quản lý cơ sở vật chất tài chính phục vụ đào tạo

biện pháp quản lý đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụng ở khoa công nghệ sinh học - đại học nông nghiệp hà nội

biện pháp quản đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụng ở khoa công nghệ sinh học - đại học nông nghiệp hà nội

Công nghệ thông tin

... đào tạo ( gồm GV, SV, cán quản cấp dưới, cán phục vụ đào tạo) thông qua việc thực nội dung: quản mục tiêu đào tạo, quản nội dung - chương trình đào tạo, quản hoạt động dạy GV, quản ... dụng, quản nội dung chương trình, quản tổ chức đào tạo, quản Giảng viên, quản Sinh viên, Quản sở vật chất thiết bị dạy học, quản việc lựa chọn tổ chức thực phương pháp đào tạo ... PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH ỨNG DỤNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Quản lý, Đào tạo, Quản Đào tạo a Quản Quản tượng xã hội xuất sớm,...
 • 92
 • 523
 • 1
Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu Bây đoạn từ tổ dân phố An Lạc về trường đại học nông nghiệp Hà Nội, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu Bây đoạn từ tổ dân phố An Lạc về trường đại học nông nghiệp Hà Nội, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... chức quản môi trường sách, thể chế, pháp luật: - Nâng cao lực cho cán quản môi trường - Nhanh chóng đưa công tác quản vào nề nếp - Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo ... đến chất lượng nước sông làm tăng chất hữu khó phân hủy nước, gây độc cho hệ VSV động vật nước Các hóa chất bảo vệ thực vật rẻ tiền sử dụng phổ biến tính độc cao Mức độ ảnh hưởng hóa chất ... Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Him Lam cam kết xây dựng trạm xử nước thải, nhiên trạm xử nước thải lại nằm dự án Khu công viên Công nghệ thông tin Hà Nội 25 Vì nhiều nên trạm xử nước...
 • 29
 • 3,762
 • 20
NHẬN THỨC của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học NÔNG NGHIỆP hà nội VỀ BIẾN đổi KHÍ hậu

NHẬN THỨC của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học NÔNG NGHIỆP hà nội VỀ BIẾN đổi KHÍ hậu

Tài liệu khác

... nhiệm vụ quan trọng, cần thiết giúp nhà quản giáo dục giảng viên đánh giá tổng thể mức độ nhận thức sinh viên, kế hoạch hành động cụ thể nhằm tăng cường công tác giáo dục, đào tạo nghiên ... xảy khu vực địa nhỏ), đến đa dạng sinh học, thủy sản nghề cá, xói mòn đất (Trương Quang Học, 2010) Các thiên tai tác động BĐKH xảy hàng năm gây thiệt hại nghiêm trọng người vật chất, tác ... (CNTP), điện, Chăn nuôi Nuôi trồng thủy sản (CN&NTTS), Thú y (TY), Tài nguyên Môi trường (TN&MT) Mỗi khóa điều tra 200 sinh viên (khóa 54, 55, 56, 57) Sau làm mẫu lại 768 phiếu điều tra đem xử lý...
 • 11
 • 319
 • 0
Về trường đại học công nghiệp Hà Nội

Về trường đại học công nghiệp Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... HS-SV Các loại hình đào tạo trờng đợc mở rộng, đa dạng, phong phú với : 15 ngành đào tạo đaị học, 19 ngành đào tạo cao đẳng quy chức, 12 ngành trung học chuyên nghiệp, 19 ngành đào tạo công nhân kĩ ... tập ngời học, đào tạo ngắn hạn cấp chứng kết thúc khoá học Đội ngũ giảng viên, giáo viên nhà trờng nhiệt tình, tâm huyết, yêu nghề,có kinh nghiệm quản đào tạo, đặc biệt đào tạo nghề Tổng số ... kỹ thuật tin, hoá vô cơ, hoá hữu cơ, hoá phân tích, quản trị kinh doanh, công nghệ may, thiết kế thời trang Đào tạo chức ngành, hợp tác đào tạo với úc ngành tin học, kế toán quản trị kinh doanh...
 • 35
 • 598
 • 1
Tìm hiểu tình hình nhiễm và biện pháp xử lý ngoại ký sinh trùng ký sinh trên cá Chép ở giai đoạn cá hương và cá giống tại khu vực trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Tìm hiểu tình hình nhiễm và biện pháp xử ngoại ký sinh trùng ký sinh trên cá Chép ở giai đoạn cá hương và cá giống tại khu vực trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... yếu hoạt động vi sinh vật yếm khí trình sản xuất nước mắm tạo IV.4 Các chất khác: - Trong lít nước mắm 15-20 độ đạm(gN/lit) có: Các chất vô cơ: Nacl chiếm 250-280 g/l số chất khoáng như: S, Ca, ... đậm đặc nhiệt độ cao chất xúc tác Các phản ứng trình vô hóa xảy sau: 2H2SO4  2H2O + 2SO2 +O2 Oxy tạo thành lại oxy hóa nguyên tố khác: carbon tạo thành CO2, hydro tạo thành H2O, nitơ giải ... hỏng hoạt động vi sinh vật thành phần dinh dưỡng nước mắm phụ thuộc vào nguyên liệu mang chế biến IV.2 Các chất bay hơi: - Rất phức tạp định hương vị nước mắm Hàm lượng chất bay hơitrong nước...
 • 16
 • 869
 • 0
Kiểm toán chất thải rắn sinh hoạt khu vực kí túc xá B3 Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Kiểm toán chất thải rắn sinh hoạt khu vực kí túc xá B3 Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... II.TỔNG QUAN TÀI LIỆU II.1 Chất thải rắn phát sinh chất thải rắn Chất thải toàn loại vật chất người hoạt động kinh tế- xã hội, bao gồm hoạt động sản xuất hoạt dộng sống trì tồn cộng đồng Chất thải ... nhập cao khoảng 25-35% chất thải sinh hoạt toàn dòng chất thải đô thị Các số liệu thống kê gần tổng lượng chất thải Anh cho thấy hàng năm Liên Hiệp Anh tạo 307 triệu chất thải, số đó, ước tính ... Chỉ tính riêng chất thải thực phẩm, theo dự án khảo sát thực từ tháng 10/2006- 3/2008, chất thải thực phẩm tạo từ hộ gia đình nhiều tới hàng so với chất thải bao bì, chiếm 19% chất thải đô thị...
 • 5
 • 981
 • 27
Đánh giá hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ của trường đại học nông nghiệp hà nội trên địa bàn huyện gia lâm,hà nội

Đánh giá hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ của trường đại học nông nghiệp hà nội trên địa bàn huyện gia lâm,hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... ng nghiên c u 1.3.2 Ph m vi nghiên c u S LU N VÀ TH C TI N V CÔNG TÁC CHUY N GIAO KHCN 2.1 V LU N 2.1.1 Nh ng khái ni m chung v KHCN chuy ... ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ kinh t nông nghi p S LU N VÀ TH C TI N V CÔNG TÁC CHUY N GIAO KHCN 2.1 V LU N 2.1.1 Nh ng khái ni m chung v KHCN chuy n giao KHCN 2.1.1.1 ... tiêu 1.Giá tr s n xu t (giá c ñ nh) Năm 2008 Năm 2009 T c ñ phát tri n (%) S lư ng c u S lư ng c u S lư ng c u (t ñ ng) (%) (t ñ ng) (%) (t ñ ng) (%) 08/07 09/08 B/Q 1.198.100 100.0 1.370.700...
 • 140
 • 435
 • 1
Nghiên cứu đổi mới chi trả thu nhập tăng thêm tại trường đại học nông nghiệp hà nội

Nghiên cứu đổi mới chi trả thu nhập tăng thêm tại trường đại học nông nghiệp hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... cán phục vụ v quản giáo dục l 554 ngời chiếm 46,42% Nh trờng đ l m tốt công tác đ o tạo, bồi dỡng đội ngũ giảng viên v quản giáo dục H ng năm cử nhiều cán giảng dạy, cán quản đ o tạo ... chú: Nếu cán kiêm nhiệm nhiều chức vụ tính chức vụ cao quyền Đảng, đo n thể 11 Bảng 2.2: Bảng hệ số phụ cấp kể đến mức độ tham gia công tác phục vụ, quản đ o tạo (Q2) Mức chi STT Đơn vị, Bộ phận ... viên h nh Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm Trợ khoa học, đ o tạo, CT HSSV khoa Năm 2009, mức chi phụ cấp kể đến mức độ tham gia công tác phục vụ, quản đ o tạo đợc chi v o bảng lơng h ng tháng Hệ...
 • 95
 • 1,290
 • 4
NHữNG ĐặC ĐIểM NHÂN CáCH SáNG TạO NổI BậT CủA SINH VIÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP Hà NộI

NHữNG ĐặC ĐIểM NHÂN CáCH SáNG TạO NổI BậT CủA SINH VIÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP Hà NộI

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... A.N (1976) Tâm học sáng tạo - NXB Khoa học Matxcơva, tr.9, 31 Đo Thị Oanh (2007) Vấn đề nhân cách tâm học ngy nay, NXB Giáo dục, tr 271-307 Đức Uy (2005) Tâm học sáng tạo, NXB Giáo dục, ... tởng tợng không tốt, ý tởng sáng tạo không đợc kiểm nghiệm qua thực tế kìm hãm nhiều chức tâm ngời, tính sáng tạo Nh vậy, qua nghiên cứu biểu phẩm chất sáng tạo sinh viên Trờng Đại học Nông ... nhân cách sáng tạo sinh viên nói riêng Xác định phẩm chất nhân cách sáng tạo sinh viên nhằm tìm kiếm giải pháp phát huy, góp phần hon thiện nhân cách cho họ cần thiết nh quản lý, giảng viên trờng...
 • 7
 • 642
 • 1
kết quả CHọN TạO GIốNG NGÔ NếP LAI (Zea mays Ceratina Kalesh) GIAI ĐOạN 2005 - 2010 TạI TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP Hà NộI

kết quả CHọN TạO GIốNG NGÔ NếP LAI (Zea mays Ceratina Kalesh) GIAI ĐOạN 2005 - 2010 TạI TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP Hà NộI

Sinh học

... nguồn vật liệu lại Việc phân nhóm nguồn vật liệu thông qua khoảng cách di truyền đợc xác định thị l sở quan trọng vấn đề sử dụng, khai thác nguồn vật liệu nh định hớng cho công tác lai tạo Xác ... đợc chia lm nhóm chính: Nhóm I vật liệu l W 10; nhóm II nguồn vật liệu l W 16, nhóm III bao gồm nguồn vật liệu: W3, W5, W22, W21, W8, W9, W12, W18; nhóm IV bao gồm nguồn vật liệu: W2, W15, ... giao để đánh giá khả kết hợp riêng, sở tìm tổ hợp lai u tú phục vụ cho sản xuất - Đa tổ hợp lai W1 x W16, W1 x W9, W1 x W2 khảo nghiệm vùng sinh thái v mùa vụ khác - Kết phân tích đa dạng di truyền...
 • 10
 • 582
 • 0
HIỆN TRẠNG VÀ HƯỚNG DUY TRÌ HỆ THỐNG CÂY XANH TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

HIỆN TRẠNG VÀ HƯỚNG DUY TRÌ HỆ THỐNG CÂY XANH TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Sinh học

... dịch vụ trường học Việc quản gây chồng chéo quản mà gây lãng phí nguồn kinh phí dành cho công tác trì hệ thống xanh trường thuê công lao động trì thuê cắt tỉa Cả tổ chức kế hoạch quản ... TT20XD05, Hướng dẫn quản xanh đô thị, Bộ xây dựng ban hành ngày 20/12/2005 Nghị định 64/2010/NĐ-CP, Nghị định quản Cây xanh đô thị, Chính phủ ban hành ngày 11/6/2010 Quy định, Quản hệ thống ... tra phòng quản trị thiết bị, 2012 180 Bùi Ngọc Tấn, Phạm Thị Minh Phượng, Trịnh Thị Mai Dung, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Hữu Cường, 3.1.6 Thực trạng quản Nhà trường Hiện nay, việc quản hệ thống...
 • 10
 • 880
 • 10
KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH LỢN ĐỰC PIÉTRAIN KHÁNG STRESS NUÔI TẠI TRUNG TÂM GIỐNG LỢN CHẤT LƯỢNG CAO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH LỢN ĐỰC PIÉTRAIN KHÁNG STRESS NUÔI TẠI TRUNG TÂM GIỐNG LỢN CHẤT LƯỢNG CAO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Sinh học

... hưởng kiểu gen halothane mùa vụ đến khả sinh trưởng phẩm chất tinh dịch lợn đực giống Piétrain kháng stress nuôi điều kiện chuồng kín VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Vật liệu Nghiên cứu tiến hành ... CT (P>0,05) 3.2 Phẩm chất tinh dịch lợn Piétrain kháng stress Ảnh hưởng kiểu gen halothane mùa vụ đến tiêu phẩm chất tinh dịch 3.2.1 Ảnh hưởng kiểu gen halothane đến phẩm chất tinh dịch Gregor ... Đức Lực Bảng Ảnh hưởng kiểu gen halothane mùa vụ đến sinh trưởng phẩm chất tinh dịch lợn đực hậu bị Piétrain kháng stress Chỉ tiêu Halothane Mùa vụ R Khối lượng tháng tuổi (kg) NS - 0,001 Khối...
 • 6
 • 780
 • 7
Hành vi mua của người tiêu dùng là sinh viên trường đại học nông nghiệp hà nội đối với sản phẩm mì khoai tây omachi

Hành vi mua của người tiêu dùng là sinh viên trường đại học nông nghiệp hà nội đối với sản phẩm mì khoai tây omachi

Tiếp thị - Bán hàng

... viên bị chi phối không nhỏ yếu tố chất lượng sản phẩm Sinh viên hướng tới sản phẩm ngon hơn, chất lượng “Quảng cáo thu hút thuyết phục 52% sinh viên đồng ý, yếu tố quảng cáo yếu tố quan trọng việc ... nhà tiếp thị sử dụng chiêu thức phân khúc thị trường  Tâm lý: Nhu cầu Động cơ, nhận thức, tri thức Nhu cầu Động cơ: thuộc tính tâm lý, điều mà người đòi hỏi để tồn phát triển Tại thời điểm định ... 2.1 sở thuyết mô hình nghiên cứu: 2.1.1 Hành vi mua người tiêu dùng: 2.1.1.1 Định nghĩa hành vi mua người tiêu dùng: Hành vi tiêu dùng hành động người tiến hành mua sử dụng sản phẩm dịch vụ, ...
 • 27
 • 1,534
 • 4
Tăng cường quản lý đào tạo trình độ tiến sỹ ở trường đại học nông nghiêp hà nội

Tăng cường quản đào tạo trình độ tiến sỹ ở trường đại học nông nghiêp hà nội

Khoa học tự nhiên

... Tính c p thi t c a ñ tài 1.2 M c tiêu nghiên c u c a ñ tài 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u S 2.1 Nh ng lu n chung 2.2 ðào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao 16 2.3 s lu n th c ti n v ... ng “qu n s tác ñ ng t ch c, hư ng ñích c a ch th qu n t i ñ i tư ng qu n nh m ñ t ñư c m c tiêu ñ ra” [7] Xét ch c qu n lý, ho t ñ ng qu n thư ng ñư c ñ nh nghĩa: qu n trình ... ch y u bao g m ngư i qu n ngư i b qu n gi vai trò trung tâm chu trình, ho t ñ ng qu n - Qu n th hi n m i quan h gi a hai b ph n ch th qu n ñ i tư ng qu n lý; ñây quan h l nh - ph...
 • 147
 • 471
 • 1
Thí điểm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học của trường đại học nông nghiệp hà nội

Thí điểm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học của trường đại học nông nghiệp hà nội

Kinh tế

... t lo i hình s n ph m d ch v Vi c qu n ch t lư ng chương trình ñào t o gi ng qu n ch t lư ng s n ph m “Qu n ch t lư ng th c ch t m t trình qu n v m t lư ng, m t ch t ngư i, nh m ñ ... nâng cao ch t lư ng c u h p ñ t ch c qu n ñào t o giáo viên trung h c ph thông; th c hi n ñào t o qu n ñào t o ch t lư ng hi u qu ð i ngũ cán b qu n ñào t o giáo viên trung h ... không b o l c, không t n n xã h i Tiêu chu n 6: Công tác tài ph c v chương trình ñào t o giáo viên trung h c ph thông k ho ch tài qu n tài ñ m b o cho ho t ñ ng ñào t o giáo viên trung h c...
 • 117
 • 720
 • 0
Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất lúa lai f1 giống lúa lai mới VL24 tại viện nghiên cứu lúa trường đại học nông nghiệp hà nội

Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất lúa lai f1 giống lúa lai mới VL24 tại viện nghiên cứu lúa trường đại học nông nghiệp hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... phun V cỏc li u l ng phun GA3 khỏc th bi u di n t l % nng su t h t lai F1 qua t l hang 103S h p 70 77 Bi u ủ bi u di n nng su t F1 qua cỏc t l hng khỏc 103S 77 th bi u di n nng su t lai F1 ... lỳa n c lõu ủ i, tr i qua nh ng cụng cu c ủ i m i c a ủ t n c v nh ng thay ủ i v chớnh sỏch qu n c a nh n c lnh v c nụng nghi p ủ c bi t l cụng tỏc ch n t o gi ng cõy tr ng trờn ủ ng nghiờn ... kh nng trựng kh p ủ t cao nh tõỳũ [12], [23], [15] 1.1.6 Xõy d ng k t c u qu n th dũng b m h p Nng su t h t lai F1 chớnh l s bụng c a dũng m trờn ủn v di n tớch c a ru ng s n xu t gi ng, khụng...
 • 163
 • 624
 • 0
Tài liệu BÁO CÁO

Tài liệu BÁO CÁO "KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH LỢN ĐỰC PIÉTRAIN KHÁNG STRESS NUÔI TẠI TRUNG TÂM GIỐNG LỢN CHẤT LƯỢNG CAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI" doc

Báo cáo khoa học

... hưởng kiểu gen halothane mùa vụ đến khả sinh trưởng phẩm chất tinh dịch lợn đực giống Piétrain kháng stress nuôi điều kiện chuồng kín VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Vật liệu Nghiên cứu tiến hành ... CT (P>0,05) 3.2 Phẩm chất tinh dịch lợn Piétrain kháng stress Ảnh hưởng kiểu gen halothane mùa vụ đến tiêu phẩm chất tinh dịch 3.2.1 Ảnh hưởng kiểu gen halothane đến phẩm chất tinh dịch Gregor ... Đức Lực Bảng Ảnh hưởng kiểu gen halothane mùa vụ đến sinh trưởng phẩm chất tinh dịch lợn đực hậu bị Piétrain kháng stress Chỉ tiêu Halothane Mùa vụ R Khối lượng tháng tuổi (kg) NS - 0,001 Khối...
 • 6
 • 637
 • 0
Tiểu luận

Tiểu luận "năng lực giao tiếp kinh doanh của sinh viên ngành Kế toán QTKD trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội" potx

Khoa học xã hội

... khác sở luận thực tiễn đề tài 2.1 luận lực giao tiếp đàm phán * Khái niệm giao tiếp Giao tiếp phạm trù tâm học, tư tưởng tâm học đề cập đến từ thời kỳ cổ đại, qua thời kỳ phục ... quan trọng trình đào tạo trường, nâng cao lực giao tiếp cho sinh viên yếu tố then chốt để tạo dựng tảng cho sinh viên Giúp cho sinh viên động, sáng tạo, hiểu biết hơn, nắm bắt hội, tạo dựng thời ... thành phát triển theo hướng trình giao tiếp - Giao tiếp tốt tạo đoàn kết, tạo mối quan hệ gần gũi thân mật, tạo điều kiện thuận lợi mặt tâm lý, hòa đồng tập thể Làm giảm thất vọng - Giao tiếp yếu...
 • 11
 • 602
 • 0
BÁO CÁO

BÁO CÁO " NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN HẠT NHÂN PIÉTRAIN KHÁNG STRESS VÀ DUROC NUÔI TẠI TRUNG TÂM GIỐNG LỢN CHẤT LƯỢNG CAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI " doc

Báo cáo khoa học

... chất lượng cao, tạo đực giống cuối cho tổ hợp lợn lai hướng nạc Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá khả sinh sản xác định ảnh hưởng kiểu gen halothane đến tính trạng sinh sản đàn lợn hạt nhân VẬT ... nghiên cứu Đực Piétrain ghép đôi giao phối với Piétrain để tạo Piétrain với Duroc để tạo lai F1 PiDu 2.2 Phương pháp nghiên cứu Các tiêu sinh (tuổi phối giống lần đầu, thời gian mang thai tuổi ... 2.3 Xử số liệu Số liệu xử phần mềm SAS 9.1 với mô hình tuyến tính tổng hợp GLM để phân 31 Năng suất sinh sản đàn lợn hạt nhân Piétrain kháng stress Duroc nuôi trung tâm giống lợn chất lượng...
 • 6
 • 658
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25