quản lý nội dung chương trình đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụng

biện pháp quản lý đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụng ở khoa công nghệ sinh học - đại học nông nghiệp hà nội

biện pháp quản đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụng ở khoa công nghệ sinh học - đại học nông nghiệp hà nội

Công nghệ thông tin

... tiếp quản đào tạo chủ thể trình quản đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụng Để thực định hướng thực hành ứng dụng đào tạo, trình quản đào tạo cần thực tốt yêu cầu nội dung quản ... hướng thực hành ứng dụng .12 1.3 Nội dung quản đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụng 13 1.3.1 Quản mục tiêu đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụng .13 1.3.2 Quản nội dung chương ... thực hành ứng dụng 10 1.1.3 Quản đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụng 11 1.2.2 Vai trò đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụng .12 1.3 Nội dung quản đào tạo theo định hướng...
 • 92
 • 523
 • 1
một số biện pháp quản lý đào tạo theo giáo trình mới ở khoa tự nhiên trường cđsp bà rịa -vũng tàu

một số biện pháp quản đào tạo theo giáo trình mới ở khoa tự nhiên trường cđsp bà rịa -vũng tàu

Kinh tế - Quản lý

... lượng đào tạo b Nội dung quản đào tạo - Quản đào tạo bao gồm quản mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo; quản người dạy, người học; quản công tác tổ chức đào tạo; quản chất ... tạo (theo Tyler, 1949) [23] Mục tiêu đào tạo Qui trình đào tạo Nội dung đào tạo Chương trình đào tạo Đánh giá Phương pháp đào tạo Sơ đồ 1.4 Thành tố chương trình đào tạo Chương trình đào tạo ... bất thường) 1.2.3.2 Quản đào tạo a Khái niệm : Quản đào tạo, thực chất quản trình đào tạo sở đào tạo nghóa thông qua chức quản để tác động vào thành tố trình đào tạo nhằm đạt mục tiêu,...
 • 125
 • 387
 • 0
Một số biện pháp quản lý đào tạo theo giáo trình khoa Tự nhiên trường CĐSP Bà Ròa -Vũng Tàu

Một số biện pháp quản đào tạo theo giáo trình khoa Tự nhiên trường CĐSP Bà Ròa -Vũng Tàu

Sư phạm

... lượng đào tạo b Nội dung quản đào tạo - Quản đào tạo bao gồm quản mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo; quản người dạy, người học; quản công tác tổ chức đào tạo; quản chất ... tạo (theo Tyler, 1949) [23] 38 Mục tiêu đào tạo Qui trình đào tạo Nội dung đào tạo Chương trình đào tạo Đánh giá Phương pháp đào tạo Sơ đồ 1.4 Thành tố chương trình đào tạo Chương trình đào tạo ... bất thường) 1.2.3.2 Quản đào tạo a Khái niệm : Quản đào tạo, thực chất quản trình đào tạo sở đào tạo nghóa thông qua chức quản để tác động vào thành tố trình đào tạo nhằm đạt mục tiêu,...
 • 149
 • 252
 • 0
Một số biện pháp quản lý đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cp đất hà nội

Một số biện pháp quản đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cp đất hà nội

Quản trị kinh doanh

... phận đề xuất đào tạo: Số lợng ngời cần đào tạo: Địa điểm đào tạo: Dự kiến thời gian bắt đầu đào tạo: Đào tạo Đào tạo tiếp Đào tạo nâng cao - Nội dung đào tạo: - Đào tạo nội bộ: - Đào tạo bên ngoài: ... Vừa đủ Đề nghị đánh dấu vào cột tơng ứng cho Rất nội dung sau: đồng ý Cấp ủng hộ bạn tham gia đào tạo lần Nội dung đào tạo thích hợp cho công tác sau Lần đào tạo vợt qua mong muốn Tôi Giáo viên ... trình đợc soạn có liên quan mật thiết Cơ sở hạ tầng trang thiết bị đào tạo đợc bảo đảm Mất thời gian cho đào tạo xứng đáng 10 Bạn có đề nghị việc sửa đổi khoá trình không 11 Bạn có thấy nội dung...
 • 64
 • 301
 • 0
Một số biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp nghề tỉnh quảng ninh

Một số biện pháp quản đào tạo nghề ở trường trung cấp nghề tỉnh quảng ninh

Thạc sĩ - Cao học

... thành nhân cách theo mục tiêu chọn 1.3.2.5 Nội dung quản Quản đào tạo nghề quản hoạt động toàn diện nhằm thực nhiệm vụ dạy học Đó quản việc thực mục tiêu, kế hoạch đào tạo, nội dung, ... người học nghề - Quá trình đào tạo (hoạt động đào tạo nghề sở đào tạo nghề) + Mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo + Đội ngũ giáo viên, phương pháp đào tạo cán quản lý( phẩm chất, lực) + Cơ ... góp đề tài 9.2 Nội dung: Gồm chương + Chương 1: Cơ sở luận quản đào tạo nghề trường dạy nghề + Chương 2: Thực trạng quản đào tạo nghề trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Nam + Chương 3: Một...
 • 152
 • 295
 • 0
Một số giải pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học trần đại nghĩa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học trần đại nghĩa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... lại, chi phối lẫn Đó nội dung sau: 17 Quản mục tiêu đào tạo; Quản nội dung chương trình đào tạo; Quản hoạt động dạy giảng viên; Quản hoạt động học sinh viên; Quản sở vật chất, tài ... tác đào tạo theo hệ thống tín Quản nội dung chương trình đào tạo hàm ý trường đại học phải tổ chức xây dựng chương trình đào tạo cho ngành chuyên ngành đào tạo trường sở nội dung dạy học chương ... tín chỉ Nội dung quản lí công tác đào tạo theo hệ thống tín Phương thức quản lí công tác đào tạo theo hệ thống tín Đổi tổ chức quản đào tạo Cơ sở pháp quản lí công tác đào tạo theo hệ thống...
 • 131
 • 900
 • 12
Một số giải pháp quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học ở trường đại học sài gòn

Một số giải pháp quản đào tạo hệ vừa làm vừa học ở trường đại học sài gòn

Khoa học xã hội

... sinh Đào tạo Sử dụng sau đào tạo Liên hệ ngược Sơ đồ 1: Sơ đồ khối trình đào tạo * Quản trình đào tạo Quản trình đào tạo bao gồm công việc chủ yếu sau: - Quản mục tiêu, nội dung đào tạo: ... tạo: quản việc xây dựng mục tiêu, nội dung đào tạo, kế hoạch nội dung chương trình giảng dạy, quản trình đào tạo thực tế giảng viên sinh viên cho kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình ... tạo có nhiệm vụ quản hoạt động cán bộ, giảng viên, sinh viên, Vì vậy, xem quản trình đào tạo thực chất quản hoạt động giảng viên, sinh viên việc thực kế hoạch nội dung chương trình đào...
 • 94
 • 659
 • 6
Một số gải pháp quản lý đào tạo đại học vừa làm vừa học ở trường đại học kinh tế công nghiệp long an

Một số gải pháp quản đào tạo đại học vừa làm vừa học ở trường đại học kinh tế công nghiệp long an

Khoa học xã hội

... đạt đến hiệu cao quản 1.2.1.3 Quản đào tạo Quản đào tạo tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản giáo dục lên đối tượng đào tạo khách thể đào tạo nhằm sử dụng có hiệu nguồn ... học quản cung cấp kiến thức cho nghiên cứu sâu sắc môn học quản tổ chức theo lĩnh vực, theo chuyên ngành, cụ thể quản nhà nước, quản hành chính, quản NNL, quản xã hội, quản ... mục tiêu đào tạo đặt điều kiện môi trường biến động Quá trình đào tạo trình phức tạp vừa tiếp trình giáo dục vừa bao gồm trình dạy học, việc quản đào tạo phải bảo đảm nội dung đào tạo gồm mục...
 • 94
 • 725
 • 5
Một số giải pháp quản lý đào tạo ở trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản đào tạo ở trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... khung chương trình xây dựng trình duyệt * Quản nội dung, chương trình đào tạo: Quản nội dung, chương trình đào tạo quản việc xây dựng nội dung đào tạo, kế hoạch đào tạo nội dung chương trình ... chi phối lẫn Đó nội dung: 1) Quản mục tiêu đào tạo; 2) Quản nội dung chương trình đào tạo; 3) Quản hoạt động dạy giảng viên; 4) Quản hoạt động học sinh viên; 5) Quản sở vật chất, ... tác quản đào tạo trường văn hóa nghệ thuật bao gồm nội dung như: Quản mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, quản giáo viên, học sinh, sở vật chất, tổ chức quản mối liên kết đào tạo...
 • 113
 • 709
 • 8
Một số biện pháp quản lý Giáo duc theo hướng chiều sâu

Một số biện pháp quản Giáo duc theo hướng chiều sâu

Giáo dục học

... đáp ứng yêu cầu đó, có nhiều phương pháp hình thức tổ chức khác Quản giáo dục hình thức đóng góp không nhỏ cho thành công Ở thân tập trung nghiên cứu cho vấn đề quản giáo dục theo hướng ... kiến đề cập đến quản trường tiểu học áp dụng cấp học tiểu học, THCS THPT Người thưc : Đề tài : Quản giáo dục theo hướng chiều sâu cấp tiểu học  PHẦN THỨ NHẤT: THỰC TRẠNG 1/ ... Đề tài : Quản giáo dục theo hướng chiều sâu cấp tiểu học  2) Phạm vi đề tài: Việc nâng cao chất lượng dạy học theo hướng chiều sâu vấn đề nhà nước ngành giáo dục quan tâm Cũng sử dụng phương...
 • 4
 • 199
 • 0
Một số giải pháp quản lý đào tạo nghề ở trường cao đẳng nghề kinh tế, công nghệ VICET

Một số giải pháp quản đào tạo nghề ở trường cao đẳng nghề kinh tế, công nghệ VICET

Sư phạm

... 2.3.2.1 Thực trạng quản công tác xây dựng kế hoạch, nội dung chương 50 trình đào tạo * Nội dung chương trình đào tạo Việc xây dựng quản chương trình đào tạo trường CĐ nghề KT – CN VICET thực theo ... VỀ QUẢN ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ-CÔNG NGHỆ 1.4.1 Nội dung quản đào tạo 1.4.1.1 Quản kế hoạch đào tạo Quản kế hoạch dạy nghề tiến hành trình quản kế hoạch đào tạo ... tài nguyên quản Trong quản có vai trò định thành bại công việc * Khái niệm quản đào tạo nghề Quản đào tạo nghề quản dạy học thực nhiệm vụ hoạt động học tập thuyết thực hành người...
 • 113
 • 676
 • 3
Một số giải pháp quản lý đào tạo sau đại học theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học y khoa phạm ngọc thach, thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp quản đào tạo sau đại học theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học y khoa phạm ngọc thach, thành phố hồ chí minh

Sư phạm

... HV đào tạo theo HTTC, hình thành kĩ cần thiết cho đối tượng để thực đào tạo quảnđào tạo theo HTTC Chỉ đạo khoa/bộ môn đào tạo thiết kế hoàn chỉnh chương trình đào tạo theo HTTC xây dựng hướng ... hoạt động học H V; - Quản sở vật chất, tài phục vụ dạy học; - Quản môi trường đào tạo; - Quản hoạt động phục vụ đào tạo đảm bao chất lượng đào tạo Nhũng nội dung khung cảnh quản ... GV, người am hiểu chương trình, nội dung chương trình nội dung khối kiến thức chương trình, nội dung vị trí môn học mà trường tổ chức giảng dạy, hiểu biết đào tạo theo HTTC, quy định GV, quyền lợi...
 • 79
 • 411
 • 0
biện pháp quản lý đào tạo theo nhu cầu xã hội của trường đại học kinh tế - kỹ thuật công nghiệp

biện pháp quản đào tạo theo nhu cầu xã hội của trường đại học kinh tế - kỹ thuật công nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... làm cho TTLĐ ổn định phát triển 1.5.2 Quản kế hoạch đào tạo theo định hướng thị trường lao động Quản kế hoạch dạy ĐH-CĐ tiến hành trình quản kế hoạch đào tạo chung Quản kế hoạch bao ... chưa có chế gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực; hệ thống đào tạo phân tán, lực đào tạo hạn chế; chương trình đào tạo chậm đổi mới; công tác quản đào tạo chưa nghiêm, máy đào tạo cồng kềnh, ... SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Quản Quản giáo dục 1.1.2 Quản đào tạo 1.1.3 Quản đào tạo nhà trường 11 1.1.4 Đào tạo, đào...
 • 127
 • 561
 • 0
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Kinh tế

... gian định 1.3.3 Quản đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng Có nhiều cách định nghĩa khác quản chất lượng đào tạo Dựa vào định nghĩa quản chất lượng chất lượng đào tạo trên, phát biểu định ... vực quản chất lượng quản nghiên cứu quản dịch vụ cộng đồng Hoạt động quản chất lượng phân theo chức điều kiện, quản đội ngũ, quản sinh viên, quản dịch vụ hỗ trợ đào tạo, quản ... PHÁP QUẢN ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỞNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 1.4.4.7 Quản nguồn lực tài sản 31 1.4.4.8 Quản điều hành nhà trường 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT...
 • 92
 • 296
 • 1
SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai

SKKN một số biện pháp quản giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai

Giáo dục học

... t nh ng n i dung quan tr ng c a giáo d c toàn di n Hi n công tác qu n giáo d c o c h c sinh Tr ng THPT s thành ph Lào Cai có nh ng h n ch N u xu t c nh ng bi n pháp qu n h p s nâng cao ... SINH LÀO CAI ng THPT s thành ph Lào Cai ng THPT s thành ph Lào Cai Tr ng THPT s thành ph Lào Cai c thành l p tháng n m 1998, to l c t i ph Ba Chùa, ph ng Duyên H i, thành ph Lào Cai, t nh Lào ... c s lu n, c s pháp c s th c ti n c a v n o c qu n giáo d c o c h c sinh, mu n xu t m t s bi n pháp, góp ph n nâng cao ch t l ng qu n giáo d c o c h c sinh tr ng Tr ng THPT s thành...
 • 22
 • 1,247
 • 1
một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai

một số biện pháp quản giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai

Giáo dục học

... t nh ng n i dung quan tr ng c a giáo d c toàn di n Hi n công tác qu n giáo d c o c h c sinh Tr ng THPT s thành ph Lào Cai có nh ng h n ch N u xu t c nh ng bi n pháp qu n h p s nâng cao ... SINH LÀO CAI ng THPT s thành ph Lào Cai ng THPT s thành ph Lào Cai Tr ng THPT s thành ph Lào Cai c thành l p tháng n m 1998, to l c t i ph Ba Chùa, ph ng Duyên H i, thành ph Lào Cai, t nh Lào ... c s lu n, c s pháp c s th c ti n c a v n o c qu n giáo d c o c h c sinh, mu n xu t m t s bi n pháp, góp ph n nâng cao ch t l ng qu n giáo d c o c h c sinh tr ng Tr ng THPT s thành...
 • 22
 • 319
 • 0
Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở

Một số biện pháp quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở

Trung học cơ sở - phổ thông

... niệm quản quản giáo dục, quản trờng học 3.1- Quản Hiện có nhiều cách giải thích thuật ngữ quản quan niệm cho quản hành chính, cai trị Quan niệm khác lại cho quản điều hành, ... đạo đức 2.3- Nội dung giáo dục đạo đức 2.4- Phơng pháp giáo dục đạo đức 3- Khái niệm quản quản giáo dục, quản trờng học 3.1- Quản 3.2- Quản giáo dục 5 5 6 6 7 3.3- Quản đội ngũ ... đợc quản phơng diện thực tiễn, từ hoạt động giáo dục có tổ chức hình thành Bản thân giáo dục đợc tổ chức có mục đích thực tiễn quản giáo dục sống động Quản giáo dục hoạt động điều hành, ...
 • 19
 • 750
 • 4
Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của hiệu trưởng trường trung học cơ sở

Một số biện pháp quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của hiệu trưởng trường trung học cơ sở

Trung học cơ sở - phổ thông

... niệm quản quản giáo dục, quản trờng học 3.1- Quản Hiện có nhiều cách giải thích thuật ngữ quản quan niệm cho quản hành chính, cai trị Quan niệm khác lại cho quản điều hành, ... đạo đức 2.3- Nội dung giáo dục đạo đức 2.4- Phơng pháp giáo dục đạo đức 3- Khái niệm quản quản giáo dục, quản trờng học 3.1- Quản 3.2- Quản giáo dục 5 5 6 6 7 3.3- Quản đội ngũ ... đợc quản phơng diện thực tiễn, từ hoạt động giáo dục có tổ chức hình thành Bản thân giáo dục đợc tổ chức có mục đích thực tiễn quản giáo dục sống động Quản giáo dục hoạt động điều hành, ...
 • 19
 • 820
 • 4
Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây trong giai đoạn hiện nay

Một số biện pháp quản và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây trong giai đoạn hiện nay

Trung học cơ sở - phổ thông

... THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây phần nội dung Chương I Cơ sở luận sở pháp việc quản đạo giáo dục đạo đức học sinh trường THPT 1.1 Một số sở luận việc đạo giáo dục ... viên kịp thời để hướng em có suy nghĩ hành động Để đạo quản tốt trình giáo dục đạo đức trường THPT, người cán quản cần nắm vững vấn đề cụ thể sau: 1.1.1 Đạo đức Có nhiều cách định nghĩa khác ... chức điều hành, mua sắm đầy đủ dụng cụ, CSVC tốt thực nội dung giảng dạy giáo dục đạo đức cho giáo viên học sinh, đạo, hướng dẫn cán thực nhiệm vụ giảng dạy, thường xuyên kiểm tra theo dõi đánh...
 • 14
 • 1,069
 • 10

Xem thêm