quản lý chất lượng xây dựng công trình

Quyết định Về việc giao nhiệm vụ quản đầu tư xây dựng công trình khoa nhi bệnh viện long xuyên

Quyết định Về việc giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng công trình khoa nhi bệnh viện long xuyên

Tài liệu khác

... hình thức tổ chức quản dự án đầu tư và xây dựng; - Xét năng lực của Sở Y tế và Ban QLDA ĐTXD tỉnh;QUYẾT ĐỊNH :Điều 1. – Giao Sở Y tế làm chủ đầu tư công trình đầu tư xây dựng khoa nhi thuộc ... quản vốn đầu tư và thanh quyết toán; Khi hoàn thành, bàn giao công trình cho Chủ đầu tư quản sử dụng.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch&Đầu tư, Giám đốc Sở Xây ... năm cho việc quản lý, xây dựng, lưu trữ và phát triển Hệ thống thư điện tử của tỉnh An Giang thông qua Văn phòng UBND trình UBND tỉnh An Giang phê duyệt.Điều 6. Cung cấp và quản hộp thư điện...
 • 7
 • 1,460
 • 2

QUẢN đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

QUẢN lý đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... động xây dựng cụ thể. Hoạt động xây đựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, ... Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các xây dựng công trình mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; ... dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát, thiết kế xây dựng; xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản nhà nước về xây dựng; khen thưởng, xử vi phạm và điều...
 • 384
 • 425
 • 0

Nghiên cứu tính chất đất nền và đề xuất phương án nền móng hợp phục vụ xây dựng công trình dân dụng tại các quận nội thành thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu tính chất cơ lý đất nền và đề xuất phương án nền móng hợp lý phục vụ xây dựng công trình dân dụng tại các quận nội thành thành phố Hải Phòng

Kiến trúc - Xây dựng

... tại chỗ, tƣờng xây gạch chỉ bao che. 2. Với nhà công nghiệp và công trình công cộng : 2.1. Các công trình nhà xưởng, kho có khẩu độ nhỏ, không có cầu trục : Với loại công trình này khẩu độ ... chƣa thấy có sự cố do móng. 2.2. Các công trình nhà xưởng có dầm cầu trục, các công trình công cộng có tải trọng chân tường và cột lớn : Loại công trình công nghiệp, có khẩu độ lớn hơn 15m, ... bình thƣờng của công trình. - Các công trình nhà ở từ 5 - 11 tầng dùng móng cọc đƣa sâu vào nền đất 15 - 40m. Công trình đảm bảo ổn định, sử dụng bình thƣờng. - Các công trình từ 12 - 20...
 • 90
 • 939
 • 2

tiểu luận quản trị chiến lược xây dựng hệ thống quản chất lượng haccp cho công ty bibica – sản phẩm deli cake

tiểu luận quản trị chiến lược xây dựng hệ thống quản lý chất lượng haccp cho công ty bibica – sản phẩm deli cake

Kinh tế - Thương mại

... tra sang chứng nhận, công nhận. o Chỉ tiêu quản lý: Chuyển từ chỉ tiêu chất lượng sản phẩm sang điều kiện và yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sản xuất. o Mục tiêu quản lý: Chuyển từ loại bỏ ... Có hệ thống quản chất lượng của cơ sở đủ mạnh và hoạt động có hiệu quả, có chính sách thưởng phạt chất lượng nghiêm minh, nội bộ thống nhất và đoàn kết, có phong cách làm việc công nghiệp. ... – K21 Trang 64 - Xây dựng chương trình HACCP đúng đắn và khả thi. - Tổ chức thực hiện bằng được các nội dung của chương trình HACPP đã xây dựng. - Tổ chức thực hiện quá trình áp dụng - thẩm...
 • 86
 • 1,277
 • 3

tiểu luận phân tích thực trạng áp dụng hệ thống quản chất lượng cmmi tại công ty gia công phần mềm tma

tiểu luận phân tích thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cmmi tại công ty gia công phần mềm tma

Kinh tế - Thương mại

... 3.3.15 Định lượng Quản dự án (QPM)  PA này thuộc ML 4.  Mục đích: mục đích của việc định lượng quản dự án (QPM) quá trình khu vực là quản một cách định lượng quá trình được xác ... Soạn thảo sẵn các quá trình  SP 1.3 chọn các quá trình con sẽ được quản thông kê  SP 1.4 Quản việc thực hiện dự án o SG 2 Quản thống kê việc thực hiện các quá trình con  SP 2.1 ... quy trình được định nghĩa sử dụng các kỹ thuật thống kê và ước lượng. Mục tiêu định lượng về chất lượng và hiệu suất quy trình được thiết là và sử dụng như là tiêu chuẩn trong việc quản quy...
 • 36
 • 786
 • 2

Tiểu luận Thay đổi và phát triển tổ chức: Áp dụng công cụ quản chất lượng 5S tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Tiểu luận Thay đổi và phát triển tổ chức: Áp dụng công cụ quản lý chất lượng 5S tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Quản trị kinh doanh

... đội OD đề xuất thực hiện công cụ 5S – là một công cụ quản chất lƣợng dễ làm, dễ thực hiện tại Khối văn phòng của công ty. Tuy nhiên, chƣơng trình 5S không thể thành công nếu không có sự đồng ... phát triển tổ chức 4 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1 do chọn đề tài Công cụ quản chất lƣợng 5S là một phƣơng pháp do các tổ chức Nhật xây dựng và rất đƣợc ƣa chuộng. 5S là một phƣơng pháp ... làm việc, nâng cao chất lƣợng môi trƣờng công việc của chính nhân viên và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở đó, đề tài: “ Áp dụng công cụ quản chất lƣợng 5S tại công ty CP XNK Y Tế...
 • 31
 • 776
 • 1

Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Kiến trúc - Xây dựng

... lợng xây dựng công trình phải đợc đo, đếm, tính toán theo trình tự phù hợp với quy trình công nghệ, trình tự thi công xây dựng công trình. Khối lợng đo bóc cần thể hiện đợc tính chất, kết cấu công ... công tác xây lắp. Trình tự thực hiện: Bớc 1: Lập danh mục công tác xây dựng cần phải tính khối lợng phù hợp với danh mục của đơn giá xây dựng công trình theo trình tự thi công xây dựng; Bớc ... trình tự thi công xây dựng công trình, thể hiện đợc đầy đủ khối lợng xây dựng công trình và chỉ rõ đợc vị trí các bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình. Bớc 4: Tìm kích thớc...
 • 42
 • 3,326
 • 9

Mô hình quản chất lượng TQM cho công ty sản xuất chế biến nước sốt cà chua

Mô hình quản lý chất lượng TQM cho công ty sản xuất chế biến nước sốt cà chua

Kinh tế - Thương mại

... trọng của chất lượng đối với công ty và các bên liên quan bên ngồi.Trực tiếp làm việc với các nhóm chất lượng, ủy ban chất lượng. 2. Thành lập uỷ ban chất lượng. Thành lập ủy ban chất lượng để ... xử cà chua cơ đặc để làm cơ sở xây dựng ngơi nhà chất lượng. Trước hết, nhóm xây dựng ngơi nhà chất lượng biểu diễn mối quan hệ giữa các nhu cầu và đặc tính thiết kế để có cơ sở xây dựng ... việc kiểm sốt chất lượng cho sản phẩm của công ty, cho hệ thống quản chất lượng và cho hàm chất lượng. II. Công tác chuẩn bị1. Xác nhận sự tham gia và cam kết của lãnh đạo của công ty. Đòi...
 • 38
 • 961
 • 1

Tổng quan về xí nghiệp xây dựng công trình- tổng công ty xây dựng đường thủy

Tổng quan về xí nghiệp xây dựng công trình- tổng công ty xây dựng đường thủy

Kinh tế - Thương mại

... máy quản củaXí nghiệp xây dựng công trình. ( có sơ đồ ) 1. Tổ chức bộ máy quản Xí nghiệp xây dựng công trình Tổng Công ty Xây dựng đờng thuỷvới ngành nghề chủ yếu là nhận thầu thi công ... tách chuyển nguyên trạng Xí nghiệp Xây dựng công trình từ công ty công trình Đờng thuỷ II về trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Đờng thuỷ, Xínghiệp xây dựng công trình đang từng bớc ổn định tổ chức, ... nghiệp xây dựng công trình tổng Công ty xây dựng đ ờng thuỷ Xí nghiệp xây dựng công trình đợc thành lập bằng quyết định số2538 / QĐ / TCCBLĐ ngày 21 / 9 / 1996 của Bộ GTVT về việc công nhận...
 • 17
 • 465
 • 2

Mô hình quản chất lượng TQM cho công ty sản xuất chế biến nước sốt cà chua

Mô hình quản lý chất lượng TQM cho công ty sản xuất chế biến nước sốt cà chua

Kinh tế - Thương mại

... việc với các nhóm chất lượng, ủy ban chất lượng. 2. Thành lập uỷ ban chất lượng. Thành lập ủy ban chất lượng để phát triển phương hướng trong việc đưa chất lượng vào văn hố công ty.a. Thành ... cung cấp có thực hiện các hệ thống quảnchất lượng, và đăng kí quản chất lượng theo ISO.2. Mua những loại nguyên liệu theo đúng các tiêu chuẩn chất lượngcông ty đặt ra.3. Đảm bảo sự hợp ... triết chất lượng tổng thể (Demming, Juran)Các kĩ thật và công cụ liên quan đến quản chất lương.Tham dự các hội thảo, hội nghị về chất lượng. b. Các thành viên trong nhóm chất lượng. Được...
 • 36
 • 572
 • 1

Quản chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

Quản lý chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

Tài chính - Ngân hàng

... : - Xây dựng chơng trình công tác hàng tháng, quý của chi nhánh và thờngxuyên đôn đốc việc thực hiện các chơng trình đà đợc giám đốc chi nhánh phêduyệt.- Xây dựng và triển khai chơng trình ... ngân hàng cần phải có chính sách thích hợp để quản chất lợngtín dụng trung và dài hạn.Xuất phát từ yêu cầu đó em xin chọn đề tài " Quản chất lợng tín dụngtrung và dài hạn tại NHNo&PTNT ... ra giải pháp hữu hiệu phục vụ công tác đầu t.16- Là đầu mối giao tiếp với khách đến làm việc, trực tiếp quản con dấu củachi nhánh, thực hiện công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản cố...
 • 27
 • 195
 • 0

Xem thêm