quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng á châu

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoài Quốc thương mại cổ phần Nhà Hà Nội.DOC

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoài Quốc thương mại cổ phần Nhà Hà Nội.DOC

Kế toán

... dụng xấu 39Bảng 2.1: Phân loại khách hàng doanh nghiệp và quan điểm đánh giá của Ngân hàng 52Bảng 2.2:Phân loại khách hàng cá nhân và quan điểm đánh giá của Ngân hàng 54Bảng 2.3: Quy định mức ... nhân tố quan trọng nhưng khó lượng hoá, nhưng lại ảnh hưởng đáng kể đến mức RRTD của khách hàng. VÍ dụ, yếu tố “danh tiếng” của khách hàng, Yếu tố “mối quan hệ truyền thống” giữa khách hàng và ... vực dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp. Ví dụ, Các ngân hàng hoạt động ở vùng ngoại ô thường có khách hàng đông đảo là những hộ gia đình, các cửa hàng mua bán lẻ, các cá nhân với các khoản tín dụng...
 • 85
 • 1,270
 • 30
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN CHI NHÁNH 7 TP HCM (2).doc

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN CHI NHÁNH 7 TP HCM (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... Các nhiệm vụ và các công việc liên quan đến công tác quảntài chính, chi tiêu nội bộ tại chi nhánh, cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán, xử lý hạch toán các ... tồn tại hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển kinh tế hàng hóa. Sự phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại đã tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng ... 1.2.3.1, Nhân tố khách quan Nguyên nhân khách quan có thể ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng của ngân hàng, gây ra các khoản nợ quá hạn cho ngân hàng là những rủi ro bất khả kháng xảy ra ngoài...
 • 92
 • 1,512
 • 39
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN CHI NHÁNH 7 TP HCM.doc

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN CHI NHÁNH 7 TP HCM.doc

Tài chính - Ngân hàng

... của cơ quan giám sát, được thực hiện thông qua:- Nguyên tắc 8: Cơ quan giám sát ngân hàng nên yêu cầu tất cả các NH phải có một khung quản trị RRTD hiệu quả để xác định, đánh giá, giám sát và ... Trực tiếp quảng cáo, giới thiệu và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng cá nhân. Phòng quản lý rủi ro & nợ có vấn đề: chịu trách nhiệm về pháp lý và xử lý các khoản nợ ... Tình hình huy động vốn tại chi nhánhĐơn vị: Tỷ đồngChỉ tiêuNăm 2007Năm 2008Năm 2009So sánh 2008/2007 So sánh 2009/2008Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọngNguốn vốn...
 • 92
 • 1,200
 • 18
Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội.docx

Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội.docx

Tài chính - Ngân hàng

... dựng và triển khai các chính sách quản trị rủi ro ngân hàng + Trơ giúp uỷ ban quảntài sản nợ, tài sản có trong công tác quản lý và điều hành chính sách quản trị rủi ro ngân hàng 2.8 Phòng ... khác.1.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng : Để đánh giá mức rủi ro tín dụng trong các quyết định cho vay và đầu tư, các ngân hàng cần có các phương pháp nhằm xác định khả năng trả nợ của khách hàng. ... 3 :Các giải pháp giảm rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội 1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội : Quản trị rủi ro là một trong các công tác có tầm quan...
 • 51
 • 1,268
 • 11
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT (NAVIBANK).doc

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT (NAVIBANK).doc

Tài chính - Ngân hàng

... tiếp các hoạt động của ngân hàng. + Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân: có chức năng xử lý các nghiệp vụ ngân hàng phát sinh trong quá trình cung cấp các dịch vụ cho ngân hàng dành cho nhóm khách ... cho nhóm khách hàng. + Phòng dịch vụ khách hàng tổ chức: có chức năng xử lý các nghiệp vụ ngân hàng phát sinh trong quá trình cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho 2 nhóm khách hàng là doanh nghiệp ... chương:Chương 1: Tổng quan về tín dụng ngân hàngquản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nam ViệtChương...
 • 86
 • 1,261
 • 31
Luận văn tốt nghiệp về quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng công thương

Luận văn tốt nghiệp về quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng công thương

Tài chính - Ngân hàng

... mà Ngân hàng Nhà nước có những chính sách tài khoá và tiền tệ khác nhau. Khi đó Ngân hàng Nhà nước sẽ thay đổi lãi suất chiết khấu, lãi suất đầu vào đối với các ngân hàng thương mại. Ngân hàng ... Ngân hàng ở vị thế tái đầu tư: Trường hợp ngân hàng chọn khoản đi vay trên thị trường liên ngân hàng thời hạn 2 năm, lãi suất 5%. Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng Công Thương chi nhánh ... mà Ngân hàng Nhà nước có những chính sách tài khoá và tiền tệ khác nhau. Khi đó Ngân hàng Nhà nước sẽ thay đổi lãi suất chiết khấu, lãi suất đầu vào đối với các ngân hàng thương mại. Ngân hàng...
 • 84
 • 2,259
 • 23
Quản trị rủi ro lãi xuất tại ngân hàng ngoại thương Tp Cần Thơ

Quản trị rủi ro lãi xuất tại ngân hàng ngoại thương Tp Cần Thơ

Kinh tế - Thương mại

... ánhgiá các s liu th cp thu c t các bng báo cáo hàng nm ca ngân hàng Ngoi thng Cn Th và s liu th cp thu thp c thông qua các sách, báo,tp chí, internet…+ Phng pháp ... sut.i vi ngân hàng, ri ro lãi sut nh hng n tình hình ca ngân hàng theo hai cách:Cách 1: Da vào phân tích bng cân i ca ngân hàng: bên ngun vngm các chng khoán mà ngân hàng mua ... gm cácchng khoán mà ngân hàng bán (cho vay u t). Do mi chng khoán phn ngkhác nhau i vi bin ng lãi sut: khi lãi sut tng s làm gim li nhun ngân hàng i vi các chng khoán...
 • 84
 • 466
 • 5
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... sở, Giám đốc/Phó Giám đốc Phụ trách Quan hệ khách hàng và Giám đốc/Phó Giám đốc Quản lý rủi ro tín dụng thì phải qua cả 2 bộ phận Quan hệ khách hàng, Quản lý rủi ro tín dụng và chỉ áp dụng ... dân thuộc về năng lực quản trị của ngân hàng 9 - Các nguyên nhân thuộc về phía khách hàng 9 - Các nguyên nhân khách quan liên quan đến môi trường bên ngoài 9 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 10 ... tra tư cách pháp nhân, năng lực pháp luật của khách hàng vay, hồ sơ vay vốn, kiểm tra mục đích vay vốn của khách hàng có hợp pháp không. Thẩm tra uy tín của khách hàng vay vốn, năng lực quản...
 • 81
 • 1,321
 • 26
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu

Thạc sĩ - Cao học

... công tác kiểm tra kiểm soát, quản trị rủi ro. Định kỳ và nội dung báo cáo được áp dụng thích hợp cho từng đối tượng nhận báo cáo - Chẳng hạn như báo cáo cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc ... quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Á Châu theo chuẩn mực của Basel. 4. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học kết hợp với các phương pháp thống kê, so sánh, ... học quan trọng rút ra từ kinh nghiệm của các ngân hàng Nhật: - Ngân hàng nên chủ động trong việc đánh giá một khách hàng có tiềm năng rủi ro trong tương lai gần và xa, từ đó có biện pháp xử...
 • 83
 • 1,504
 • 21
Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Thạc sĩ - Cao học

... dụng đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao về quản trị rủi ro đối với NHTM. Quản lý được chất lượng tín dụng và xây dựng chính sách khách hàng. Hạngcủa khách hàng sẽ là căn cứ để ngân hàng áp ... và hỗ trợ. Các khối kinh doanh gồm có Khối khách hàng cá nhân, Khối khách hàng DN, Khối ngân quỹ. Các đơn vị hỗ trợ gồm có Khốicông nghệ thông tin, Khối giám sát điều hành, Khối phát triển kinh ... thì người gửi tiềnở các ngân hàng khác hoang mang lo sợ và kéo nhau ồ ạt đến rút tiền ở các ngân hàng khác, làm cho toàn bộ hệ thống ngân hàng gặp phải khó khăn. Ngân hàng phá sản sẽ ảnh hưởng...
 • 112
 • 1,346
 • 19
Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... quá trình phát vay, sau cho vay, báo cáo hàng tháng và hàng quý, giám sát khả năng trả nợ. Có hệ thống báo cáo định kỳ. 1.2.3.5. Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp xử lý nợ: - Ngân hàng ... chính của Ngân hàng; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán; hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm; báo cáo cho ĐHĐCĐ ... động và quản trị rủi ro tín dụng.  Hệ thống đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngân hàng;  Hệ thống thông tin tín dụng, báo cáo quản trị và cảnh báo rủi ro; - Mô hình quản trị rủi...
 • 102
 • 3,703
 • 40
Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.pdf

Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... quá trình phát vay, sau cho vay, báo cáo hàng tháng và hàng quý, giám sát khả năng trả nợ. Có hệ thống báo cáo định kỳ. 1.2.3.5. Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp xử lý nợ: - Ngân hàng ... bộ hệ thống các quy chế, quy trình nội bộ về quản trị rủi ro; trong đó đặc biệt chú trọng việc xây dựng chính sách khách hàng vay vốn, sổ tay tín dụng, quy định về đánh giá, xếp hạng khách hàng ... KHỐI QUẢN LÝ TÍN DỤNGPHÒNG QUẢN LÝRỦI RO TÍN DỤNGQUẢN LÝ RỦI RO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPQUẢN LÝ RỦI ROKHÁCH HÀNGCÁ NHÂNQUẢN LÝ RỦI RODANH MỤC ĐẦU TƢPHÒNG CHẾ ĐỘ TÍN DỤNGPHÒNG QUẢN...
 • 102
 • 1,968
 • 21
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Chùa Hà - Thực trạng và Giải pháp

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Chùa Hà - Thực trạng và Giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... khách hàng, lập tờ trình thẩm định khách hàng - Nhân viên dịch vụ khách hàng vay- LOAN CSR: tiếp xúc, tư vấn khách hàng, hướng dẫn khách hang vay( cá nhân, doanh nghiệp), giải ngân, theo dõi quản ... trong công tác kiểm soát nội bộ ngân hàng Kiểm soát nội bộ ngân hàng là tổng thể hệ thống các văn bản và các quy định về Ngân hàng, các cơ chế kiểm soát được cài đặt trong tất cả các nghiệp ... các phương án kinh doanh đầy khả thi mà lẽ ra nó phải thành công trên thực tế.Qua các hồ sơ phân tích, báo cáo về nợ quá hạn của phòng tín dụng tại Ngân hàng Á Châu thì đa phần các khách hàng...
 • 62
 • 1,459
 • 12

Xem thêm