quá trình tính toán ta lập được bảng tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước cà tốt bình thuận như ở bảng 5 11

Phương án hồ chứa rào trổ

Phương án hồ chứa rào trổ

Kỹ thuật

... (m3/s) 2 .57 76 10.6000 27.7233 59 .8977 116 .9216 211. 8440 3 15. 5 855 408. 057 0 488.43 15 0.00 488.43 15 548 .52 61 57 9.6872 58 6.2003 58 3.7247 59 3.9814 624. 652 4 680 .58 67 776.8606 1020.1986 1343.4 855 150 2.6723 ... 13.6 212 .5 31. 25 23 147.42 958 .52 5 52 .1 53 2 .52 374.63 9.4 17.8 740.0 35 42.8 29.4 12 45. 09 1323.8 49.84 150 2 238 .52 3.2 1 752 .34 1721.4 20.2 256 9 .54 41 .5 154 2.2 38.96 14.1 54 7 .50 3 12.3 440. 955 11. 2 ... 156 5.00 3227.00 3106.00 1631.00 834.00 689.00 55 6.00 58 0.00 7 25. 00 894.00 117 2.00 156 5.00 3227.00 3106.00 1631.00 116 0.00 488.43 15 548 .52 61 57 9.6872 58 6.2003 58 3.7247 59 3.9814 624. 652 4 680 .58 67...
 • 178
 • 797
 • 0
Thiết kế nền móng công trình theo sơ đồ công trình

Thiết kế nền móng công trình theo sơ đồ công trình

Kỹ thuật

... Tính theo sơ đồ vận chuyển cẩu: Tiết diện có mô men lớn cách đầu cọc đoạn: 0,207L = 0,207.7=1,449m M,„„=0,043qL2 111 1111 1111 11 li 111 1111 1J 1111 li Tải trọng q lấy trọng lượng thân nhân với 0,043ql ... chống đâm thủng: 0, 75. Rk.h().btb btb=bc+h0=0,3+0,8 65= 1,1 65 btb= 0, 75. 750 .0,8 65. 1,1 65 = 56 6,8 45( KN) = 452 ,58 2 < 0, 75. Rk.h0.btb =56 6,8 45( KN) móng không bị phá hoại chọc thủng ^Jính toán cốt thép, cho ... -Pl] = 147.0 25 +j2’2202’0 85 [53 6.813- 147,0 25] = 52 1, 753 K p"ltb +p" Lực đâm thủng: Lực chống đâm thủng: 0, 75. Rk.h0.btb = bc + h0 = 0,3 + 0,7 65 = 1,065m btb = 0, 75. 750 .0,7 65. 1,0 65 = 458 ,283KN móng...
 • 44
 • 287
 • 0
đồ án môn học Thiết kế mỏ hầm lò : Xây dựng các phương án mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ

đồ án môn học Thiết kế mỏ hầm lò : Xây dựng các phương án mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ

Hóa dầu

... 1248 Tổng t (năm) Thành tiền 29 29 50 89 41 15 0, 25 14 ,5 452 4 114 6 0, 25 14 ,5 4 154 1044 0, 25 14 ,5 3784 942 0, 25 14 ,5 3414 840 0, 25 7, 25 152 2 1000 40 0,13 0, 15 7, 25 29 942 174 27718 Chi phí vận tải ... 8 75 0, 25 14 ,5 3171 910 0, 25 14 ,5 3298 16 Tổng Lò xuyên vỉa tầng mức - 150 Lò xuyên vỉa tầng mức -200 Lò xuyên vỉa tầng mức - 250 Rãnh gió Sân giếng 9 45 0, 25 14 ,5 34 25 980 0, 25 14 ,5 355 2 10 15 0, 25 ... phí vận tải phương án tabảng sau: 20 Bảng so sánh tiêu kinh tế STT Các tiêu Chi phí XDCB Chi phí bảo vệ lò Chi phí vận tải Các phương án Phương án Phương án I II 1723 25 151 450 17740 27718 98700...
 • 48
 • 1,754
 • 5
Thiết kế sơ bộ trạm xử lý nước thải cho thành phố Thanh Hoá và thiết kế kỹ một công trình của trạm

Thiết kế sơ bộ trạm xử lý nước thải cho thành phố Thanh Hoá và thiết kế kỹ một công trình của trạm

Công nghệ - Môi trường

... 55 (m2) 4 ìF 55 bể = 3,14 = 8,4 (m) Thiết kế bể có đờng kính 8 ,5 (m) Khái toán kinh tế Phơng án I Giá thành xây dựng công trình Cơ sở tính toán kinh tế dựa vào tài liệu hành định mức dự toán ... = = 58 5 ,57 5 (đ/m3) Q ì3 65 9300 ì3 65 giá thành xử lý X= V+g = 58 5 ,57 5+92 ,54 = 678,1 15 (đồng) Giá thành tính cho m3 nớc thải là: g1m = X Q = 678,1 15 9300 = 0,07 (đồng/m3) 45 Khái toán kinh tế Phơng ... định số 411/ BXD ngày 29/6/1996 Bộ Xây Dựng/ Theo tính toángiá thành xây dựng công trình tính theo khối lợng xây lắp trạm xử lý là: Với công trình đơn giản (công trình học), đơn giá 1 .50 0.000...
 • 48
 • 505
 • 0
đồ án thiết kế sơ bộ trạm xử lý nước thải cho thành phố và thiết kế kỹ một công trình của trạm

đồ án thiết kế sơ bộ trạm xử lý nước thải cho thành phố và thiết kế kỹ một công trình của trạm

Kinh tế - Thương mại

... 756 1044 1044 1044 1044 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 410, 75 410, 75 410, 75 410, 75 410, 75 869, 75 1 157 , 75 ... 410, 75 869, 75 1 157 , 75 1 157 , 75 116 6, 75 116 6, 75 116 6, 75 1022, 75 869, 75 1 157 , 75 1 157 , 75 1 157 , 75 1 157 , 75 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 4,2 5, 58 5, 58 5, 63 5, 63 5, 63 4,93 4,2 5, 58 5, 58 5, 58 5, 58 17-18 18-19 19-20 ... m3 5, 75 5,2 4, 75 4,1 2. 85 1. 65 1, 65 100 10 35 936 855 738 51 3 297 297 18000 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 113 , 75 2730 114 8, 75 1049, 75 968, 75 851 , 75 626, 75 410, 75 410, 75 20730 5, 54 5, 06...
 • 49
 • 877
 • 3
một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn thiết kế – kiểm định công trình và địa kỹ thuật

một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vấn thiết kế – kiểm định công trình và địa kỹ thuật

Kinh tế - Quản lý

... (theo Bảng chấm công) Sau quý Công ty toán đợt công trình thực quý Số tiền thânh toán đợt 80% lơng tổng 24% chi phí tiền lơng công ty giao khoán Số lại Công ty Thanh toán đợc với bên A Tổng B toán ... phơng án đợc duyệt Mặt khác phòng TCKT vào hợp đồng khoán nội bộ, biên nghiệm thu toán công - Bảng chấm công trình để toán công trình cho đơn cácsản xuất Có thể khái quát - Bảng xác định công ... Xây dựng công trình thực nghiệm móng, luồng lạch, công trình công nghệ mới, chống xói mòn công trình T vấn thiết bị khoan địa chất sửa chữa thiết bị, đánh giá môi trờng phục vụ xây dựng công trình...
 • 66
 • 518
 • 0
Tính toán, thiết kế và kiểm biền tĩnh kết cấu thép cầu trục dạng dàn đơn. Thiết kế sơ bộ kết cấu thép cầu trục dạng dàn đơn theo các công thức

Tính toán, thiết kế và kiểm biền tĩnh kết cấu thép cầu trục dạng dàn đơn. Thiết kế sơ bộ kết cấu thép cầu trục dạng dàn đơn theo các công thức

Cơ khí - Vật liệu

... yêu cầu đầu vào Chương Tính toán bất ổn định cho kết cấu: Gồm phần tính toán bất ổn định tuyến tính để tìm lực bất ổn định tới hạn dạng bất ổn định cho tất tổ hợp tính toán Sau tính toán bât ổn ... tơ lực hồi phục tính toán từ nội lực phần tử nr i KT  F nr {u} Ma trận  i  véc tơ { i } tính toán dựa giá trị i Vế trái phương trình (1.18) biểu diễn cân lực Một qui trình tính toán sử dụng ... 0,21 0,17 0 ,11 180 0,23 0,19 0, 15 0,10 190 0,21 0,17 0,14 0,09 200 0,19 0,16 0,13 0,08 Từ công thức 1 .11 ta có ba toán Bài toán kiểm tra tìm tải trọng cho phép làm bình thường Riêng toán tìm kích...
 • 90
 • 675
 • 0
THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO THÀNH PHỐ VÀ THIẾT KẾ KỸ MỘT CÔNG TRÌNH CỦA TRẠM (KÈM BẢN VẼ)

THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO THÀNH PHỐ VÀ THIẾT KẾ KỸ MỘT CÔNG TRÌNH CỦA TRẠM (KÈM BẢN VẼ)

Công nghệ - Môi trường

... 1. 65 1. 65 1. 65 1. 65 1. 65 4.2 5. 8 5. 8 5. 85 5. 85 5. 85 5. 05 4.2 5. 8 5. 8 5. 8 5. 8 5. 75 5.2 4.72 4.1 2. 85 1. 65 1. 65 m3 Ct 288. 75 288. 75 288. 75 288. 75 288. 75 7 35 10 15 10 15 1023.8 1023.8 1023.8 883. 75 ... 78.1 25 78.1 25 78.1 25 78.1 25 78.1 25 78.1 25 78.1 25 109.38 109.38 109.38 109.38 109.38 109.38 109.38 109.38 1 25 1 25 m3 Ct 50 3. 75 503. 75 503. 75 503. 75 503. 75 950 118 3.1 118 3.1 119 1.9 119 1.9 119 1.9 1 051 .9 ... 118 3.1 1244.4 1244.4 1244.4 12 35. 6 113 9.4 1 055 .4 946.88 728.13 50 3. 75 503. 75 %Qng Ct 2.2489 2.2489 2.2489 2.2489 2.2489 4.2 411 5. 2818 5. 2818 5. 3209 5. 3209 5. 3209 4.6 959 4.0318 5. 2818 5. 555 2 5. 555 2...
 • 91
 • 462
 • 0
THIẾT kế sơ bộ TRẠM xử lý nước THẢI CHO một THÀNH PHỐ và THIẾT kế kỹ THUẬT một CÔNG TRÌNH của TRẠM

THIẾT kế sơ bộ TRẠM xử lý nước THẢI CHO một THÀNH PHỐ và THIẾT kế kỹ THUẬT một CÔNG TRÌNH của TRẠM

Kinh tế - Quản lý

... 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 9,3 75 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 ... 250 250 250 250 0 869 ,54 2 869 ,54 2 869 ,54 2 869 ,54 2 1371 ,54 2 2127 ,54 2 2631 ,54 2 31 35, 542 351 3 ,54 2 351 3 ,54 2 351 3 ,54 2 351 3 ,54 2 2883 ,54 2 2883 ,54 2 31 35, 542 3387 ,54 2 3387 ,54 2 31 35, 542 2883 ,54 2 2631 ,54 2 ... 4 ,5 5 ,5 6, 25 6, 25 6, 25 6, 25 5,0 5, 0 5, 5 6,0 6,0 5, 5 5, 0 4 ,5 4,0 3,0 2,0 1 ,5 756 756 756 756 1260 1764 2268 2772 3 150 3 150 3 150 3 150 252 0 252 0 2772 3024 3024 2772 252 0 2268 2016 151 2 1008 756 ...
 • 32
 • 149
 • 0
Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ và chắn sóng

Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ và chắn sóng

Kiến trúc - Xây dựng

... học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Kw : hệ số lấy theo bảng 2 -5 với vw = 16,1m/s Tra bảng ta được: Kw = 2,1.10-6 αw : Góc hợp hướng gió với pháp tuyến đường bờ Từ bình đồ 1với gió hướng A ta xác ... 16,12.310,8 cos 20 9,81.(20 ,5 + 0 ,5. ∆hset ) → ∆hset = 0,77 m 2.2.2 Mực nước lan truyền sóng ∇ lan truyền sóng = ∇MNCTK + ∆hsét = 0 ,5 + 0,77 = 1,27 m Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 2- ...
 • 2
 • 943
 • 10
thiết kế sơ bộ hệ thống xử lý nước thải sản xuất dầu DOP của công ty LG VINA

thiết kế sơ bộ hệ thống xử lý nước thải sản xuất dầu DOP của công ty LG VINA

Công nghệ - Môi trường

... đến công trình xử lý sinh học Có nhiều phương pháp tính bề lắng ngang, giớn hạn luận văn chọn tính toán theo phương pháp tiêu chuẩn thiết kế: TCXD 51 -84 Chiều dài bể lắng tính toán theo công ... 0, 15) 6,47 (m) 4 ,59 (m) Tải trọng máng tràn: Ld = Qngay l mang = 100 l mang 15, 5(m3/m2.ngày) 21,8(m3/m2.ngày) Diện tích mặt cắt ngang máng thu: Fmáng = hmáng x bmáng = 0, 15 x 0, 15 = 0,002 25 (m2) ... phân phối nước vò trí, đục lỗ có đường kính dlỗ = mm Vận tốc nước ống nhánh dao động từ 1 ,5 2 ,5 (m/s) Chọn vnhánh = 1,5m/s + Đường kính ống nhánh : nhánh = TB xQh = x3600 xπxv nhánh x 4,2...
 • 21
 • 749
 • 1
Tài liệu MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGĂN SÔNG LỚN ppt

Tài liệu MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGĂN SÔNG LỚN ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... vn ol d Như vậy, song song với việc nghiên cứu đầu tư, xây dựng công trình phòng chống lũ lụt kết nghiên cứu, ứng dụng, đề xuất giải pháp khoa học công nghệ xây dựng công trình ngăn sông ... khăn kết cấu biện pháp thi công công trình Vì vậy, để xây dựng công trình ngăn sông có độ sâu lớn độ rộng cần có bố trí kết cấu công trình mới, phương pháp tính toán khác với phương pháp thông ... kế, xây dựng công trình ngăn sông lớn vùng ven biển” Đề tài tổng quan kết nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xây dựng công trình ngăn sông lớn giới, đồng thời đề xuất số công nghệ áp dụng phù hợp...
 • 8
 • 506
 • 1
Thiết kế môn học công trình bảo vệ bờ và đê chắn sóng

Thiết kế môn học công trình bảo vệ bờ và đê chắn sóng

Cơ khí - Vật liệu

... 26 25 28 27 26 26 0.8 0. 75 2.2 2.1 2. 45 4. 05 26 25 27 27 26 25 0.8 0. 75 2. 15 2.1 2. 45 kr 25. 2 25. 32 25. 68 25. 92 26.28 26.88 25 25 25 25 25 25 0.9960 0.9937 0.9867 0.9821 0.9 753 0.9644 ∆α 0. 35 0.32 ... O 5 O”6 Y (m) 5, 00 5, 89 4 ,11 5, 18 4,73 5, 62 3,30 4,19 2,41 3,43 2,98 3,88 2, 25 3,21 2, 15 1,98 2,76 2,02 (m) 15, 00 15, 45 14 ,56 15, 08 15, 98 14,19 7,40 7, 85 6, 95 7,46 8,36 6 ,57 6 ,58 5, 47 6,87 4 ,56 ... chân công trình vị trí đặt công trình có chiều sâu nước d độ dốc i Nếu công trình nằm vùng thông số sóng tính cho vùng Tính toán đê mái nghiêng ta tính cho hai điểm đầu công trình phần công trình...
 • 47
 • 1,157
 • 2
một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại công ty tư vấn thiết kế- kiểm định công trình và địa kỹ thuật

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại công ty vấn thiết kế- kiểm định công trình và địa kỹ thuật

Kinh tế - Quản lý

... chức máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán vật Kế toán vốn tiền Kế toán toán Kế toán tiền lư ơng b Hệ thống tài khoản sử dụng: Công ty t vấn thiết kế-kiểm định công trình địa kỹ ... công tác tài chính, kế toán xây dựng quy chế liên quan Công ty Bộ máy kế toán bao gồm: Trởng phòng kế toán kế toán trởng nhân viên kế toán phần hành khác Phòng tài kế toán có nhiệm vụ thu thập, ... nhiệm vụ đợc giao Kế toán tổng hợp: Tổng hợp số liệu, lập báo cáo toán công ty phục vụ cho việc lập toán định kỳ theo yêu cầu Tổng công ty Tài chính, cập nhật chứng từ kế toán, báo cáo thu chi...
 • 84
 • 346
 • 0
Thiết kế kỹ thuật công trình đà bán ụ trọng tải 5.000 tấn, chương 7 doc

Thiết kế kỹ thuật công trình đà bán ụ trọng tải 5.000 tấn, chương 7 doc

Kiến trúc - Xây dựng

... kớch Nn t vt dm 1, 35 1 ,50 1, 25 1 ,50 Nn cc g lng g 1, 35 1, 75 1, 25 1, 75 Kt cu bờ tụng ct thộp thng 1 ,50 2,00 1, 25 2,00 Kt cu cng bờ tụng hay bờ tụng ct thộp 1 ,50 2 ,50 1, 25 2 ,50 Bng 2.1: H s phõn ... Cỏc vt liu lm bỏnh xe Gang ỳc Thộp CT3,4 Thộp CT5 Thộp ỳc C bn 20kg/cm2 55 kg/cm2 65kg/cm2 457 0kg/m2 C bn ngu nhiờn 30kg/cm2 65kg/cm2 75kg/cm2 55 90kg/m2 Bng 2.3: ng sut cho phộp ca vt liu lm bỏnh ... Tu nhn ỏy: R2 = 0,65Q; R1 = 0,25Q Tu bng ỏy: R2 = 0,65Q; R1 = 0,25Q Nu xe liờn tc, tng di t trờn ng ray thỡ R2 = Q; R1 = 0,5Q Nh vy ta coi R2, R1 tng t nh Q v cú: m = Ri 0, 85 Lt (2-2) phớa lỏi...
 • 9
 • 379
 • 0
Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 7 pdf

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 7 pdf

Kĩ thuật Viễn thông

... định ban đầu h00,35m Cánh tay đòn ổn định tĩnh 300 l300,2m Cánh tay đòn ổn định động 300 lđ300, 055 m Cánh tay đòn ổn định động 400 lđ400,09m Hiệu lđ40 - lđ30 0,03m Góc ứng với tay đòn ... Muốn đánh giá tàu mặt ổn định, thông thường dựa vào tiêu chuẩn ổn định Tiêu chuẩn ổn định thước đo cần thiết ổn định, mức ổn định cần thiết tàu xét Có nhiều tiêu chuẩn ổn định khác như: tiêu ... Ngày nay, dựa vào công trình nghiên cứu thầy PGS.TS Nguyễn Quang Minh khắc phục như c điểm Đối với tập hợp tàu nghề Việt Nam, sau tiến hành so sánh tiêu chuẩn nói ta nhận thấy tiêu chuẩn...
 • 7
 • 331
 • 0

Xem thêm