quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

Cấp giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý

Tài liệu khác

... Căn cứ pháp của thủ tục hành chính: - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản dự án đầu tư xây dựng công trình- ... 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản dự án đầu tư xây dựng công trình. ... phép1.8. Lệ phí:- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Mức phí: theo quy định của HĐND cấp tỉnh1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (đính kèm theo thủ tục)1.10. Yêu cầu,...
 • 2
 • 660
 • 4

đề cương tiểu luận môn quản chất lượng xây dựng

đề cương tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng

Cao đẳng - Đại học

... DAHN1305Page 22Tiểu luận môn quản chất lượng xây dựng ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN MÔN QUẢN CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNGĐề tài : ISO – các khái niệm về chất lượng sản phẩm và quản chất lượng • Sự cần thiết ... 20Tiểu luận môn quản chất lượng xây dựng I, Các khái niệm1, Chất lượng sản phẩm và quản chất lượng là gì?ISO 9000:2000, Quality management systems (hệ thống quản chất lượng) - Fundamentals ... đến chất lượng sản phẩm và quản chất lượng 1, Khái niệm, vai trò của chất lượng sản phẩm và QLCLHọc viên : Chử Thị Ngọc Huy – Lớp DAHN1305Page 2Tiểu luận môn quản chất lượng xây dựng 5.Cách...
 • 22
 • 1,070
 • 19

Những nguyên tắc cơ bản xây dựng nhà riêng lẻ pot

Những nguyên tắc cơ bản xây dựng nhà ở riêng lẻ pot

Kiến trúc - Xây dựng

... quy hoạch xây dựng được duyệt. Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng nhà khác với nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp về vị trí xây dựng công trình, cao độ nền xây dựng công trình; ... văn bản, đặc biệt đối với các nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình. đảm an toàn cho nhà và không làm ảnh hưởng bất lợi tới các công trình ... điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng nhà theo nội dung điều chỉnh. Bốn là, việc thi công xây dựng nhà phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo đảm...
 • 3
 • 580
 • 7

Cấp phép xây dựng nhà riêng lẻ những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt pdf

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt pdf

Thủ tục hành chính

... ghi rõ tên chủ nhà, địa chỉ nơi ở, địa điểm xây dựng và tên, địa chỉ người vẽ sơ đồ đó. Cấp phép xây dựng nhà riêng lẻ những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt. ... quản dự án đầu tư xây dựng công trình; Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) - Thẩm định sự phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành. - Dự thảo giấy phép xây dựng. ... hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng các công trình liền kề xung quanh. 1.11. Căn cứ pháp lý: - Luật Xây dựng...
 • 7
 • 532
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ (đối với nhà nông thôn) pps

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở nông thôn) pps

Thủ tục hành chính

... Cấp giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ (đối với nhà nông thôn) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựngquan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân ... đai hoặc giấy xác nhận về nhà, đất không Nội dung Văn bản qui định 5. Nhà riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà trong các khu di sản văn ... năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND 6. Nhà riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn nhà quy định tại điểm a khoản...
 • 6
 • 515
 • 1

Cấp giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ (đối với nhà đô thị) docx

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở đô thị) docx

Thủ tục hành chính

... hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, Quyết định số 04/2006/QĐ- Cấp giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ (đối với nhà ... nước, xử nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (công trình và nhà riêng lẻ) (Mẫu ... xây dựng và quản xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao có chứng thực); 3. Bản vẽ thiết kế xây...
 • 6
 • 534
 • 3

Đánh giá hiệu quả việc áp dụng hệt thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

Đánh giá hiệu quả việc áp dụng hệt thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 ở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

Kinh tế - Thương mại

... áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 tại Công ty.Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đã quyết tâm theo đuổi đến cùng xây dựng hệ thống quản chất lượng theo tiêu ... phát triển. Quản chất lượng của từng đơn vị theo hệ thống quản chất lượng do Công ty ban hành (ISO 9001-2000) Như vậy mô hình bộ máy quản của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 ... tư xây dựng số 4.Phần II: Thực trạng việc áp dụng hệt thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 tại Công ty cổ phần và đầu tư xây dựng số 4.Phần III: Giải pháp.Lê Thị Hảo - Quản trị chất lượng...
 • 84
 • 746
 • 9

Đánh giá hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

Đánh giá hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 ở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

Quản trị kinh doanh

... Đội xây dựng số 15. Xí nghiệp xây dựng số 515. Đội xây dựng số 26. Xí nghiệp xây dựng số 716. Đội xây dựng số 37. Xí nghiệp xây dựng số 817. Đội xây dựng số 48. Xí nghiệp xây dựng số 99. ... : 0918.775.3684. Tình hình quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại Công ty.4.1. Tổ chức bộ máy quản chất lượng tại Công tyĐể tiện cho công tác quản chất lượng, Công ty đã thành lập ... áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 tại Công ty.Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đã quyết tâm theo đuổi đến cùng xây dựng hệ thống quản chất lượng theo tiêu...
 • 83
 • 672
 • 1

Những biện pháp để duy trì và phát triển việc áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9002 Công ty da giầy Hà Nội.Doc

Những biện pháp để duy trì và phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9002 ở Công ty da giầy Hà Nội.Doc

Quản trị kinh doanh

... của quản chất lợng từ những hình thức hoạt động sơ khai tới trình độ hiện đại ngày nay theo các giai đoạn nh:- Quản chất lợng bằng kiểm tra.- Quản chất lợng bằng kiểm soát- Quản ... Nội đà tiến hành triển khai xây dựng hệ thống quản chất lợng theo ISO 9002. Không phải là đơn vị đầu tiên thuộc da giầy xây dựng và áp dụng hệ thống quản chất lợng này nên công ty đà ... chất lợng bằng kiểm soát- Quản chất lợng bằng đảm bảo.- Quản chất lợng cục bộ.- Quản chất lợng toàn diện theo quan điểm hệ thống.Giai đoạn quản chất lợng bằng kiểm tra là giai đoạn...
 • 90
 • 720
 • 2

Những biện pháp để duy trì và phát triển việc áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9002 Công ty da giầy Hà Nội

Những biện pháp để duy trì và phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9002 ở Công ty da giầy Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... quản chất lợng từ những hình thức hoạt động sơ khai tới trình độ hiện đại ngày nay theo các giai đoạn nh:- Quản chất lợng bằng kiểm tra.- Quản chất lợng bằng kiểm soát- Quản chất ... quản chất lợng.Hệ thống tài liệu.Xem xét đánh giá hệ thống quản chất lợng.Cải tiến liên tục.Vai trò của kỹ thuật thống kê.Trọng tâm của hệ thống quản chất lợng và các hệ thống quản ... này, nhiều phơng pháp quản chất lợng, hệ chất lợng đà đợc giới thiệu Việt Nam. Trớc khi thống nhất đất nớc, Miền Nam đà có những công ty áp dụng các phơng pháp quản chất lợng tổng hợp,...
 • 96
 • 537
 • 1

Biện pháp để duy trì & phát triển việc áp dụng hệ thống quản quản chất lượng theo ISO 9002 Cty Da giầy Hà Nội

Biện pháp để duy trì & phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý quản lý chất lượng theo ISO 9002 ở Cty Da giầy Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... quản chất lợng từ những hình thức hoạt động sơ khai tới trình độ hiện đại ngày nay theo các giai đoạn nh:- Quản chất lợng bằng kiểm tra.- Quản chất lợng bằng kiểm soát- Quản chất ... nhận làm đại tiêu thụ khác.Phòng quản chất lợng (phòng ISO).Phòng quản chất lợng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc kỹ thuật công ty. Phòng thực hiện chức năng quản chất lợng ... nghiệp có quản kỹ thuật kém.d. Quản chất lợng sản phẩm.Đây là điều kiện rất quan trọng vì nó có mối quan hệ thuận chiều với điều kiện quản kỹ thuật. ít có doanh nghiệp nào quản kỹ...
 • 90
 • 379
 • 0

Xem thêm