quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp

Hoạt động quản nhà nước đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại phòng kinh tế thuộc UBND Quận 10

Hoạt động quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại phòng kinh tế thuộc UBND Quận 10

Báo cáo khoa học

... CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI QUẬN 10. Công tác quản nhà nước đối với các doanh nghiệp nói chung thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là ... đó sự quản nhà nước đối với doanh nghiệp là không thể thiếu được.Sự quản nhà nước đối với doanh nghiệp nhằm bảo đảm: - Hoạt động của doanh nghiệp theo định hướng của kế hoạch nh nước - ... và doanh nghiệp nhằm phổ biến các chủ trương chính sách kịp thời đến các nhà doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe các ý kiến của các doanh nghiệp với cácquan quản nhà nước. II .Đối với...
 • 29
 • 595
 • 0

Quy chế Về công tác quản Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh

Quy chế Về công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh

Quản lý nhà nước

... 2007QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THUẾ BẮC NINH Về công tác quản Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh- Căn cứ các Luật thuế và các Nghị định của Chính phủ ... UBND tỉnh Bắc Ninh;Ban quản các Khu công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với Cục Thuế Bắc Ninh xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh như ... văn bản đề nghị của Ban quản lý. Điều 7: Giải quyết việc xác nhận nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Ban quản có trách nhiệm hướng dẫn cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp về trình tự thủ...
 • 5
 • 677
 • 5

Pháp luật về quản nhà nuớc đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thực tiễn áp dụng tại Thừa Thiên-Huế

Pháp luật về quản lý nhà nuớc đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thực tiễn áp dụng tại Thừa Thiên-Huế

Khoa học xã hội

... cho các nhà đầu tư mà cả các cơ quan quản nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quản nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vấn đề làm các doanh nghiệpcácquan quản ... tế của nước ta.Song điều đó cũng đặt ra cho công tác quản Nhà nước đối với doanh nghiệp những thách thức mà trước hết là phải đảm bảo cho hoạt động quản Nhà nước đối với doanh nghiệp ... liên doanh, nhà 23 Các công việc khác theo quy định.b. Quản Nhà nước khác.Luật doanh nghiệp 2005 quy định một trong những nội dung chính của quản Nhà nướcđối với doanh nghiệp là “ban...
 • 75
 • 728
 • 1

Hoạt động quảnnhà nước đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại phòng kinh tế thuộc UBND quận 10

Hoạt động quản lí nhà nước đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại phòng kinh tế thuộc UBND quận 10

Khoa học xã hội

... CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI QUẬN 10. Công tác quản nhà nước đối với các doanh nghiệp nói chung thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là ... và doanh nghiệp nhằm phổ biến các chủ trương chính sách kịp thời đến các nhà doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe các ý kiến của các doanh nghiệp với cácquan quản nhà nước. II .Đối với ... TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10. I .Đối với doanh nghiệp và công ty.- Cải tiến công tác quản lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp...
 • 31
 • 329
 • 0

Hoàn thiện pháp luật về quản hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuê đất ở Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật về quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuê đất ở Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... bạch giữa quản hành chính nhà nớc với quản kinh tế ở nội dung quản lý. Một vấn đề khác nhau giữa hai mô hình quản này là chủ thể quản lý. Chủ thể quản hành chính nhà nớc là các cơ ... 1.1.3.3. Nội dung của quản hành chính nhà nớc đối với doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài về thuê đất Một số nội dung của quản hành chính nhà nớc đối với doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ... quản hành chính nhà nớc về cho thuê và thuê đất. Quản nhà nớc, quản xà hội bằng pháp luật là "cái chung", còn quản hành chính nhà nớc bằng pháp luật đối với doanh nghiệp...
 • 128
 • 809
 • 1

Tăng cường phối hợp giữa cácquan quản nhà nước đối với các ngành dịch vụ.pdf

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với các ngành dịch vụ.pdf

Kinh tế - Thương mại

... tiến trong việc tách biệt chức năng quản nhà nước của các bộ với chức năng năng quản sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước do các Bộ quản lý. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề đòi ... cácquan quản nhà nước Phần II: Quản nhà nước đối với khu vực dịch vụ và sự phối hợp giữa cácquan quản nhà nước khu vực dịch vụ Chương IV: Quản nhà nước khu vực dịch vụ ... một Bộ/cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng quản nhà nước đối với ngành dịch vụ đó. Với cách tiếp cận như vậy chức năng quản nhà nước đối với các ngành cấp II thuộc một ngành cấp I nào...
 • 103
 • 683
 • 0

Quản nhà nước đối với các dự án đầu tư nước ngoài về lĩnh vực du lịch tại tỉnh bình thuận giai đoạn 2006 - 2010

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư nước ngoài về lĩnh vực du lịch tại tỉnh bình thuận giai đoạn 2006 - 2010

Quản trị kinh doanh

... chức năng quản nhà nước về tất cả các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo các nội dung trên. Các Sở, ngành, địa phương thực hiện chức năng quản Nhà nước trong ... cửa (các nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng như các nhà đầu tư trong nước, thậm chí các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng một số biểu thuế ưu đãi hơn trong các hoạt động kinh doanh) .- ... minh bạch trong việc quản Nhà nước đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Ví dụ: việc thực hiện quản về đầu tư FDI được thực hiện theo một quy trình rất rõ ràng với Quyết định 39/2002/QĐ-UBBT...
 • 92
 • 533
 • 2

Thực trạng quản thuế tndn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

Thực trạng quản lý thuế tndn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

Tài chính - Ngân hàng

... thích hợp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Chơng II: thực trạng quản thuế tndn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoàI trên ... xử lý, lu trữ dữ liệu và thống kê Thuế.4. 2 Phòng Quản doanh nghiệp Chức năng: Giúp Cục Trởng Cục Thuế quản đôn đốc việc kê khai nộp thuế đối với các doanh nghiệp thuộc phân cấp quản ... hơn.3.2.2.2. Tăng cờng quản thuế trong việc quản doanh thu và chi phí Tăng cờng quản doanh thu và chi phí là khâu quan trọng trong công tác quản thuế TNDN. Để công tác quản doanh thu và...
 • 50
 • 1,161
 • 5

Chỉ thị tăng cường quản nhà nước đối với các hoạt động

Chỉ thị tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động

Tài liệu khác

... quản các hoạt động kinh doanh dịch văn hoá công cộng, đặc biệt là hoạt động quảng cáo trên các phương tiện bảng, biển, panô trên địa bàn; chấn chỉnh hoạt động lắp đặt biển hiệu của các doanh ... quản hoạt động quảng cáo rao vặt; kiên quyết xử các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật. b) Chỉ đạo Công an xã: Phối hợp với Trưởng ban văn hoá xã kiểm tra, giám sát và quản chặt chẽ các ... doanh nghiệp, cơ quan, cửa hàng, đại theo đúng Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác quản...
 • 3
 • 675
 • 0

Quản nhà nước đối với các hệ thống thư viện phục vụ cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Quản lý nhà nước đối với các hệ thống thư viện phục vụ cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Quản lý nhà nước

... đây, cùng với quá trình đổi mới tổ chức hoạt động của bộ máy quản nhà nước và xu thế phát triển mới của đất nước, công tác quản nhà nước nói chung và công tác quản nhà nước đối với hệ ... chung về quản nhà nước 1.1. Quản Quản trong xã hội nói chung là quá trình tổ chức, điều hành các hoạt động có mục đích, có định hướng của chủ thể quản lên đối tượng quản nhằm ... dụng thông tin; cách làm việc, học tập, nghiên cứu; cách sản xuất, kinh doanh và cách quản trên mọi lĩnh vực). Không nằm ngoài xu thế chung đó, quá trình quản nhà nước đối với hệ thống thư...
 • 43
 • 1,188
 • 10

QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỀ LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỀ LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

Khoa học tự nhiên

... khả năng quản kinh doanh. Do được tiếp xúc với trình độ quản kinh doanh tiên tiến của các nước, công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia đã giúp các nhà quản lý kinh doanh trong nước nâng ... minh bạch trong việc quản Nhà nước đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Ví dụ: việc thực hiện quản về đầu tư FDI được thực hiện theo một quy trình rất rõ ràng với Quyết định 39/2002/QĐ-UBBT ... về quản đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. SV: NGUYỄN THU HỮU HẠNH33KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Ts. ĐÀO ĐĂNG KIÊNCHƯƠNG 2THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC...
 • 88
 • 431
 • 1

Một số vấn đề còn tồn tại và những giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả quản Nhà nước đối với các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Một số vấn đề còn tồn tại và những giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Công nghệ thông tin

... năng quản Nhà nước ở tầm vĩ mô với chức năng quản nhà nước ở tầm vi mô, chức năng quản nhà nước với chức năng quản sản xuất kinh doanh, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản nhà ... TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁCCHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA.I. QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM.1. Quản nhà nước ... pháp để nâng cao hiệu quả quản nhà nước đối với các chương trình dự án sử dụng vốn ODA.Để khắc phục được những mặt tồn tại trong quá trình quản nhà nước đối với các chương trình dự án sử...
 • 39
 • 865
 • 0

Quản nhà nước đối với các công ty tham gia thị trường chứng khoán16

Quản lý nhà nước đối với các công ty tham gia thị trường chứng khoán16

Kinh tế - Quản lý

... Quản Nhà nước đối với TTCK của một quốc gia là sự quản vĩ môcủa Nhà nước đối với các hoạt động xây dựng, vận hành và phát triển củaTTCK”. Quản là sự tác động của chủ thể quản ... thì tính chất của quản cũng khác nhau. Quản ởphạm vi quốc gia được coi là quản Nhà nước, quản ở một đơn vị kinh doanh được coi là quản kinh doanh ( quản trị kinh doanh) …TTCK là ... DUNGI.CƠ SỞ LUẬN CỦA QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TTCK:1.Khái niệm cơ bản về quản và QLNN đối với TTCK:Khi xã hội loài người xuất hiện thì nhu cầu quản cũng hình thành. Trìnhđộ quản phát...
 • 49
 • 471
 • 2

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Kế toán

... trạng quản Nhà nước đối với các Cụm công nghiệp. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI3 .1. Quan điểm và phương hướng phát triển các ... trong hoạt động quản nhà nước đối với các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp. Qua đó tạo điều kiện cho các bên hỗ trợ lẫn nhau thực hiện chức năng của mình nhằm quản chặt chẽ, hướng ... đất trực tiếp với công ty phát triển hạ tầng Cụm công 5 – thu phí quản , phí dịch vụ Cụm công nghiệp đối với các doanh nghiệp Cụm công nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp Cụm công nghiệp không...
 • 17
 • 512
 • 1

Xem thêm