG Mục tiêu sách quản trị quan hệ khách hàng thời gian qua Các sách quản trị quan hệ khách hàng lập thời gian qua ngân hàng ... mong đợi khách hàng để thoã mãn tối đa nhu cầu họ 1.2 Quản trị quan hệ khách hàng 1.2.1 Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trình lựa chọn khách hàng mà doanh ... PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Khái quát khách hàng quản trị quan hệ khách hàng 1.1 Khái niệm phân loại khách hàng 1.1.1 Khái niệm khách hàng Khách hàng tổ chức tập hợp cá...
 • 81
 • 363
 • 0
Hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải

Hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải

Tài chính - Ngân hàng

... động quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng 1.6.1 Sự cần thiết quản trị quan hệ khách hàng Ngân hàng “Chi phí để thu hút khách hàng tốn kém, theo thống kê tăng 5% khách hàng cũ tăng 95% giá trị kinh ... cho công ty chiến lược cản trở quan hệ khách hàng làm cho công ty sai hướng 1.2.2.3 Quản trị quan hệ khách hàng nhằm mục đích thiết lập, trì mởi rộng quan hệ khách hàng CRM nói toàn chu trình khách ... ba quan điểm: công nghệ, chu trình bán hàng chiến lược kinh doanh” ( theo ThS Bùi Thanh Huân, Quản trị quan hệ khách hàng, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) 1.1.1 Quản trị quan hệ khách hàng công...
 • 75
 • 278
 • 3

Xem thêm