quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước

Thực trạng quản thuế tndn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

Thực trạng quản lý thuế tndn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

Tài chính - Ngân hàng

... thích hợp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Chơng II: thực trạng quản thuế tndn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoàI trên ... xử lý, lu trữ dữ liệu và thống kê Thuế.4. 2 Phòng Quản doanh nghiệp Chức năng: Giúp Cục Trởng Cục Thuế quản đôn đốc việc kê khai nộp thuế đối với các doanh nghiệp thuộc phân cấp quản ... hơn.3.2.2.2. Tăng cờng quản thuế trong việc quản doanh thu và chi phí Tăng cờng quản doanh thu và chi phí là khâu quan trọng trong công tác quản thuế TNDN. Để công tác quản doanh thu và...
 • 50
 • 1,168
 • 5

Hoàn thiện quản thu thuế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục thuế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.doc

Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục thuế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.doc

Kế toán

... nâng cao hiệu quả công tác quản thu thuế và quản Nhà nước đối với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đều là đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Vì vậy họ đều tính toán ... nghĩa.1.2.1.4. Các sắc thuế thu vào doanh nghiệp Thuế đối với doanh nghiệp là thuế đánh vào các pháp nhân kinh doanh bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% ... thực hiện các khâu công việc [12].1.2.2.2. Những đặc điểm chủ yếu quản thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ- Quản thu thuế đối với đối với DNVVN là quản thu thuế đối với những...
 • 138
 • 1,313
 • 19

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Kinh tế - Thương mại

... tác quản đối với các doanh nghiệp mới thành lập, quản chặt chẽ với các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, đôn đốc thu nộp, xử nợ đọng, kiên quyết xử các vi phạm của các ... mừng đối với các DNNN – TW trên địa bàn tỉnh.2.2.Tình hình quản doanh thu tính thuế GTGT đối với các loại hình DNBảng2.3: Tình hình quản doanh thu tính thuế GTGT phải đối với các loại ... trung ương, các Doanh nghiệp nhà nước địa phương, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Bảng 2.2 : Số thu nộp thuế GTGT theo từng loại hình doanh nghiệp ...
 • 23
 • 840
 • 1

Những giải pháp nhằm tăng cường quản thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay

Những giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay

Kế toán

... thể hoá các tiêu chuẩn của từng loại cán bộ quản có liên quan đến quản thu thuế đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nh tiêu chuẩn đối với các cán bộ quản doanh nghiệp, ... mô hình quản nh hiện nay: Cục thuế tập trung quản những doanh nghiệp ngoài quốc doanh lớn ,các doanh nghiệp khác sẽ phân cấp cho chi cục thuế quản lý. Sẽ phân công lại quản tại chi cục ... về phía cácquan quản lý, cácquan quản cha có biện pháp thực sự hữu hiệu trong việc quản đối tợng nộp thuế, vấn đề phối hợp quản giữa cáccơ quan chức năng còn cha hợp lý. Để...
 • 27
 • 353
 • 1

thực trạng về quản thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoàI quốc doanh

thực trạng về quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoàI quốc doanh

Kế toán

... Bình thực trạng về quản thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoàI quốc doanh i- kháI quát về doanh nghiệp ngoài quốc doanh và thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 1- Một số nét ... PHáP tăng cờng quản thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nayI. mục tiêu, quan điểm về quản thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong ... kinh doanh. - Về quản doanh thu, mức thuế: Ngành thuế thực hiện phân công lại quản lý thuế, thay vì giao hết cho các chi cục quản các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nay tập trung các doanh...
 • 28
 • 391
 • 1

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐTNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐTNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Tài chính - Ngân hàng

... công tác quản thuế TNDN đối với các doanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc3.2.1. Các biện pháp về phía nhà nước Để tăng cường quản thuế TNDN đối với các doanh nghiệp có ... TÁC QUẢN THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐTNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC3.1. Mục tiêu yêu cầu tăng cường công tác quản thuế TNDN đối với các doanh nghiệp có vốn ĐTNN 3.2. Các ... Tăng cường quản thuế trong việc quản doanh thu và chi phí Tăng cường quản doanh thu và chi phí là khâu quan trọng trong công tác quản thuế TNDN. Để công tác quản doanh thu và...
 • 9
 • 567
 • 2

Hoạt động quản nhà nước đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại phòng kinh tế thuộc UBND Quận 10

Hoạt động quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại phòng kinh tế thuộc UBND Quận 10

Báo cáo khoa học

... CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI QUẬN 10. Công tác quản nhà nước đối với các doanh nghiệp nói chung thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là ... đó sự quản nhà nước đối với doanh nghiệp là không thể thiếu được.Sự quản nhà nước đối với doanh nghiệp nhằm bảo đảm: - Hoạt động của doanh nghiệp theo định hướng của kế hoạch nh nước - ... và doanh nghiệp nhằm phổ biến các chủ trương chính sách kịp thời đến các nhà doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe các ý kiến của các doanh nghiệp với cácquan quản nhà nước. II .Đối với...
 • 29
 • 614
 • 0

Quy chế Về công tác quản Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh

Quy chế Về công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh

Quản lý nhà nước

... 2007QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THUẾ BẮC NINH Về công tác quản Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh- Căn cứ các Luật thuế và các Nghị định của Chính phủ ... UBND tỉnh Bắc Ninh;Ban quản các Khu công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với Cục Thuế Bắc Ninh xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh như ... văn bản đề nghị của Ban quản lý. Điều 7: Giải quyết việc xác nhận nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Ban quản có trách nhiệm hướng dẫn cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp về trình tự thủ...
 • 5
 • 685
 • 5

Pháp luật về quản nhà nuớc đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thực tiễn áp dụng tại Thừa Thiên-Huế

Pháp luật về quản lý nhà nuớc đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thực tiễn áp dụng tại Thừa Thiên-Huế

Khoa học xã hội

... cho các nhà đầu tư mà cả các cơ quan quản nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quản nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vấn đề làm các doanh nghiệpcácquan quản ... tế của nước ta.Song điều đó cũng đặt ra cho công tác quản Nhà nước đối với doanh nghiệp những thách thức mà trước hết là phải đảm bảo cho hoạt động quản Nhà nước đối với doanh nghiệp ... liên doanh, nhà 23 Các công việc khác theo quy định.b. Quản Nhà nước khác.Luật doanh nghiệp 2005 quy định một trong những nội dung chính của quản Nhà nướcđối với doanh nghiệp là “ban...
 • 75
 • 743
 • 2

Hoàn thiện pháp luật về quản hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuê đất ở Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật về quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuê đất ở Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... bạch giữa quản hành chính nhà nớc với quản kinh tế ở nội dung quản lý. Một vấn đề khác nhau giữa hai mô hình quản này là chủ thể quản lý. Chủ thể quản hành chính nhà nớc là các cơ ... 1.1.3.3. Nội dung của quản hành chính nhà nớc đối với doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài về thuê đất Một số nội dung của quản hành chính nhà nớc đối với doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ... quản hành chính nhà nớc về cho thuê và thuê đất. Quản nhà nớc, quản xà hội bằng pháp luật là "cái chung", còn quản hành chính nhà nớc bằng pháp luật đối với doanh nghiệp...
 • 128
 • 826
 • 1

Hoạt động quảnnhà nước đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại phòng kinh tế thuộc UBND quận 10

Hoạt động quản lí nhà nước đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại phòng kinh tế thuộc UBND quận 10

Khoa học xã hội

... CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI QUẬN 10. Công tác quản nhà nước đối với các doanh nghiệp nói chung thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là ... và doanh nghiệp nhằm phổ biến các chủ trương chính sách kịp thời đến các nhà doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe các ý kiến của các doanh nghiệp với cácquan quản nhà nước. II .Đối với ... TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10. I .Đối với doanh nghiệp và công ty.- Cải tiến công tác quản lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp...
 • 31
 • 334
 • 0

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆPCÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆPCÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Tài chính - Ngân hàng

... phânchia lợi nhuận với chủ đầu tư nước ngoài, sự cần thiết phải tăng cường quản lý thuế TNDN đối với các doanh nghiệp có vốn ĐTNN còn phụ thuộc vào đặc tínhcủa từng doanh nghiệp. Do các chủ đầu tư ... TT7.Xử KQ Quyết định 8.Ktra tại DN1.3.Vị trí của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài1.3.1.Vai trò, đặc điểm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài1.3.1.1.Vai trò của các doanh nghiệp ... đượcnhững biện pháp thích hợp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường áp dụng chế độ kế toánvà năm...
 • 26
 • 875
 • 1

Xem thêm